Farmakologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Specialna farma - zapiski
1702
2 Zdravila po skupinah
2452
3 Izpiski za specialno farmakologijo
4511
4 Rang & Dales Pharmacology - prevod knjige
9068
5 Delovni list za 4. vajo
2371
6 Zdravila po skupinah
4692
7 Receptura - listi za ponavljanje in utrjevanje
9428
8 Predavanja receptura 09/10
5786
9 Primeri iz recepture s kraticami
7990
10 4. vaja - Rešitve delovnega lista
2516
11 Farmakoloski koncentrat
3741
12 Zapiski iz recepture
5434
13 Toksikologija - Izpiski
8765
14 Receptura - Povzetek, kratice, slovarček
9334
15 Zapiski - Razno
6882
16 Receptura - kratice
4964
17 Izpiski posameznih poglavij
8366
18 Diuretiki - slajdi iz predavanja
5360
19 Literatura za recepturo
11629
20 Priporočena literatura
6584

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana zdravila z večine starih vprašanj
2513
2 Pisni izpit - specialna farmakologija (1.9.2016)
2814
3 Pisna vprašanja - splošna farmakologija (2016-06-24)
2484
4 Specialna farmakologija (2016-06-10)
2326
5 Splošna farmakologija - 1. rok 2014
2516
6 Pisna vprašanja (2014-01-20)
2856
7 Pisna vprašanja (zbirka)
5435
8 Pisni izpit (2012-08)
3661
9 Pisna vprašanja - Specialna farmakologija (2012-08-27)
5620
10 Pisni izpit
3111
11 Pisni izpiti (2012-06-11)
3564
12 Pisna vprašanja (2012)
2710
13 Pisna vprašanja (2012-06-11)
2982
14 Pisni izpit
3151
15 Pisna vprašanja (2012-02-13)
3309
16 Pisni izpit
3271
17 Pisna vprašanja (2012-01-23)
3311
18 Pisna vprašanja (2011-02)
3849
19 Pisna vprašanja (2011-02-14)
2951
20 Pisni izpit (2010-09-20)
3089
21 Pisna vprašanja (2010-09-06)
2792
22 Pisna vprašanja (2010-04-19)
3052
23 Izpit 9.2.2010
3056
24 Pisna vprašanja (2010-02-09)
2973
25 Izpit 9.2.2010
3128
26 Pisna vprašanja (2010-01-25)
2840
27 Pisna vprašanja (2009-09-07)
3105
28 Pisna vprašanja (2009-03-23)
3185
29 Pisni izpit (09.06.2008)
3120
30 Pisna vprašanja (2008-04-21)
2899
31 Pisna vprašanja (2008-03-17)
3008
32 Izpitna vprašanja z odgovori
8236
33 Pisna vprašanja (2007-04-16)
2953
34 Pisna vprašanja (2007-06-04)
2800
35 Zbirka odgovorov na izpitna vprašanja (2007)
5627
36 Pisna vprašanja (2007-03-26)
3143
37 Pisna vprašanja (2007-02-05)
2559
38 Pisni izpit (5.2.2007)
2777
39 Pisna vprašanja (2007-01-22)
2580
40 Pisna vprašanja - A, B, C in D (2006-09-04)
3305
41 Pisna vprašanja B (2006-06-26)
2520
42 Pisna vprašanja C (2006-06-26)
2664
43 Pisna vprašanja A (2006-06-26)
2547
44 2006-03-13 Pisni izpit C
2707
45 2006-03-13 Pisni izpit D
2668
46 2006-03-13 Pisni izpit A
2650
47 2006-03-13 Pisni izpit B
2544
48 2006-02-13 Pisna vprašanja B
2568
49 2006-02-13 Pisna vprašanja A
2829
50 2006-01-30 Pisni izpit C
3190
51 2006-01-30 Pisni izpit A
2755
52 2006-01-30 Pisni izpit B
2652
53 2006-01-16 Pisna vprašanja
2609
54 Pisna vprašanja
2788
55 Pisni izpit – 27.6.2005
2929
56 Pisni izpit (6.6.05)
2870
57 Pisna vprašanja po poglavjih
4907
58 Pisni izpit (jan2005)
3034
59 Farmakološke metode (podiplomski študij)
3051
60 Pisni izpit (mar2004)
2779
61 Pisna vprašanja (apr2004)
3049
62 Pisni izpiti 2003
2971
63 Pisna vprašanja
2804
64 Pisna vprašanja
2980
65 Pisni izpit (feb 2004)
2929
66 Pisna vprašanja (jan 2004)
2791
67 Pisni izpiti
4008
68 Pisna vprašanja (2002)
4314

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1370
2 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1439
3 Ustna vprašanja - Prof. Kržan
1627
4 Ustna vprašanja - prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
3165
5 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1680
6 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1631
7 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1456
8 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1514
9 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1596
10 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1681
11 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1703
12 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
1610
13 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1561
14 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1596
15 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1641
16 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1664
17 Ustna vprašanja - prof. stanovnik
2150
18 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2273
19 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2048
20 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
2685
21 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2246
22 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2777
23 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Lipnik-Štangelj (2010-12)
2875
24 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2098
25 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2236
26 Ustna vprašnja - prof. Lipnik-Štangelj
1992
27 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2492
28 Ustni izpit - prof. Lipnik-Štangelj
2073
29 Ustni izpit - prof.Stanovnik
3026
30 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3628
31 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1943
32 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2100
33 Ustna vprašanja - doc. Lipnik-Štangelj
6654
34 Ustna vprašanja (prof. Stanovnik)
2234
35 Zbirka ustnih vprašanj z odgovori - prof. Stanovnik
3168
36 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2700
37 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2470
38 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3068
39 Ustna vprašanja (Lipnik,Kržan,Stanovnik)
4174
40 Ustna vprašanja - prof. Ferjan
2216
41 Ustna vprašanja – prof. Krzan
2984
42 Ustna vprašanja - prof. Lipnik
2264
43 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2807
44 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2588
45 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2759
46 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2868
47 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2453
48 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2637
49 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2855
50 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2328
51 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2653
52 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2294
53 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2738
54 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2373
55 2006-01-24 Ustna vprašanja - prof. Krzan
2678
56 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3977
57 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2950
58 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3741
59 Ustna vprašanja - prof. Budihna
2859

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - 4. vaja (vpliv zdravil na centralno živčevje)
1409
2 Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika
1441
3 Kolokvij iz vaj
3947
4 Kolokvij - 4. vaja (2013-12-06)
2179
5 Kolokvij - farmakokinetika
2949
6 Zbirka kolokvijev (4.vaja)
2978
7 4. kolokvij
2362
8 Kolokvij (3.vaja)
2431
9 Vstopni kolokvij za 2. vajo
2869
10 1.vstopni kolokvij
3468
11 Vstopni kolokvij - 1. vaja
3958
12 Vstopni kolokvij - 2. vaja
3597
13 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
4138
14 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
2681
15 Kolokvij - Receptura (2010-01)
3960
16 Vstopni kolokvij - 2. vaja
4434
17 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3373
18 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2816
19 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2662
20 Kolokvij - Receptura (2006-12-11)
2694
21 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2385
22 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2675
23 Vstopni kolokviji (2006)
6729
24 2005-04-11 II. vaja - Kolokvij
4027
25 2005-03-31 II. vaja - Kolokvij
4262
26 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2699
27 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2781
28 Kolokvij iz recepture
3174
29 3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005
4082
30 2. vstopni kolokvij - poskus na živali
4339
31 Vstopni kolokvij
6477
32 Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)
3504
33 Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin
5182
34 Kolokvij - vprašanja
8743
35 Vprašanja za frekvenčni kolokvij
7496

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Tiklopidin
1593
2 Memantin
1172
3 Piridostigmin
1928
4 Amoksicilin
6182
5 Propiltiouracil in hipertiroidizem (seminar pri specialni farmakologiji)
1349
6 Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom
1445
7 Zbirka seminarjev (poletni semester 2009)
3758
8 Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)
2189
9 Zdravila pri anesteziji (2008-03)
2316
10 Toksikologija težkih kovin (2007)
2549
11 Zdravljenje sladkorne bolezni (2007)
2313
12 Farmakologija dihal (2007)
2352
13 Biološka zdravila (2007)
9192
14 Farmakoterapija bolečine (2006-05-21)
1997
15 Terapija diabetesa (2006-05-11)
3763
16 Zdravila pri anesteziji (2006-05-18)
12078
17 Interakcije med zdravili (2006)
3581
18 Snovi za izboljševanje telesnega videza
4224
19 Antiseptiki
2030
20 Farmakologija zdravil, ki delujejo na gladko mišico
2199
21 Diuretiki
2260
22 Imunosupresivna zdravila
3446
23 Pozno ugotovljena toksicnost zdravil
2035
24 Protivirusna zdravila
2167
25 Farmakologija dihal
2873
26 Toksikologija snovi, ki povzrocajo odvisnost
2185
27 Genska terapija
1955
28 2003-12 Glukokortikoidi
5848
29 2003-11 Antiseptiki in razkužila
13525
30 2005-03-03 Genska terapija
2548
31 2005-05-26 Snovi z anabolnim in katabolnim ucinkom (Prezentacija)
3689
32 2005-05-19 Farmakologija izbranih zdravil, ki delujejo na gladko misico
2147
33 2005-04-21 Zdravila pri anesteziji
7591
34 2005-03-31 Protivirusna zdravila (Tekst in prezentacija)
2117
35 2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija
2096
36 2005-05-19 Farmakoterapija bolecine
5209
37 2005-04-28 Farmakologija dihal
3974
38 2005-04-07 Pozno ugotavljanje toksicnosti zdravil
1548
39 2005-03-17 Toksikologija snovi, ki povzrocajo zasvojenost
5260
40 2005-05-19 Interakcije med zdravili
2405
41 2005-05-05 Antiseptiki
1921
42 2005-04-14 ACE inhibitorji
2445
43 2005-03-24 Imunosupresivna zdravila
2983
44 Snovi z anabolnim in katabolnim učinkom
7715
45 Pozno ugotovljena toksičnost zdravil
3451
46 Imunosupresivi
5468
47 Farmakoterapija bolečine
6030
48 Vpliv zdravil na gladko mišico
1969
49 ACE inhibitorji
8428
50 Interakcije med zdravili
3637
51 Imunosupresivna zdravila
15201
52 Toksikologija snovi, ki povzročajo zasvojenost
8020
53 Antibiotiki (1999)
8152
54 Blokatorji Ca2+ kanalov
3679
55 Antihipertenzivi
11009
56 Diuretiki (1998)
4321
57 Bronhialna astma (1996)
10074
58 Opioidi (1996)
5077
59 Interakcije med zdravili (1996)
5396
60 Kalcijevi antagonisti (1996)
6401
61 Zdravila sinaptičnega prenosa (1996)
5195
62 Odvisnost (1996)
6925

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Animacije in prezentacije
1861
2 Seminarji 2006/2007
2981
3 Toksikologija in zastrupitve
2777
4 Strani Inštituta za farmakologijo
6323