Farmakologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Specialna farma - zapiski
1835
2 Zdravila po skupinah
2554
3 Izpiski za specialno farmakologijo
4592
4 Rang & Dales Pharmacology - prevod knjige
9164
5 Delovni list za 4. vajo
2446
6 Zdravila po skupinah
4781
7 Receptura - listi za ponavljanje in utrjevanje
9622
8 Predavanja receptura 09/10
5877
9 Primeri iz recepture s kraticami
8453
10 4. vaja - Rešitve delovnega lista
2600
11 Farmakoloski koncentrat
3832
12 Zapiski iz recepture
5542
13 Toksikologija - Izpiski
8893
14 Receptura - Povzetek, kratice, slovarček
9472
15 Zapiski - Razno
6974
16 Receptura - kratice
5109
17 Izpiski posameznih poglavij
8456
18 Diuretiki - slajdi iz predavanja
5452
19 Literatura za recepturo
11827
20 Priporočena literatura
6701

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana zdravila z večine starih vprašanj
2650
2 Pisni izpit - specialna farmakologija (1.9.2016)
2952
3 Pisna vprašanja - splošna farmakologija (2016-06-24)
2618
4 Specialna farmakologija (2016-06-10)
2439
5 Splošna farmakologija - 1. rok 2014
2637
6 Pisna vprašanja (2014-01-20)
2969
7 Pisna vprašanja (zbirka)
5563
8 Pisni izpit (2012-08)
3784
9 Pisna vprašanja - Specialna farmakologija (2012-08-27)
5728
10 Pisni izpiti (2012-06-11)
3676
11 Pisni izpit
3225
12 Pisna vprašanja (2012-06-11)
3081
13 Pisna vprašanja (2012)
2820
14 Pisni izpit
3253
15 Pisna vprašanja (2012-02-13)
3422
16 Pisni izpit
3379
17 Pisna vprašanja (2012-01-23)
3413
18 Pisna vprašanja (2011-02)
3956
19 Pisna vprašanja (2011-02-14)
3058
20 Pisni izpit (2010-09-20)
3197
21 Pisna vprašanja (2010-09-06)
2881
22 Pisna vprašanja (2010-04-19)
3152
23 Pisna vprašanja (2010-02-09)
3075
24 Izpit 9.2.2010
3237
25 Izpit 9.2.2010
3158
26 Pisna vprašanja (2010-01-25)
2944
27 Pisna vprašanja (2009-09-07)
3216
28 Pisna vprašanja (2009-03-23)
3298
29 Pisni izpit (09.06.2008)
3226
30 Pisna vprašanja (2008-04-21)
3006
31 Pisna vprašanja (2008-03-17)
3111
32 Izpitna vprašanja z odgovori
8347
33 Pisna vprašanja (2007-04-16)
3053
34 Pisna vprašanja (2007-06-04)
2904
35 Zbirka odgovorov na izpitna vprašanja (2007)
5717
36 Pisna vprašanja (2007-03-26)
3240
37 Pisna vprašanja (2007-02-05)
2653
38 Pisni izpit (5.2.2007)
2876
39 Pisna vprašanja (2007-01-22)
2672
40 Pisna vprašanja - A, B, C in D (2006-09-04)
3400
41 Pisna vprašanja A (2006-06-26)
2641
42 Pisna vprašanja B (2006-06-26)
2618
43 Pisna vprašanja C (2006-06-26)
2764
44 2006-03-13 Pisni izpit C
2808
45 2006-03-13 Pisni izpit D
2757
46 2006-03-13 Pisni izpit B
2653
47 2006-03-13 Pisni izpit A
2739
48 2006-02-13 Pisna vprašanja B
2664
49 2006-02-13 Pisna vprašanja A
2923
50 2006-01-30 Pisni izpit C
3290
51 2006-01-30 Pisni izpit B
2759
52 2006-01-30 Pisni izpit A
2857
53 2006-01-16 Pisna vprašanja
2707
54 Pisna vprašanja
2898
55 Pisni izpit – 27.6.2005
3026
56 Pisni izpit (6.6.05)
2986
57 Pisna vprašanja po poglavjih
5003
58 Pisni izpit (jan2005)
3141
59 Farmakološke metode (podiplomski študij)
3143
60 Pisni izpit (mar2004)
2874
61 Pisna vprašanja (apr2004)
3142
62 Pisni izpiti 2003
3068
63 Pisna vprašanja
2902
64 Pisna vprašanja
3080
65 Pisni izpit (feb 2004)
3024
66 Pisna vprašanja (jan 2004)
2898
67 Pisni izpiti
4126
68 Pisna vprašanja (2002)
4412

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1428
2 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1501
3 Ustna vprašanja - Prof. Kržan
1688
4 Ustna vprašanja - prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
3228
5 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1747
6 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1705
7 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1578
8 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1522
9 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1667
10 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1741
11 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1765
12 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
1671
13 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1626
14 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1659
15 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1702
16 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1728
17 Ustna vprašanja - prof. stanovnik
2214
18 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2335
19 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
2751
20 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2132
21 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2304
22 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2858
23 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Lipnik-Štangelj (2010-12)
2960
24 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2174
25 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2299
26 Ustna vprašnja - prof. Lipnik-Štangelj
2049
27 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2556
28 Ustni izpit - prof.Stanovnik
3093
29 Ustni izpit - prof. Lipnik-Štangelj
2133
30 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3695
31 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2001
32 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2161
33 Ustna vprašanja - doc. Lipnik-Štangelj
6743
34 Ustna vprašanja (prof. Stanovnik)
2306
35 Zbirka ustnih vprašanj z odgovori - prof. Stanovnik
3236
36 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2774
37 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2532
38 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3128
39 Ustna vprašanja (Lipnik,Kržan,Stanovnik)
4234
40 Ustna vprašanja - prof. Ferjan
2276
41 Ustna vprašanja – prof. Krzan
3052
42 Ustna vprašanja - prof. Lipnik
2329
43 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2868
44 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2651
45 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2813
46 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2928
47 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2515
48 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2704
49 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2916
50 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2392
51 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2727
52 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2348
53 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2806
54 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2437
55 2006-01-24 Ustna vprašanja - prof. Krzan
2748
56 Ustna vprašanja - prof. Kržan
4040
57 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2998
58 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3803
59 Ustna vprašanja - prof. Budihna
2920

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - 4. vaja (vpliv zdravil na centralno živčevje)
1461
2 Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika
1512
3 Kolokvij iz vaj
4018
4 Kolokvij - 4. vaja (2013-12-06)
2246
5 Kolokvij - farmakokinetika
3024
6 4. kolokvij
2427
7 Zbirka kolokvijev (4.vaja)
3046
8 Kolokvij (3.vaja)
2499
9 Vstopni kolokvij za 2. vajo
2939
10 1.vstopni kolokvij
3532
11 Vstopni kolokvij - 1. vaja
4025
12 Vstopni kolokvij - 2. vaja
3664
13 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
4227
14 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
2749
15 Kolokvij - Receptura (2010-01)
4038
16 Vstopni kolokvij - 2. vaja
4498
17 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3445
18 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2721
19 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2877
20 Kolokvij - Receptura (2006-12-11)
2762
21 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2448
22 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2736
23 Vstopni kolokviji (2006)
6798
24 2005-04-11 II. vaja - Kolokvij
4089
25 2005-03-31 II. vaja - Kolokvij
4323
26 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2763
27 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2840
28 Kolokvij iz recepture
3231
29 3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005
4136
30 2. vstopni kolokvij - poskus na živali
4403
31 Vstopni kolokvij
6546
32 Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)
3562
33 Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin
5253
34 Kolokvij - vprašanja
8818
35 Vprašanja za frekvenčni kolokvij
7569

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Tiklopidin
1671
2 Memantin
1287
3 Piridostigmin
2009
4 Amoksicilin
6298
5 Propiltiouracil in hipertiroidizem (seminar pri specialni farmakologiji)
1403
6 Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom
1501
7 Zbirka seminarjev (poletni semester 2009)
3828
8 Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)
2249
9 Zdravila pri anesteziji (2008-03)
2377
10 Toksikologija težkih kovin (2007)
2622
11 Zdravljenje sladkorne bolezni (2007)
2399
12 Farmakologija dihal (2007)
2417
13 Biološka zdravila (2007)
9308
14 Farmakoterapija bolečine (2006-05-21)
2058
15 Zdravila pri anesteziji (2006-05-18)
12309
16 Interakcije med zdravili (2006)
3682
17 Terapija diabetesa (2006-05-11)
3861
18 Snovi za izboljševanje telesnega videza
4296
19 Antiseptiki
2102
20 Farmakologija zdravil, ki delujejo na gladko mišico
2261
21 Diuretiki
2343
22 Imunosupresivna zdravila
3536
23 Pozno ugotovljena toksicnost zdravil
2104
24 Protivirusna zdravila
2239
25 Farmakologija dihal
2954
26 Toksikologija snovi, ki povzrocajo odvisnost
2259
27 Genska terapija
2037
28 2003-12 Glukokortikoidi
6009
29 2003-11 Antiseptiki in razkužila
13646
30 2005-05-19 Interakcije med zdravili
2475
31 2005-05-05 Antiseptiki
1975
32 2005-04-14 ACE inhibitorji
2503
33 2005-03-24 Imunosupresivna zdravila
3065
34 2005-03-03 Genska terapija
2633
35 2005-05-26 Snovi z anabolnim in katabolnim ucinkom (Prezentacija)
3736
36 2005-05-19 Farmakologija izbranih zdravil, ki delujejo na gladko misico
2189
37 2005-04-21 Zdravila pri anesteziji
7787
38 2005-03-31 Protivirusna zdravila (Tekst in prezentacija)
2184
39 2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija
2167
40 2005-05-19 Farmakoterapija bolecine
5287
41 2005-04-28 Farmakologija dihal
4035
42 2005-04-07 Pozno ugotavljanje toksicnosti zdravil
1595
43 2005-03-17 Toksikologija snovi, ki povzrocajo zasvojenost
5454
44 Snovi z anabolnim in katabolnim učinkom
7837
45 Pozno ugotovljena toksičnost zdravil
3567
46 Imunosupresivi
5554
47 Farmakoterapija bolečine
6128
48 Vpliv zdravil na gladko mišico
2035
49 ACE inhibitorji
8561
50 Interakcije med zdravili
3731
51 Imunosupresivna zdravila
15459
52 Toksikologija snovi, ki povzročajo zasvojenost
8127
53 Antibiotiki (1999)
8322
54 Blokatorji Ca2+ kanalov
3768
55 Antihipertenzivi
11176
56 Diuretiki (1998)
4449
57 Opioidi (1996)
5169
58 Interakcije med zdravili (1996)
5469
59 Kalcijevi antagonisti (1996)
6518
60 Zdravila sinaptičnega prenosa (1996)
5308
61 Odvisnost (1996)
7019
62 Bronhialna astma (1996)
10268

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Animacije in prezentacije
1934
2 Seminarji 2006/2007
3049
3 Toksikologija in zastrupitve
2844
4 Strani Inštituta za farmakologijo
6381