Farmakologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Specialna farma - zapiski
2150
2 Zdravila po skupinah
2822
3 Izpiski za specialno farmakologijo
4805
4 Rang & Dales Pharmacology - prevod knjige
9440
5 Delovni list za 4. vajo
2631
6 Zdravila po skupinah
5003
7 Receptura - listi za ponavljanje in utrjevanje
10112
8 Predavanja receptura 09/10
6097
9 Primeri iz recepture s kraticami
9804
10 4. vaja - Rešitve delovnega lista
2794
11 Farmakoloski koncentrat
4023
12 Zapiski iz recepture
5821
13 Toksikologija - Izpiski
9226
14 Receptura - Povzetek, kratice, slovarček
9761
15 Zapiski - Razno
7189
16 Receptura - kratice
5321
17 Izpiski posameznih poglavij
8657
18 Diuretiki - slajdi iz predavanja
5679
19 Literatura za recepturo
12237
20 Priporočena literatura
6919

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana zdravila z večine starih vprašanj
2972
2 Pisni izpit - specialna farmakologija (1.9.2016)
3246
3 Pisna vprašanja - splošna farmakologija (2016-06-24)
2965
4 Specialna farmakologija (2016-06-10)
2713
5 Splošna farmakologija - 1. rok 2014
2905
6 Pisna vprašanja (2014-01-20)
3249
7 Pisna vprašanja (zbirka)
5934
8 Pisni izpit (2012-08)
4061
9 Pisna vprašanja - Specialna farmakologija (2012-08-27)
6000
10 Pisni izpit
3528
11 Pisni izpiti (2012-06-11)
3963
12 Pisna vprašanja (2012)
3124
13 Pisna vprašanja (2012-06-11)
3331
14 Pisni izpit
3538
15 Pisna vprašanja (2012-02-13)
3702
16 Pisni izpit
3647
17 Pisna vprašanja (2012-01-23)
3691
18 Pisna vprašanja (2011-02)
4306
19 Pisna vprašanja (2011-02-14)
3341
20 Pisni izpit (2010-09-20)
3466
21 Pisna vprašanja (2010-09-06)
3139
22 Pisna vprašanja (2010-04-19)
3419
23 Izpit 9.2.2010
3437
24 Pisna vprašanja (2010-02-09)
3336
25 Izpit 9.2.2010
3511
26 Pisna vprašanja (2010-01-25)
3218
27 Pisna vprašanja (2009-09-07)
3485
28 Pisna vprašanja (2009-03-23)
3565
29 Pisni izpit (09.06.2008)
3495
30 Pisna vprašanja (2008-04-21)
3274
31 Pisna vprašanja (2008-03-17)
3361
32 Izpitna vprašanja z odgovori
8676
33 Pisna vprašanja (2007-04-16)
3307
34 Pisna vprašanja (2007-06-04)
3175
35 Zbirka odgovorov na izpitna vprašanja (2007)
5995
36 Pisna vprašanja (2007-03-26)
3501
37 Pisna vprašanja (2007-02-05)
2919
38 Pisni izpit (5.2.2007)
3134
39 Pisna vprašanja (2007-01-22)
2930
40 Pisna vprašanja - A, B, C in D (2006-09-04)
3667
41 Pisna vprašanja A (2006-06-26)
2908
42 Pisna vprašanja B (2006-06-26)
2883
43 Pisna vprašanja C (2006-06-26)
3032
44 2006-03-13 Pisni izpit C
3072
45 2006-03-13 Pisni izpit D
3004
46 2006-03-13 Pisni izpit B
2913
47 2006-03-13 Pisni izpit A
3002
48 2006-02-13 Pisna vprašanja B
2915
49 2006-02-13 Pisna vprašanja A
3161
50 2006-01-30 Pisni izpit C
3551
51 2006-01-30 Pisni izpit A
3116
52 2006-01-30 Pisni izpit B
3021
53 2006-01-16 Pisna vprašanja
2956
54 Pisna vprašanja
3148
55 Pisni izpit – 27.6.2005
3278
56 Pisni izpit (6.6.05)
3269
57 Pisna vprašanja po poglavjih
5259
58 Pisni izpit (jan2005)
3425
59 Farmakološke metode (podiplomski študij)
3405
60 Pisni izpiti 2003
3311
61 Pisni izpit (mar2004)
3119
62 Pisna vprašanja (apr2004)
3398
63 Pisna vprašanja
3133
64 Pisna vprašanja
3329
65 Pisni izpit (feb 2004)
3270
66 Pisna vprašanja (jan 2004)
3127
67 Pisni izpiti
4367
68 Pisna vprašanja (2002)
4643

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1583
2 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1663
3 Ustna vprašanja - Prof. Kržan
1842
4 Ustna vprašanja - prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
3418
5 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1897
6 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1881
7 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1683
8 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1729
9 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1843
10 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1878
11 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1916
12 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
1814
13 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1763
14 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1798
15 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1870
16 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1896
17 Ustna vprašanja - prof. stanovnik
2402
18 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2489
19 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2285
20 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
2920
21 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2448
22 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3012
23 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Lipnik-Štangelj (2010-12)
3121
24 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2340
25 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2442
26 Ustna vprašnja - prof. Lipnik-Štangelj
2183
27 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2697
28 Ustni izpit - prof. Lipnik-Štangelj
2286
29 Ustni izpit - prof.Stanovnik
3240
30 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3863
31 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2139
32 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2372
33 Ustna vprašanja - doc. Lipnik-Štangelj
6930
34 Ustna vprašanja (prof. Stanovnik)
2458
35 Zbirka ustnih vprašanj z odgovori - prof. Stanovnik
3395
36 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2929
37 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2707
38 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3273
39 Ustna vprašanja (Lipnik,Kržan,Stanovnik)
4391
40 Ustna vprašanja – prof. Krzan
3218
41 Ustna vprašanja - prof. Ferjan
2421
42 Ustna vprašanja - prof. Lipnik
2493
43 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3024
44 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3093
45 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2800
46 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2956
47 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2860
48 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2675
49 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3098
50 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2533
51 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2966
52 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2901
53 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2496
54 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2589
55 2006-01-24 Ustna vprašanja - prof. Krzan
2893
56 Ustna vprašanja - prof. Kržan
4198
57 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
3147
58 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3947
59 Ustna vprašanja - prof. Budihna
3062

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - 4. vaja (vpliv zdravil na centralno živčevje)
1625
2 Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika
1674
3 Kolokvij iz vaj
4173
4 Kolokvij - 4. vaja (2013-12-06)
2373
5 Kolokvij - farmakokinetika
3177
6 4. kolokvij
2569
7 Zbirka kolokvijev (4.vaja)
3193
8 Kolokvij (3.vaja)
2643
9 Vstopni kolokvij za 2. vajo
3066
10 1.vstopni kolokvij
3670
11 Vstopni kolokvij - 1. vaja
4173
12 Vstopni kolokvij - 2. vaja
3811
13 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
4385
14 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
2890
15 Kolokvij - Receptura (2010-01)
4191
16 Vstopni kolokvij - 2. vaja
4629
17 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3592
18 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3020
19 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2860
20 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2874
21 Kolokvij - Receptura (2006-12-11)
2897
22 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2592
23 Vstopni kolokviji (2006)
6949
24 2005-04-11 II. vaja - Kolokvij
4227
25 2005-03-31 II. vaja - Kolokvij
4463
26 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2895
27 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2975
28 Kolokvij iz recepture
3356
29 3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005
4265
30 2. vstopni kolokvij - poskus na živali
4544
31 Vstopni kolokvij
6698
32 Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)
3700
33 Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin
5411
34 Kolokvij - vprašanja
8971
35 Vprašanja za frekvenčni kolokvij
7719

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Tiklopidin
1834
2 Memantin
1443
3 Piridostigmin
2177
4 Amoksicilin
6577
5 Propiltiouracil in hipertiroidizem (seminar pri specialni farmakologiji)
1550
6 Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom
1655
7 Zbirka seminarjev (poletni semester 2009)
4028
8 Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)
2389
9 Zdravila pri anesteziji (2008-03)
2515
10 Toksikologija težkih kovin (2007)
2792
11 Zdravljenje sladkorne bolezni (2007)
2576
12 Farmakologija dihal (2007)
2571
13 Biološka zdravila (2007)
9573
14 Farmakoterapija bolečine (2006-05-21)
2208
15 Terapija diabetesa (2006-05-11)
4104
16 Zdravila pri anesteziji (2006-05-18)
12986
17 Interakcije med zdravili (2006)
3929
18 Snovi za izboljševanje telesnega videza
4467
19 Antiseptiki
2257
20 Farmakologija zdravil, ki delujejo na gladko mišico
2411
21 Diuretiki
2483
22 Imunosupresivna zdravila
3732
23 Pozno ugotovljena toksicnost zdravil
2259
24 Protivirusna zdravila
2398
25 Farmakologija dihal
3135
26 Toksikologija snovi, ki povzrocajo odvisnost
2430
27 Genska terapija
2187
28 2003-12 Glukokortikoidi
6316
29 2003-11 Antiseptiki in razkužila
13966
30 2005-05-05 Antiseptiki
2135
31 2005-04-14 ACE inhibitorji
2655
32 2005-03-24 Imunosupresivna zdravila
3244
33 2005-03-03 Genska terapija
2823
34 2005-05-26 Snovi z anabolnim in katabolnim ucinkom (Prezentacija)
3885
35 2005-05-19 Farmakologija izbranih zdravil, ki delujejo na gladko misico
2343
36 2005-04-21 Zdravila pri anesteziji
8319
37 2005-03-31 Protivirusna zdravila (Tekst in prezentacija)
2369
38 2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija
2339
39 2005-05-19 Farmakoterapija bolecine
5502
40 2005-04-28 Farmakologija dihal
4235
41 2005-04-07 Pozno ugotavljanje toksicnosti zdravil
1739
42 2005-03-17 Toksikologija snovi, ki povzrocajo zasvojenost
5648
43 2005-05-19 Interakcije med zdravili
2679
44 Snovi z anabolnim in katabolnim učinkom
8221
45 Pozno ugotovljena toksičnost zdravil
3742
46 Imunosupresivi
5801
47 Farmakoterapija bolečine
6402
48 Vpliv zdravil na gladko mišico
2188
49 ACE inhibitorji
8964
50 Interakcije med zdravili
3929
51 Imunosupresivna zdravila
16329
52 Toksikologija snovi, ki povzročajo zasvojenost
8416
53 Antibiotiki (1999)
8695
54 Blokatorji Ca2+ kanalov
3993
55 Antihipertenzivi
11887
56 Diuretiki (1998)
4748
57 Kalcijevi antagonisti (1996)
6794
58 Zdravila sinaptičnega prenosa (1996)
5564
59 Odvisnost (1996)
7300
60 Bronhialna astma (1996)
10877
61 Opioidi (1996)
5371
62 Interakcije med zdravili (1996)
5640

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Animacije in prezentacije
2088
2 Seminarji 2006/2007
3207
3 Toksikologija in zastrupitve
3003
4 Strani Inštituta za farmakologijo
6519