Farmakologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Specialna farma - zapiski
802
2 Zdravila po skupinah
1850
3 Izpiski za specialno farmakologijo
4025
4 Rang & Dales Pharmacology - prevod knjige
8463
5 Delovni list za 4. vajo
1988
6 Zdravila po skupinah
4239
7 Receptura - listi za ponavljanje in utrjevanje
8622
8 Predavanja receptura 09/10
5356
9 Primeri iz recepture s kraticami
5845
10 4. vaja - Rešitve delovnega lista
2127
11 Farmakoloski koncentrat
3351
12 Zapiski iz recepture
4933
13 Toksikologija - Izpiski
8070
14 Receptura - Povzetek, kratice, slovarček
8735
15 Zapiski - Razno
6450
16 Receptura - kratice
4568
17 Izpiski posameznih poglavij
7959
18 Diuretiki - slajdi iz predavanja
4945
19 Literatura za recepturo
10706
20 Priporočena literatura
6092

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana zdravila z večine starih vprašanj
1905
2 Pisni izpit - specialna farmakologija (1.9.2016)
2222
3 Pisna vprašanja - splošna farmakologija (2016-06-24)
1832
4 Specialna farmakologija (2016-06-10)
1867
5 Splošna farmakologija - 1. rok 2014
1981
6 Pisna vprašanja (2014-01-20)
2424
7 Pisna vprašanja (zbirka)
4934
8 Pisni izpit (2012-08)
3161
9 Pisna vprašanja - Specialna farmakologija (2012-08-27)
5148
10 Pisni izpit
2608
11 Pisni izpiti (2012-06-11)
3101
12 Pisna vprašanja (2012)
2253
13 Pisna vprašanja (2012-06-11)
2514
14 Pisni izpit
2694
15 Pisna vprašanja (2012-02-13)
2860
16 Pisni izpit
2805
17 Pisna vprašanja (2012-01-23)
2866
18 Pisna vprašanja (2011-02)
3409
19 Pisna vprašanja (2011-02-14)
2498
20 Pisni izpit (2010-09-20)
2650
21 Pisna vprašanja (2010-09-06)
2374
22 Pisna vprašanja (2010-04-19)
2640
23 Izpit 9.2.2010
2615
24 Pisna vprašanja (2010-02-09)
2542
25 Izpit 9.2.2010
2692
26 Pisna vprašanja (2010-01-25)
2430
27 Pisna vprašanja (2009-09-07)
2662
28 Pisna vprašanja (2009-03-23)
2738
29 Pisni izpit (09.06.2008)
2667
30 Pisna vprašanja (2008-04-21)
2465
31 Pisna vprašanja (2008-03-17)
2604
32 Izpitna vprašanja z odgovori
7628
33 Pisna vprašanja (2007-04-16)
2537
34 Pisna vprašanja (2007-06-04)
2372
35 Zbirka odgovorov na izpitna vprašanja (2007)
5162
36 Pisna vprašanja (2007-03-26)
2710
37 Pisna vprašanja (2007-02-05)
2134
38 Pisni izpit (5.2.2007)
2335
39 Pisna vprašanja (2007-01-22)
2156
40 Pisna vprašanja - A, B, C in D (2006-09-04)
2849
41 Pisna vprašanja B (2006-06-26)
2114
42 Pisna vprašanja C (2006-06-26)
2199
43 Pisna vprašanja A (2006-06-26)
2109
44 2006-03-13 Pisni izpit C
2281
45 2006-03-13 Pisni izpit D
2239
46 2006-03-13 Pisni izpit A
2217
47 2006-03-13 Pisni izpit B
2130
48 2006-02-13 Pisna vprašanja B
2160
49 2006-02-13 Pisna vprašanja A
2439
50 2006-01-30 Pisni izpit C
2764
51 2006-01-30 Pisni izpit A
2292
52 2006-01-30 Pisni izpit B
2186
53 2006-01-16 Pisna vprašanja
2187
54 Pisna vprašanja
2342
55 Pisni izpit – 27.6.2005
2521
56 Pisni izpit (6.6.05)
2326
57 Pisna vprašanja po poglavjih
4375
58 Pisni izpit (jan2005)
2497
59 Farmakološke metode (podiplomski študij)
2598
60 Pisni izpit (mar2004)
2344
61 Pisna vprašanja (apr2004)
2617
62 Pisni izpiti 2003
2542
63 Pisna vprašanja
2386
64 Pisna vprašanja
2544
65 Pisni izpit (feb 2004)
2459
66 Pisna vprašanja (jan 2004)
2368
67 Pisni izpiti
3574
68 Pisna vprašanja (2002)
3820

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1093
2 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1172
3 Ustna vprašanja - Prof. Kržan
1346
4 Ustna vprašanja - prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
2756
5 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1351
6 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1313
7 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1151
8 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1230
9 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1293
10 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1420
11 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1416
12 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
1325
13 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1300
14 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1321
15 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1359
16 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1392
17 Ustna vprašanja - prof. stanovnik
1898
18 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1996
19 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1785
20 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
2397
21 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1979
22 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2482
23 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Lipnik-Štangelj (2010-12)
2548
24 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1795
25 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1958
26 Ustna vprašnja - prof. Lipnik-Štangelj
1737
27 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2236
28 Ustni izpit - prof. Lipnik-Štangelj
1802
29 Ustni izpit - prof.Stanovnik
2724
30 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3288
31 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1696
32 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1821
33 Ustna vprašanja - doc. Lipnik-Štangelj
6370
34 Ustna vprašanja (prof. Stanovnik)
1986
35 Zbirka ustnih vprašanj z odgovori - prof. Stanovnik
2908
36 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2428
37 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2188
38 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2793
39 Ustna vprašanja (Lipnik,Kržan,Stanovnik)
3904
40 Ustna vprašanja - prof. Ferjan
1970
41 Ustna vprašanja – prof. Krzan
2727
42 Ustna vprašanja - prof. Lipnik
1997
43 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2522
44 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2327
45 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2471
46 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2602
47 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2155
48 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2374
49 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2604
50 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2070
51 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2382
52 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2031
53 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2485
54 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2098
55 2006-01-24 Ustna vprašanja - prof. Krzan
2412
56 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3715
57 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2686
58 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3459
59 Ustna vprašanja - prof. Budihna
2586

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - 4. vaja (vpliv zdravil na centralno živčevje)
1086
2 Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika
1064
3 Kolokvij iz vaj
3528
4 Kolokvij - 4. vaja (2013-12-06)
1865
5 Kolokvij - farmakokinetika
2540
6 Zbirka kolokvijev (4.vaja)
2700
7 4. kolokvij
2029
8 Kolokvij (3.vaja)
2108
9 Vstopni kolokvij za 2. vajo
2564
10 1.vstopni kolokvij
3153
11 Vstopni kolokvij - 1. vaja
3686
12 Vstopni kolokvij - 2. vaja
3304
13 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
3856
14 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
2416
15 Kolokvij - Receptura (2010-01)
3619
16 Vstopni kolokvij - 2. vaja
4198
17 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3088
18 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2543
19 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2422
20 Kolokvij - Receptura (2006-12-11)
2466
21 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2130
22 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2443
23 Vstopni kolokviji (2006)
6404
24 2005-04-11 II. vaja - Kolokvij
3753
25 2005-03-31 II. vaja - Kolokvij
4003
26 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2424
27 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2491
28 Kolokvij iz recepture
2904
29 3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005
3811
30 2. vstopni kolokvij - poskus na živali
4078
31 Vstopni kolokvij
6136
32 Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)
3221
33 Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin
4814
34 Kolokvij - vprašanja
8281
35 Vprašanja za frekvenčni kolokvij
7187

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Tiklopidin
1168
2 Memantin
816
3 Piridostigmin
1539
4 Amoksicilin
5330
5 Propiltiouracil in hipertiroidizem (seminar pri specialni farmakologiji)
1076
6 Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom
1193
7 Zbirka seminarjev (poletni semester 2009)
3470
8 Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)
1945
9 Zdravila pri anesteziji (2008-03)
2051
10 Toksikologija težkih kovin (2007)
2197
11 Zdravljenje sladkorne bolezni (2007)
1946
12 Farmakologija dihal (2007)
2052
13 Biološka zdravila (2007)
8400
14 Farmakoterapija bolečine (2006-05-21)
1698
15 Terapija diabetesa (2006-05-11)
3241
16 Zdravila pri anesteziji (2006-05-18)
10381
17 Interakcije med zdravili (2006)
3044
18 Snovi za izboljševanje telesnega videza
3903
19 Antiseptiki
1706
20 Farmakologija zdravil, ki delujejo na gladko mišico
1961
21 Diuretiki
1919
22 Imunosupresivna zdravila
3058
23 Pozno ugotovljena toksicnost zdravil
1712
24 Protivirusna zdravila
1863
25 Farmakologija dihal
2511
26 Toksikologija snovi, ki povzrocajo odvisnost
1882
27 Genska terapija
1594
28 2003-12 Glukokortikoidi
5030
29 2003-11 Antiseptiki in razkužila
12577
30 2005-03-03 Genska terapija
1946
31 2005-05-26 Snovi z anabolnim in katabolnim ucinkom (Prezentacija)
3476
32 2005-05-19 Farmakologija izbranih zdravil, ki delujejo na gladko misico
1924
33 2005-04-21 Zdravila pri anesteziji
6515
34 2005-03-31 Protivirusna zdravila (Tekst in prezentacija)
1684
35 2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija
1774
36 2005-05-19 Farmakoterapija bolecine
4560
37 2005-04-28 Farmakologija dihal
3413
38 2005-04-07 Pozno ugotavljanje toksicnosti zdravil
1293
39 2005-03-17 Toksikologija snovi, ki povzrocajo zasvojenost
4448
40 2005-05-19 Interakcije med zdravili
1980
41 2005-05-05 Antiseptiki
1686
42 2005-04-14 ACE inhibitorji
2111
43 2005-03-24 Imunosupresivna zdravila
2448
44 Snovi z anabolnim in katabolnim učinkom
6530
45 Pozno ugotovljena toksičnost zdravil
3016
46 Imunosupresivi
4977
47 Farmakoterapija bolečine
5459
48 Vpliv zdravil na gladko mišico
1728
49 ACE inhibitorji
7694
50 Interakcije med zdravili
3290
51 Imunosupresivna zdravila
12263
52 Toksikologija snovi, ki povzročajo zasvojenost
7403
53 Antibiotiki (1999)
6963
54 Blokatorji Ca2+ kanalov
3157
55 Antihipertenzivi
9410
56 Diuretiki (1998)
3351
57 Bronhialna astma (1996)
8541
58 Opioidi (1996)
4469
59 Interakcije med zdravili (1996)
4944
60 Kalcijevi antagonisti (1996)
5596
61 Zdravila sinaptičnega prenosa (1996)
4474
62 Odvisnost (1996)
6271

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Animacije in prezentacije
1566
2 Seminarji 2006/2007
2611
3 Toksikologija in zastrupitve
2508
4 Strani Inštituta za farmakologijo
6050