Farmakologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Specialna farma - zapiski
1373
2 Zdravila po skupinah
2227
3 Izpiski za specialno farmakologijo
4329
4 Rang & Dales Pharmacology - prevod knjige
8860
5 Delovni list za 4. vajo
2239
6 Zdravila po skupinah
4513
7 Receptura - listi za ponavljanje in utrjevanje
9138
8 Predavanja receptura 09/10
5622
9 Primeri iz recepture s kraticami
7087
10 4. vaja - Rešitve delovnega lista
2369
11 Farmakoloski koncentrat
3585
12 Zapiski iz recepture
5233
13 Toksikologija - Izpiski
8558
14 Receptura - Povzetek, kratice, slovarček
9137
15 Zapiski - Razno
6720
16 Receptura - kratice
4798
17 Izpiski posameznih poglavij
8213
18 Diuretiki - slajdi iz predavanja
5216
19 Literatura za recepturo
11276
20 Priporočena literatura
6402

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana zdravila z večine starih vprašanj
2331
2 Pisni izpit - specialna farmakologija (1.9.2016)
2622
3 Pisna vprašanja - splošna farmakologija (2016-06-24)
2278
4 Specialna farmakologija (2016-06-10)
2176
5 Splošna farmakologija - 1. rok 2014
2319
6 Pisna vprašanja (2014-01-20)
2716
7 Pisna vprašanja (zbirka)
5268
8 Pisni izpit (2012-08)
3498
9 Pisna vprašanja - Specialna farmakologija (2012-08-27)
5483
10 Pisni izpit
2950
11 Pisni izpiti (2012-06-11)
3427
12 Pisna vprašanja (2012)
2565
13 Pisna vprašanja (2012-06-11)
2837
14 Pisni izpit
3006
15 Pisna vprašanja (2012-02-13)
3164
16 Pisni izpit
3112
17 Pisna vprašanja (2012-01-23)
3166
18 Pisna vprašanja (2011-02)
3710
19 Pisna vprašanja (2011-02-14)
2795
20 Pisni izpit (2010-09-20)
2950
21 Pisna vprašanja (2010-09-06)
2659
22 Pisna vprašanja (2010-04-19)
2916
23 Izpit 9.2.2010
2907
24 Pisna vprašanja (2010-02-09)
2835
25 Izpit 9.2.2010
2985
26 Pisna vprašanja (2010-01-25)
2703
27 Pisna vprašanja (2009-09-07)
2961
28 Pisna vprašanja (2009-03-23)
3032
29 Pisni izpit (09.06.2008)
2956
30 Pisna vprašanja (2008-04-21)
2756
31 Pisna vprašanja (2008-03-17)
2877
32 Izpitna vprašanja z odgovori
8068
33 Pisna vprašanja (2007-04-16)
2818
34 Pisna vprašanja (2007-06-04)
2670
35 Zbirka odgovorov na izpitna vprašanja (2007)
5480
36 Pisna vprašanja (2007-03-26)
2993
37 Pisna vprašanja (2007-02-05)
2416
38 Pisni izpit (5.2.2007)
2638
39 Pisna vprašanja (2007-01-22)
2445
40 Pisna vprašanja - A, B, C in D (2006-09-04)
3172
41 Pisna vprašanja B (2006-06-26)
2394
42 Pisna vprašanja C (2006-06-26)
2519
43 Pisna vprašanja A (2006-06-26)
2397
44 2006-03-13 Pisni izpit C
2568
45 2006-03-13 Pisni izpit D
2529
46 2006-03-13 Pisni izpit A
2512
47 2006-03-13 Pisni izpit B
2414
48 2006-02-13 Pisna vprašanja B
2437
49 2006-02-13 Pisna vprašanja A
2703
50 2006-01-30 Pisni izpit C
3051
51 2006-01-30 Pisni izpit A
2599
52 2006-01-30 Pisni izpit B
2498
53 2006-01-16 Pisna vprašanja
2476
54 Pisna vprašanja
2635
55 Pisni izpit – 27.6.2005
2794
56 Pisni izpit (6.6.05)
2682
57 Pisna vprašanja po poglavjih
4757
58 Pisni izpit (jan2005)
2864
59 Farmakološke metode (podiplomski študij)
2919
60 Pisni izpit (mar2004)
2651
61 Pisna vprašanja (apr2004)
2917
62 Pisni izpiti 2003
2835
63 Pisna vprašanja
2670
64 Pisna vprašanja
2830
65 Pisni izpit (feb 2004)
2766
66 Pisna vprašanja (jan 2004)
2634
67 Pisni izpiti
3856
68 Pisna vprašanja (2002)
4148

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1280
2 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1356
3 Ustna vprašanja - Prof. Kržan
1540
4 Ustna vprašanja - prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
3039
5 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1572
6 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1516
7 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1362
8 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1420
9 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1487
10 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1594
11 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1607
12 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
1507
13 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1467
14 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1498
15 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1551
16 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1567
17 Ustna vprašanja - prof. stanovnik
2061
18 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2171
19 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1962
20 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
2588
21 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2163
22 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2676
23 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Lipnik-Štangelj (2010-12)
2765
24 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1993
25 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2148
26 Ustna vprašnja - prof. Lipnik-Štangelj
1913
27 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2397
28 Ustni izpit - prof. Lipnik-Štangelj
1982
29 Ustni izpit - prof.Stanovnik
2914
30 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3522
31 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1864
32 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1995
33 Ustna vprašanja - doc. Lipnik-Štangelj
6544
34 Ustna vprašanja (prof. Stanovnik)
2155
35 Zbirka ustnih vprašanj z odgovori - prof. Stanovnik
3072
36 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2594
37 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2361
38 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2962
39 Ustna vprašanja (Lipnik,Kržan,Stanovnik)
4075
40 Ustna vprašanja - prof. Ferjan
2132
41 Ustna vprašanja – prof. Krzan
2896
42 Ustna vprašanja - prof. Lipnik
2170
43 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2715
44 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2491
45 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2676
46 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2758
47 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2346
48 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2534
49 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2772
50 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2246
51 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2551
52 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2197
53 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2657
54 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2268
55 2006-01-24 Ustna vprašanja - prof. Krzan
2587
56 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3890
57 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2860
58 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3650
59 Ustna vprašanja - prof. Budihna
2766

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - 4. vaja (vpliv zdravil na centralno živčevje)
1285
2 Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika
1284
3 Kolokvij iz vaj
3765
4 Kolokvij - 4. vaja (2013-12-06)
2060
5 Kolokvij - farmakokinetika
2794
6 Zbirka kolokvijev (4.vaja)
2867
7 4. kolokvij
2225
8 Kolokvij (3.vaja)
2304
9 Vstopni kolokvij za 2. vajo
2763
10 1.vstopni kolokvij
3332
11 Vstopni kolokvij - 1. vaja
3846
12 Vstopni kolokvij - 2. vaja
3480
13 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
4018
14 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
2584
15 Kolokvij - Receptura (2010-01)
3835
16 Vstopni kolokvij - 2. vaja
4339
17 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3273
18 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2717
19 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2573
20 Kolokvij - Receptura (2006-12-11)
2612
21 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2294
22 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2585
23 Vstopni kolokviji (2006)
6609
24 2005-04-11 II. vaja - Kolokvij
3925
25 2005-03-31 II. vaja - Kolokvij
4175
26 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2600
27 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2679
28 Kolokvij iz recepture
3063
29 3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005
3988
30 2. vstopni kolokvij - poskus na živali
4240
31 Vstopni kolokvij
6344
32 Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)
3413
33 Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin
5085
34 Kolokvij - vprašanja
8596
35 Vprašanja za frekvenčni kolokvij
7390

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Tiklopidin
1435
2 Memantin
1033
3 Piridostigmin
1777
4 Amoksicilin
5926
5 Propiltiouracil in hipertiroidizem (seminar pri specialni farmakologiji)
1261
6 Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom
1360
7 Zbirka seminarjev (poletni semester 2009)
3656
8 Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)
2109
9 Zdravila pri anesteziji (2008-03)
2219
10 Toksikologija težkih kovin (2007)
2447
11 Zdravljenje sladkorne bolezni (2007)
2195
12 Farmakologija dihal (2007)
2247
13 Biološka zdravila (2007)
8936
14 Farmakoterapija bolečine (2006-05-21)
1898
15 Terapija diabetesa (2006-05-11)
3619
16 Zdravila pri anesteziji (2006-05-18)
11622
17 Interakcije med zdravili (2006)
3388
18 Snovi za izboljševanje telesnega videza
4110
19 Antiseptiki
1898
20 Farmakologija zdravil, ki delujejo na gladko mišico
2116
21 Diuretiki
2118
22 Imunosupresivna zdravila
3314
23 Pozno ugotovljena toksicnost zdravil
1929
24 Protivirusna zdravila
2051
25 Farmakologija dihal
2738
26 Toksikologija snovi, ki povzrocajo odvisnost
2053
27 Genska terapija
1819
28 2003-12 Glukokortikoidi
5600
29 2003-11 Antiseptiki in razkužila
13290
30 2005-03-03 Genska terapija
2349
31 2005-05-26 Snovi z anabolnim in katabolnim ucinkom (Prezentacija)
3614
32 2005-05-19 Farmakologija izbranih zdravil, ki delujejo na gladko misico
2071
33 2005-04-21 Zdravila pri anesteziji
7275
34 2005-03-31 Protivirusna zdravila (Tekst in prezentacija)
1982
35 2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija
1971
36 2005-05-19 Farmakoterapija bolecine
5034
37 2005-04-28 Farmakologija dihal
3803
38 2005-04-07 Pozno ugotavljanje toksicnosti zdravil
1457
39 2005-03-17 Toksikologija snovi, ki povzrocajo zasvojenost
5028
40 2005-05-19 Interakcije med zdravili
2263
41 2005-05-05 Antiseptiki
1817
42 2005-04-14 ACE inhibitorji
2324
43 2005-03-24 Imunosupresivna zdravila
2862
44 Snovi z anabolnim in katabolnim učinkom
7388
45 Pozno ugotovljena toksičnost zdravil
3320
46 Imunosupresivi
5277
47 Farmakoterapija bolečine
5853
48 Vpliv zdravil na gladko mišico
1868
49 ACE inhibitorji
8177
50 Interakcije med zdravili
3491
51 Imunosupresivna zdravila
14485
52 Toksikologija snovi, ki povzročajo zasvojenost
7846
53 Antibiotiki (1999)
7737
54 Blokatorji Ca2+ kanalov
3484
55 Antihipertenzivi
10541
56 Diuretiki (1998)
4009
57 Bronhialna astma (1996)
9530
58 Opioidi (1996)
4892
59 Interakcije med zdravili (1996)
5264
60 Kalcijevi antagonisti (1996)
6119
61 Zdravila sinaptičnega prenosa (1996)
4953
62 Odvisnost (1996)
6664

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Animacije in prezentacije
1743
2 Seminarji 2006/2007
2837
3 Toksikologija in zastrupitve
2677
4 Strani Inštituta za farmakologijo
6221