Farmakologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Specialna farma - zapiski
2297
2 Zdravila po skupinah
2958
3 Izpiski za specialno farmakologijo
4941
4 Rang & Dales Pharmacology - prevod knjige
9593
5 Delovni list za 4. vajo
2745
6 Zdravila po skupinah
5141
7 Receptura - listi za ponavljanje in utrjevanje
10413
8 Predavanja receptura 09/10
6207
9 Primeri iz recepture s kraticami
10828
10 4. vaja - Rešitve delovnega lista
2908
11 Farmakoloski koncentrat
4132
12 Zapiski iz recepture
5944
13 Toksikologija - Izpiski
9352
14 Receptura - Povzetek, kratice, slovarček
9927
15 Zapiski - Razno
7309
16 Receptura - kratice
5437
17 Izpiski posameznih poglavij
8768
18 Diuretiki - slajdi iz predavanja
5805
19 Literatura za recepturo
12513
20 Priporočena literatura
7032

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana zdravila z večine starih vprašanj
3202
2 Pisni izpit - specialna farmakologija (1.9.2016)
3447
3 Pisna vprašanja - splošna farmakologija (2016-06-24)
3214
4 Specialna farmakologija (2016-06-10)
2883
5 Splošna farmakologija - 1. rok 2014
3086
6 Pisna vprašanja (2014-01-20)
3424
7 Pisna vprašanja (zbirka)
6295
8 Pisni izpit (2012-08)
4245
9 Pisna vprašanja - Specialna farmakologija (2012-08-27)
6201
10 Pisni izpit
3697
11 Pisni izpiti (2012-06-11)
4133
12 Pisna vprašanja (2012-06-11)
3502
13 Pisna vprašanja (2012)
3314
14 Pisni izpit
3712
15 Pisna vprašanja (2012-02-13)
3889
16 Pisni izpit
3811
17 Pisna vprašanja (2012-01-23)
3878
18 Pisna vprašanja (2011-02)
4509
19 Pisna vprašanja (2011-02-14)
3531
20 Pisni izpit (2010-09-20)
3649
21 Pisna vprašanja (2010-09-06)
3315
22 Pisna vprašanja (2010-04-19)
3597
23 Pisna vprašanja (2010-02-09)
3512
24 Izpit 9.2.2010
3685
25 Izpit 9.2.2010
3610
26 Pisna vprašanja (2010-01-25)
3398
27 Pisna vprašanja (2009-09-07)
3672
28 Pisna vprašanja (2009-03-23)
3739
29 Pisni izpit (09.06.2008)
3677
30 Pisna vprašanja (2008-04-21)
3459
31 Pisna vprašanja (2008-03-17)
3534
32 Izpitna vprašanja z odgovori
8893
33 Pisna vprašanja (2007-06-04)
3359
34 Pisna vprašanja (2007-04-16)
3494
35 Pisna vprašanja (2007-03-26)
3683
36 Zbirka odgovorov na izpitna vprašanja (2007)
6180
37 Pisna vprašanja (2007-02-05)
3090
38 Pisni izpit (5.2.2007)
3302
39 Pisna vprašanja (2007-01-22)
3109
40 Pisna vprašanja - A, B, C in D (2006-09-04)
3841
41 Pisna vprašanja C (2006-06-26)
3214
42 Pisna vprašanja A (2006-06-26)
3091
43 Pisna vprašanja B (2006-06-26)
3077
44 2006-03-13 Pisni izpit D
3176
45 2006-03-13 Pisni izpit C
3236
46 2006-03-13 Pisni izpit A
3175
47 2006-03-13 Pisni izpit B
3095
48 2006-02-13 Pisna vprašanja B
3098
49 2006-02-13 Pisna vprašanja A
3331
50 2006-01-30 Pisni izpit C
3734
51 2006-01-30 Pisni izpit B
3204
52 2006-01-30 Pisni izpit A
3295
53 2006-01-16 Pisna vprašanja
3135
54 Pisna vprašanja
3317
55 Pisni izpit – 27.6.2005
3460
56 Pisni izpit (6.6.05)
3484
57 Pisna vprašanja po poglavjih
5444
58 Pisni izpit (jan2005)
3635
59 Farmakološke metode (podiplomski študij)
3589
60 Pisni izpit (mar2004)
3304
61 Pisna vprašanja (apr2004)
3580
62 Pisni izpiti 2003
3493
63 Pisna vprašanja
3311
64 Pisna vprašanja
3498
65 Pisni izpit (feb 2004)
3445
66 Pisna vprašanja (jan 2004)
3322
67 Pisni izpiti
4550
68 Pisna vprašanja (2002)
4818

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1685
2 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1762
3 Ustna vprašanja - Prof. Kržan
1929
4 Ustna vprašanja - prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
3526
5 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1989
6 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1990
7 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1778
8 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1827
9 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1938
10 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1971
11 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2015
12 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
1910
13 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1844
14 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1899
15 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2045
16 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1990
17 Ustna vprašanja - prof. stanovnik
2496
18 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2587
19 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
3014
20 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2381
21 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2531
22 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3115
23 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Lipnik-Štangelj (2010-12)
3229
24 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2453
25 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2541
26 Ustna vprašnja - prof. Lipnik-Štangelj
2260
27 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2795
28 Ustni izpit - prof. Lipnik-Štangelj
2382
29 Ustni izpit - prof.Stanovnik
3348
30 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3964
31 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2240
32 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2528
33 Ustna vprašanja - doc. Lipnik-Štangelj
7025
34 Ustna vprašanja (prof. Stanovnik)
2547
35 Zbirka ustnih vprašanj z odgovori - prof. Stanovnik
3484
36 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3031
37 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2793
38 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3366
39 Ustna vprašanja (Lipnik,Kržan,Stanovnik)
4480
40 Ustna vprašanja – prof. Krzan
3300
41 Ustna vprašanja - prof. Ferjan
2504
42 Ustna vprašanja - prof. Lipnik
2582
43 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3107
44 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3044
45 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3176
46 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2882
47 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2787
48 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2953
49 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3203
50 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2628
51 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2984
52 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2595
53 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3058
54 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2681
55 2006-01-24 Ustna vprašanja - prof. Krzan
2992
56 Ustna vprašanja - prof. Kržan
4302
57 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
3243
58 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
4045
59 Ustna vprašanja - prof. Budihna
3147

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - 4. vaja (vpliv zdravil na centralno živčevje)
1719
2 Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika
1763
3 Kolokvij iz vaj
4270
4 Kolokvij - 4. vaja (2013-12-06)
2464
5 Kolokvij - farmakokinetika
3279
6 4. kolokvij
2653
7 Zbirka kolokvijev (4.vaja)
3282
8 Kolokvij (3.vaja)
2716
9 Vstopni kolokvij za 2. vajo
3145
10 1.vstopni kolokvij
3746
11 Vstopni kolokvij - 1. vaja
4266
12 Vstopni kolokvij - 2. vaja
3893
13 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
4477
14 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
2957
15 Kolokvij - Receptura (2010-01)
4277
16 Vstopni kolokvij - 2. vaja
4711
17 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3680
18 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2935
19 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3092
20 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2671
21 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2953
22 Kolokvij - Receptura (2006-12-11)
2979
23 Vstopni kolokviji (2006)
7037
24 2005-03-31 II. vaja - Kolokvij
4537
25 2005-04-11 II. vaja - Kolokvij
4319
26 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2968
27 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
3049
28 Kolokvij iz recepture
3430
29 3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005
4346
30 2. vstopni kolokvij - poskus na živali
4632
31 Vstopni kolokvij
6781
32 Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)
3787
33 Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin
5496
34 Kolokvij - vprašanja
9062
35 Vprašanja za frekvenčni kolokvij
7794

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Tiklopidin
1929
2 Memantin
1521
3 Piridostigmin
2259
4 Amoksicilin
6733
5 Propiltiouracil in hipertiroidizem (seminar pri specialni farmakologiji)
1643
6 Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom
1747
7 Zbirka seminarjev (poletni semester 2009)
4156
8 Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)
2479
9 Zdravila pri anesteziji (2008-03)
2602
10 Toksikologija težkih kovin (2007)
2908
11 Zdravljenje sladkorne bolezni (2007)
2665
12 Farmakologija dihal (2007)
2665
13 Biološka zdravila (2007)
9705
14 Farmakoterapija bolečine (2006-05-21)
2294
15 Interakcije med zdravili (2006)
4033
16 Terapija diabetesa (2006-05-11)
4218
17 Zdravila pri anesteziji (2006-05-18)
13289
18 Snovi za izboljševanje telesnega videza
4568
19 Antiseptiki
2361
20 Farmakologija zdravil, ki delujejo na gladko mišico
2525
21 Diuretiki
2603
22 Imunosupresivna zdravila
3853
23 Pozno ugotovljena toksicnost zdravil
2356
24 Protivirusna zdravila
2492
25 Farmakologija dihal
3232
26 Toksikologija snovi, ki povzrocajo odvisnost
2575
27 Genska terapija
2286
28 2003-12 Glukokortikoidi
6464
29 2003-11 Antiseptiki in razkužila
14106
30 2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija
2439
31 2005-05-19 Farmakoterapija bolecine
5650
32 2005-04-28 Farmakologija dihal
4332
33 2005-04-07 Pozno ugotavljanje toksicnosti zdravil
1871
34 2005-03-17 Toksikologija snovi, ki povzrocajo zasvojenost
5798
35 2005-05-19 Interakcije med zdravili
2798
36 2005-05-05 Antiseptiki
2231
37 2005-04-14 ACE inhibitorji
2761
38 2005-03-24 Imunosupresivna zdravila
3344
39 2005-03-03 Genska terapija
2932
40 2005-05-26 Snovi z anabolnim in katabolnim ucinkom (Prezentacija)
4001
41 2005-05-19 Farmakologija izbranih zdravil, ki delujejo na gladko misico
2450
42 2005-04-21 Zdravila pri anesteziji
8613
43 2005-03-31 Protivirusna zdravila (Tekst in prezentacija)
2463
44 Snovi z anabolnim in katabolnim učinkom
8432
45 Pozno ugotovljena toksičnost zdravil
3871
46 Imunosupresivi
5940
47 Farmakoterapija bolečine
6534
48 Vpliv zdravil na gladko mišico
2270
49 ACE inhibitorji
9197
50 Interakcije med zdravili
4051
51 Imunosupresivna zdravila
16842
52 Toksikologija snovi, ki povzročajo zasvojenost
8650
53 Antibiotiki (1999)
8866
54 Blokatorji Ca2+ kanalov
4133
55 Antihipertenzivi
12244
56 Diuretiki (1998)
4920
57 Opioidi (1996)
5477
58 Interakcije med zdravili (1996)
5734
59 Kalcijevi antagonisti (1996)
6936
60 Zdravila sinaptičnega prenosa (1996)
5694
61 Odvisnost (1996)
7452
62 Bronhialna astma (1996)
11132

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Animacije in prezentacije
2168
2 Seminarji 2006/2007
3285
3 Toksikologija in zastrupitve
3091
4 Strani Inštituta za farmakologijo
6604