Farmakologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Specialna farma - zapiski
1108
2 Zdravila po skupinah
2046
3 Izpiski za specialno farmakologijo
4180
4 Rang & Dales Pharmacology - prevod knjige
8658
5 Delovni list za 4. vajo
2126
6 Zdravila po skupinah
4369
7 Receptura - listi za ponavljanje in utrjevanje
8913
8 Predavanja receptura 09/10
5491
9 Primeri iz recepture s kraticami
6396
10 4. vaja - Rešitve delovnega lista
2253
11 Farmakoloski koncentrat
3467
12 Zapiski iz recepture
5085
13 Toksikologija - Izpiski
8370
14 Receptura - Povzetek, kratice, slovarček
8954
15 Zapiski - Razno
6567
16 Receptura - kratice
4676
17 Izpiski posameznih poglavij
8098
18 Diuretiki - slajdi iz predavanja
5071
19 Literatura za recepturo
10976
20 Priporočena literatura
6257

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana zdravila z večine starih vprašanj
2127
2 Pisni izpit - specialna farmakologija (1.9.2016)
2429
3 Pisna vprašanja - splošna farmakologija (2016-06-24)
2073
4 Specialna farmakologija (2016-06-10)
2014
5 Splošna farmakologija - 1. rok 2014
2159
6 Pisna vprašanja (2014-01-20)
2572
7 Pisna vprašanja (zbirka)
5108
8 Pisni izpit (2012-08)
3349
9 Pisna vprašanja - Specialna farmakologija (2012-08-27)
5325
10 Pisni izpit
2786
11 Pisni izpiti (2012-06-11)
3259
12 Pisna vprašanja (2012)
2408
13 Pisna vprašanja (2012-06-11)
2682
14 Pisni izpit
2852
15 Pisna vprašanja (2012-02-13)
3017
16 Pisni izpit
2963
17 Pisna vprašanja (2012-01-23)
3021
18 Pisna vprašanja (2011-02)
3548
19 Pisna vprašanja (2011-02-14)
2641
20 Pisni izpit (2010-09-20)
2797
21 Pisna vprašanja (2010-09-06)
2516
22 Pisna vprašanja (2010-04-19)
2780
23 Izpit 9.2.2010
2763
24 Pisna vprašanja (2010-02-09)
2689
25 Izpit 9.2.2010
2835
26 Pisna vprašanja (2010-01-25)
2568
27 Pisna vprašanja (2009-09-07)
2815
28 Pisna vprašanja (2009-03-23)
2888
29 Pisni izpit (09.06.2008)
2802
30 Pisna vprašanja (2008-04-21)
2604
31 Pisna vprašanja (2008-03-17)
2736
32 Izpitna vprašanja z odgovori
7862
33 Pisna vprašanja (2007-04-16)
2682
34 Pisna vprašanja (2007-06-04)
2528
35 Zbirka odgovorov na izpitna vprašanja (2007)
5335
36 Pisna vprašanja (2007-03-26)
2849
37 Pisna vprašanja (2007-02-05)
2274
38 Pisni izpit (5.2.2007)
2496
39 Pisna vprašanja (2007-01-22)
2304
40 Pisna vprašanja - A, B, C in D (2006-09-04)
3023
41 Pisna vprašanja B (2006-06-26)
2258
42 Pisna vprašanja C (2006-06-26)
2354
43 Pisna vprašanja A (2006-06-26)
2252
44 2006-03-13 Pisni izpit C
2418
45 2006-03-13 Pisni izpit D
2388
46 2006-03-13 Pisni izpit A
2360
47 2006-03-13 Pisni izpit B
2268
48 2006-02-13 Pisna vprašanja B
2303
49 2006-02-13 Pisna vprašanja A
2570
50 2006-01-30 Pisni izpit C
2913
51 2006-01-30 Pisni izpit A
2438
52 2006-01-30 Pisni izpit B
2346
53 2006-01-16 Pisna vprašanja
2328
54 Pisna vprašanja
2485
55 Pisni izpit – 27.6.2005
2664
56 Pisni izpit (6.6.05)
2500
57 Pisna vprašanja po poglavjih
4589
58 Pisni izpit (jan2005)
2673
59 Farmakološke metode (podiplomski študij)
2758
60 Pisni izpit (mar2004)
2492
61 Pisna vprašanja (apr2004)
2760
62 Pisni izpiti 2003
2682
63 Pisna vprašanja
2521
64 Pisna vprašanja
2679
65 Pisni izpit (feb 2004)
2605
66 Pisna vprašanja (jan 2004)
2491
67 Pisni izpiti
3708
68 Pisna vprašanja (2002)
3981

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1179
2 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1266
3 Ustna vprašanja - Prof. Kržan
1450
4 Ustna vprašanja - prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
2897
5 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1449
6 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1412
7 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1256
8 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1326
9 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1387
10 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1505
11 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1503
12 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
1409
13 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1383
14 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1409
15 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1450
16 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1480
17 Ustna vprašanja - prof. stanovnik
1970
18 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2079
19 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1874
20 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
2498
21 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2078
22 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2574
23 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Lipnik-Štangelj (2010-12)
2652
24 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1898
25 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2049
26 Ustna vprašnja - prof. Lipnik-Štangelj
1825
27 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2308
28 Ustni izpit - prof. Lipnik-Štangelj
1889
29 Ustni izpit - prof.Stanovnik
2817
30 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3393
31 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1783
32 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1900
33 Ustna vprašanja - doc. Lipnik-Štangelj
6455
34 Ustna vprašanja (prof. Stanovnik)
2065
35 Zbirka ustnih vprašanj z odgovori - prof. Stanovnik
2991
36 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2509
37 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2277
38 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2878
39 Ustna vprašanja (Lipnik,Kržan,Stanovnik)
3989
40 Ustna vprašanja - prof. Ferjan
2053
41 Ustna vprašanja – prof. Krzan
2811
42 Ustna vprašanja - prof. Lipnik
2072
43 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2613
44 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2406
45 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2548
46 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2675
47 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2246
48 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2449
49 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2678
50 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2148
51 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2463
52 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2120
53 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2565
54 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2176
55 2006-01-24 Ustna vprašanja - prof. Krzan
2493
56 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3792
57 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2765
58 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3560
59 Ustna vprašanja - prof. Budihna
2678

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - 4. vaja (vpliv zdravil na centralno živčevje)
1196
2 Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika
1187
3 Kolokvij iz vaj
3667
4 Kolokvij - 4. vaja (2013-12-06)
1962
5 Kolokvij - farmakokinetika
2686
6 Zbirka kolokvijev (4.vaja)
2784
7 4. kolokvij
2126
8 Kolokvij (3.vaja)
2203
9 Vstopni kolokvij za 2. vajo
2659
10 1.vstopni kolokvij
3237
11 Vstopni kolokvij - 1. vaja
3769
12 Vstopni kolokvij - 2. vaja
3389
13 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
3932
14 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
2504
15 Kolokvij - Receptura (2010-01)
3735
16 Vstopni kolokvij - 2. vaja
4269
17 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3180
18 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2627
19 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2490
20 Kolokvij - Receptura (2006-12-11)
2537
21 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2213
22 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2512
23 Vstopni kolokviji (2006)
6507
24 2005-04-11 II. vaja - Kolokvij
3834
25 2005-03-31 II. vaja - Kolokvij
4088
26 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2504
27 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2586
28 Kolokvij iz recepture
2977
29 3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005
3913
30 2. vstopni kolokvij - poskus na živali
4158
31 Vstopni kolokvij
6240
32 Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)
3324
33 Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin
4952
34 Kolokvij - vprašanja
8443
35 Vprašanja za frekvenčni kolokvij
7275

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Tiklopidin
1317
2 Memantin
921
3 Piridostigmin
1660
4 Amoksicilin
5660
5 Propiltiouracil in hipertiroidizem (seminar pri specialni farmakologiji)
1177
6 Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom
1285
7 Zbirka seminarjev (poletni semester 2009)
3556
8 Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)
2028
9 Zdravila pri anesteziji (2008-03)
2136
10 Toksikologija težkih kovin (2007)
2327
11 Zdravljenje sladkorne bolezni (2007)
2073
12 Farmakologija dihal (2007)
2141
13 Biološka zdravila (2007)
8722
14 Farmakoterapija bolečine (2006-05-21)
1795
15 Terapija diabetesa (2006-05-11)
3473
16 Zdravila pri anesteziji (2006-05-18)
11192
17 Interakcije med zdravili (2006)
3231
18 Snovi za izboljševanje telesnega videza
3994
19 Antiseptiki
1803
20 Farmakologija zdravil, ki delujejo na gladko mišico
2038
21 Diuretiki
2019
22 Imunosupresivna zdravila
3182
23 Pozno ugotovljena toksicnost zdravil
1815
24 Protivirusna zdravila
1949
25 Farmakologija dihal
2595
26 Toksikologija snovi, ki povzrocajo odvisnost
1964
27 Genska terapija
1706
28 2003-12 Glukokortikoidi
5371
29 2003-11 Antiseptiki in razkužila
13051
30 2005-03-03 Genska terapija
2188
31 2005-05-26 Snovi z anabolnim in katabolnim ucinkom (Prezentacija)
3554
32 2005-05-19 Farmakologija izbranih zdravil, ki delujejo na gladko misico
2003
33 2005-04-21 Zdravila pri anesteziji
6945
34 2005-03-31 Protivirusna zdravila (Tekst in prezentacija)
1846
35 2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija
1889
36 2005-05-19 Farmakoterapija bolecine
4870
37 2005-04-28 Farmakologija dihal
3661
38 2005-04-07 Pozno ugotavljanje toksicnosti zdravil
1379
39 2005-03-17 Toksikologija snovi, ki povzrocajo zasvojenost
4818
40 2005-05-19 Interakcije med zdravili
2146
41 2005-05-05 Antiseptiki
1752
42 2005-04-14 ACE inhibitorji
2215
43 2005-03-24 Imunosupresivna zdravila
2697
44 Snovi z anabolnim in katabolnim učinkom
7040
45 Pozno ugotovljena toksičnost zdravil
3198
46 Imunosupresivi
5137
47 Farmakoterapija bolečine
5665
48 Vpliv zdravil na gladko mišico
1802
49 ACE inhibitorji
7983
50 Interakcije med zdravili
3396
51 Imunosupresivna zdravila
13746
52 Toksikologija snovi, ki povzročajo zasvojenost
7633
53 Antibiotiki (1999)
7423
54 Blokatorji Ca2+ kanalov
3328
55 Antihipertenzivi
10135
56 Diuretiki (1998)
3711
57 Bronhialna astma (1996)
9104
58 Opioidi (1996)
4683
59 Interakcije med zdravili (1996)
5112
60 Kalcijevi antagonisti (1996)
5887
61 Zdravila sinaptičnega prenosa (1996)
4748
62 Odvisnost (1996)
6487

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Animacije in prezentacije
1647
2 Seminarji 2006/2007
2723
3 Toksikologija in zastrupitve
2588
4 Strani Inštituta za farmakologijo
6133