Farmakologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Specialna farma - zapiski
1250
2 Zdravila po skupinah
2131
3 Izpiski za specialno farmakologijo
4256
4 Rang & Dales Pharmacology - prevod knjige
8762
5 Delovni list za 4. vajo
2191
6 Zdravila po skupinah
4442
7 Receptura - listi za ponavljanje in utrjevanje
9059
8 Predavanja receptura 09/10
5569
9 Primeri iz recepture s kraticami
6808
10 4. vaja - Rešitve delovnega lista
2318
11 Farmakoloski koncentrat
3529
12 Zapiski iz recepture
5170
13 Toksikologija - Izpiski
8471
14 Receptura - Povzetek, kratice, slovarček
9071
15 Zapiski - Razno
6652
16 Receptura - kratice
4738
17 Izpiski posameznih poglavij
8165
18 Diuretiki - slajdi iz predavanja
5163
19 Literatura za recepturo
11098
20 Priporočena literatura
6321

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana zdravila z večine starih vprašanj
2230
2 Pisni izpit - specialna farmakologija (1.9.2016)
2526
3 Pisna vprašanja - splošna farmakologija (2016-06-24)
2176
4 Specialna farmakologija (2016-06-10)
2089
5 Splošna farmakologija - 1. rok 2014
2238
6 Pisna vprašanja (2014-01-20)
2646
7 Pisna vprašanja (zbirka)
5185
8 Pisni izpit (2012-08)
3424
9 Pisna vprašanja - Specialna farmakologija (2012-08-27)
5402
10 Pisni izpit
2875
11 Pisni izpiti (2012-06-11)
3351
12 Pisna vprašanja (2012)
2492
13 Pisna vprašanja (2012-06-11)
2767
14 Pisni izpit
2929
15 Pisna vprašanja (2012-02-13)
3091
16 Pisni izpit
3034
17 Pisna vprašanja (2012-01-23)
3082
18 Pisna vprašanja (2011-02)
3624
19 Pisna vprašanja (2011-02-14)
2714
20 Pisni izpit (2010-09-20)
2864
21 Pisna vprašanja (2010-09-06)
2584
22 Pisna vprašanja (2010-04-19)
2843
23 Izpit 9.2.2010
2831
24 Pisna vprašanja (2010-02-09)
2754
25 Izpit 9.2.2010
2901
26 Pisna vprašanja (2010-01-25)
2633
27 Pisna vprašanja (2009-09-07)
2886
28 Pisna vprašanja (2009-03-23)
2964
29 Pisni izpit (09.06.2008)
2874
30 Pisna vprašanja (2008-04-21)
2673
31 Pisna vprašanja (2008-03-17)
2803
32 Izpitna vprašanja z odgovori
7952
33 Pisna vprašanja (2007-04-16)
2746
34 Pisna vprašanja (2007-06-04)
2601
35 Zbirka odgovorov na izpitna vprašanja (2007)
5403
36 Pisna vprašanja (2007-03-26)
2910
37 Pisna vprašanja (2007-02-05)
2347
38 Pisni izpit (5.2.2007)
2559
39 Pisna vprašanja (2007-01-22)
2370
40 Pisna vprašanja - A, B, C in D (2006-09-04)
3090
41 Pisna vprašanja B (2006-06-26)
2317
42 Pisna vprašanja C (2006-06-26)
2428
43 Pisna vprašanja A (2006-06-26)
2318
44 2006-03-13 Pisni izpit C
2485
45 2006-03-13 Pisni izpit D
2454
46 2006-03-13 Pisni izpit A
2428
47 2006-03-13 Pisni izpit B
2335
48 2006-02-13 Pisna vprašanja B
2365
49 2006-02-13 Pisna vprašanja A
2638
50 2006-01-30 Pisni izpit C
2982
51 2006-01-30 Pisni izpit A
2511
52 2006-01-30 Pisni izpit B
2422
53 2006-01-16 Pisna vprašanja
2405
54 Pisna vprašanja
2563
55 Pisni izpit – 27.6.2005
2732
56 Pisni izpit (6.6.05)
2591
57 Pisna vprašanja po poglavjih
4675
58 Pisni izpit (jan2005)
2775
59 Farmakološke metode (podiplomski študij)
2837
60 Pisni izpit (mar2004)
2574
61 Pisna vprašanja (apr2004)
2840
62 Pisni izpiti 2003
2758
63 Pisna vprašanja
2597
64 Pisna vprašanja
2754
65 Pisni izpit (feb 2004)
2680
66 Pisna vprašanja (jan 2004)
2562
67 Pisni izpiti
3788
68 Pisna vprašanja (2002)
4052

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1230
2 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1311
3 Ustna vprašanja - Prof. Kržan
1498
4 Ustna vprašanja - prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
2952
5 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1509
6 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1470
7 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1318
8 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1377
9 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1436
10 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1551
11 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1559
12 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
1446
13 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1424
14 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1452
15 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1497
16 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1520
17 Ustna vprašanja - prof. stanovnik
2010
18 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2119
19 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1916
20 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
2541
21 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2119
22 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2628
23 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Lipnik-Štangelj (2010-12)
2697
24 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1940
25 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2095
26 Ustna vprašnja - prof. Lipnik-Štangelj
1867
27 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2355
28 Ustni izpit - prof. Lipnik-Štangelj
1932
29 Ustni izpit - prof.Stanovnik
2860
30 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3475
31 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1821
32 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1937
33 Ustna vprašanja - doc. Lipnik-Štangelj
6501
34 Ustna vprašanja (prof. Stanovnik)
2108
35 Zbirka ustnih vprašanj z odgovori - prof. Stanovnik
3030
36 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2546
37 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2309
38 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2919
39 Ustna vprašanja (Lipnik,Kržan,Stanovnik)
4026
40 Ustna vprašanja - prof. Ferjan
2090
41 Ustna vprašanja – prof. Krzan
2856
42 Ustna vprašanja - prof. Lipnik
2121
43 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2660
44 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2444
45 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2627
46 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2711
47 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2295
48 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2486
49 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2722
50 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2196
51 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2501
52 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2157
53 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2605
54 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2215
55 2006-01-24 Ustna vprašanja - prof. Krzan
2540
56 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3840
57 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2810
58 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3600
59 Ustna vprašanja - prof. Budihna
2718

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - 4. vaja (vpliv zdravil na centralno živčevje)
1234
2 Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika
1236
3 Kolokvij iz vaj
3712
4 Kolokvij - 4. vaja (2013-12-06)
2016
5 Kolokvij - farmakokinetika
2746
6 Zbirka kolokvijev (4.vaja)
2828
7 4. kolokvij
2179
8 Kolokvij (3.vaja)
2258
9 Vstopni kolokvij za 2. vajo
2710
10 1.vstopni kolokvij
3289
11 Vstopni kolokvij - 1. vaja
3809
12 Vstopni kolokvij - 2. vaja
3444
13 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
3982
14 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
2549
15 Kolokvij - Receptura (2010-01)
3790
16 Vstopni kolokvij - 2. vaja
4306
17 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3237
18 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2679
19 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2538
20 Kolokvij - Receptura (2006-12-11)
2575
21 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2258
22 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2551
23 Vstopni kolokviji (2006)
6567
24 2005-04-11 II. vaja - Kolokvij
3881
25 2005-03-31 II. vaja - Kolokvij
4140
26 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2558
27 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2638
28 Kolokvij iz recepture
3025
29 3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005
3956
30 2. vstopni kolokvij - poskus na živali
4204
31 Vstopni kolokvij
6292
32 Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)
3372
33 Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin
5017
34 Kolokvij - vprašanja
8520
35 Vprašanja za frekvenčni kolokvij
7343

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Tiklopidin
1383
2 Memantin
975
3 Piridostigmin
1724
4 Amoksicilin
5799
5 Propiltiouracil in hipertiroidizem (seminar pri specialni farmakologiji)
1230
6 Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom
1327
7 Zbirka seminarjev (poletni semester 2009)
3618
8 Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)
2073
9 Zdravila pri anesteziji (2008-03)
2187
10 Toksikologija težkih kovin (2007)
2404
11 Zdravljenje sladkorne bolezni (2007)
2146
12 Farmakologija dihal (2007)
2198
13 Biološka zdravila (2007)
8834
14 Farmakoterapija bolečine (2006-05-21)
1854
15 Terapija diabetesa (2006-05-11)
3557
16 Zdravila pri anesteziji (2006-05-18)
11406
17 Interakcije med zdravili (2006)
3317
18 Snovi za izboljševanje telesnega videza
4054
19 Antiseptiki
1859
20 Farmakologija zdravil, ki delujejo na gladko mišico
2077
21 Diuretiki
2074
22 Imunosupresivna zdravila
3254
23 Pozno ugotovljena toksicnost zdravil
1884
24 Protivirusna zdravila
2001
25 Farmakologija dihal
2667
26 Toksikologija snovi, ki povzrocajo odvisnost
2018
27 Genska terapija
1770
28 2003-12 Glukokortikoidi
5517
29 2003-11 Antiseptiki in razkužila
13185
30 2005-03-03 Genska terapija
2290
31 2005-05-26 Snovi z anabolnim in katabolnim ucinkom (Prezentacija)
3587
32 2005-05-19 Farmakologija izbranih zdravil, ki delujejo na gladko misico
2037
33 2005-04-21 Zdravila pri anesteziji
7125
34 2005-03-31 Protivirusna zdravila (Tekst in prezentacija)
1919
35 2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija
1932
36 2005-05-19 Farmakoterapija bolecine
4969
37 2005-04-28 Farmakologija dihal
3754
38 2005-04-07 Pozno ugotavljanje toksicnosti zdravil
1420
39 2005-03-17 Toksikologija snovi, ki povzrocajo zasvojenost
4947
40 2005-05-19 Interakcije med zdravili
2205
41 2005-05-05 Antiseptiki
1786
42 2005-04-14 ACE inhibitorji
2262
43 2005-03-24 Imunosupresivna zdravila
2806
44 Snovi z anabolnim in katabolnim učinkom
7218
45 Pozno ugotovljena toksičnost zdravil
3260
46 Imunosupresivi
5209
47 Farmakoterapija bolečine
5773
48 Vpliv zdravil na gladko mišico
1834
49 ACE inhibitorji
8099
50 Interakcije med zdravili
3443
51 Imunosupresivna zdravila
14120
52 Toksikologija snovi, ki povzročajo zasvojenost
7755
53 Antibiotiki (1999)
7595
54 Blokatorji Ca2+ kanalov
3418
55 Antihipertenzivi
10378
56 Diuretiki (1998)
3872
57 Bronhialna astma (1996)
9298
58 Opioidi (1996)
4812
59 Interakcije med zdravili (1996)
5179
60 Kalcijevi antagonisti (1996)
5991
61 Zdravila sinaptičnega prenosa (1996)
4866
62 Odvisnost (1996)
6583

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Animacije in prezentacije
1697
2 Seminarji 2006/2007
2779
3 Toksikologija in zastrupitve
2633
4 Strani Inštituta za farmakologijo
6179