Farmakologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Specialna farma - zapiski
2015
2 Zdravila po skupinah
2705
3 Izpiski za specialno farmakologijo
4704
4 Rang & Dales Pharmacology - prevod knjige
9333
5 Delovni list za 4. vajo
2548
6 Zdravila po skupinah
4911
7 Receptura - listi za ponavljanje in utrjevanje
9889
8 Predavanja receptura 09/10
5991
9 Primeri iz recepture s kraticami
9089
10 4. vaja - Rešitve delovnega lista
2712
11 Farmakoloski koncentrat
3944
12 Zapiski iz recepture
5688
13 Toksikologija - Izpiski
9088
14 Receptura - Povzetek, kratice, slovarček
9629
15 Zapiski - Razno
7090
16 Receptura - kratice
5227
17 Izpiski posameznih poglavij
8567
18 Diuretiki - slajdi iz predavanja
5588
19 Literatura za recepturo
12070
20 Priporočena literatura
6824

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana zdravila z večine starih vprašanj
2834
2 Pisni izpit - specialna farmakologija (1.9.2016)
3118
3 Pisna vprašanja - splošna farmakologija (2016-06-24)
2809
4 Specialna farmakologija (2016-06-10)
2591
5 Splošna farmakologija - 1. rok 2014
2784
6 Pisna vprašanja (2014-01-20)
3117
7 Pisna vprašanja (zbirka)
5737
8 Pisni izpit (2012-08)
3935
9 Pisna vprašanja - Specialna farmakologija (2012-08-27)
5876
10 Pisni izpiti (2012-06-11)
3836
11 Pisni izpit
3386
12 Pisna vprašanja (2012)
2982
13 Pisna vprašanja (2012-06-11)
3216
14 Pisni izpit
3413
15 Pisna vprašanja (2012-02-13)
3573
16 Pisni izpit
3525
17 Pisna vprašanja (2012-01-23)
3563
18 Pisna vprašanja (2011-02)
4134
19 Pisna vprašanja (2011-02-14)
3201
20 Pisni izpit (2010-09-20)
3340
21 Pisna vprašanja (2010-09-06)
3018
22 Pisna vprašanja (2010-04-19)
3299
23 Izpit 9.2.2010
3310
24 Pisna vprašanja (2010-02-09)
3217
25 Izpit 9.2.2010
3385
26 Pisna vprašanja (2010-01-25)
3095
27 Pisna vprašanja (2009-09-07)
3358
28 Pisna vprašanja (2009-03-23)
3436
29 Pisni izpit (09.06.2008)
3377
30 Pisna vprašanja (2008-04-21)
3148
31 Pisna vprašanja (2008-03-17)
3245
32 Izpitna vprašanja z odgovori
8510
33 Pisna vprašanja (2007-04-16)
3189
34 Pisna vprašanja (2007-06-04)
3049
35 Zbirka odgovorov na izpitna vprašanja (2007)
5869
36 Pisna vprašanja (2007-03-26)
3381
37 Pisna vprašanja (2007-02-05)
2802
38 Pisni izpit (5.2.2007)
3014
39 Pisna vprašanja (2007-01-22)
2811
40 Pisna vprašanja - A, B, C in D (2006-09-04)
3542
41 Pisna vprašanja B (2006-06-26)
2760
42 Pisna vprašanja C (2006-06-26)
2910
43 Pisna vprašanja A (2006-06-26)
2788
44 2006-03-13 Pisni izpit C
2952
45 2006-03-13 Pisni izpit D
2888
46 2006-03-13 Pisni izpit B
2790
47 2006-03-13 Pisni izpit A
2892
48 2006-02-13 Pisna vprašanja B
2801
49 2006-02-13 Pisna vprašanja A
3052
50 2006-01-30 Pisni izpit C
3425
51 2006-01-30 Pisni izpit A
2999
52 2006-01-30 Pisni izpit B
2896
53 2006-01-16 Pisna vprašanja
2833
54 Pisna vprašanja
3028
55 Pisni izpit – 27.6.2005
3158
56 Pisni izpit (6.6.05)
3130
57 Pisna vprašanja po poglavjih
5131
58 Pisni izpit (jan2005)
3286
59 Farmakološke metode (podiplomski študij)
3276
60 Pisni izpiti 2003
3192
61 Pisni izpit (mar2004)
2999
62 Pisna vprašanja (apr2004)
3281
63 Pisna vprašanja
3023
64 Pisna vprašanja
3206
65 Pisni izpit (feb 2004)
3150
66 Pisna vprašanja (jan 2004)
3016
67 Pisni izpiti
4252
68 Pisna vprašanja (2002)
4536

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1517
2 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1592
3 Ustna vprašanja - Prof. Kržan
1776
4 Ustna vprašanja - prof. dr. Metoda Lipnik-Štangelj
3339
5 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
1832
6 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1811
7 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1664
8 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1615
9 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1764
10 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1814
11 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1846
12 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
1747
13 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
1700
14 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1733
15 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
1786
16 Ustna vprašanja - prof. Kržan
1828
17 Ustna vprašanja - prof. stanovnik
2311
18 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2413
19 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
2219
20 Ustna vprašanja - Prof. Lipnik Štangelj
2848
21 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2379
22 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2938
23 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Lipnik-Štangelj (2010-12)
3045
24 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2257
25 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2373
26 Ustna vprašnja - prof. Lipnik-Štangelj
2123
27 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2634
28 Ustni izpit - prof. Lipnik-Štangelj
2212
29 Ustni izpit - prof.Stanovnik
3173
30 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3786
31 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2076
32 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2246
33 Ustna vprašanja - doc. Lipnik-Štangelj
6843
34 Ustna vprašanja (prof. Stanovnik)
2392
35 Zbirka ustnih vprašanj z odgovori - prof. Stanovnik
3322
36 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2862
37 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2646
38 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3205
39 Ustna vprašanja (Lipnik,Kržan,Stanovnik)
4318
40 Ustna vprašanja - prof. Ferjan
2353
41 Ustna vprašanja – prof. Krzan
3140
42 Ustna vprašanja - prof. Lipnik
2416
43 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2955
44 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2729
45 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2892
46 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3016
47 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2606
48 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2787
49 Ustna vprašanja - prof. Kržan
3018
50 Ustna vprašanja - prof. Lipnik-Štangelj
2466
51 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
2896
52 Ustna vprašanja - prof. Kržan
2826
53 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2426
54 Ustna vprašanja - prof. Lipnik - Stangelj
2514
55 2006-01-24 Ustna vprašanja - prof. Krzan
2824
56 Ustna vprašanja - prof. Kržan
4125
57 Ustna vprašanja - prof. Lipnik Štangelj
3075
58 Ustna vprašanja - prof. Stanovnik
3878
59 Ustna vprašanja - prof. Budihna
2999

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - 4. vaja (vpliv zdravil na centralno živčevje)
1558
2 Kolokvij - 3. vaja - farmakokinetika
1600
3 Kolokvij iz vaj
4109
4 Kolokvij - 4. vaja (2013-12-06)
2316
5 Kolokvij - farmakokinetika
3111
6 Zbirka kolokvijev (4.vaja)
3126
7 4. kolokvij
2505
8 Kolokvij (3.vaja)
2581
9 Vstopni kolokvij za 2. vajo
3010
10 1.vstopni kolokvij
3607
11 Vstopni kolokvij - 1. vaja
4098
12 Vstopni kolokvij - 2. vaja
3746
13 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
4306
14 Kolokvij - Receptura (2010-01-25)
2822
15 Kolokvij - Receptura (2010-01)
4114
16 Vstopni kolokvij - 2. vaja
4568
17 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
3519
18 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2954
19 Kolokvij - Receptura (2007-01-16)
2795
20 Kolokvij - Receptura (2006-12-11)
2834
21 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2528
22 Kolokvij - Receptura (2007-01-09)
2811
23 Vstopni kolokviji (2006)
6881
24 2005-04-11 II. vaja - Kolokvij
4165
25 2005-03-31 II. vaja - Kolokvij
4399
26 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2839
27 2006-01-10 Receptura - Kolokvij
2912
28 Kolokvij iz recepture
3295
29 3.Kolokvij za vajo-poskus na cloveku(atropin)2005
4206
30 2. vstopni kolokvij - poskus na živali
4478
31 Vstopni kolokvij
6628
32 Vprašanja za frekvenčni kolokvij (2002)
3633
33 Kolokvij za vajo: poskus na človeku - atropin
5336
34 Kolokvij - vprašanja
8905
35 Vprašanja za frekvenčni kolokvij
7649

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Tiklopidin
1767
2 Memantin
1378
3 Piridostigmin
2111
4 Amoksicilin
6468
5 Propiltiouracil in hipertiroidizem (seminar pri specialni farmakologiji)
1490
6 Interakcije med omeprazolom, paroksetinom in klindamicinom
1587
7 Zbirka seminarjev (poletni semester 2009)
3914
8 Farmakologija hipertenzije (2009) (Word + PPT)
2330
9 Zdravila pri anesteziji (2008-03)
2457
10 Toksikologija težkih kovin (2007)
2713
11 Zdravljenje sladkorne bolezni (2007)
2491
12 Farmakologija dihal (2007)
2501
13 Biološka zdravila (2007)
9450
14 Farmakoterapija bolečine (2006-05-21)
2143
15 Terapija diabetesa (2006-05-11)
3991
16 Zdravila pri anesteziji (2006-05-18)
12680
17 Interakcije med zdravili (2006)
3827
18 Snovi za izboljševanje telesnega videza
4391
19 Antiseptiki
2183
20 Farmakologija zdravil, ki delujejo na gladko mišico
2350
21 Diuretiki
2421
22 Imunosupresivna zdravila
3642
23 Pozno ugotovljena toksicnost zdravil
2192
24 Protivirusna zdravila
2330
25 Farmakologija dihal
3058
26 Toksikologija snovi, ki povzrocajo odvisnost
2351
27 Genska terapija
2125
28 2003-12 Glukokortikoidi
6184
29 2003-11 Antiseptiki in razkužila
13807
30 2005-03-24 Imunosupresivna zdravila
3172
31 2005-03-03 Genska terapija
2749
32 2005-05-26 Snovi z anabolnim in katabolnim ucinkom (Prezentacija)
3819
33 2005-05-19 Farmakologija izbranih zdravil, ki delujejo na gladko misico
2273
34 2005-04-21 Zdravila pri anesteziji
8082
35 2005-03-31 Protivirusna zdravila (Tekst in prezentacija)
2286
36 2005-03-10 Biotransformacija zdravil - Prezentacija
2262
37 2005-05-19 Farmakoterapija bolecine
5403
38 2005-04-28 Farmakologija dihal
4143
39 2005-04-07 Pozno ugotavljanje toksicnosti zdravil
1682
40 2005-03-17 Toksikologija snovi, ki povzrocajo zasvojenost
5565
41 2005-05-19 Interakcije med zdravili
2598
42 2005-05-05 Antiseptiki
2064
43 2005-04-14 ACE inhibitorji
2583
44 Snovi z anabolnim in katabolnim učinkom
8047
45 Pozno ugotovljena toksičnost zdravil
3667
46 Imunosupresivi
5686
47 Farmakoterapija bolečine
6291
48 Vpliv zdravil na gladko mišico
2118
49 ACE inhibitorji
8773
50 Interakcije med zdravili
3845
51 Imunosupresivna zdravila
15893
52 Toksikologija snovi, ki povzročajo zasvojenost
8275
53 Antibiotiki (1999)
8549
54 Blokatorji Ca2+ kanalov
3884
55 Antihipertenzivi
11539
56 Diuretiki (1998)
4607
57 Odvisnost (1996)
7169
58 Bronhialna astma (1996)
10637
59 Opioidi (1996)
5276
60 Interakcije med zdravili (1996)
5566
61 Kalcijevi antagonisti (1996)
6668
62 Zdravila sinaptičnega prenosa (1996)
5469

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Animacije in prezentacije
2023
2 Seminarji 2006/2007
3138
3 Toksikologija in zastrupitve
2933
4 Strani Inštituta za farmakologijo
6454