Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
2747
2 Zdravila in prometna varnost
1355
3 Literatura - tabela encimov
2363
4 Povzetki predavanj
3448
5 Biokemija Study Guide
2718
6 Mnemonika iz biokemije
2488
7 Zapiski predavanj 2011/2012
6079
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
4614
9 Metabolizem proteinov in AK
6759
10 Metabolizem nukleotidov
4430
11 Uravnavanje celičnih aktivnosti
3795
12 Metabolizem lipidov
7878
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
7189
14 Zapiski za I. delni izpit
5657
15 Molekularna genetika - zapiski predavanj
8074
16 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
5165
17 Spisek strukturnih formul za izpit
6886
18 Biokemija ustne votline
5198
19 Priporočena literatura
4788

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
2998
2 Pisni izpit (2013-01-17)
3197
3 Pisni izpit (2013-09-06)
2856
4 Pisna vprašanja (2013-09-06)
2785
5 Delni izpit
4092
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
2647
7 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
2848
8 Pisna vprašanja (2013-01-13)
2794
9 3. delni izpit (2013-01-09)
3274
10 Delni izpit II (2012/2013)
4884
11 Pisni izpit (2012-09)
3025
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
2724
13 Vprašanja z odgovori
4348
14 Pisna izpit
3058
15 Pisna vprašanja (zbirka)
3193
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
3267
17 Pisni izpit (2010-06-18)
3132
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
3352
19 Delni izpit II.
3553
20 Pisni izpit (2010-05-19)
2856
21 Pisni izpit (2010-03-26)
3084
22 Delni izpit I.
4411
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
3019
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
3353
25 Pisni izpit (29.5.2009)
3239
26 Delni izpit (2009-05-06)
3703
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
3530
28 Delni izpit (2009-02-25)
3840
29 Pisni izpit (12.9.2008)
3274
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
3536
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
3495
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
3334
33 Delni izpit I.
4200
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
3488
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
3252
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
3323
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
3436
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
3337
39 Delni izpit I. (2006-12)
4034
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3716
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
3608
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
4068
43 Pisni izpit (16.9.2005)
4013
44 Pisni izpit (26.8.05)
4988
45 Pisni izpit - 24.6.2005
3737
46 Pisni izpit (10.12.2004)
3743
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
5302
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
3890
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
4214
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
3893
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
4042
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
5108
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
4278
54 Pisni izpit (30.8.2002)
4120
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
14673

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
1993
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
3590
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
2518
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
2436
5 Ustna vprašanja (zbirka)
2551
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
2726
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2649
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
2843
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2128
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
2549
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2539
12 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
2792
13 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
2453
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2750
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2718
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2504
17 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
2195
18 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
2456
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
2120
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2651
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
2862
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3007
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3075
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3065
25 Ustna vprašanja 2008
2602
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5779
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2915
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2738
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2115
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2779
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2793
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2906
33 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2370
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3434
35 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3061
36 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3045
37 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3269
38 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2899
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3120
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
3168
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2931

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
2117
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
5062
3 Vstopni kolokvij
4672

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
4442
2 Genska terapija
2298
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
1943
4 Nekodirajoča RNA
2938
5 Lesch Nyhanov sindrom
2067
6 Transkripcijski faktorji
1700
7 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
2129
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2773
9 Homeostaza glukoze
4500
10 Lesch-Nyhanov sindrom
4515
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2761
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
2547
13 Seminarji 2006/2007
3280
14 Detoksifikacija
2720
15 Reaktivne kisikove spojine
4691
16 2005-04-11 Telomeraze
2241
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
3104
18 Alternativno izrezovanje genov
4001
19 Lastnosti telomer in telomeraz
2466
20 Genska terapija
5147
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2614
22 Odgovor celice na stres
2522
23 Prebava
4482
24 Metabolizem etanola
12711
25 Prebava in absorbcija proteinov
4907
26 Telomere in telomeraze
6548
27 Holesterol v letu 2000
3788
28 Citokrom P450
4361
29 Prosti radikali
5429
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
3271
31 Genska terapija (2002)
3180
32 Biotransformacije: citokrom P450
3216
33 Telomeraza
6108
34 Prebava proteinov (1996)
2954
35 Odgovor celice na stres
3478
36 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
5240
37 Prebava proteinov
6146
38 Toksičnost kisika (1999)
4390
39 Humana genska terapija
4038
40 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
5179
41 Prebava proteinov (1998)
3005
42 Alkoholizem
12494

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
2080
2 Biokemija metabolizma
3500