Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
2873
2 Zdravila in prometna varnost
1454
3 Literatura - tabela encimov
2476
4 Povzetki predavanj
3592
5 Mnemonika iz biokemije
2596
6 Biokemija Study Guide
2843
7 Zapiski predavanj 2011/2012
6176
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
4724
9 Uravnavanje celičnih aktivnosti
3904
10 Metabolizem lipidov
7980
11 Metabolizem proteinov in AK
6868
12 Metabolizem nukleotidov
4549
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
7303
14 Zapiski za I. delni izpit
5756
15 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
5276
16 Molekularna genetika - zapiski predavanj
8210
17 Spisek strukturnih formul za izpit
6980
18 Biokemija ustne votline
5296
19 Priporočena literatura
4897

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
3149
2 Pisni izpit (2013-01-17)
3368
3 Pisni izpit (2013-09-06)
3026
4 Pisna vprašanja (2013-09-06)
2943
5 Delni izpit
4248
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
2814
7 Pisna vprašanja (2013-01-13)
2970
8 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
3013
9 3. delni izpit (2013-01-09)
3430
10 Delni izpit II (2012/2013)
5031
11 Pisni izpit (2012-09)
3178
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
2891
13 Vprašanja z odgovori
4516
14 Pisna izpit
3235
15 Pisna vprašanja (zbirka)
3353
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
3421
17 Pisni izpit (2010-06-18)
3288
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
3496
19 Delni izpit II.
3700
20 Pisni izpit (2010-05-19)
3007
21 Pisni izpit (2010-03-26)
3216
22 Delni izpit I.
4562
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
3173
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
3508
25 Pisni izpit (29.5.2009)
3387
26 Delni izpit (2009-05-06)
3854
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
3679
28 Delni izpit (2009-02-25)
3990
29 Pisni izpit (12.9.2008)
3423
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
3683
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
3640
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
3485
33 Delni izpit I.
4342
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
3632
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
3387
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
3467
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
3582
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
3481
39 Delni izpit I. (2006-12)
4167
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3858
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
3753
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
4210
43 Pisni izpit (16.9.2005)
4166
44 Pisni izpit (26.8.05)
5139
45 Pisni izpit - 24.6.2005
3887
46 Pisni izpit (10.12.2004)
3912
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
5453
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
4029
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
4364
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
4034
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
4191
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
5258
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
4425
54 Pisni izpit (30.8.2002)
4259
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
14827

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
2140
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
3754
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
2656
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
2585
5 Ustna vprašanja (zbirka)
2706
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
2871
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
2973
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2780
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2259
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
2675
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2673
12 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
2940
13 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
2592
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2907
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2876
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2616
17 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
2287
18 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
2542
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
2196
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2736
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
2953
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3088
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3155
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3156
25 Ustna vprašanja 2008
2684
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5873
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3003
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2824
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2200
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2872
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2876
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2998
33 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3354
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3007
35 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2458
36 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3518
37 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3149
38 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3133
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3240
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
3246
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
3010

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
2209
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
5151
3 Vstopni kolokvij
4752

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
4525
2 Genska terapija
2383
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
2020
4 Nekodirajoča RNA
3048
5 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
2213
6 Lesch Nyhanov sindrom
2155
7 Transkripcijski faktorji
1783
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2851
9 Homeostaza glukoze
4616
10 Lesch-Nyhanov sindrom
4701
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2847
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
2645
13 Seminarji 2006/2007
3353
14 Detoksifikacija
2808
15 Reaktivne kisikove spojine
4836
16 2005-04-11 Telomeraze
2342
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
3190
18 Alternativno izrezovanje genov
4101
19 Lastnosti telomer in telomeraz
2561
20 Genska terapija
5242
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2696
22 Odgovor celice na stres
2618
23 Prebava
4584
24 Metabolizem etanola
12941
25 Prebava in absorbcija proteinov
5011
26 Telomere in telomeraze
6715
27 Holesterol v letu 2000
3890
28 Citokrom P450
4467
29 Prosti radikali
5568
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
3373
31 Genska terapija (2002)
3265
32 Biotransformacije: citokrom P450
3296
33 Telomeraza
6231
34 Prebava proteinov (1996)
3046
35 Toksičnost kisika (1999)
4491
36 Humana genska terapija
4129
37 Odgovor celice na stres
3567
38 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
5373
39 Prebava proteinov
6310
40 Prebava proteinov (1998)
3104
41 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
5297
42 Alkoholizem
12645

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
2167
2 Biokemija metabolizma
3578