Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
2207
2 Zdravila in prometna varnost
941
3 Literatura - tabela encimov
1912
4 Povzetki predavanj
2944
5 Mnemonika iz biokemije
1979
6 Biokemija Study Guide
2151
7 Zapiski predavanj 2011/2012
5647
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
4148
9 Uravnavanje celičnih aktivnosti
3399
10 Metabolizem lipidov
7394
11 Metabolizem proteinov in AK
6189
12 Metabolizem nukleotidov
3986
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
6810
14 Zapiski za I. delni izpit
5262
15 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
4734
16 Molekularna genetika - zapiski predavanj
7588
17 Spisek strukturnih formul za izpit
6456
18 Biokemija ustne votline
4577
19 Priporočena literatura
4356

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
2477
2 Pisni izpit (2013-01-17)
2707
3 Pisni izpit (2013-09-06)
2365
4 Delni izpit
3504
5 Pisna vprašanja (2013-09-06)
2289
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
2128
7 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
2357
8 Pisna vprašanja (2013-01-13)
2258
9 3. delni izpit (2013-01-09)
2754
10 Delni izpit II (2012/2013)
4390
11 Pisni izpit (2012-09)
2568
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
2233
13 Vprašanja z odgovori
3877
14 Pisna izpit
2541
15 Pisna vprašanja (zbirka)
2709
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
2768
17 Pisni izpit (2010-06-18)
2660
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
2902
19 Delni izpit II.
3070
20 Pisni izpit (2010-05-19)
2386
21 Pisni izpit (2010-03-26)
2623
22 Delni izpit I.
3893
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
2528
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
2894
25 Pisni izpit (29.5.2009)
2791
26 Delni izpit (2009-05-06)
3228
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
3080
28 Delni izpit (2009-02-25)
3386
29 Pisni izpit (12.9.2008)
2833
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
3083
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
3031
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
2860
33 Delni izpit I.
3697
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
3052
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
2794
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
2897
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
2996
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
2911
39 Delni izpit I. (2006-12)
3588
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3294
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
3177
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
3635
43 Pisni izpit (16.9.2005)
3531
44 Pisni izpit (26.8.05)
4515
45 Pisni izpit - 24.6.2005
3266
46 Pisni izpit (10.12.2004)
3291
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
4835
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
3442
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
3719
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
3465
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
3623
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
4673
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
3834
54 Pisni izpit (30.8.2002)
3691
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
14218

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
1541
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
3072
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
2066
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
2052
5 Ustna vprašanja (zbirka)
2141
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
2328
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2276
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
2429
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
1753
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
2152
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2139
12 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
2051
13 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
2342
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2324
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2320
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2159
17 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
1904
18 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
2156
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
1821
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2337
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
2584
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2711
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2792
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2784
25 Ustna vprašanja 2008
2301
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5428
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2647
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2441
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
1830
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2460
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2485
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2614
33 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3003
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2630
35 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2064
36 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3136
37 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2773
38 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2727
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2798
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
2845
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2639

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
1777
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
4754
3 Vstopni kolokvij
4304

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
4036
2 Genska terapija
1911
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
1610
4 Nekodirajoča RNA
2546
5 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
1797
6 Lesch Nyhanov sindrom
1723
7 Transkripcijski faktorji
1363
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2463
9 Homeostaza glukoze
3996
10 Lesch-Nyhanov sindrom
3818
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2454
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
2163
13 Seminarji 2006/2007
2906
14 Detoksifikacija
2256
15 Reaktivne kisikove spojine
4096
16 2005-04-11 Telomeraze
1816
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
2727
18 Alternativno izrezovanje genov
3469
19 Lastnosti telomer in telomeraz
2092
20 Genska terapija
4479
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2252
22 Odgovor celice na stres
2119
23 Prebava
3928
24 Metabolizem etanola
11241
25 Prebava in absorbcija proteinov
4215
26 Telomere in telomeraze
5625
27 Holesterol v letu 2000
3346
28 Citokrom P450
3842
29 Prosti radikali
4653
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
2845
31 Genska terapija (2002)
2755
32 Biotransformacije: citokrom P450
2835
33 Telomeraza
5412
34 Prebava proteinov (1996)
2530
35 Toksičnost kisika (1999)
3910
36 Humana genska terapija
3614
37 Odgovor celice na stres
3097
38 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
4769
39 Prebava proteinov
5405
40 Prebava proteinov (1998)
2535
41 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
4667
42 Alkoholizem
11669

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
1769
2 Biokemija metabolizma
3161