Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
1905
2 Zdravila in prometna varnost
708
3 Literatura - tabela encimov
1606
4 Povzetki predavanj
2686
5 Mnemonika iz biokemije
1695
6 Biokemija Study Guide
1863
7 Zapiski predavanj 2011/2012
5416
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
3917
9 Uravnavanje celičnih aktivnosti
3190
10 Metabolizem lipidov
7093
11 Metabolizem proteinov in AK
5852
12 Metabolizem nukleotidov
3752
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
6617
14 Zapiski za I. delni izpit
5053
15 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
4458
16 Molekularna genetika - zapiski predavanj
7290
17 Spisek strukturnih formul za izpit
6213
18 Biokemija ustne votline
4280
19 Priporočena literatura
4116

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
2154
2 Pisni izpit (2013-01-17)
2385
3 Pisni izpit (2013-09-06)
2051
4 Delni izpit
3153
5 Pisna vprašanja (2013-09-06)
1986
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
1829
7 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
2014
8 Pisna vprašanja (2013-01-13)
1940
9 3. delni izpit (2013-01-09)
2422
10 Delni izpit II (2012/2013)
4100
11 Pisni izpit (2012-09)
2280
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
1904
13 Vprašanja z odgovori
3571
14 Pisna izpit
2245
15 Pisna vprašanja (zbirka)
2413
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
2489
17 Pisni izpit (2010-06-18)
2382
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
2614
19 Delni izpit II.
2775
20 Pisni izpit (2010-05-19)
2094
21 Pisni izpit (2010-03-26)
2345
22 Delni izpit I.
3597
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
2237
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
2589
25 Pisni izpit (29.5.2009)
2510
26 Delni izpit (2009-05-06)
2947
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
2808
28 Delni izpit (2009-02-25)
3111
29 Pisni izpit (12.9.2008)
2547
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
2804
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
2742
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
2535
33 Delni izpit I.
3414
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
2792
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
2550
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
2647
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
2736
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
2656
39 Delni izpit I. (2006-12)
3333
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3043
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
2874
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
3377
43 Pisni izpit (16.9.2005)
3253
44 Pisni izpit (26.8.05)
4244
45 Pisni izpit - 24.6.2005
2992
46 Pisni izpit (10.12.2004)
3013
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
4541
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
3142
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
3428
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
3186
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
3348
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
4399
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
3551
54 Pisni izpit (30.8.2002)
3398
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
13846

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
1231
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
2712
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
1756
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
1730
5 Ustna vprašanja (zbirka)
1854
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
2051
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2030
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
2163
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
1486
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
1881
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
1865
12 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
1764
13 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
2048
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2041
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2039
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
1911
17 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
1723
18 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
1967
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
1645
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2163
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
2420
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2541
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2601
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2592
25 Ustna vprašanja 2008
2126
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5139
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2460
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2262
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
1658
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2251
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2309
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2411
33 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2823
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2454
35 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
1881
36 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2954
37 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2589
38 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2550
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2633
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
2654
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2481

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
1577
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
4564
3 Vstopni kolokvij
4069

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
3703
2 Genska terapija
1665
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
1418
4 Nekodirajoča RNA
2336
5 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
1596
6 Lesch Nyhanov sindrom
1547
7 Transkripcijski faktorji
1156
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2274
9 Homeostaza glukoze
3641
10 Lesch-Nyhanov sindrom
3438
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2247
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
1947
13 Seminarji 2006/2007
2708
14 Detoksifikacija
1872
15 Reaktivne kisikove spojine
3714
16 2005-04-11 Telomeraze
1612
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
2561
18 Alternativno izrezovanje genov
3124
19 Lastnosti telomer in telomeraz
1867
20 Genska terapija
3363
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2057
22 Odgovor celice na stres
1921
23 Prebava
3471
24 Metabolizem etanola
10068
25 Prebava in absorbcija proteinov
3826
26 Telomere in telomeraze
4979
27 Holesterol v letu 2000
3087
28 Citokrom P450
3524
29 Prosti radikali
4054
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
2605
31 Genska terapija (2002)
2487
32 Biotransformacije: citokrom P450
2606
33 Telomeraza
4932
34 Prebava proteinov (1996)
2251
35 Toksičnost kisika (1999)
3601
36 Humana genska terapija
3309
37 Odgovor celice na stres
2876
38 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
4419
39 Prebava proteinov
4786
40 Prebava proteinov (1998)
2337
41 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
4305
42 Alkoholizem
10952

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
1569
2 Biokemija metabolizma
2964