Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
2058
2 Zdravila in prometna varnost
812
3 Literatura - tabela encimov
1785
4 Povzetki predavanj
2809
5 Mnemonika iz biokemije
1840
6 Biokemija Study Guide
2020
7 Zapiski predavanj 2011/2012
5527
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
4037
9 Uravnavanje celičnih aktivnosti
3284
10 Metabolizem lipidov
7255
11 Metabolizem proteinov in AK
6017
12 Metabolizem nukleotidov
3856
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
6711
14 Zapiski za I. delni izpit
5144
15 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
4596
16 Molekularna genetika - zapiski predavanj
7438
17 Spisek strukturnih formul za izpit
6330
18 Biokemija ustne votline
4446
19 Priporočena literatura
4239

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
2307
2 Pisni izpit (2013-01-17)
2547
3 Pisni izpit (2013-09-06)
2200
4 Delni izpit
3315
5 Pisna vprašanja (2013-09-06)
2122
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
1971
7 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
2169
8 Pisna vprašanja (2013-01-13)
2082
9 3. delni izpit (2013-01-09)
2579
10 Delni izpit II (2012/2013)
4236
11 Pisni izpit (2012-09)
2416
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
2068
13 Vprašanja z odgovori
3718
14 Pisna izpit
2383
15 Pisna vprašanja (zbirka)
2557
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
2628
17 Pisni izpit (2010-06-18)
2521
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
2759
19 Delni izpit II.
2923
20 Pisni izpit (2010-05-19)
2239
21 Pisni izpit (2010-03-26)
2482
22 Delni izpit I.
3746
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
2379
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
2734
25 Pisni izpit (29.5.2009)
2646
26 Delni izpit (2009-05-06)
3093
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
2945
28 Delni izpit (2009-02-25)
3250
29 Pisni izpit (12.9.2008)
2693
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
2938
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
2884
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
2701
33 Delni izpit I.
3549
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
2928
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
2677
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
2783
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
2874
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
2787
39 Delni izpit I. (2006-12)
3459
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3165
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
3007
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
3514
43 Pisni izpit (16.9.2005)
3392
44 Pisni izpit (26.8.05)
4382
45 Pisni izpit - 24.6.2005
3124
46 Pisni izpit (10.12.2004)
3146
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
4683
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
3288
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
3568
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
3331
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
3481
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
4530
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
3691
54 Pisni izpit (30.8.2002)
3543
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
13988

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
1405
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
2938
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
1926
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
1893
5 Ustna vprašanja (zbirka)
2003
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
2199
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2169
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
2298
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
1622
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
2023
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2007
12 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
1908
13 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
2185
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2175
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2184
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2041
17 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
1813
18 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
2062
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
1742
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2252
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
2509
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2625
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2688
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2685
25 Ustna vprašanja 2008
2213
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5328
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2552
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2343
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
1748
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2365
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2395
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2521
33 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2921
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2540
35 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
1967
36 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3038
37 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2677
38 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2633
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2708
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
2761
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2555

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
1666
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
4653
3 Vstopni kolokvij
4189

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
3889
2 Genska terapija
1797
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
1524
4 Nekodirajoča RNA
2436
5 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
1696
6 Lesch Nyhanov sindrom
1631
7 Transkripcijski faktorji
1269
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2389
9 Homeostaza glukoze
3846
10 Lesch-Nyhanov sindrom
3667
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2362
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
2057
13 Seminarji 2006/2007
2808
14 Detoksifikacija
2080
15 Reaktivne kisikove spojine
3925
16 2005-04-11 Telomeraze
1717
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
2641
18 Alternativno izrezovanje genov
3343
19 Lastnosti telomer in telomeraz
1991
20 Genska terapija
4135
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2158
22 Odgovor celice na stres
2020
23 Prebava
3763
24 Metabolizem etanola
10818
25 Prebava in absorbcija proteinov
4060
26 Telomere in telomeraze
5371
27 Holesterol v letu 2000
3211
28 Citokrom P450
3715
29 Prosti radikali
4373
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
2735
31 Genska terapija (2002)
2631
32 Biotransformacije: citokrom P450
2729
33 Telomeraza
5195
34 Prebava proteinov (1996)
2406
35 Toksičnost kisika (1999)
3780
36 Humana genska terapija
3465
37 Odgovor celice na stres
2968
38 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
4632
39 Prebava proteinov
5202
40 Prebava proteinov (1998)
2429
41 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
4516
42 Alkoholizem
11372

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
1672
2 Biokemija metabolizma
3067