Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
2001
2 Zdravila in prometna varnost
758
3 Literatura - tabela encimov
1698
4 Povzetki predavanj
2764
5 Mnemonika iz biokemije
1780
6 Biokemija Study Guide
1936
7 Zapiski predavanj 2011/2012
5477
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
3983
9 Uravnavanje celičnih aktivnosti
3247
10 Metabolizem lipidov
7170
11 Metabolizem proteinov in AK
5946
12 Metabolizem nukleotidov
3812
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
6669
14 Zapiski za I. delni izpit
5105
15 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
4529
16 Molekularna genetika - zapiski predavanj
7371
17 Spisek strukturnih formul za izpit
6284
18 Biokemija ustne votline
4378
19 Priporočena literatura
4192

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
2242
2 Pisni izpit (2013-01-17)
2472
3 Pisni izpit (2013-09-06)
2132
4 Delni izpit
3246
5 Pisna vprašanja (2013-09-06)
2065
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
1904
7 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
2089
8 Pisna vprašanja (2013-01-13)
2004
9 3. delni izpit (2013-01-09)
2506
10 Delni izpit II (2012/2013)
4179
11 Pisni izpit (2012-09)
2356
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
1991
13 Vprašanja z odgovori
3663
14 Pisna izpit
2322
15 Pisna vprašanja (zbirka)
2499
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
2565
17 Pisni izpit (2010-06-18)
2461
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
2697
19 Delni izpit II.
2865
20 Pisni izpit (2010-05-19)
2178
21 Pisni izpit (2010-03-26)
2424
22 Delni izpit I.
3679
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
2316
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
2669
25 Pisni izpit (29.5.2009)
2591
26 Delni izpit (2009-05-06)
3033
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
2890
28 Delni izpit (2009-02-25)
3188
29 Pisni izpit (12.9.2008)
2630
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
2875
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
2816
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
2630
33 Delni izpit I.
3494
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
2871
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
2623
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
2719
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
2806
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
2727
39 Delni izpit I. (2006-12)
3404
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3112
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
2949
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
3455
43 Pisni izpit (16.9.2005)
3336
44 Pisni izpit (26.8.05)
4318
45 Pisni izpit - 24.6.2005
3063
46 Pisni izpit (10.12.2004)
3089
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
4623
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
3223
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
3516
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
3271
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
3428
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
4468
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
3629
54 Pisni izpit (30.8.2002)
3479
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
13926

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
1347
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
2883
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
1869
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
1815
5 Ustna vprašanja (zbirka)
1939
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
2134
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2102
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
2233
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
1565
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
1950
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
1943
12 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
1841
13 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
2131
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2118
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2119
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
1982
17 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
1761
18 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
2016
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
1692
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2209
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
2463
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2583
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2647
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2643
25 Ustna vprašanja 2008
2173
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5236
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2507
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2301
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
1704
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2310
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2353
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2465
33 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2877
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2500
35 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
1925
36 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3001
37 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2632
38 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2593
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2675
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
2717
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2526

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
1631
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
4617
3 Vstopni kolokvij
4138

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
3810
2 Genska terapija
1747
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
1488
4 Nekodirajoča RNA
2395
5 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
1656
6 Lesch Nyhanov sindrom
1596
7 Transkripcijski faktorji
1220
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2342
9 Homeostaza glukoze
3760
10 Lesch-Nyhanov sindrom
3560
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2311
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
1995
13 Seminarji 2006/2007
2769
14 Detoksifikacija
1993
15 Reaktivne kisikove spojine
3845
16 2005-04-11 Telomeraze
1677
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
2612
18 Alternativno izrezovanje genov
3253
19 Lastnosti telomer in telomeraz
1947
20 Genska terapija
3796
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2112
22 Odgovor celice na stres
1980
23 Prebava
3670
24 Metabolizem etanola
10511
25 Prebava in absorbcija proteinov
3976
26 Telomere in telomeraze
5194
27 Holesterol v letu 2000
3163
28 Citokrom P450
3638
29 Prosti radikali
4230
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
2680
31 Genska terapija (2002)
2577
32 Biotransformacije: citokrom P450
2679
33 Telomeraza
5075
34 Prebava proteinov (1996)
2353
35 Toksičnost kisika (1999)
3703
36 Humana genska terapija
3408
37 Odgovor celice na stres
2923
38 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
4557
39 Prebava proteinov
5055
40 Prebava proteinov (1998)
2390
41 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
4427
42 Alkoholizem
11198

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
1631
2 Biokemija metabolizma
3022