Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
2642
2 Zdravila in prometna varnost
1268
3 Literatura - tabela encimov
2280
4 Povzetki predavanj
3308
5 Mnemonika iz biokemije
2390
6 Biokemija Study Guide
2609
7 Zapiski predavanj 2011/2012
5997
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
4522
9 Metabolizem nukleotidov
4349
10 Uravnavanje celičnih aktivnosti
3717
11 Metabolizem lipidov
7784
12 Metabolizem proteinov in AK
6667
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
7104
14 Zapiski za I. delni izpit
5565
15 Molekularna genetika - zapiski predavanj
7974
16 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
5075
17 Spisek strukturnih formul za izpit
6808
18 Biokemija ustne votline
5098
19 Priporočena literatura
4702

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
2878
2 Pisni izpit (2013-01-17)
3091
3 Pisni izpit (2013-09-06)
2750
4 Delni izpit
3973
5 Pisna vprašanja (2013-09-06)
2670
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
2524
7 Pisna vprašanja (2013-01-13)
2662
8 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
2731
9 3. delni izpit (2013-01-09)
3153
10 Delni izpit II (2012/2013)
4773
11 Pisni izpit (2012-09)
2921
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
2612
13 Vprašanja z odgovori
4229
14 Pisna izpit
2934
15 Pisna vprašanja (zbirka)
3074
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
3145
17 Pisni izpit (2010-06-18)
3022
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
3246
19 Delni izpit II.
3438
20 Pisni izpit (2010-05-19)
2743
21 Pisni izpit (2010-03-26)
2968
22 Delni izpit I.
4282
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
2899
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
3243
25 Pisni izpit (29.5.2009)
3129
26 Delni izpit (2009-05-06)
3588
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
3421
28 Delni izpit (2009-02-25)
3721
29 Pisni izpit (12.9.2008)
3164
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
3425
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
3377
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
3215
33 Delni izpit I.
4087
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
3389
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
3128
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
3211
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
3325
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
3229
39 Delni izpit I. (2006-12)
3922
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3603
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
3494
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
3950
43 Pisni izpit (16.9.2005)
3901
44 Pisni izpit (26.8.05)
4878
45 Pisni izpit - 24.6.2005
3625
46 Pisni izpit (10.12.2004)
3640
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
5191
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
3775
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
4091
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
3790
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
3941
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
4993
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
4163
54 Pisni izpit (30.8.2002)
4009
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
14567

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
1898
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
3477
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
2415
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
2343
5 Ustna vprašanja (zbirka)
2453
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
2633
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2561
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
2744
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2040
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
2448
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2439
12 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
2688
13 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
2352
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2646
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2621
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2418
17 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
2391
18 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
2128
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
2050
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2579
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
2796
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2940
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3005
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
3003
25 Ustna vprašanja 2008
2526
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5702
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2853
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2665
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2052
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2711
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2728
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2836
33 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2991
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2965
35 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3206
36 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2834
37 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2302
38 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3363
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3016
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
3094
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2872

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
2052
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
5001
3 Vstopni kolokvij
4603

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
4359
2 Genska terapija
2223
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
1872
4 Nekodirajoča RNA
2862
5 Transkripcijski faktorji
1637
6 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
2058
7 Lesch Nyhanov sindrom
1998
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2711
9 Homeostaza glukoze
4426
10 Lesch-Nyhanov sindrom
4377
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2694
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
2455
13 Seminarji 2006/2007
3200
14 Detoksifikacija
2634
15 Reaktivne kisikove spojine
4574
16 2005-04-11 Telomeraze
2161
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
3016
18 Alternativno izrezovanje genov
3901
19 Lastnosti telomer in telomeraz
2397
20 Genska terapija
5045
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2545
22 Odgovor celice na stres
2435
23 Prebava
4365
24 Metabolizem etanola
12450
25 Prebava in absorbcija proteinov
4789
26 Telomere in telomeraze
6396
27 Holesterol v letu 2000
3692
28 Citokrom P450
4260
29 Prosti radikali
5300
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
3175
31 Genska terapija (2002)
3103
32 Biotransformacije: citokrom P450
3130
33 Telomeraza
6009
34 Prebava proteinov (1996)
2866
35 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
5141
36 Prebava proteinov
5995
37 Toksičnost kisika (1999)
4304
38 Humana genska terapija
3956
39 Odgovor celice na stres
3403
40 Prebava proteinov (1998)
2902
41 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
5056
42 Alkoholizem
12362

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
2013
2 Biokemija metabolizma
3433