Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
2419
2 Zdravila in prometna varnost
1088
3 Literatura - tabela encimov
2075
4 Povzetki predavanj
3109
5 Mnemonika iz biokemije
2175
6 Biokemija Study Guide
2395
7 Zapiski predavanj 2011/2012
5807
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
4315
9 Uravnavanje celičnih aktivnosti
3538
10 Metabolizem lipidov
7581
11 Metabolizem proteinov in AK
6376
12 Metabolizem nukleotidov
4152
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
6937
14 Zapiski za I. delni izpit
5405
15 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
4882
16 Molekularna genetika - zapiski predavanj
7769
17 Spisek strukturnih formul za izpit
6610
18 Biokemija ustne votline
4819
19 Priporočena literatura
4504

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
2659
2 Pisni izpit (2013-01-17)
2879
3 Pisni izpit (2013-09-06)
2530
4 Delni izpit
3733
5 Pisna vprašanja (2013-09-06)
2443
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
2298
7 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
2518
8 Pisna vprašanja (2013-01-13)
2431
9 3. delni izpit (2013-01-09)
2933
10 Delni izpit II (2012/2013)
4558
11 Pisni izpit (2012-09)
2708
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
2375
13 Vprašanja z odgovori
4014
14 Pisna izpit
2694
15 Pisna vprašanja (zbirka)
2849
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
2911
17 Pisni izpit (2010-06-18)
2796
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
3038
19 Delni izpit II.
3223
20 Pisni izpit (2010-05-19)
2521
21 Pisni izpit (2010-03-26)
2761
22 Delni izpit I.
4065
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
2672
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
3022
25 Pisni izpit (29.5.2009)
2916
26 Delni izpit (2009-05-06)
3367
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
3201
28 Delni izpit (2009-02-25)
3511
29 Pisni izpit (12.9.2008)
2962
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
3211
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
3165
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
3002
33 Delni izpit I.
3864
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
3187
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
2927
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
3009
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
3111
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
3018
39 Delni izpit I. (2006-12)
3721
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3407
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
3292
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
3750
43 Pisni izpit (16.9.2005)
3670
44 Pisni izpit (26.8.05)
4663
45 Pisni izpit - 24.6.2005
3404
46 Pisni izpit (10.12.2004)
3441
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
4970
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
3569
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
3857
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
3590
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
3757
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
4801
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
3960
54 Pisni izpit (30.8.2002)
3816
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
14359

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
1703
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
3266
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
2217
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
2168
5 Ustna vprašanja (zbirka)
2266
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
2451
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2392
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
2566
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
1879
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
2280
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2264
12 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
2176
13 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
2493
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2441
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2439
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2267
17 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
1990
18 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
2259
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
1916
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2440
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
2674
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2812
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2880
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2878
25 Ustna vprašanja 2008
2401
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5556
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2727
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2534
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
1923
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2555
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2585
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2703
33 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3083
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2714
35 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2163
36 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3230
37 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2857
38 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2822
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2890
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
2948
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2746

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
1914
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
4878
3 Vstopni kolokvij
4463

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
4195
2 Genska terapija
2053
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
1718
4 Nekodirajoča RNA
2692
5 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
1918
6 Lesch Nyhanov sindrom
1842
7 Transkripcijski faktorji
1494
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2562
9 Homeostaza glukoze
4211
10 Lesch-Nyhanov sindrom
4067
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2548
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
2285
13 Seminarji 2006/2007
3033
14 Detoksifikacija
2438
15 Reaktivne kisikove spojine
4363
16 2005-04-11 Telomeraze
1979
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
2854
18 Alternativno izrezovanje genov
3679
19 Lastnosti telomer in telomeraz
2211
20 Genska terapija
4821
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2382
22 Odgovor celice na stres
2262
23 Prebava
4139
24 Metabolizem etanola
11870
25 Prebava in absorbcija proteinov
4549
26 Telomere in telomeraze
6005
27 Holesterol v letu 2000
3513
28 Citokrom P450
4039
29 Prosti radikali
4996
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
2982
31 Genska terapija (2002)
2926
32 Biotransformacije: citokrom P450
2960
33 Telomeraza
5728
34 Prebava proteinov (1996)
2676
35 Toksičnost kisika (1999)
4082
36 Humana genska terapija
3771
37 Odgovor celice na stres
3232
38 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
4940
39 Prebava proteinov
5746
40 Prebava proteinov (1998)
2727
41 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
4816
42 Alkoholizem
12036

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
1879
2 Biokemija metabolizma
3285