Biokemija 2

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetek snovi za izpit
2131
2 Zdravila in prometna varnost
885
3 Literatura - tabela encimov
1858
4 Povzetki predavanj
2880
5 Mnemonika iz biokemije
1923
6 Biokemija Study Guide
2095
7 Zapiski predavanj 2011/2012
5603
8 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
4108
9 Uravnavanje celičnih aktivnosti
3353
10 Metabolizem lipidov
7332
11 Metabolizem proteinov in AK
6126
12 Metabolizem nukleotidov
3920
13 Prebava ogljikovih hidratov - izpiski,zapiski
6768
14 Zapiski za I. delni izpit
5210
15 Metabolizem in celična respiracija - zapiski in izpiski
4676
16 Molekularna genetika - zapiski predavanj
7531
17 Spisek strukturnih formul za izpit
6396
18 Biokemija ustne votline
4527
19 Priporočena literatura
4302

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit (2014-11)
2396
2 Pisni izpit (2013-01-17)
2628
3 Pisni izpit (2013-09-06)
2288
4 Delni izpit
3405
5 Pisna vprašanja (2013-09-06)
2213
6 Nekodirajoča RNA - pisni izpit 2013-05
2053
7 Pisna vprašanja - III. delni izpit (2013)
2282
8 Pisna vprašanja (2013-01-13)
2190
9 3. delni izpit (2013-01-09)
2672
10 Delni izpit II (2012/2013)
4313
11 Pisni izpit (2012-09)
2496
12 Pisna vprašanja (2012-09-06)
2155
13 Vprašanja z odgovori
3807
14 Pisna izpit
2475
15 Pisna vprašanja (zbirka)
2634
16 Pisna vprašanja (2010-09-01)
2709
17 Pisni izpit (2010-06-18)
2602
18 Pisna vprašanja (2010-06-04)
2843
19 Delni izpit II.
3008
20 Pisni izpit (2010-05-19)
2318
21 Pisni izpit (2010-03-26)
2555
22 Delni izpit I.
3833
23 Pisna vprašanja (2009-11-20)
2461
24 Pisna vprašanja (2009-06-19)
2823
25 Pisni izpit (29.5.2009)
2727
26 Delni izpit (2009-05-06)
3163
27 Pisna vprašanja (2009-02-20)
3015
28 Delni izpit (2009-02-25)
3314
29 Pisni izpit (12.9.2008)
2769
30 Pisna vprašanja (2008-08-29)
3019
31 Pisna vprašanja (2008-05-28)
2966
32 Pisna vprašanja (2008-05-28) (DM)
2794
33 Delni izpit I.
3630
34 Pisna vprašanja (2008-03-28)
3003
35 Pisna vprašanja (2007-12-14)
2741
36 Pisna vprašanja (2007-09-21)
2845
37 Pisna vprašanja (2007-08-24)
2940
38 Pisna vprašanja (2007-05-25)
2855
39 Delni izpit I. (2006-12)
3532
40 Pisna vprašanja (2006-08-25)
3235
41 Pisna vprašanja (2006-06-23)
3114
42 Pisna vprašanja (2006-05-23) z odgovori
3582
43 Pisni izpit (16.9.2005)
3464
44 Pisni izpit (26.8.05)
4458
45 Pisni izpit - 24.6.2005
3207
46 Pisni izpit (10.12.2004)
3230
47 Prvi delni izpit (7.12.2004)
4769
48 Pisna vprašanja (27.8.2004)
3374
49 Pisna vprašanja (28.6.2004)
3640
50 Pisna vprašanja (26.3.2004)
3402
51 Pisna vprašanja (29.8.2003)
3561
52 Pisna vprašanja (27.6.2003)
4602
53 Pisna vprašanja (junij 2003)
3764
54 Pisni izpit (30.8.2002)
3616
55 Pisna vprašanja september 1991, junij 1992, april 1994
14125

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana ustna vprašanja (2015)
1477
2 Skripta odgovorov na ustna vprašanja (Štorklja)
3009
3 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Dolžan
2001
4 Ustna vprašanja 2004-2011 (zbirka)
1989
5 Ustna vprašanja (zbirka)
2084
6 Ustna vprašanja - Žakelj in Plemenitaš (zbirka)
2268
7 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič
2229
8 Zbirka ustnih vprašanj - Plemenitaš, Žakelj Mavrič (feb2011)
2366
9 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
1697
10 Zbirka ustnih vprašanj 2011 (Žakelj-Mavrič in Plemenitaš)
2091
11 Ustna vprašanja - prof. Žakelj Mavrič
2082
12 Ustna vprašanja - prof. Žakelj - Mavrič
1986
13 Ustna vprašanja - Prof. Plemenitaš
2263
14 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2251
15 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2263
16 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2106
17 Ustni izpit - prof.Plemenitaš
1860
18 Ustna vprašanja - prof.Plemenitaš
2113
19 Ustni izpit - prof. Žakelj-Mavrič
1783
20 Ustna vprašanja - prof. Žakelj
2297
21 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš (5.6.2009)
2549
22 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2672
23 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2751
24 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2740
25 Ustna vprašanja 2008
2266
26 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič (z odgovori)
5386
27 Ustna vprašanja - prof. Plemenitaš
2605
28 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2400
29 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
1795
30 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2427
31 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2444
32 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2566
33 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2967
34 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2590
35 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2024
36 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
3098
37 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2736
38 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2690
39 Ustna vprašanja - prof. Žakelj-Mavrič
2755
40 Ustna vprašanja - prof. Breskvar (II)
2800
41 Ustna vprašanja - prof. Breskvar
2596

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Vstopni kolokviji za vaje
1717
2 Dopolnjena vprašanja iz vstopnih kolokvijev
4707
3 Vstopni kolokvij
4253

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Glukokinaza in homeostaza glukoze
3971
2 Genska terapija
1866
3 Uravnavanje izražanja genov (2010/2011)
1573
4 Nekodirajoča RNA
2493
5 Metabolizem lipidov, aminokislin in nukleotidov
1758
6 Lesch Nyhanov sindrom
1684
7 Transkripcijski faktorji
1323
8 Prebava in absorpcija proteinov in nukleinskih kislin
2437
9 Homeostaza glukoze
3940
10 Lesch-Nyhanov sindrom
3762
11 Inhibicija ciklooksigenaz in lipooksigenaze (2008-02)
2412
12 Lesch-Nyhan–ov sindrom
2116
13 Seminarji 2006/2007
2863
14 Detoksifikacija
2167
15 Reaktivne kisikove spojine
4017
16 2005-04-11 Telomeraze
1774
17 2004-12-29 Splosna lipodistrofija
2696
18 Alternativno izrezovanje genov
3414
19 Lastnosti telomer in telomeraz
2046
20 Genska terapija
4333
21 Stabilnost mitohondrijske mRNA
2209
22 Odgovor celice na stres
2078
23 Prebava
3866
24 Metabolizem etanola
11066
25 Prebava in absorbcija proteinov
4131
26 Telomere in telomeraze
5537
27 Holesterol v letu 2000
3291
28 Citokrom P450
3793
29 Prosti radikali
4527
30 Biosinteza in vloga NO v bioloških sistemih
2803
31 Genska terapija (2002)
2714
32 Biotransformacije: citokrom P450
2788
33 Telomeraza
5340
34 Prebava proteinov (1996)
2463
35 Toksičnost kisika (1999)
3850
36 Humana genska terapija
3550
37 Odgovor celice na stres
3044
38 Medsebojna regulacija metabolizma ogljikovih hidratov in maščobnih kislin
4710
39 Prebava proteinov
5331
40 Prebava proteinov (1998)
2486
41 Dušikov oksid (NO,NOS) 1998
4611
42 Alkoholizem
11559

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Tehnologija DNA mikromrež in njena uporaba v medicini
1725
2 Biokemija metabolizma
3117