Patologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Vnetja - razdelitev
490
2 Patologija izpiski (Robbins, Underwood, predavanja) 2017
1329
3 Robbins - vsi povzetki iz knjige
1441
4 Izpiski iz 8. izdaje Robbinsa
2610
5 Nevropatologija - zapiski predavanj izbirnega predmeta
968
6 Patohistološki preparati
2484
7 Crash course specialna patologija
1654
8 Slike preparatov (2. mikro kolokvij 2013)
2534
9 Slike preparatov (1. mikro kolokvij 2012)
2687
10 Izbrana poglavja iz nevropatologije
2586
11 Mikropatologija - preparati za 3. kolokvij
2310
12 Snov za III. kolokvij
1941
13 Makropatologija - preparati za 2. kolokvij
2681
14 Makropatologija - preparati za 1. kolokvij
2700
15 Povzetek snovi za 1. kolokvij (patohistologija)
2475
16 Zapiski - Endokrini sistem
2126
17 Zapiski - Krvne zile
2074
18 Zapiski - Živčevje
3050
19 Zapiski - Srce
2414
20 Zapiski - Jetra
2136
21 Zapiski - Osnove
2840
22 Mikropreparati - seznam po organskih sistemih
2294
23 Izpiski iz Robbinsa
4335
24 Makropreparati - patologija srca in ožilja
2132
25 Makropreparati - patologija prebavne cevi
2117
26 Makropreparati - patologija limfatičnih organov, kosti in sklepov
1843
27 Makropreparati - patologija sečil in moškega spolovila
2026
28 Mikropatologija - 8.-11. vaja - slike preparatov na steklu
2002
29 Mikropatologija - preparati za 2. kolokvij
2269
30 Mikropatologija - 4.-7. vaja - slike preparatov na steklu
1948
31 Patologija endokrinega sistema (iz Robbinsa)
5981
32 Mikropatologija - preparati za 1. kolokvij
2602
33 Mikropatologija - 1.-3. vaja - slike preparatov na steklu
3061
34 Seznam mikro in makro (SLO)
4355
35 Mikropatologija - seznam preparatov
2362
36 Makropatologija - seznam preparatov
2917
37 Mikropatologija - Seznam preparatov II. in III.
2691
38 Izpiski - Makropatologija - 1. kolokvij
8557
39 Dodatek k navodilom za vaje
4046
40 Robbins - Basic pathology (prevod knjige)
11722
41 Priporočena literatura
3436
42 NMS I - prevod
6394
43 Spisek mikro in makro preparatov
14867
44 Izpiski - genetika in mutacije
6231
45 NMS IV - prevod
6048
46 NMS XIII - prevod
4582

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Patologija prebavil-izbirni (pisni izpit)
899
2 Pisna vprašanja - citopatologija dojke (izbirni)
1763
3 Pisna vprašanja (2011-02-15)
3545
4 Pisna vprašanja (2010-01-18)
4037
5 Bolezni zaradi vplivov dedovanja in okolja - Vprašanja
2732
6 Pisna vprašanja (junij 2009)
3187
7 Seznam vprašanj za pisni izpit
3216
8 Pisna vprašanja (2007-06-11)
3446
9 Pisna vprašanja (2006-04)
4669
10 Pisna vprašanja (2006-06-20)
4148
11 Pisna vprašanja (2006-06-06)
3321
12 Pisni izpit (junij 2004)
4039
13 Pisna vprašanja (jun 2004)
3745
14 Pisni izpit (junij 2003)
4365

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Fležar Strojan
384
2 Ustna vprašanja - prof. Pižem (13.6.2017)
1360
3 Zbrana ustna vprašanja (2016)
1905
4 Ustna vprašanja - prof. Popović
1419
5 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1813
6 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1872
7 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
2024
8 Ustna vprašanja - Doc. Jeruc
1888
9 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2053
10 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1964
11 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
1957
12 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2213
13 Ustna vprašanja - doc. Vesna Jurčiæ
2059
14 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2182
15 Ustna vprašanja - Zidar
2199
16 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2019
17 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2157
18 Ustna vprašanja - doc.Pižem
2226
19 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1934
20 Ustna vprašanja - Cerar
1958
21 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2244
22 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1997
23 Ustna vprašanja - Prof. Fležar
2319
24 Ustna vprašanja - Prof. Jeruc
2056
25 Ustna vprašanja - prof.Pižem
1933
26 Ustna vprašanja - doc. Pižem
1779
27 Ustna vprašanja - doc. Pižem
1995
28 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2076
29 Ustna vprašanja - prof. Gale
1896
30 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1355
31 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1606
32 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1485
33 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
1652
34 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1425
35 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1602
36 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1465
37 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1459
38 Ustna vprašanja - prof. fležar
1563
39 Ustna vprašanja - prof. Gale
1922
40 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1501
41 Ustna vprašanja - prof. Gale
1642
42 Ustna vprašanja - Prof. Zidar (DM)
1481
43 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1679
44 Ustna vprašanja - doc. Fležar
1616
45 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1990
46 Ustna vprašanja - doc. Fležar
1949
47 Ustni izpit - prof. Volavšek
1778
48 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1573
49 Ustni izpit - prof. Popovič
1606
50 Ustni izpit - doc.Jeruc
1957
51 Ustni izpit - doc.Jeruc
1882
52 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1578
53 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
1759
54 Ustna vprašanja - prof. Popovič (2010-06-08)
1710
55 Ustni izpit - prof. Rott
1664
56 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1805
57 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1555
58 Ustni izpit - prof. Fležar
1765
59 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1464
60 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1931
61 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
2060
62 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1545
63 doc. Ovčakova - Ustna vprašanja (junij 2009)
1734
64 Ustna vprašanja - prof. Marolt (junij 2009)
1527
65 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1417
66 Ustna vprašanje - prof. Marolt (junij 2009)
1573
67 Ustna vprašanja - prof. Marolt (2008)
1381
68 Ustna vprašanja - prof. Zidar (junij 2009)
1916
69 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
2566
70 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1667
71 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po sklopih)
2557
72 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1986
73 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
1903
74 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1971
75 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2145
76 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1969
77 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1813
78 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1691
79 Ustna vprašanja - prof. Marolt (po temah)
2083
80 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1969
81 Ustna vprašanja - prof. Rott
1800
82 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1877
83 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1882
84 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1678
85 Ustna vprašanja - doc. Luzar (Zbirka)
2320
86 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1883
87 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1988
88 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
1698
89 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1856
90 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2134
91 Ustna vprašanja - prof. Gale
2095
92 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
1989
93 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po področjih)
2617
94 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1888
95 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1816
96 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1765
97 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1826
98 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1627
99 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1710
100 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1905
101 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1499
102 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1619
103 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1741
104 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1951
105 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1943
106 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1909
107 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1699
108 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1703
109 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2074
110 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1854
111 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1758
112 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
1701
113 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1471
114 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1661
115 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1436
116 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1755
117 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1629
118 Ustna vprašanja - prof. Rott (v kompletu)
2027
119 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1769
120 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1898
121 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1887
122 Ustna vprašanja - prof. Rott
1890
123 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1794
124 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1624
125 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1751
126 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1639
127 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1889
128 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1967
129 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1485
130 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1643
131 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1826
132 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1888
133 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1815
134 Ustna vprašanja - prof. Popovič (komplet)
2257
135 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1753
136 Ustna vprašanja - prof. Rott
1663
137 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1921
138 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1882
139 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2214
140 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1939
141 Ustna vprašanja - prof. Cerar II
2966
142 Ustna vprašanja (Ovčak)
2692
143 Ustna vprašanja (Mašera)
3342
144 Ustna vprašanja - prof. Cerar
4301

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kako prepoznati preparate (1. kolokvij)
1390
2 III. kolokvij
1182
3 2. kolokvij
1634
4 1. kolokvij (2013-12-09)
1712
5 Kolokvij (2013-04-15)
1582
6 III. kolokvij - slike
1290
7 2. kolokvij (2013-03-11)
1652
8 1. kolokvij (10.12.2012)
2285
9 2. Kolokvij (2012-03)
1905
10 2. makro kolokvij (2011-05-09)
1848
11 I. kolokvij iz makropatologije (2011-04-11)
2241
12 Zbrana vprašanja 2. kolokvija
2137
13 Zbrana vprašanja 1. kolokvija
2470
14 1.kolokvij iz makropatologije (29.3.2010)
2136
15 III. mikropatoloski kolokvij (11.1.2010)
3261
16 2.kolokvij iz mikropatologije (7.12.2009)
2462
17 1.kolokvij iz makropatologije ( 23.3.2009)
2357
18 Tanatologija - kolokvij (2.3.2009)
2589
19 2.kolokvij iz mikropatologije (1.11.2008)
2428
20 Makropatologija - 2. kolokvij (2008-04-14)
2593
21 Makropatologija - 1. kolokvij (2008-03-17)
3028
22 Makropatologija - 2. kolokvij (2007)
2911
23 Kolokvij - Tanatologija (2006)
2887
24 I. kolokvij iz makropatologije (DM)
3289
25 II. kolokvij iz makropatologije (DM)
2898
26 III. kolokvij iz mikropatologije
3031
27 2. kolokvij iz makropatologije (19.4.05)
3450
28 Kolokvij za makropatologijo (2004)
3478
29 Kolokvij iz tanatologije (2003/04)
2892
30 III. kolokvij iz mikropatologije
3459
31 2. kolokvij za patologijo
3844
32 Kolokvij (11.11.2003)
5118

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Ploščatocelični karcinom grla in spodnjega dela žrela
1003
2 Vpliv kortikosteridov na jetrno funkcijo (1999)
4041

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka patohistoloških preparatov
5711
2 Makro preparati (zbrane slike)
5129
3 MPL - Medical Photo Library
6426
4 Strani Inštituta za patologijo
946
5 Digipato
6162