Patologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Vnetja - razdelitev
804
2 Patologija izpiski (Robbins, Underwood, predavanja) 2017
1554
3 Robbins - vsi povzetki iz knjige
1638
4 Izpiski iz 8. izdaje Robbinsa
2868
5 Nevropatologija - zapiski predavanj izbirnega predmeta
1129
6 Patohistološki preparati
2729
7 Crash course specialna patologija
1784
8 Slike preparatov (2. mikro kolokvij 2013)
2651
9 Slike preparatov (1. mikro kolokvij 2012)
2800
10 Izbrana poglavja iz nevropatologije
2693
11 Mikropatologija - preparati za 3. kolokvij
2394
12 Snov za III. kolokvij
2072
13 Makropatologija - preparati za 2. kolokvij
2787
14 Makropatologija - preparati za 1. kolokvij
2809
15 Povzetek snovi za 1. kolokvij (patohistologija)
2574
16 Zapiski - Endokrini sistem
2263
17 Zapiski - Krvne zile
2223
18 Zapiski - Živčevje
3240
19 Zapiski - Srce
2556
20 Zapiski - Jetra
2298
21 Zapiski - Osnove
2996
22 Mikropreparati - seznam po organskih sistemih
2413
23 Izpiski iz Robbinsa
4512
24 Makropreparati - patologija srca in ožilja
2278
25 Makropreparati - patologija prebavne cevi
2244
26 Makropreparati - patologija limfatičnih organov, kosti in sklepov
1952
27 Makropreparati - patologija sečil in moškega spolovila
2125
28 Mikropatologija - 8.-11. vaja - slike preparatov na steklu
2115
29 Mikropatologija - preparati za 2. kolokvij
2378
30 Mikropatologija - 4.-7. vaja - slike preparatov na steklu
2077
31 Patologija endokrinega sistema (iz Robbinsa)
6350
32 Mikropatologija - preparati za 1. kolokvij
2703
33 Mikropatologija - 1.-3. vaja - slike preparatov na steklu
3172
34 Seznam mikro in makro (SLO)
4523
35 Mikropatologija - seznam preparatov
2494
36 Makropatologija - seznam preparatov
3045
37 Mikropatologija - Seznam preparatov II. in III.
2827
38 Izpiski - Makropatologija - 1. kolokvij
8768
39 Dodatek k navodilom za vaje
4174
40 Robbins - Basic pathology (prevod knjige)
11882
41 Priporočena literatura
3592
42 NMS I - prevod
6557
43 Spisek mikro in makro preparatov
15063
44 Izpiski - genetika in mutacije
6488
45 NMS IV - prevod
6267
46 NMS XIII - prevod
4780

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Patologija prebavil-izbirni (pisni izpit)
1161
2 Pisna vprašanja - citopatologija dojke (izbirni)
1948
3 Pisna vprašanja (2011-02-15)
3792
4 Pisna vprašanja (2010-01-18)
4282
5 Bolezni zaradi vplivov dedovanja in okolja - Vprašanja
3008
6 Pisna vprašanja (junij 2009)
3401
7 Seznam vprašanj za pisni izpit
3390
8 Pisna vprašanja (2007-06-11)
3659
9 Pisna vprašanja (2006-04)
4992
10 Pisna vprašanja (2006-06-20)
4392
11 Pisna vprašanja (2006-06-06)
3543
12 Pisni izpit (junij 2004)
4246
13 Pisna vprašanja (jun 2004)
3962
14 Pisni izpit (junij 2003)
4547

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Fležar Strojan
584
2 Ustna vprašanja - prof. Pižem (13.6.2017)
1568
3 Zbrana ustna vprašanja (2016)
2121
4 Ustna vprašanja - prof. Popović
1609
5 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1996
6 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2053
7 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
2225
8 Ustna vprašanja - Doc. Jeruc
2086
9 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2243
10 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2129
11 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
2116
12 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2410
13 Ustna vprašanja - doc. Vesna Jurčiæ
2223
14 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2352
15 Ustna vprašanja - Zidar
2363
16 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2191
17 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2394
18 Ustna vprašanja - doc.Pižem
2414
19 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2165
20 Ustna vprašanja - Cerar
2125
21 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2419
22 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2175
23 Ustna vprašanja - Prof. Fležar
2481
24 Ustna vprašanja - Prof. Jeruc
2224
25 Ustna vprašanja - prof.Pižem
2119
26 Ustna vprašanja - doc. Pižem
1942
27 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2154
28 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2256
29 Ustna vprašanja - prof. Gale
2063
30 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1462
31 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1736
32 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1610
33 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
1757
34 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1554
35 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1725
36 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1583
37 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1571
38 Ustna vprašanja - prof. fležar
1663
39 Ustna vprašanja - prof. Gale
2033
40 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1601
41 Ustna vprašanja - prof. Gale
1763
42 Ustna vprašanja - Prof. Zidar (DM)
1593
43 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1794
44 Ustna vprašanja - doc. Fležar
1727
45 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2122
46 Ustna vprašanja - doc. Fležar
2056
47 Ustni izpit - prof. Volavšek
1879
48 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1710
49 Ustni izpit - prof. Popovič
1723
50 Ustni izpit - doc.Jeruc
2145
51 Ustni izpit - doc.Jeruc
2131
52 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1742
53 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
1866
54 Ustna vprašanja - prof. Popovič (2010-06-08)
1820
55 Ustni izpit - prof. Rott
1769
56 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1922
57 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1671
58 Ustni izpit - prof. Fležar
1900
59 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1574
60 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2042
61 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
2168
62 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1669
63 doc. Ovčakova - Ustna vprašanja (junij 2009)
1848
64 Ustna vprašanja - prof. Marolt (junij 2009)
1633
65 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1541
66 Ustna vprašanje - prof. Marolt (junij 2009)
1702
67 Ustna vprašanja - prof. Marolt (2008)
1515
68 Ustna vprašanja - prof. Zidar (junij 2009)
2017
69 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
2710
70 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1788
71 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po sklopih)
2680
72 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2113
73 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
2012
74 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2096
75 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2254
76 Ustna vprašanja - prof. Marolt
2094
77 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1913
78 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1832
79 Ustna vprašanja - prof. Marolt (po temah)
2189
80 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2075
81 Ustna vprašanja - prof. Rott
1918
82 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1981
83 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1990
84 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1788
85 Ustna vprašanja - doc. Luzar (Zbirka)
2416
86 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2007
87 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2132
88 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
1799
89 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1978
90 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2268
91 Ustna vprašanja - prof. Gale
2199
92 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2129
93 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po področjih)
2745
94 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2028
95 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1907
96 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1880
97 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1929
98 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1732
99 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1815
100 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2028
101 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1608
102 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1733
103 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1861
104 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2060
105 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
2049
106 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2015
107 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1808
108 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1804
109 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2210
110 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1978
111 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1869
112 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
1805
113 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1581
114 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1769
115 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1566
116 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1885
117 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1785
118 Ustna vprašanja - prof. Rott (v kompletu)
2133
119 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2017
120 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1884
121 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2024
122 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1935
123 Ustna vprašanja - prof. Rott
1997
124 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1731
125 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1764
126 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1853
127 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2001
128 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2099
129 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1592
130 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1758
131 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1954
132 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1991
133 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1929
134 Ustna vprašanja - prof. Popovič (komplet)
2371
135 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1860
136 Ustna vprašanja - prof. Rott
1779
137 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2031
138 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1977
139 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2309
140 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2062
141 Ustna vprašanja - prof. Cerar II
3091
142 Ustna vprašanja (Ovčak)
2808
143 Ustna vprašanja (Mašera)
3447
144 Ustna vprašanja - prof. Cerar
4419

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kako prepoznati preparate (1. kolokvij)
1535
2 III. kolokvij
1329
3 2. kolokvij
1783
4 1. kolokvij (2013-12-09)
1901
5 Kolokvij (2013-04-15)
1687
6 III. kolokvij - slike
1400
7 2. kolokvij (2013-03-11)
1757
8 1. kolokvij (10.12.2012)
2454
9 2. Kolokvij (2012-03)
2015
10 2. makro kolokvij (2011-05-09)
1938
11 I. kolokvij iz makropatologije (2011-04-11)
2335
12 Zbrana vprašanja 2. kolokvija
2235
13 Zbrana vprašanja 1. kolokvija
2564
14 1.kolokvij iz makropatologije (29.3.2010)
2227
15 III. mikropatoloski kolokvij (11.1.2010)
3384
16 2.kolokvij iz mikropatologije (7.12.2009)
2557
17 1.kolokvij iz makropatologije ( 23.3.2009)
2459
18 Tanatologija - kolokvij (2.3.2009)
2699
19 2.kolokvij iz mikropatologije (1.11.2008)
2551
20 Makropatologija - 2. kolokvij (2008-04-14)
2693
21 Makropatologija - 1. kolokvij (2008-03-17)
3130
22 Makropatologija - 2. kolokvij (2007)
3034
23 Kolokvij - Tanatologija (2006)
2985
24 I. kolokvij iz makropatologije (DM)
3383
25 II. kolokvij iz makropatologije (DM)
3022
26 III. kolokvij iz mikropatologije
3153
27 2. kolokvij iz makropatologije (19.4.05)
3566
28 Kolokvij za makropatologijo (2004)
3587
29 Kolokvij iz tanatologije (2003/04)
3007
30 III. kolokvij iz mikropatologije
3580
31 2. kolokvij za patologijo
4004
32 Kolokvij (11.11.2003)
5250

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Ploščatocelični karcinom grla in spodnjega dela žrela
1131
2 Vpliv kortikosteridov na jetrno funkcijo (1999)
4150

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka patohistoloških preparatov
5811
2 Makro preparati (zbrane slike)
5264
3 MPL - Medical Photo Library
6544
4 Strani Inštituta za patologijo
1068
5 Digipato
6330