Patologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Vnetja - razdelitev
683
2 Patologija izpiski (Robbins, Underwood, predavanja) 2017
1493
3 Robbins - vsi povzetki iz knjige
1581
4 Izpiski iz 8. izdaje Robbinsa
2784
5 Nevropatologija - zapiski predavanj izbirnega predmeta
1082
6 Patohistološki preparati
2643
7 Crash course specialna patologija
1743
8 Slike preparatov (2. mikro kolokvij 2013)
2620
9 Slike preparatov (1. mikro kolokvij 2012)
2761
10 Izbrana poglavja iz nevropatologije
2659
11 Mikropatologija - preparati za 3. kolokvij
2367
12 Snov za III. kolokvij
2033
13 Makropatologija - preparati za 2. kolokvij
2756
14 Makropatologija - preparati za 1. kolokvij
2779
15 Povzetek snovi za 1. kolokvij (patohistologija)
2547
16 Zapiski - Endokrini sistem
2223
17 Zapiski - Krvne zile
2181
18 Zapiski - Živčevje
3171
19 Zapiski - Srce
2507
20 Zapiski - Jetra
2249
21 Zapiski - Osnove
2940
22 Mikropreparati - seznam po organskih sistemih
2375
23 Izpiski iz Robbinsa
4445
24 Makropreparati - patologija srca in ožilja
2237
25 Makropreparati - patologija prebavne cevi
2206
26 Makropreparati - patologija limfatičnih organov, kosti in sklepov
1920
27 Makropreparati - patologija sečil in moškega spolovila
2093
28 Mikropatologija - 8.-11. vaja - slike preparatov na steklu
2082
29 Mikropatologija - preparati za 2. kolokvij
2341
30 Mikropatologija - 4.-7. vaja - slike preparatov na steklu
2035
31 Patologija endokrinega sistema (iz Robbinsa)
6214
32 Mikropatologija - preparati za 1. kolokvij
2674
33 Mikropatologija - 1.-3. vaja - slike preparatov na steklu
3138
34 Seznam mikro in makro (SLO)
4468
35 Mikropatologija - seznam preparatov
2457
36 Makropatologija - seznam preparatov
2997
37 Mikropatologija - Seznam preparatov II. in III.
2783
38 Izpiski - Makropatologija - 1. kolokvij
8708
39 Dodatek k navodilom za vaje
4128
40 Robbins - Basic pathology (prevod knjige)
11829
41 Priporočena literatura
3546
42 NMS I - prevod
6507
43 Spisek mikro in makro preparatov
15000
44 Izpiski - genetika in mutacije
6416
45 NMS IV - prevod
6195
46 NMS XIII - prevod
4715

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Patologija prebavil-izbirni (pisni izpit)
1091
2 Pisna vprašanja - citopatologija dojke (izbirni)
1887
3 Pisna vprašanja (2011-02-15)
3715
4 Pisna vprašanja (2010-01-18)
4205
5 Bolezni zaradi vplivov dedovanja in okolja - Vprašanja
2925
6 Pisna vprašanja (junij 2009)
3331
7 Seznam vprašanj za pisni izpit
3338
8 Pisna vprašanja (2007-06-11)
3591
9 Pisna vprašanja (2006-04)
4871
10 Pisna vprašanja (2006-06-20)
4310
11 Pisna vprašanja (2006-06-06)
3467
12 Pisni izpit (junij 2004)
4173
13 Pisna vprašanja (jun 2004)
3894
14 Pisni izpit (junij 2003)
4481

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Fležar Strojan
515
2 Ustna vprašanja - prof. Pižem (13.6.2017)
1500
3 Zbrana ustna vprašanja (2016)
2040
4 Ustna vprašanja - prof. Popović
1542
5 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1936
6 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1983
7 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
2162
8 Ustna vprašanja - Doc. Jeruc
2020
9 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2189
10 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2073
11 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
2060
12 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2337
13 Ustna vprašanja - doc. Vesna Jurčiæ
2173
14 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2294
15 Ustna vprašanja - Zidar
2308
16 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2130
17 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2299
18 Ustna vprašanja - doc.Pižem
2336
19 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2079
20 Ustna vprašanja - Cerar
2069
21 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2358
22 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2118
23 Ustna vprašanja - Prof. Fležar
2425
24 Ustna vprašanja - Prof. Jeruc
2169
25 Ustna vprašanja - prof.Pižem
2056
26 Ustna vprašanja - doc. Pižem
1889
27 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2097
28 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2192
29 Ustna vprašanja - prof. Gale
2001
30 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1425
31 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1682
32 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1570
33 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
1729
34 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1522
35 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1688
36 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1545
37 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1537
38 Ustna vprašanja - prof. fležar
1630
39 Ustna vprašanja - prof. Gale
1990
40 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1570
41 Ustna vprašanja - prof. Gale
1723
42 Ustna vprašanja - Prof. Zidar (DM)
1563
43 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1755
44 Ustna vprašanja - doc. Fležar
1687
45 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2077
46 Ustna vprašanja - doc. Fležar
2011
47 Ustni izpit - prof. Volavšek
1852
48 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1663
49 Ustni izpit - prof. Popovič
1694
50 Ustni izpit - doc.Jeruc
2084
51 Ustni izpit - doc.Jeruc
2051
52 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1692
53 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
1827
54 Ustna vprašanja - prof. Popovič (2010-06-08)
1791
55 Ustni izpit - prof. Rott
1741
56 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1883
57 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1631
58 Ustni izpit - prof. Fležar
1849
59 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1536
60 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2008
61 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
2132
62 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1630
63 doc. Ovčakova - Ustna vprašanja (junij 2009)
1810
64 Ustna vprašanja - prof. Marolt (junij 2009)
1592
65 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1484
66 Ustna vprašanje - prof. Marolt (junij 2009)
1663
67 Ustna vprašanja - prof. Marolt (2008)
1457
68 Ustna vprašanja - prof. Zidar (junij 2009)
1991
69 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
2665
70 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1747
71 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po sklopih)
2644
72 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2067
73 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
1976
74 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2058
75 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2222
76 Ustna vprašanja - prof. Marolt
2048
77 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1883
78 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1781
79 Ustna vprašanja - prof. Marolt (po temah)
2150
80 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2041
81 Ustna vprašanja - prof. Rott
1876
82 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1947
83 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1961
84 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1755
85 Ustna vprašanja - doc. Luzar (Zbirka)
2389
86 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1964
87 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2077
88 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
1768
89 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1936
90 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2233
91 Ustna vprašanja - prof. Gale
2168
92 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2099
93 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po področjih)
2714
94 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1981
95 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1879
96 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1845
97 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1894
98 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1699
99 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1786
100 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1987
101 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1578
102 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1696
103 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1818
104 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
2019
105 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2030
106 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1982
107 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1779
108 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1774
109 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2157
110 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1938
111 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1839
112 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
1773
113 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1545
114 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1727
115 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1519
116 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1840
117 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1734
118 Ustna vprašanja - prof. Rott (v kompletu)
2100
119 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1977
120 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1837
121 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1986
122 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1881
123 Ustna vprašanja - prof. Rott
1957
124 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1699
125 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1721
126 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1825
127 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1966
128 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2061
129 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1554
130 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1723
131 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1904
132 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1963
133 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1889
134 Ustna vprašanja - prof. Popovič (komplet)
2331
135 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1833
136 Ustna vprašanja - prof. Rott
1744
137 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2004
138 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1950
139 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2275
140 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2023
141 Ustna vprašanja - prof. Cerar II
3042
142 Ustna vprašanja (Ovčak)
2770
143 Ustna vprašanja (Mašera)
3416
144 Ustna vprašanja - prof. Cerar
4367

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kako prepoznati preparate (1. kolokvij)
1477
2 III. kolokvij
1286
3 2. kolokvij
1739
4 1. kolokvij (2013-12-09)
1852
5 Kolokvij (2013-04-15)
1653
6 III. kolokvij - slike
1368
7 2. kolokvij (2013-03-11)
1730
8 1. kolokvij (10.12.2012)
2401
9 2. Kolokvij (2012-03)
1985
10 2. makro kolokvij (2011-05-09)
1914
11 I. kolokvij iz makropatologije (2011-04-11)
2312
12 Zbrana vprašanja 2. kolokvija
2209
13 Zbrana vprašanja 1. kolokvija
2537
14 1.kolokvij iz makropatologije (29.3.2010)
2203
15 III. mikropatoloski kolokvij (11.1.2010)
3342
16 2.kolokvij iz mikropatologije (7.12.2009)
2534
17 1.kolokvij iz makropatologije ( 23.3.2009)
2435
18 Tanatologija - kolokvij (2.3.2009)
2673
19 2.kolokvij iz mikropatologije (1.11.2008)
2522
20 Makropatologija - 2. kolokvij (2008-04-14)
2666
21 Makropatologija - 1. kolokvij (2008-03-17)
3105
22 Makropatologija - 2. kolokvij (2007)
2999
23 Kolokvij - Tanatologija (2006)
2959
24 I. kolokvij iz makropatologije (DM)
3358
25 II. kolokvij iz makropatologije (DM)
2979
26 III. kolokvij iz mikropatologije
3126
27 2. kolokvij iz makropatologije (19.4.05)
3529
28 Kolokvij za makropatologijo (2004)
3554
29 Kolokvij iz tanatologije (2003/04)
2971
30 III. kolokvij iz mikropatologije
3547
31 2. kolokvij za patologijo
3957
32 Kolokvij (11.11.2003)
5205

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Ploščatocelični karcinom grla in spodnjega dela žrela
1099
2 Vpliv kortikosteridov na jetrno funkcijo (1999)
4124

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka patohistoloških preparatov
5778
2 Makro preparati (zbrane slike)
5217
3 MPL - Medical Photo Library
6509
4 Strani Inštituta za patologijo
1033
5 Digipato
6285