Patologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Vnetja - razdelitev
1338
2 Patologija izpiski (Robbins, Underwood, predavanja) 2017
2050
3 Robbins - vsi povzetki iz knjige
2085
4 Izpiski iz 8. izdaje Robbinsa
3573
5 Nevropatologija - zapiski predavanj izbirnega predmeta
1566
6 Patohistološki preparati
3384
7 Crash course specialna patologija
2202
8 Slike preparatov (2. mikro kolokvij 2013)
3028
9 Slike preparatov (1. mikro kolokvij 2012)
3168
10 Izbrana poglavja iz nevropatologije
3031
11 Mikropatologija - preparati za 3. kolokvij
2725
12 Snov za III. kolokvij
2451
13 Makropatologija - preparati za 2. kolokvij
3153
14 Makropatologija - preparati za 1. kolokvij
3160
15 Povzetek snovi za 1. kolokvij (patohistologija)
2913
16 Zapiski - Jetra
2712
17 Zapiski - Osnove
3400
18 Zapiski - Endokrini sistem
2645
19 Zapiski - Krvne zile
2623
20 Zapiski - Živčevje
3730
21 Zapiski - Srce
2975
22 Mikropreparati - seznam po organskih sistemih
2773
23 Izpiski iz Robbinsa
4989
24 Makropreparati - patologija limfatičnih organov, kosti in sklepov
2298
25 Makropreparati - patologija sečil in moškega spolovila
2459
26 Makropreparati - patologija srca in ožilja
2620
27 Makropreparati - patologija prebavne cevi
2580
28 Mikropatologija - 8.-11. vaja - slike preparatov na steklu
2431
29 Mikropatologija - preparati za 2. kolokvij
2707
30 Mikropatologija - 4.-7. vaja - slike preparatov na steklu
2417
31 Patologija endokrinega sistema (iz Robbinsa)
7098
32 Mikropatologija - preparati za 1. kolokvij
3046
33 Mikropatologija - 1.-3. vaja - slike preparatov na steklu
3486
34 Seznam mikro in makro (SLO)
4970
35 Mikropatologija - seznam preparatov
2884
36 Makropatologija - seznam preparatov
3432
37 Mikropatologija - Seznam preparatov II. in III.
3246
38 Izpiski - Makropatologija - 1. kolokvij
9241
39 Dodatek k navodilom za vaje
4567
40 Robbins - Basic pathology (prevod knjige)
12302
41 Priporočena literatura
4039
42 NMS I - prevod
6979
43 Spisek mikro in makro preparatov
15577
44 Izpiski - genetika in mutacije
7011
45 NMS IV - prevod
6735
46 NMS XIII - prevod
5247

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Patologija prebavil-izbirni (pisni izpit)
1834
2 Pisna vprašanja - citopatologija dojke (izbirni)
2449
3 Pisna vprašanja (2011-02-15)
4463
4 Pisna vprašanja (2010-01-18)
4975
5 Bolezni zaradi vplivov dedovanja in okolja - Vprašanja
3639
6 Pisna vprašanja (junij 2009)
4015
7 Seznam vprašanj za pisni izpit
3887
8 Pisna vprašanja (2007-06-11)
4243
9 Pisna vprašanja (2006-04)
5730
10 Pisna vprašanja (2006-06-20)
5045
11 Pisna vprašanja (2006-06-06)
4177
12 Pisni izpit (junij 2004)
4856
13 Pisna vprašanja (jun 2004)
4587
14 Pisni izpit (junij 2003)
5024

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Fležar Strojan
1118
2 Ustna vprašanja - prof. Pižem (13.6.2017)
2059
3 Zbrana ustna vprašanja (2016)
2653
4 Ustna vprašanja - prof. Popović
2068
5 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2438
6 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2515
7 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
2669
8 Ustna vprašanja - Doc. Jeruc
2517
9 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2688
10 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2557
11 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
2543
12 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2910
13 Ustna vprašanja - doc. Vesna Jurčiæ
2669
14 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2835
15 Ustna vprašanja - Zidar
2841
16 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2666
17 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2993
18 Ustna vprašanja - doc.Pižem
2928
19 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2785
20 Ustna vprašanja - Cerar
2596
21 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2893
22 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2685
23 Ustna vprašanja - Prof. Fležar
2950
24 Ustna vprašanja - Prof. Jeruc
2686
25 Ustna vprašanja - prof.Pižem
2611
26 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2395
27 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2605
28 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2721
29 Ustna vprašanja - prof. Gale
2497
30 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1751
31 Ustna vprašanja - prof. Fležar
2050
32 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1944
33 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
2037
34 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1862
35 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1948
36 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
2012
37 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1850
38 Ustna vprašanja - prof. fležar
1931
39 Ustna vprašanja - prof. Gale
2400
40 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1842
41 Ustna vprašanja - prof. Gale
2051
42 Ustna vprašanja - Prof. Zidar (DM)
1847
43 Ustna vprašanja - prof. Fležar
2056
44 Ustna vprašanja - doc. Fležar
1983
45 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2442
46 Ustna vprašanja - doc. Fležar
2386
47 Ustni izpit - prof. Volavšek
2124
48 Ustni izpit - prof. Popovič
1985
49 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1966
50 Ustni izpit - doc.Jeruc
2599
51 Ustni izpit - doc.Jeruc
2799
52 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2167
53 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
2116
54 Ustna vprašanja - prof. Popovič (2010-06-08)
2078
55 Ustni izpit - prof. Rott
2051
56 Ustna vprašanja - prof. Fležar
2229
57 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1930
58 Ustni izpit - prof. Fležar
2155
59 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1827
60 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2318
61 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
2425
62 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1956
63 doc. Ovčakova - Ustna vprašanja (junij 2009)
2111
64 Ustna vprašanja - prof. Marolt (junij 2009)
1912
65 Ustna vprašanje - prof. Marolt (junij 2009)
2000
66 Ustna vprašanja - prof. Marolt (2008)
1837
67 Ustna vprašanja - prof. Zidar (junij 2009)
2287
68 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1841
69 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
3015
70 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2080
71 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2429
72 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po sklopih)
2942
73 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
2249
74 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2392
75 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2518
76 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2187
77 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2180
78 Ustna vprašanja - prof. Marolt
2417
79 Ustna vprašanja - prof. Marolt (po temah)
2462
80 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2344
81 Ustna vprašanja - prof. Rott
2209
82 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2230
83 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2239
84 Ustna vprašanja - prof. Marolt
2041
85 Ustna vprašanja - doc. Luzar (Zbirka)
2689
86 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2342
87 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2460
88 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2253
89 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
2046
90 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2369
91 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2509
92 Ustna vprašanja - prof. Gale
2461
93 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po področjih)
3001
94 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2390
95 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2011
96 Ustna vprašanja - prof. Marolt
2147
97 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2142
98 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2169
99 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2161
100 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2288
101 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
2267
102 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2266
103 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2070
104 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2043
105 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2333
106 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1860
107 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1990
108 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2074
109 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2503
110 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1894
111 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2165
112 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2112
113 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2247
114 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2157
115 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2094
116 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1887
117 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2057
118 Ustna vprašanja - prof. Rott (v kompletu)
2412
119 Ustna vprašanja - prof. Mašera
2074
120 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2269
121 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2161
122 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2395
123 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2309
124 Ustna vprašanja - prof. Rott
2332
125 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2314
126 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2269
127 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2121
128 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1953
129 Ustna vprašanja - prof. Rott
2039
130 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2292
131 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2210
132 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1867
133 Ustna vprašanja - prof. Marolt
2039
134 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2245
135 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2267
136 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2214
137 Ustna vprašanja - prof. Popovič (komplet)
2612
138 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2139
139 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2559
140 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2391
141 Ustna vprašanja - prof. Cerar II
3413
142 Ustna vprašanja (Ovčak)
3126
143 Ustna vprašanja (Mašera)
3750
144 Ustna vprašanja - prof. Cerar
4691

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kako prepoznati preparate (1. kolokvij)
1907
2 III. kolokvij
1681
3 2. kolokvij
2134
4 1. kolokvij (2013-12-09)
2265
5 Kolokvij (2013-04-15)
2006
6 III. kolokvij - slike
1698
7 2. kolokvij (2013-03-11)
2026
8 1. kolokvij (10.12.2012)
2816
9 2. Kolokvij (2012-03)
2308
10 2. makro kolokvij (2011-05-09)
2220
11 I. kolokvij iz makropatologije (2011-04-11)
2613
12 Zbrana vprašanja 2. kolokvija
2521
13 Zbrana vprašanja 1. kolokvija
2869
14 1.kolokvij iz makropatologije (29.3.2010)
2479
15 III. mikropatoloski kolokvij (11.1.2010)
3665
16 2.kolokvij iz mikropatologije (7.12.2009)
2820
17 1.kolokvij iz makropatologije ( 23.3.2009)
2743
18 Tanatologija - kolokvij (2.3.2009)
3040
19 2.kolokvij iz mikropatologije (1.11.2008)
2841
20 Makropatologija - 2. kolokvij (2008-04-14)
2964
21 Makropatologija - 1. kolokvij (2008-03-17)
3400
22 Makropatologija - 2. kolokvij (2007)
3298
23 Kolokvij - Tanatologija (2006)
3257
24 III. kolokvij iz mikropatologije
3458
25 I. kolokvij iz makropatologije (DM)
3668
26 II. kolokvij iz makropatologije (DM)
3344
27 2. kolokvij iz makropatologije (19.4.05)
3910
28 Kolokvij za makropatologijo (2004)
3874
29 Kolokvij iz tanatologije (2003/04)
3310
30 III. kolokvij iz mikropatologije
3907
31 2. kolokvij za patologijo
4356
32 Kolokvij (11.11.2003)
5621

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Ploščatocelični karcinom grla in spodnjega dela žrela
1461
2 Vpliv kortikosteridov na jetrno funkcijo (1999)
4447

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka patohistoloških preparatov
6155
2 Makro preparati (zbrane slike)
5562
3 MPL - Medical Photo Library
6849
4 Strani Inštituta za patologijo
1384
5 Digipato
6683