Patologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Vnetja - razdelitev
879
2 Patologija izpiski (Robbins, Underwood, predavanja) 2017
1609
3 Robbins - vsi povzetki iz knjige
1696
4 Izpiski iz 8. izdaje Robbinsa
2950
5 Nevropatologija - zapiski predavanj izbirnega predmeta
1190
6 Patohistološki preparati
2835
7 Crash course specialna patologija
1843
8 Slike preparatov (2. mikro kolokvij 2013)
2691
9 Slike preparatov (1. mikro kolokvij 2012)
2852
10 Izbrana poglavja iz nevropatologije
2738
11 Mikropatologija - preparati za 3. kolokvij
2434
12 Snov za III. kolokvij
2118
13 Makropatologija - preparati za 2. kolokvij
2847
14 Makropatologija - preparati za 1. kolokvij
2855
15 Povzetek snovi za 1. kolokvij (patohistologija)
2621
16 Zapiski - Endokrini sistem
2307
17 Zapiski - Krvne zile
2272
18 Zapiski - Živčevje
3308
19 Zapiski - Srce
2614
20 Zapiski - Jetra
2354
21 Zapiski - Osnove
3048
22 Mikropreparati - seznam po organskih sistemih
2463
23 Izpiski iz Robbinsa
4577
24 Makropreparati - patologija srca in ožilja
2320
25 Makropreparati - patologija prebavne cevi
2287
26 Makropreparati - patologija limfatičnih organov, kosti in sklepov
1993
27 Makropreparati - patologija sečil in moškega spolovila
2166
28 Mikropatologija - 8.-11. vaja - slike preparatov na steklu
2155
29 Mikropatologija - preparati za 2. kolokvij
2419
30 Mikropatologija - 4.-7. vaja - slike preparatov na steklu
2121
31 Patologija endokrinega sistema (iz Robbinsa)
6456
32 Mikropatologija - preparati za 1. kolokvij
2750
33 Mikropatologija - 1.-3. vaja - slike preparatov na steklu
3212
34 Seznam mikro in makro (SLO)
4580
35 Mikropatologija - seznam preparatov
2542
36 Makropatologija - seznam preparatov
3095
37 Mikropatologija - Seznam preparatov II. in III.
2890
38 Izpiski - Makropatologija - 1. kolokvij
8851
39 Dodatek k navodilom za vaje
4226
40 Robbins - Basic pathology (prevod knjige)
11933
41 Priporočena literatura
3651
42 NMS I - prevod
6607
43 Spisek mikro in makro preparatov
15146
44 Izpiski - genetika in mutacije
6564
45 NMS IV - prevod
6331
46 NMS XIII - prevod
4851

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Patologija prebavil-izbirni (pisni izpit)
1226
2 Pisna vprašanja - citopatologija dojke (izbirni)
2012
3 Pisna vprašanja (2011-02-15)
3883
4 Pisna vprašanja (2010-01-18)
4373
5 Bolezni zaradi vplivov dedovanja in okolja - Vprašanja
3104
6 Pisna vprašanja (junij 2009)
3481
7 Seznam vprašanj za pisni izpit
3446
8 Pisna vprašanja (2007-06-11)
3738
9 Pisna vprašanja (2006-04)
5085
10 Pisna vprašanja (2006-06-20)
4485
11 Pisna vprašanja (2006-06-06)
3623
12 Pisni izpit (junij 2004)
4334
13 Pisna vprašanja (jun 2004)
4059
14 Pisni izpit (junij 2003)
4610

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Fležar Strojan
666
2 Ustna vprašanja - prof. Pižem (13.6.2017)
1630
3 Zbrana ustna vprašanja (2016)
2196
4 Ustna vprašanja - prof. Popović
1671
5 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2055
6 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2113
7 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
2283
8 Ustna vprašanja - Doc. Jeruc
2143
9 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2300
10 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2186
11 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
2169
12 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2482
13 Ustna vprašanja - doc. Vesna Jurčiæ
2283
14 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2411
15 Ustna vprašanja - Zidar
2427
16 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2249
17 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2470
18 Ustna vprašanja - doc.Pižem
2484
19 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2247
20 Ustna vprašanja - Cerar
2196
21 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2478
22 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2243
23 Ustna vprašanja - Prof. Fležar
2547
24 Ustna vprašanja - Prof. Jeruc
2287
25 Ustna vprašanja - prof.Pižem
2183
26 Ustna vprašanja - doc. Pižem
1997
27 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2207
28 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2318
29 Ustna vprašanja - prof. Gale
2118
30 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1502
31 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1780
32 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1656
33 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
1794
34 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1594
35 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1763
36 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1628
37 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1609
38 Ustna vprašanja - prof. fležar
1695
39 Ustna vprašanja - prof. Gale
2063
40 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1630
41 Ustna vprašanja - prof. Gale
1812
42 Ustna vprašanja - Prof. Zidar (DM)
1623
43 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1830
44 Ustna vprašanja - doc. Fležar
1758
45 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2156
46 Ustna vprašanja - doc. Fležar
2089
47 Ustni izpit - prof. Volavšek
1915
48 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1744
49 Ustni izpit - prof. Popovič
1756
50 Ustni izpit - doc.Jeruc
2219
51 Ustni izpit - doc.Jeruc
2221
52 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1797
53 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
1898
54 Ustna vprašanja - prof. Popovič (2010-06-08)
1849
55 Ustni izpit - prof. Rott
1808
56 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1955
57 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1705
58 Ustni izpit - prof. Fležar
1939
59 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1602
60 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2079
61 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
2201
62 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1708
63 doc. Ovčakova - Ustna vprašanja (junij 2009)
1878
64 Ustna vprašanja - prof. Marolt (junij 2009)
1673
65 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1588
66 Ustna vprašanje - prof. Marolt (junij 2009)
1738
67 Ustna vprašanja - prof. Marolt (2008)
1544
68 Ustna vprašanja - prof. Zidar (junij 2009)
2050
69 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
2750
70 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1834
71 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po sklopih)
2719
72 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2151
73 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
2042
74 Ustna vprašanja - prof. Popovič
2132
75 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2286
76 Ustna vprašanja - prof. Marolt
2125
77 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1948
78 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1874
79 Ustna vprašanja - prof. Marolt (po temah)
2225
80 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2111
81 Ustna vprašanja - prof. Rott
1960
82 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2016
83 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2019
84 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1822
85 Ustna vprašanja - doc. Luzar (Zbirka)
2453
86 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2041
87 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2179
88 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
1833
89 Ustna vprašanja - prof. Cerar
2014
90 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2298
91 Ustna vprašanja - prof. Gale
2233
92 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2163
93 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po področjih)
2779
94 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2067
95 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1943
96 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1920
97 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1962
98 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1767
99 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1847
100 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2062
101 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1637
102 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1763
103 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1898
104 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2093
105 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
2080
106 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2051
107 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1848
108 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1846
109 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2258
110 Ustna vprašanja - doc. Popovič
2017
111 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1905
112 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
1837
113 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1618
114 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1806
115 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1608
116 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1918
117 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1826
118 Ustna vprašanja - prof. Rott (v kompletu)
2166
119 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2058
120 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1924
121 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2057
122 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1971
123 Ustna vprašanja - prof. Rott
2028
124 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1768
125 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1798
126 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1887
127 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2036
128 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2149
129 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1623
130 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1791
131 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1993
132 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2030
133 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1963
134 Ustna vprašanja - prof. Popovič (komplet)
2415
135 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1896
136 Ustna vprašanja - prof. Rott
1817
137 Ustna vprašanja - doc. Luzar
2065
138 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2008
139 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2345
140 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
2097
141 Ustna vprašanja - prof. Cerar II
3133
142 Ustna vprašanja (Ovčak)
2840
143 Ustna vprašanja (Mašera)
3483
144 Ustna vprašanja - prof. Cerar
4456

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kako prepoznati preparate (1. kolokvij)
1629
2 III. kolokvij
1375
3 2. kolokvij
1830
4 1. kolokvij (2013-12-09)
1958
5 Kolokvij (2013-04-15)
1729
6 III. kolokvij - slike
1443
7 2. kolokvij (2013-03-11)
1790
8 1. kolokvij (10.12.2012)
2524
9 2. Kolokvij (2012-03)
2051
10 2. makro kolokvij (2011-05-09)
1974
11 I. kolokvij iz makropatologije (2011-04-11)
2367
12 Zbrana vprašanja 2. kolokvija
2274
13 Zbrana vprašanja 1. kolokvija
2613
14 1.kolokvij iz makropatologije (29.3.2010)
2268
15 III. mikropatoloski kolokvij (11.1.2010)
3421
16 2.kolokvij iz mikropatologije (7.12.2009)
2590
17 1.kolokvij iz makropatologije ( 23.3.2009)
2496
18 Tanatologija - kolokvij (2.3.2009)
2753
19 2.kolokvij iz mikropatologije (1.11.2008)
2589
20 Makropatologija - 2. kolokvij (2008-04-14)
2728
21 Makropatologija - 1. kolokvij (2008-03-17)
3171
22 Makropatologija - 2. kolokvij (2007)
3078
23 Kolokvij - Tanatologija (2006)
3018
24 I. kolokvij iz makropatologije (DM)
3419
25 II. kolokvij iz makropatologije (DM)
3065
26 III. kolokvij iz mikropatologije
3197
27 2. kolokvij iz makropatologije (19.4.05)
3619
28 Kolokvij za makropatologijo (2004)
3627
29 Kolokvij iz tanatologije (2003/04)
3049
30 III. kolokvij iz mikropatologije
3620
31 2. kolokvij za patologijo
4059
32 Kolokvij (11.11.2003)
5312

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Ploščatocelični karcinom grla in spodnjega dela žrela
1173
2 Vpliv kortikosteridov na jetrno funkcijo (1999)
4191

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka patohistoloških preparatov
5864
2 Makro preparati (zbrane slike)
5313
3 MPL - Medical Photo Library
6589
4 Strani Inštituta za patologijo
1114
5 Digipato
6379