Patologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Vnetja - razdelitev
389
2 Patologija izpiski (Robbins, Underwood, predavanja) 2017
1234
3 Robbins - vsi povzetki iz knjige
1369
4 Izpiski iz 8. izdaje Robbinsa
2537
5 Nevropatologija - zapiski predavanj izbirnega predmeta
914
6 Patohistološki preparati
2417
7 Crash course specialna patologija
1617
8 Slike preparatov (2. mikro kolokvij 2013)
2499
9 Slike preparatov (1. mikro kolokvij 2012)
2646
10 Izbrana poglavja iz nevropatologije
2539
11 Mikropatologija - preparati za 3. kolokvij
2267
12 Snov za III. kolokvij
1891
13 Makropatologija - preparati za 2. kolokvij
2638
14 Makropatologija - preparati za 1. kolokvij
2653
15 Povzetek snovi za 1. kolokvij (patohistologija)
2426
16 Zapiski - Endokrini sistem
2078
17 Zapiski - Krvne zile
2026
18 Zapiski - Živčevje
2978
19 Zapiski - Srce
2351
20 Zapiski - Jetra
2075
21 Zapiski - Osnove
2782
22 Mikropreparati - seznam po organskih sistemih
2256
23 Izpiski iz Robbinsa
4292
24 Makropreparati - patologija srca in ožilja
2083
25 Makropreparati - patologija prebavne cevi
2072
26 Makropreparati - patologija limfatičnih organov, kosti in sklepov
1807
27 Makropreparati - patologija sečil in moškega spolovila
1989
28 Mikropatologija - 8.-11. vaja - slike preparatov na steklu
1961
29 Mikropatologija - preparati za 2. kolokvij
2232
30 Mikropatologija - 4.-7. vaja - slike preparatov na steklu
1903
31 Patologija endokrinega sistema (iz Robbinsa)
5870
32 Mikropatologija - preparati za 1. kolokvij
2559
33 Mikropatologija - 1.-3. vaja - slike preparatov na steklu
3011
34 Seznam mikro in makro (SLO)
4281
35 Mikropatologija - seznam preparatov
2310
36 Makropatologija - seznam preparatov
2881
37 Mikropatologija - Seznam preparatov II. in III.
2647
38 Izpiski - Makropatologija - 1. kolokvij
8493
39 Dodatek k navodilom za vaje
4003
40 Robbins - Basic pathology (prevod knjige)
11657
41 Priporočena literatura
3380
42 NMS I - prevod
6314
43 Spisek mikro in makro preparatov
14802
44 Izpiski - genetika in mutacije
6053
45 NMS IV - prevod
5992
46 NMS XIII - prevod
4523

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Patologija prebavil-izbirni (pisni izpit)
829
2 Pisna vprašanja - citopatologija dojke (izbirni)
1701
3 Pisna vprašanja (2011-02-15)
3465
4 Pisna vprašanja (2010-01-18)
3937
5 Bolezni zaradi vplivov dedovanja in okolja - Vprašanja
2635
6 Pisna vprašanja (junij 2009)
3104
7 Seznam vprašanj za pisni izpit
3153
8 Pisna vprašanja (2007-06-11)
3359
9 Pisna vprašanja (2006-04)
4565
10 Pisna vprašanja (2006-06-20)
4061
11 Pisna vprašanja (2006-06-06)
3228
12 Pisni izpit (junij 2004)
3961
13 Pisna vprašanja (jun 2004)
3634
14 Pisni izpit (junij 2003)
4299

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Fležar Strojan
296
2 Ustna vprašanja - prof. Pižem (13.6.2017)
1278
3 Zbrana ustna vprašanja (2016)
1827
4 Ustna vprašanja - prof. Popović
1347
5 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1740
6 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1800
7 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
1952
8 Ustna vprašanja - Doc. Jeruc
1816
9 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1973
10 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1896
11 Ustna vprašanja - doc. Jeruc
1896
12 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2141
13 Ustna vprašanja - doc. Vesna Jurčiæ
1995
14 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2112
15 Ustna vprašanja - Zidar
2133
16 Ustna vprašanja - doc. Pižem
1946
17 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2072
18 Ustna vprašanja - doc.Pižem
2158
19 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1852
20 Ustna vprašanja - Cerar
1891
21 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2184
22 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1925
23 Ustna vprašanja - Prof. Fležar
2251
24 Ustna vprašanja - Prof. Jeruc
1994
25 Ustna vprašanja - prof.Pižem
1869
26 Ustna vprašanja - doc. Pižem
1709
27 Ustna vprašanja - doc. Pižem
1939
28 Ustna vprašanja - doc. Pižem
2013
29 Ustna vprašanja - prof. Gale
1836
30 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1290
31 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1557
32 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1446
33 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
1609
34 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1387
35 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1553
36 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1421
37 Ustna vprašanja - prof. Popoviæ
1416
38 Ustna vprašanja - prof. fležar
1528
39 Ustna vprašanja - prof. Gale
1890
40 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1456
41 Ustna vprašanja - prof. Gale
1598
42 Ustna vprašanja - Prof. Zidar (DM)
1436
43 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1645
44 Ustna vprašanja - doc. Fležar
1576
45 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1944
46 Ustna vprašanja - doc. Fležar
1920
47 Ustni izpit - prof. Volavšek
1731
48 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1533
49 Ustni izpit - prof. Popovič
1567
50 Ustni izpit - doc.Jeruc
1891
51 Ustni izpit - doc.Jeruc
1805
52 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1523
53 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
1726
54 Ustna vprašanja - prof. Popovič (2010-06-08)
1678
55 Ustni izpit - prof. Rott
1626
56 Ustna vprašanja - prof. Fležar
1764
57 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1513
58 Ustni izpit - prof. Fležar
1717
59 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1420
60 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1893
61 Ustni izpit - doc. Jurčiæ
2017
62 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1507
63 doc. Ovčakova - Ustna vprašanja (junij 2009)
1701
64 Ustna vprašanja - prof. Marolt (junij 2009)
1490
65 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1383
66 Ustna vprašanje - prof. Marolt (junij 2009)
1532
67 Ustna vprašanja - prof. Marolt (2008)
1340
68 Ustna vprašanja - prof. Zidar (junij 2009)
1883
69 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
2532
70 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1628
71 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po sklopih)
2527
72 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1913
73 Ustna vprašanja - prof. Volavšek
1866
74 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1932
75 Ustna vprašanja - prof. Luzar
2108
76 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1930
77 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1778
78 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1649
79 Ustna vprašanja - prof. Marolt (po temah)
2042
80 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1931
81 Ustna vprašanja - prof. Rott
1747
82 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1840
83 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1840
84 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1640
85 Ustna vprašanja - doc. Luzar (Zbirka)
2286
86 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1835
87 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1952
88 Ustna vprašanja - prof. Ovčak
1659
89 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1818
90 Ustna vprašanja - prof. Zidar
2093
91 Ustna vprašanja - prof. Gale
2058
92 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
1947
93 Ustna vprašanja - doc. Jurčič (po področjih)
2576
94 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
1848
95 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1780
96 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1727
97 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1787
98 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1593
99 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1679
100 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1860
101 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1457
102 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1574
103 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1697
104 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1905
105 Ustna vprašanja - doc. Ovčak
1909
106 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1868
107 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1658
108 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1666
109 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
2039
110 Ustna vprašanja - doc. Popovič
1811
111 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1731
112 Ustna vprašanja - doc. Volavšek
1663
113 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1436
114 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1633
115 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1387
116 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1718
117 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1583
118 Ustna vprašanja - prof. Rott (v kompletu)
1991
119 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1851
120 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1738
121 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1846
122 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1757
123 Ustna vprašanja - prof. Rott
1849
124 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1593
125 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1599
126 Ustna vprašanja - prof. Cerar
1717
127 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1859
128 Ustna vprašanja - prof. Luzar
1928
129 Ustna vprašanja - prof. Mašera
1448
130 Ustna vprašanja - prof. Marolt
1601
131 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1787
132 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1854
133 Ustna vprašanja - prof. Popovič
1782
134 Ustna vprašanja - prof. Popovič (komplet)
2224
135 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1716
136 Ustna vprašanja - prof. Rott
1622
137 Ustna vprašanja - doc. Luzar
1881
138 Ustna vprašanja - prof. Zidar
1844
139 Ustna vprašanja - prof. Jurčič
2184
140 Ustna vprašanja - doc. Jurčič
1901
141 Ustna vprašanja - prof. Cerar II
2925
142 Ustna vprašanja (Ovčak)
2652
143 Ustna vprašanja (Mašera)
3304
144 Ustna vprašanja - prof. Cerar
4265

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kako prepoznati preparate (1. kolokvij)
1329
2 III. kolokvij
1122
3 2. kolokvij
1592
4 1. kolokvij (2013-12-09)
1661
5 Kolokvij (2013-04-15)
1540
6 III. kolokvij - slike
1237
7 2. kolokvij (2013-03-11)
1607
8 1. kolokvij (10.12.2012)
2233
9 2. Kolokvij (2012-03)
1871
10 2. makro kolokvij (2011-05-09)
1807
11 I. kolokvij iz makropatologije (2011-04-11)
2208
12 Zbrana vprašanja 2. kolokvija
2103
13 Zbrana vprašanja 1. kolokvija
2430
14 1.kolokvij iz makropatologije (29.3.2010)
2097
15 III. mikropatoloski kolokvij (11.1.2010)
3221
16 2.kolokvij iz mikropatologije (7.12.2009)
2421
17 1.kolokvij iz makropatologije ( 23.3.2009)
2319
18 Tanatologija - kolokvij (2.3.2009)
2552
19 2.kolokvij iz mikropatologije (1.11.2008)
2377
20 Makropatologija - 2. kolokvij (2008-04-14)
2558
21 Makropatologija - 1. kolokvij (2008-03-17)
2985
22 Makropatologija - 2. kolokvij (2007)
2761
23 Kolokvij - Tanatologija (2006)
2842
24 I. kolokvij iz makropatologije (DM)
3249
25 II. kolokvij iz makropatologije (DM)
2856
26 III. kolokvij iz mikropatologije
2989
27 2. kolokvij iz makropatologije (19.4.05)
3413
28 Kolokvij za makropatologijo (2004)
3443
29 Kolokvij iz tanatologije (2003/04)
2856
30 III. kolokvij iz mikropatologije
3421
31 2. kolokvij za patologijo
3795
32 Kolokvij (11.11.2003)
5077

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Ploščatocelični karcinom grla in spodnjega dela žrela
965
2 Vpliv kortikosteridov na jetrno funkcijo (1999)
3993

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka patohistoloških preparatov
5669
2 Makro preparati (zbrane slike)
5084
3 MPL - Medical Photo Library
6380
4 Strani Inštituta za patologijo
893
5 Digipato
6108