Biologija celice

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Biologija celice - izpiski iz knjige
4053
2 Tabela proteinov
1352
3 Zapiski iz predavanj prof. Veraniča
2426
4 Zapiski iz predavanj
2994
5 Povzetek knjige praktični pouk
2245
6 Izpiski iz učbenika Celična biologija
6058
7 Slike za pripravo na praktični del kolokvija
3557
8 Izpiski za vaje (1. kolokvij)
3485
9 Izpiski iz učbenika za vaje
2791
10 Temelji medicinske celične biologije (zapiski)
5215
11 Povzetki genetskih bolezni
16008
12 Mikroskopi
3313
13 Zapiski
5339
14 Gen
2889
15 Prosojnice (prof. Strle)
3090
16 Predavanja - prof. Jezernik
4676
17 Predavanja - prof. Strle
4069
18 Embriologija - izpiski iz knjig in predavanj
6431
19 Embriologija - PA os
2847
20 Izpiski (2007)
5057
21 Zapiski po temah (razširjena verzija)
8910
22 Zapiski iz Biologije celice
11801
23 Izpitne teme
7999
24 Diapozitivi iz predavanj
9329
25 Priporočena literatura
6124

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Oralna biologija - Celica (17.12.2015)
2727
2 Pisna vprašanja (2013)
6066
3 Pisni izpit (2013-09-06)
4179
4 Pisna vprašanja (2013-01-22)
3374
5 Pisna vprašanja z odgovori (2012-01)
4401
6 Pisna vprašanja iz temeljev medicinske celične biologije (2012-09)
2984
7 Pisna vprašanja - Temelji med. celične biologije
2616
8 Pisna vprašanja (2011-09-05)
4366
9 Pisna vprašanja (gimnazijska)
4833
10 Pisni izpit (20.6.2008)
7765
11 Pisni izpit (20.6.2008) in ustni pri prof. Jezerniku
4216
12 Pisna vprašanja (2008-06-06)
4991
13 Pisni izpit (17.9.2004)
6923
14 Pisna vprašanja
35054

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Veranič
4081
2 Ustna vprašanja - prof.Veranič
2899
3 Ustna vprašanja - prof. Veranič, prof. Jezernik
2998
4 Ustna vprašanja - Jezernik, Sterle, Veranič (zbirka)
3603
5 Zbrana vprašanja ustnih izpitov (2009/10)
3986
6 Ustna vprašanja - prof. Strle
2456
7 Ustna vprašanja - doc. Veranič
3674
8 Ustna vprašanja - prof. Jezernik
3619
9 Ustna vprašanja - prof. Jezernik
3684
10 Ustna vprašanja - prof. Strle
3472
11 Ustna vprašanja - prof. Jezernik
4063
12 Ustna vprašanja - prof. Strle
3469
13 Ustna vprašanja - prof. Strle
4113
14 Ustna vprašanja - prof. Jezernik
4756
15 Ustna vprašanja - prof.Jezernik
7414

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Ponavljalni kolokvij (19.1.2015)
2660
2 2. kolokvij 2016
2507
3 Ponavljalni kolokvij
2423
4 Ponavljalni kolokvij
2290
5 2. kolokvij (2013-12-23)
3682
6 1. delni kolokvij (2012-12)
4896
7 2. kolokvij
4331
8 Ponavljalni kolokvij (1.7.2008)
6654
9 II. Kolokvij (2008-04-01)
5792
10 Ponavljalni kolokvij (2007-05-29)
5591
11 2004-03-30 I. Kolokvij
8208
12 2002/2003 Prvi kolokvij
6630
13 Pisni kolokvij (20.12.2005)
7619

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Srpasta anemija
2645
2 Telomere, telomeraze in rak (izbirni 2006)
1835
3 Sindrom drobljivega X (2007)
3690
4 Zvijanje in stabilnost proteinov
4157

Slike TOP LINK

# Naslov
1 Sheme - membranski receptorji
4075

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Strani Inštituta za Biologijo celice
1396
2 MPL - Medical Photo Library
5124