Ponavljalni kolokvij (1.7.2008)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (ponavljalni_kolokvij_1.7..doc)ponavljalni_kolokvij_1.7..doc28 kB
1. Razdalja med lokusoma D in F je 16cM, med E in F pa 18cM. Napiši gamete in genotipe potomcev križanja DfE/dfe in dfe/dfe. Napiši tudi razmerja med genotipi.
2. Za neko lastnost obstajajo trije aleli v razmerju A1 je dominanten do A2 in A3, ki sta kodominantna. Pri mutaciji pride do nastanka četrtega alela A4, ki je kodominanten do A1. Napiši vse možne genotipe in fenotipe, ter katere nove fenotipe dobimo po mutaciji.
3. Kaj je evploidija.
4. Napiši genotipe naslednjih oseb
I. Moški z Downovim sindromom in delecijo kraka p 12 kromosoma
II. Ženska z robertsonovo translokacijo med 13 in 14 kromosomom, ter delecijo 12 kromosoma na q kraku od 2 proge 1 skupine prog naprej
5. Napiši možne gamete, ki jih lahko tvori organizem z genotipom AaBBCc, če aleli niso na istem kromosomu.
6. Kako bi dokazali molekulo DNA in posledično označili jedro.
7. Katera kemijska substanca ni fiksativ:
• Ocetna kislina
• Glutaraldehid
• Pufer
• Etanol
• Ksilol
8. Poveži vrsto celice s strukturo, ki ji omogoča opravljanje njene specifične naloge v organizmu.
• Absorbijske celice tankega črevesa (površina povečana z mikrovili)
• Sekrecijske celice (zelo razvit endomembranski sistem)
• Živčne celice (številni odrastki)
• Urotelijske celice (fuziformni vezikli)
9. Katere vrste mikroskop bi uporabili za opazovanje naslednjih struktur:
• Površina eritrocitov
• Neobarvana kultura
• Velikost mitohondrijev
• Sekrecijske vakuole obarvane z azanskim barvanjem
10. Katero sposobnost izgubijo tumorske celice.
11. Izberi pravilne trditve:
• V anafazi mitoze je vidnih 92 telomernih regij
• Z encimsko histokemijo dokazujemo aktivnost encima
• Hibridizacija je povezovanje dveh sestrskih verig nukleotidov
• Še ene tri trditve, ki se jih ne spomnem…