Medenosrce » Dobrote » Hipokratova prisega

» Slovensko
» English - original
» English - modern
» Original - Latin
Prevod: akademik Anton Sovre
Prisežem na Apolona Zdravnika in Asklepija in Higiejo in Panakejo in na vse bogove in boginje ter jih klicem za price, da bom to prisego in to pogodbo izpolnjeval po zmožnosti in presodnosti:

1. da bom moža, ki me je izucil v zdravniški vedi, spoštoval kakor lastne starše in da bom delil z njim svoj preužitek ter mu pomagal, ce bo v stiski;

2. da bom njegove sinove cenil kakor rodne brate in jih naucil svoje umetnosti, ce bodo želeli pridobiti si jo, in to brez placila in pismene pogodbe;

3. da bom strokovna navodila in predavanja in sploh vso ucno snov preoddajal samo svojim sinovom, sinovom svojega ucitelja in ucencem, ki so po pogodbi zavezani in zapriseženi na zdravniški zakon, drugemu pa nikomur;

4. da bom dieticna nacela po svoji vesti in vednosti uporabljal v prid bolnikov ter odvracal od njih vse, kar bi jim utegnilo biti škodljivo in nevarno;

5. da ne bom nikoli nikomur - tudi ko bi me prosil - zapisal smrtne droge ali ga z nasvetom napeljeval na tako misel; prav tako ne bom nobeni ženski dal pripomocka za unicenje telesnega ploda;

6. dal bom svoje življenje in vedo svojo varoval vseskozi neomadeževano in pošteno;

7. da ne bom rezal ljudi, ki trpe za kamni, marvec da jih bom prepušcal delovnim možem, ki jim je ta stvar poklicno opravilo;

8. da bom v sleherno hišo, kamor me bodo klicali, stopil samo zaradi koristi bolnikov ter da se bom vzdrževal vsake zavestne in pogubne krivice, posebno pa spolnega obcevanja z ženskami in moškimi osebami, svobodnimi in sužnji;

9. da bom molcal o vsem, kar bom pri izvrševanju prakse ali tudi izven nje videl ali slišal o življenju in vedenju ljudi in cesar ne gre obešati na veliki zvon, ker sem mnenja, da je take reci treba ohraniti zase kot (poklicno) skrivnost. ce bom torej to prisego vestno izpolnjeval in je ne bom prelomil, naj mi bo dana sreca in blagoslov v življenju in poklicu, da me bodo vsi ljudje imeli zmeraj v cislih, ce pa jo bom prekršil in postal krivoprisežnik, naj me zadene nasprotno!