Socialna medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetki iz knjige in diapozitivov
1932
2 Izpiski iz knjige
7032
3 Izpit iz socialne medicine
6717
4 Citiranje literature v seminarskih nalogah
3502
5 2005-01-17 Porocilo (vaje v ambulanti)
2915
6 Poročilo s praktičnega dela vaj
4185
7 Strani Inštituta za socialno medicino
1768

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisna in ustna vprašanja (2013-02-14)
3051
2 Pisna vprašanja (2012-05)
3890
3 Pisna vprašanja (2012)
3399
4 Pisni in ustni izpit (2011-11)
3846
5 Pisna in ustna vprašanja (2011-09-21)
4318
6 Vprašanja iz seminarjev (2010/2011)
4056
7 Pisna vprašanja
4576
8 Pisni izpit (2011-04-06)
4096
9 Pisna vprašanja (2011-01-19)
3939
10 Pisna vprašanja (2010-11-17)
4091
11 Vprašanja iz seminarjev (2009/2010)
3304
12 Pisna vprašanja (2010-06-08)
4339
13 Pisna vprašanja (2010-04-14)
4447
14 Pisna vprašanja (2009-11-18)
4234
15 Pisni izpit (23.9.2009)
3963
16 Pisna vprašanja (2009-09-23)
3985
17 Pisna vprašanja (2009-09-16)
4179
18 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2008/2009)
3721
19 Pisna vprašanja (2008-11-12)
4607
20 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2007/2008)
3886
21 Pisna vprašanja (2008-06-17)
4126
22 Pisna vprašanja (2008-04-02)
4185
23 Vprašanja iz seminarskih tem 2006/07
3157
24 Seminarska vprašanja 2005/2006
3041
25 Pisna vprašanja (2006-04-05)
4043
26 2006-02-01 Pisna vprašanja
4069
27 2005-11-23 Pisna vprašanja
3873
28 Seminarska vprašanja
3060
29 Pisni izpit (24.11.2004)
4192
30 Pisni izpit (16.9.2004)
4069
31 Pisna vprašanja (junij 2003)
4546

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
2098
2 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
3040
3 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2514
4 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2429
5 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2303
6 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
2479
7 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2690
8 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2665
9 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2827
10 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2684
11 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2895
12 Ustna vprašanja
3234
13 Ustna vprašanja - Zaletel-Kragelj
3503
14 Ustna vprašanja - Zaletelj Kragelj
3531
15 Ustna vprašanja - Zaletel Kragelj
3933
16 Ustni izpit (22.11.2010)
3658
17 Ustni izpit
4422
18 Ustna vprašanja (2010-09-22)
3556
19 Ustni izpit (17.9.2010)
3357
20 Ustni izpit (23.9.2009)
3502
21 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
4785

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Seminarji 2007 / 2008 (zbirka)
2752
2 Deklaracija o škodljivosti kajenja
2873
3 2004-12-07 Raziskave primerov s kontrolami
3634
4 2004-11-30 Orodja v epidemioloskem raziskovanju
1935
5 2005-04-07 Novi javnozdravstveni program EU
2334
6 2005-03-24 Pripravljenost na pandemijo influence
2177
7 2005-01-11 Interpretacija rezultatov epidemioloskih raziskav
3129
8 2004-11-30 Viri podatkov za epidemioloske raziskave
2399
9 2004-11-23 Epidemioloske mere pogostosti pojavov
2280
10 2005-04-07 Promocija zdravja v lokalni skupnosti
2072
11 2005-03-31 Kvalitativne raziskovalne metode v javnem zdravju
2117
12 2005-01-11 Potek epidemioloskih raziskav
2373
13 2004-12-07 Kohortne studije
5681
14 2004-11-23 Osnove epidemioloskih metod
2070
15 2005-03-31 Poklic in rak
3977
16 2005-03-24 Poskodbe otrok pri padcih in njihovo preprecevanje
2607
17 Socialno medicinski vidiki zdravstvenega zavarovanja (2002)
2261
18 Katastrofna medicina (2002)
2618
19 Primerjalna analiza zdravstveno varstvenih sistemov (2002)
3430
20 Motnje hranjenja (2002)
4067
21 Pomen preprečevanja okužb dihal s cepljenjem (2002)
3107
22 Bioritmi in vplivi na organizem
2583