Socialna medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetki iz knjige in diapozitivov
1339
2 Izpiski iz knjige
6350
3 Izpit iz socialne medicine
6086
4 Citiranje literature v seminarskih nalogah
2767
5 2005-01-17 Porocilo (vaje v ambulanti)
2395
6 Poročilo s praktičnega dela vaj
3617
7 Strani Inštituta za socialno medicino
1171

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisna in ustna vprašanja (2013-02-14)
2283
2 Pisna vprašanja (2012-05)
3134
3 Pisna vprašanja (2012)
2648
4 Pisni in ustni izpit (2011-11)
3050
5 Pisna in ustna vprašanja (2011-09-21)
3532
6 Vprašanja iz seminarjev (2010/2011)
3294
7 Pisna vprašanja
3807
8 Pisni izpit (2011-04-06)
3338
9 Pisna vprašanja (2011-01-19)
3193
10 Pisna vprašanja (2010-11-17)
3345
11 Vprašanja iz seminarjev (2009/2010)
2568
12 Pisna vprašanja (2010-06-08)
3620
13 Pisna vprašanja (2010-04-14)
3730
14 Pisna vprašanja (2009-11-18)
3464
15 Pisni izpit (23.9.2009)
3220
16 Pisna vprašanja (2009-09-23)
3252
17 Pisna vprašanja (2009-09-16)
3474
18 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2008/2009)
2931
19 Pisna vprašanja (2008-11-12)
3854
20 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2007/2008)
3067
21 Pisna vprašanja (2008-06-17)
3369
22 Pisna vprašanja (2008-04-02)
3468
23 Vprašanja iz seminarskih tem 2006/07
2418
24 Seminarska vprašanja 2005/2006
2288
25 Pisna vprašanja (2006-04-05)
3324
26 2006-02-01 Pisna vprašanja
3344
27 2005-11-23 Pisna vprašanja
3182
28 Seminarska vprašanja
2321
29 Pisni izpit (24.11.2004)
3497
30 Pisni izpit (16.9.2004)
3353
31 Pisna vprašanja (junij 2003)
3871

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
1385
2 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2300
3 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1826
4 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1719
5 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1558
6 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
1758
7 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1956
8 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2076
9 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1931
10 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1952
11 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2144
12 Ustna vprašanja
2472
13 Ustna vprašanja - Zaletel-Kragelj
2772
14 Ustna vprašanja - Zaletelj Kragelj
2802
15 Ustna vprašanja - Zaletel Kragelj
3221
16 Ustni izpit (22.11.2010)
2948
17 Ustni izpit
3739
18 Ustna vprašanja (2010-09-22)
2850
19 Ustni izpit (17.9.2010)
2639
20 Ustni izpit (23.9.2009)
2808
21 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
4084

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Seminarji 2007 / 2008 (zbirka)
2268
2 Deklaracija o škodljivosti kajenja
2225
3 2005-03-31 Kvalitativne raziskovalne metode v javnem zdravju
1614
4 2005-04-07 Promocija zdravja v lokalni skupnosti
1600
5 2005-01-11 Potek epidemioloskih raziskav
1825
6 2004-12-07 Kohortne studije
3543
7 2004-11-23 Osnove epidemioloskih metod
1567
8 2005-03-31 Poklic in rak
3436
9 2005-03-24 Poskodbe otrok pri padcih in njihovo preprecevanje
2078
10 2004-12-07 Raziskave primerov s kontrolami
2588
11 2004-11-30 Orodja v epidemioloskem raziskovanju
1367
12 2005-04-07 Novi javnozdravstveni program EU
1694
13 2005-03-24 Pripravljenost na pandemijo influence
1696
14 2005-01-11 Interpretacija rezultatov epidemioloskih raziskav
2412
15 2004-11-30 Viri podatkov za epidemioloske raziskave
1834
16 2004-11-23 Epidemioloske mere pogostosti pojavov
1646
17 Socialno medicinski vidiki zdravstvenega zavarovanja (2002)
1792
18 Katastrofna medicina (2002)
2037
19 Primerjalna analiza zdravstveno varstvenih sistemov (2002)
2718
20 Motnje hranjenja (2002)
3153
21 Pomen preprečevanja okužb dihal s cepljenjem (2002)
2557
22 Bioritmi in vplivi na organizem
2011