Socialna medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetki iz knjige in diapozitivov
1575
2 Izpiski iz knjige
6634
3 Izpit iz socialne medicine
6341
4 Citiranje literature v seminarskih nalogah
3034
5 2005-01-17 Porocilo (vaje v ambulanti)
2593
6 Poročilo s praktičnega dela vaj
3824
7 Strani Inštituta za socialno medicino
1414

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisna in ustna vprašanja (2013-02-14)
2542
2 Pisna vprašanja (2012-05)
3394
3 Pisna vprašanja (2012)
2916
4 Pisni in ustni izpit (2011-11)
3322
5 Pisna in ustna vprašanja (2011-09-21)
3822
6 Vprašanja iz seminarjev (2010/2011)
3552
7 Pisna vprašanja
4079
8 Pisni izpit (2011-04-06)
3613
9 Pisna vprašanja (2011-01-19)
3453
10 Pisna vprašanja (2010-11-17)
3624
11 Vprašanja iz seminarjev (2009/2010)
2821
12 Pisna vprašanja (2010-06-08)
3875
13 Pisna vprašanja (2010-04-14)
3986
14 Pisna vprašanja (2009-11-18)
3743
15 Pisni izpit (23.9.2009)
3488
16 Pisna vprašanja (2009-09-23)
3523
17 Pisna vprašanja (2009-09-16)
3730
18 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2008/2009)
3240
19 Pisna vprašanja (2008-11-12)
4142
20 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2007/2008)
3394
21 Pisna vprašanja (2008-06-17)
3638
22 Pisna vprašanja (2008-04-02)
3730
23 Vprašanja iz seminarskih tem 2006/07
2693
24 Seminarska vprašanja 2005/2006
2559
25 Pisna vprašanja (2006-04-05)
3595
26 2006-02-01 Pisna vprašanja
3604
27 2005-11-23 Pisna vprašanja
3447
28 Seminarska vprašanja
2603
29 Pisni izpit (24.11.2004)
3744
30 Pisni izpit (16.9.2004)
3603
31 Pisna vprašanja (junij 2003)
4121

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
1626
2 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2571
3 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2084
4 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1958
5 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1822
6 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
2009
7 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2348
8 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2203
9 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2208
10 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2212
11 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2409
12 Ustna vprašanja
2766
13 Ustna vprašanja - Zaletel-Kragelj
3044
14 Ustna vprašanja - Zaletelj Kragelj
3061
15 Ustna vprašanja - Zaletel Kragelj
3472
16 Ustni izpit (22.11.2010)
3199
17 Ustni izpit
3986
18 Ustna vprašanja (2010-09-22)
3097
19 Ustni izpit (17.9.2010)
2900
20 Ustni izpit (23.9.2009)
3063
21 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
4322

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Seminarji 2007 / 2008 (zbirka)
2462
2 Deklaracija o škodljivosti kajenja
2482
3 2004-11-23 Osnove epidemioloskih metod
1778
4 2005-03-31 Poklic in rak
3682
5 2005-03-24 Poskodbe otrok pri padcih in njihovo preprecevanje
2282
6 2004-12-07 Raziskave primerov s kontrolami
3098
7 2004-11-30 Orodja v epidemioloskem raziskovanju
1588
8 2005-04-07 Novi javnozdravstveni program EU
1951
9 2005-03-24 Pripravljenost na pandemijo influence
1873
10 2005-01-11 Interpretacija rezultatov epidemioloskih raziskav
2708
11 2004-11-30 Viri podatkov za epidemioloske raziskave
2037
12 2004-11-23 Epidemioloske mere pogostosti pojavov
1893
13 2005-04-07 Promocija zdravja v lokalni skupnosti
1778
14 2005-03-31 Kvalitativne raziskovalne metode v javnem zdravju
1796
15 2005-01-11 Potek epidemioloskih raziskav
2082
16 2004-12-07 Kohortne studije
4335
17 Socialno medicinski vidiki zdravstvenega zavarovanja (2002)
1968
18 Katastrofna medicina (2002)
2271
19 Primerjalna analiza zdravstveno varstvenih sistemov (2002)
3019
20 Motnje hranjenja (2002)
3587
21 Pomen preprečevanja okužb dihal s cepljenjem (2002)
2766
22 Bioritmi in vplivi na organizem
2245