Socialna medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetki iz knjige in diapozitivov
1457
2 Izpiski iz knjige
6498
3 Izpit iz socialne medicine
6211
4 Citiranje literature v seminarskih nalogah
2908
5 2005-01-17 Porocilo (vaje v ambulanti)
2505
6 Poročilo s praktičnega dela vaj
3713
7 Strani Inštituta za socialno medicino
1301

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisna in ustna vprašanja (2013-02-14)
2427
2 Pisna vprašanja (2012-05)
3278
3 Pisna vprašanja (2012)
2792
4 Pisni in ustni izpit (2011-11)
3208
5 Pisna in ustna vprašanja (2011-09-21)
3695
6 Vprašanja iz seminarjev (2010/2011)
3436
7 Pisna vprašanja
3955
8 Pisni izpit (2011-04-06)
3490
9 Pisna vprašanja (2011-01-19)
3331
10 Pisna vprašanja (2010-11-17)
3500
11 Vprašanja iz seminarjev (2009/2010)
2699
12 Pisna vprašanja (2010-06-08)
3752
13 Pisna vprašanja (2010-04-14)
3861
14 Pisna vprašanja (2009-11-18)
3613
15 Pisni izpit (23.9.2009)
3361
16 Pisna vprašanja (2009-09-23)
3395
17 Pisna vprašanja (2009-09-16)
3607
18 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2008/2009)
3096
19 Pisna vprašanja (2008-11-12)
4012
20 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2007/2008)
3236
21 Pisna vprašanja (2008-06-17)
3510
22 Pisna vprašanja (2008-04-02)
3614
23 Vprašanja iz seminarskih tem 2006/07
2560
24 Seminarska vprašanja 2005/2006
2430
25 Pisna vprašanja (2006-04-05)
3462
26 2006-02-01 Pisna vprašanja
3478
27 2005-11-23 Pisna vprašanja
3320
28 Seminarska vprašanja
2465
29 Pisni izpit (24.11.2004)
3632
30 Pisni izpit (16.9.2004)
3492
31 Pisna vprašanja (junij 2003)
4012

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
1513
2 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2450
3 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1959
4 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1858
5 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1700
6 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
1894
7 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2091
8 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2226
9 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2087
10 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2096
11 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2280
12 Ustna vprašanja
2629
13 Ustna vprašanja - Zaletel-Kragelj
2918
14 Ustna vprašanja - Zaletelj Kragelj
2945
15 Ustna vprašanja - Zaletel Kragelj
3357
16 Ustni izpit (22.11.2010)
3088
17 Ustni izpit
3869
18 Ustna vprašanja (2010-09-22)
2992
19 Ustni izpit (17.9.2010)
2790
20 Ustni izpit (23.9.2009)
2955
21 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
4221

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Seminarji 2007 / 2008 (zbirka)
2364
2 Deklaracija o škodljivosti kajenja
2343
3 2005-04-07 Promocija zdravja v lokalni skupnosti
1691
4 2005-03-31 Kvalitativne raziskovalne metode v javnem zdravju
1713
5 2005-01-11 Potek epidemioloskih raziskav
1964
6 2004-12-07 Kohortne studije
3962
7 2004-11-23 Osnove epidemioloskih metod
1671
8 2005-03-31 Poklic in rak
3566
9 2005-03-24 Poskodbe otrok pri padcih in njihovo preprecevanje
2192
10 2004-12-07 Raziskave primerov s kontrolami
2850
11 2004-11-30 Orodja v epidemioloskem raziskovanju
1487
12 2005-04-07 Novi javnozdravstveni program EU
1835
13 2005-03-24 Pripravljenost na pandemijo influence
1794
14 2005-01-11 Interpretacija rezultatov epidemioloskih raziskav
2550
15 2004-11-30 Viri podatkov za epidemioloske raziskave
1934
16 2004-11-23 Epidemioloske mere pogostosti pojavov
1790
17 Socialno medicinski vidiki zdravstvenega zavarovanja (2002)
1884
18 Katastrofna medicina (2002)
2156
19 Primerjalna analiza zdravstveno varstvenih sistemov (2002)
2825
20 Motnje hranjenja (2002)
3324
21 Pomen preprečevanja okužb dihal s cepljenjem (2002)
2667
22 Bioritmi in vplivi na organizem
2131