Socialna medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetki iz knjige in diapozitivov
1397
2 Izpiski iz knjige
6420
3 Izpit iz socialne medicine
6145
4 Citiranje literature v seminarskih nalogah
2831
5 2005-01-17 Porocilo (vaje v ambulanti)
2440
6 Poročilo s praktičnega dela vaj
3662
7 Strani Inštituta za socialno medicino
1232

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisna in ustna vprašanja (2013-02-14)
2350
2 Pisna vprašanja (2012-05)
3201
3 Pisna vprašanja (2012)
2719
4 Pisni in ustni izpit (2011-11)
3127
5 Pisna in ustna vprašanja (2011-09-21)
3617
6 Vprašanja iz seminarjev (2010/2011)
3358
7 Pisna vprašanja
3870
8 Pisni izpit (2011-04-06)
3408
9 Pisna vprašanja (2011-01-19)
3265
10 Pisna vprašanja (2010-11-17)
3421
11 Vprašanja iz seminarjev (2009/2010)
2633
12 Pisna vprašanja (2010-06-08)
3686
13 Pisna vprašanja (2010-04-14)
3793
14 Pisna vprašanja (2009-11-18)
3533
15 Pisni izpit (23.9.2009)
3286
16 Pisna vprašanja (2009-09-23)
3327
17 Pisna vprašanja (2009-09-16)
3537
18 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2008/2009)
3019
19 Pisna vprašanja (2008-11-12)
3933
20 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2007/2008)
3151
21 Pisna vprašanja (2008-06-17)
3440
22 Pisna vprašanja (2008-04-02)
3541
23 Vprašanja iz seminarskih tem 2006/07
2493
24 Seminarska vprašanja 2005/2006
2363
25 Pisna vprašanja (2006-04-05)
3394
26 2006-02-01 Pisna vprašanja
3408
27 2005-11-23 Pisna vprašanja
3243
28 Seminarska vprašanja
2389
29 Pisni izpit (24.11.2004)
3563
30 Pisni izpit (16.9.2004)
3423
31 Pisna vprašanja (junij 2003)
3946

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
1450
2 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2375
3 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1890
4 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1787
5 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1625
6 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
1822
7 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2028
8 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2159
9 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2015
10 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2027
11 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2208
12 Ustna vprašanja
2546
13 Ustna vprašanja - Zaletel-Kragelj
2845
14 Ustna vprašanja - Zaletelj Kragelj
2873
15 Ustna vprašanja - Zaletel Kragelj
3290
16 Ustni izpit (22.11.2010)
3017
17 Ustni izpit
3799
18 Ustna vprašanja (2010-09-22)
2922
19 Ustni izpit (17.9.2010)
2710
20 Ustni izpit (23.9.2009)
2874
21 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
4149

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Seminarji 2007 / 2008 (zbirka)
2305
2 Deklaracija o škodljivosti kajenja
2275
3 2005-03-31 Kvalitativne raziskovalne metode v javnem zdravju
1660
4 2005-04-07 Promocija zdravja v lokalni skupnosti
1641
5 2005-01-11 Potek epidemioloskih raziskav
1883
6 2004-12-07 Kohortne studije
3734
7 2004-11-23 Osnove epidemioloskih metod
1617
8 2005-03-31 Poklic in rak
3496
9 2005-03-24 Poskodbe otrok pri padcih in njihovo preprecevanje
2135
10 2004-12-07 Raziskave primerov s kontrolami
2698
11 2004-11-30 Orodja v epidemioloskem raziskovanju
1430
12 2005-04-07 Novi javnozdravstveni program EU
1759
13 2005-03-24 Pripravljenost na pandemijo influence
1741
14 2005-01-11 Interpretacija rezultatov epidemioloskih raziskav
2473
15 2004-11-30 Viri podatkov za epidemioloske raziskave
1882
16 2004-11-23 Epidemioloske mere pogostosti pojavov
1717
17 Socialno medicinski vidiki zdravstvenega zavarovanja (2002)
1837
18 Katastrofna medicina (2002)
2092
19 Primerjalna analiza zdravstveno varstvenih sistemov (2002)
2768
20 Motnje hranjenja (2002)
3231
21 Pomen preprečevanja okužb dihal s cepljenjem (2002)
2604
22 Bioritmi in vplivi na organizem
2073