Socialna medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetki iz knjige in diapozitivov
1843
2 Izpiski iz knjige
6948
3 Izpit iz socialne medicine
6630
4 Citiranje literature v seminarskih nalogah
3385
5 2005-01-17 Porocilo (vaje v ambulanti)
2840
6 Poročilo s praktičnega dela vaj
4105
7 Strani Inštituta za socialno medicino
1675

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisna in ustna vprašanja (2013-02-14)
2935
2 Pisna vprašanja (2012-05)
3771
3 Pisna vprašanja (2012)
3290
4 Pisni in ustni izpit (2011-11)
3732
5 Pisna in ustna vprašanja (2011-09-21)
4204
6 Vprašanja iz seminarjev (2010/2011)
3958
7 Pisna vprašanja
4475
8 Pisni izpit (2011-04-06)
3987
9 Pisna vprašanja (2011-01-19)
3828
10 Pisna vprašanja (2010-11-17)
3984
11 Vprašanja iz seminarjev (2009/2010)
3195
12 Pisna vprašanja (2010-06-08)
4233
13 Pisna vprašanja (2010-04-14)
4338
14 Pisna vprašanja (2009-11-18)
4127
15 Pisni izpit (23.9.2009)
3864
16 Pisna vprašanja (2009-09-23)
3890
17 Pisna vprašanja (2009-09-16)
4075
18 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2008/2009)
3604
19 Pisna vprašanja (2008-11-12)
4501
20 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2007/2008)
3775
21 Pisna vprašanja (2008-06-17)
4012
22 Pisna vprašanja (2008-04-02)
4085
23 Vprašanja iz seminarskih tem 2006/07
3044
24 Seminarska vprašanja 2005/2006
2936
25 Pisna vprašanja (2006-04-05)
3949
26 2006-02-01 Pisna vprašanja
3965
27 2005-11-23 Pisna vprašanja
3768
28 Seminarska vprašanja
2963
29 Pisni izpit (24.11.2004)
4089
30 Pisni izpit (16.9.2004)
3959
31 Pisna vprašanja (junij 2003)
4454

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
1991
2 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2934
3 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2418
4 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2328
5 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2201
6 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
2368
7 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2581
8 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2562
9 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2715
10 Ustna vprašanja - doc. Artnik
2574
11 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2794
12 Ustna vprašanja
3128
13 Ustna vprašanja - Zaletel-Kragelj
3396
14 Ustna vprašanja - Zaletelj Kragelj
3418
15 Ustna vprašanja - Zaletel Kragelj
3823
16 Ustni izpit (22.11.2010)
3559
17 Ustni izpit
4328
18 Ustna vprašanja (2010-09-22)
3456
19 Ustni izpit (17.9.2010)
3253
20 Ustni izpit (23.9.2009)
3398
21 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
4672

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Seminarji 2007 / 2008 (zbirka)
2690
2 Deklaracija o škodljivosti kajenja
2797
3 2005-04-07 Novi javnozdravstveni program EU
2240
4 2005-03-24 Pripravljenost na pandemijo influence
2107
5 2005-04-07 Promocija zdravja v lokalni skupnosti
2005
6 2005-01-11 Interpretacija rezultatov epidemioloskih raziskav
3033
7 2004-11-30 Viri podatkov za epidemioloske raziskave
2307
8 2004-11-23 Epidemioloske mere pogostosti pojavov
2211
9 2005-03-31 Kvalitativne raziskovalne metode v javnem zdravju
2035
10 2005-01-11 Potek epidemioloskih raziskav
2294
11 2004-12-07 Kohortne studije
5353
12 2004-11-23 Osnove epidemioloskih metod
2006
13 2005-03-31 Poklic in rak
3907
14 2005-03-24 Poskodbe otrok pri padcih in njihovo preprecevanje
2525
15 2004-12-07 Raziskave primerov s kontrolami
3544
16 2004-11-30 Orodja v epidemioloskem raziskovanju
1856
17 Socialno medicinski vidiki zdravstvenega zavarovanja (2002)
2191
18 Katastrofna medicina (2002)
2544
19 Primerjalna analiza zdravstveno varstvenih sistemov (2002)
3342
20 Motnje hranjenja (2002)
3979
21 Pomen preprečevanja okužb dihal s cepljenjem (2002)
3028
22 Bioritmi in vplivi na organizem
2521