Socialna medicina

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Povzetki iz knjige in diapozitivov
1237
2 Izpiski iz knjige
6190
3 Izpit iz socialne medicine
5968
4 Citiranje literature v seminarskih nalogah
2623
5 2005-01-17 Porocilo (vaje v ambulanti)
2290
6 Poročilo s praktičnega dela vaj
3527
7 Strani Inštituta za socialno medicino
1080

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisna in ustna vprašanja (2013-02-14)
2124
2 Pisna vprašanja (2012-05)
2989
3 Pisna vprašanja (2012)
2497
4 Pisni in ustni izpit (2011-11)
2896
5 Pisna in ustna vprašanja (2011-09-21)
3362
6 Vprašanja iz seminarjev (2010/2011)
3134
7 Pisna vprašanja
3646
8 Pisni izpit (2011-04-06)
3174
9 Pisna vprašanja (2011-01-19)
3053
10 Pisna vprašanja (2010-11-17)
3204
11 Vprašanja iz seminarjev (2009/2010)
2416
12 Pisna vprašanja (2010-06-08)
3458
13 Pisna vprašanja (2010-04-14)
3588
14 Pisna vprašanja (2009-11-18)
3324
15 Pisni izpit (23.9.2009)
3073
16 Pisna vprašanja (2009-09-23)
3108
17 Pisna vprašanja (2009-09-16)
3334
18 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2008/2009)
2772
19 Pisna vprašanja (2008-11-12)
3708
20 Izpitna vprašanja iz seminarjev (2007/2008)
2910
21 Pisna vprašanja (2008-06-17)
3228
22 Pisna vprašanja (2008-04-02)
3316
23 Vprašanja iz seminarskih tem 2006/07
2273
24 Seminarska vprašanja 2005/2006
2149
25 Pisna vprašanja (2006-04-05)
3191
26 2006-02-01 Pisna vprašanja
3199
27 2005-11-23 Pisna vprašanja
3011
28 Seminarska vprašanja
2150
29 Pisni izpit (24.11.2004)
3344
30 Pisni izpit (16.9.2004)
3195
31 Pisna vprašanja (junij 2003)
3724

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
1228
2 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
2128
3 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1668
4 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1556
5 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1411
6 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
1607
7 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1797
8 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1930
9 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1781
10 Ustna vprašanja - doc. Artnik
1810
11 Ustna vprašanja - dr. Zaletel-Kragelj
1988
12 Ustna vprašanja
2322
13 Ustna vprašanja - Zaletel-Kragelj
2637
14 Ustna vprašanja - Zaletelj Kragelj
2664
15 Ustna vprašanja - Zaletel Kragelj
3082
16 Ustni izpit (22.11.2010)
2811
17 Ustni izpit
3586
18 Ustna vprašanja (2010-09-22)
2701
19 Ustni izpit (17.9.2010)
2496
20 Ustni izpit (23.9.2009)
2654
21 Ustna vprašanja - prof. Zaletel-Kragelj
3952

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Seminarji 2007 / 2008 (zbirka)
2170
2 Deklaracija o škodljivosti kajenja
2104
3 2005-04-07 Promocija zdravja v lokalni skupnosti
1498
4 2005-03-31 Kvalitativne raziskovalne metode v javnem zdravju
1500
5 2005-01-11 Potek epidemioloskih raziskav
1688
6 2004-12-07 Kohortne studije
3093
7 2004-11-23 Osnove epidemioloskih metod
1466
8 2005-03-31 Poklic in rak
3290
9 2005-03-24 Poskodbe otrok pri padcih in njihovo preprecevanje
1962
10 2004-12-07 Raziskave primerov s kontrolami
2304
11 2004-11-30 Orodja v epidemioloskem raziskovanju
1264
12 2005-04-07 Novi javnozdravstveni program EU
1569
13 2005-03-24 Pripravljenost na pandemijo influence
1589
14 2005-01-11 Interpretacija rezultatov epidemioloskih raziskav
2269
15 2004-11-30 Viri podatkov za epidemioloske raziskave
1703
16 2004-11-23 Epidemioloske mere pogostosti pojavov
1469
17 Socialno medicinski vidiki zdravstvenega zavarovanja (2002)
1686
18 Katastrofna medicina (2002)
1921
19 Primerjalna analiza zdravstveno varstvenih sistemov (2002)
2614
20 Motnje hranjenja (2002)
2912
21 Pomen preprečevanja okužb dihal s cepljenjem (2002)
2441
22 Bioritmi in vplivi na organizem
1863