Izpiski iz knjige

Izpiski iz knjige za izpit iz socialne medicine (vsako poglavje je nov dokument). Se opravičujem za vse slovnične ali katere druge napake!

---
1. javno zdravje.doc
2. zdravje in bolezen.doc
3. kaj določa zdravje ljudi.doc
4. proučevanje zdravja prebivalstva.doc
5. zdravstveno varstvo.doc
6. obvladovanje zdravstvenih problemov prebivalstva.doc
7. izbrani javnozdravstveni pristopi in ukrepanja.doc
8. veliki javnozdravstveni problemi.doc