Kirurgija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Izpiski - odgovori na osnovna ustna vprašanja
1990
2 Dnevnik ambulantnih vaj
1477
3 Vzorec kirurške (travmatološke) odpustnice
2134
4 Nevrokirurški pristopi
1591
5 Seznam izpraševalcev po dnevih
3338
6 Vaje v Novem mestu
2025
7 Povzetki nekaterih poglavij knjige
3601
8 Poškodbe zapestja (5. Kokaljevi dnevi)
2644
9 Povzetek Praktikuma
4319
10 Poškodbe kolenskega sklepa
2195
11 Praktični kirurški posegi
3778
12 Politravma (Kristan A, Košir R)
5513
13 Urologija (prof. Tršinar)
4420
14 Pozne posledice opeklin
3935
15 Zlomi čolnička
5733
16 Kirurški praktikum - nasveti za učenje
7400
17 Kaj se učiti za kolokvij iz splošne kirurgije in Praktikum
6405
18 Kirurško zdravljenje melanoma (prezentacija)
3308
19 2005-12-15 Dnevnik ambulantnega dela vaj
6671
20 Vgradni materiali v kirurgiji - gradivo za kolokvij
7655
21 Rekonstrukcija dojke po mastektomiji
7660
22 Literatura za kolokvij
8524
23 Priporočena literatura
5899

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana pisna vprašanja (travmatologija)
807
2 Pisni izpit - 8.6.2016
1876
3 Pisna Vprašanja
1641
4 Pisna vprašanja (6.4.2016)
1549
5 Pisni izpit (3.2.2015)
1961
6 Pisni izpit (3.2.2015)
1843
7 Ustna vprašanja - prof. Koršič
2545
8 Pisna vprašanja (2014-06-20)
2343
9 Pisna vprašanja (2014-02-07)
2651
10 Pisna vprašanja (2013-11-29)
2023
11 Pisna vprašanja (2013-09-27)
2214
12 Pisni izpit (2013-04-12)
2286
13 Pisna vprašanja - dr.Geršak
2466
14 Pisna vprašanja (2012-01)
2238
15 Pisna vprašanja (2012-06)
2514
16 Pisni izpit (2012-02-17)
2632
17 Zbirka vprašanj (MF MB)
2865
18 KRG Baza Vprašanj
8374
19 Pisna vprašanja (2009-09-25)
3319
20 Pisna vprašanja (2006-12-01)
5002
21 Pisna vprašanja
3940
22 Zbirka pisnih izpitov
4727

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Bošnjak (21.8.2020)
423
2 Ustni izpit - dr. Snoj
791
3 Ustni izpit - doc. Frangež
1146
4 Ustni izpit - prof. Omejc
898
5 Ustni izpit - prof. Snoj
690
6 Ustni izpit - dr. Omejc
1101
7 Ustni izpiti iz kirurgije - 1. sklop 2017/18
1326
8 Ustni izpit - doc. Tomaž Smrkolj
1401
9 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1185
10 Ustni izpit in vaje v SB CE - dr. Veselko
1355
11 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Omejc
1384
12 Ustni izpit - dr. Omejc
1362
13 Ustni izpit - prof. Smrkolj
1416
14 Ustna vprašanja - dr. Štupnik
2570
15 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1795
16 Zbrana ustna vprašanja - dr. Kališnik
1363
17 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1483
18 Ustna vprašanja - dr. Kališnik (zbirka)
1463
19 Ustni izpit - prof. Ahčan
1789
20 Ustna vprašanja 16/17 (zbirka) 1. sklop
2440
21 Ustna vprašanja - dr. Sok
1502
22 Zbrana vprašanja - dr. Sok
1690
23 Zbirka ustnih vprašanj - dr. Cimerman
1993
24 Zapiski in ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1544
25 Ustna vprašanja - Klokočovnik
1763
26 Ustna vprašanja - doc. Božikov
1338
27 Ustna vprašanja - prof. Roman Bošnjak
2321
28 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2049
29 Ustni izpit - prof. Ahčan
1706
30 Ustni izpit - doc. Božikov
1335
31 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1635
32 Ustni izpit - prof. Sok
1530
33 Ustna vprašanja - prof. dr. Tomislav Klokočovnik
2387
34 Ustni izpit doc. Tomažič
1809
35 Ustni izpit - prof. Ahčan
1674
36 Ustni izpit - prof. Komadina (28.7.2015)
2329
37 Ustni izpit - prof. Veselko
2071
38 Prof. Bošnjak - ustni izpit
1634
39 Ustni izpit - prof.dr.Pleskovič
1839
40 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1637
41 Ustni izpit - prof. Sok
1673
42 Ustni izpit - prof. Sok
1623
43 Ustni izpit - prof. Veselko (6.3.2015)
1730
44 Ustni izpit - prof. Kmetec (26.2.2015)
1574
45 Ustni izpit - prof. dr. Andrej Čretnik
3405
46 Ustni izpit - dr. Kališnik
1754
47 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1723
48 Ustni izpit - prof. Kmetec
1542
49 Ustni izpit - dr. Sok
1537
50 Ustni izpit - prof. Geršak
1889
51 Ustni izpit - dr. Bošnjak
1552
52 Ustna vprašanja - dr. Božikov
1572
53 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1634
54 Ustni izpit - prof. Smrke
1441
55 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
1724
56 Ustna vprašanja - prof. Veselko (nov 2014)
1554
57 Ustni izpit - prof.Veselko
1481
58 Ustni izpit - prof. dr. Snoj (okt 2014)
1884
59 Ustni izpit - doc. Tomažič
1741
60 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
1414
61 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1447
62 Ustni izpit - prof. dr. Sok
1547
63 Ustni izpit - prof. Sok
1138
64 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1519
65 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1235
66 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1139
67 Ustna vprašanja - Doc. Jelenc
1076
68 Ustna vprašanja - prof. Veselko (2014-05)
1244
69 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1099
70 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1347
71 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1613
72 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1555
73 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1624
74 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1555
75 Ustna vprašanja - Prof. Smrke
1170
76 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1487
77 Ustna vprašanja - prof. Prestor
3116
78 Ustna vprašanja - Dr. Omejc
1971
79 Ustna vprašanja - dr. Smrke
1289
80 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1066
81 Ustna vprašanja - Prof Bošnjak
1412
82 Ustna vprašanja - Prof. Kmetec
1395
83 Ustna vprašanja - prof. dr. Snoj
1689
84 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2033
85 Ustna vprašanja - dr. Bošnjak
1506
86 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1388
87 Ustna vprašanja - prof. dr. Dragica Smrke
2413
88 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1433
89 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1451
90 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1654
91 Ustna vprašanja - dr.Snoj
1386
92 Ustna vprašanja - prof. Sok
1313
93 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrkolj
1912
94 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1719
95 Zbrana vprašanja - dr. Sok
1845
96 Ustni izpit - dr. Sok
1346
97 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1538
98 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1685
99 Ustna vprašanja - doc. Jelenc
1406
100 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1681
101 Ustna vprašanja - Prof. Komadina
1783
102 Ustna vprašanja - prof. Sok
1272
103 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1942
104 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1656
105 Ustna vprašanja - prof. Sok
1394
106 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1920
107 Ustna vprašanja - Dr. Tršinar
1390
108 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1603
109 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1756
110 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1617
111 Ustna vprašanja - prof. Komadina
1931
112 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1447
113 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1538
114 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1958
115 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1930
116 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
1625
117 Ustna vprašanja - dr. Božikov
1663
118 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1824
119 Ustna vprašanja - Prof. Geršak
1584
120 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1808
121 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2068
122 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1870
123 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1788
124 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1844
125 Ustna vprašanja - dr. Snoj
1958
126 Ustna vprašanja - prof. Kmetec (DM)
1481
127 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1558
128 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1887
129 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1591
130 Ustna vprašanja - Prof. Ahčan
1845
131 Ustna vprašanja - doc. dr. Krešimir Božikov
2056
132 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1578
133 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2351
134 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2389
135 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrke
1713
136 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1633
137 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
1865
138 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1976
139 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1621
140 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1673
141 Ustna vprašanja - prof. dr. Tršinar, 6.7.2011
1757
142 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1775
143 Ustna vprašanja - prof. Sok
1799
144 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ahčan
2245
145 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1836
146 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1999
147 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
2024
148 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2034
149 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1750
150 Ustna vprašanja - prof.Komadina
2558
151 Ustna vprašanja - Profesor Kmetec
1921
152 Ustna vprašanja - prof. Snoj
2416
153 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2068
154 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj (2011-02-28)
2252
155 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2740
156 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1980
157 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1863
158 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1987
159 Ustni in praktični izpit - prof. Smrke
1846
160 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2012
161 Ustni izpit - prof. Tonin
1560
162 Ustni izpit - prof. Ahčan
1913
163 Ustna vprašanja - prof. Sok
1569
164 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2163
165 Ustni izpit - prof.Smrkolj (sept.2010)
2076
166 Ustna vprašanja - dr.Sok
1463
167 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1999
168 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1764
169 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2802
170 Ustna vprašanja - prof. Omejc (2010-07)
1991
171 Ustni izpit - prof. Tonin
1688
172 Ustni izpit - doc. Korsič
2118
173 Ustni izpit - doc. Koršič
2054
174 Ustni izpit - prof. Tonin
4304
175 Ustni izpit - prof. Smrkolj
2616
176 Ustni izpit - prof. Veselko
2260
177 Ustni izpit - prof. Smrke
2001
178 Ustni izpit - doc. Oblak
1580
179 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
1917
180 Ustni izpit - prof.Prestor
1999
181 Ustni izpit - prof. Komadina
2263
182 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1616
183 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2059
184 Ustni izpit - dr. Pleskovič
3168
185 Ustna vprašanja - prof. Gadzijev
1528
186 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2171
187 Ustna vprašanje - prof. Kmetec
1589
188 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2043
189 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
1397
190 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2219
191 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2983
192 Ustna vprašanja - prof. Komadina (2009-12)
1921
193 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1966
194 Ustna vprašanja - prof. Garbrijelčič
1635
195 Ustni izpit - prof. Geršak
1907
196 Ustni izpit - prof. Pleskovič
1797
197 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1526
198 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2365
199 Ustni izpit - prof. Smrke
2147
200 Ustni izpit - prof. Komadina
2569
201 Ustni izpit - prim.Oblak
1346
202 Ustni izpit - prof. Sok
1635
203 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2281
204 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1972
205 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1683
206 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
1822
207 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1255
208 Ustna vprašanja - prof. Komadina
1872
209 Ustna vprašanja - prof. Komadina
1813
210 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1788
211 Ustna vprašanja - doc. Oblak
1306
212 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1868
213 Ustna vprašanja - dr. Repše
1765
214 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1772
215 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1828
216 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3941
217 Ustni izpit - prof. Veselko
2820
218 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1923
219 Ustna vprašanja - doc. Ahčan
2223
220 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
1879
221 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2311
222 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1705
223 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2756
224 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2773
225 Ustna vprašanja - dr. Sok
2491
226 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2044
227 Ustna vprašanja - prof. Tonin
1795
228 Ustna vprašanja - prof. Repše
1787
229 Ustni izpit - prof. Sok
1865
230 Ustna vprašanja- prof.Dolenc
2520
231 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2180
232 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2843
233 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2115
234 Ustna vprašanja - prof. Oblak
1751
235 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev (21. 2. 2006)
1757
236 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2857
237 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2216
238 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
1908
239 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1836
240 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2078
241 Ustna vprašanja - prof. Pleskovic
2365
242 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2167
243 Ustna vprašanja - prof. Oblak
1765
244 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3650
245 Ustna vprašanja - doc. Omejc
2043
246 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1776
247 Ustni izpit - prof. Tonin
2782
248 Zbrana vprasanja za ustni izpit pri prof. Smrkolju
9881
249 Ustna vprašanja - prof. Baraga
2959
250 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj III
3977
251 Ustni izpit - prof. Repše
1910
252 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
2902
253 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj II
5388
254 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
5143
255 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2833
256 Ustna vprašanja - prof. Pegan
1826
257 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2447
258 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelcic II
2811
259 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
3114
260 Ustni izpit – prof. Geršak
4834
261 Ustni izpit - prof. Rakovec
2869
262 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2729
263 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2701

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - pogoji za operacijsko delo (9.11.2015)
1008
2 Kolokvij (2014-01-15)
1441
3 Kolokvij - kirurški praktikum
2437
4 Kolokviji 2009-2010
3014
5 Zbirka kolokvijev
4121
6 Zbirka kolokvijev (2002-2007)
3807
7 Kirurški praktikum (2007-11-07)
4014
8 Splošna kirurgija - kolokvij (2006-10-27)
3186
9 Zbirka kolokvijev
3110
10 Kolokvij (26.10.2001)
4546
11 Kolokvij (11.1.2002)
5471
12 Kolokvij iz abdominalne kirurgije (22.2.2002)
4909
13 Kolokvij - 15.3.2002
5074
14 Kolokvij (16.1.2002)
4186

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Rekonstruktivni posegi po kirurškem zdravljenju raka dojk
1260
2 Zasevki raka debelega črevesa in danke v jetrih
1317
3 Posttravmatska psevdocista vranice
1304
4 Zunajtelesni obtok
1565
5 Ligamentarne poškodbe gležnja
1922
6 Zlomi dlančnic
1986
7 Odprti zlomi
2765
8 Poškodbe medenice (2011)
2384
9 Akutni skrotum
6793
10 Kronična rana
2815
11 Tumorji srca
2808
12 Laparoskopska anatomija abdomna
2528
13 Akutno vnetje slepiča
25362
14 Aortna disekcija (2008)
3845
15 Lokalna anestezija (tekst in prezentacija)
2833
16 Zunajtelesni krvni obtok (2007-05)
2967
17 Operacije srčnih zaklopk
2109
18 Oskrba rane
3198
19 Pozne posledice opeklin (2007)
1735
20 Poškodbe hrbtenice (tekst&prezentacija)
22381
21 Kirurški ileus (tekst & prezentacija)
3211
22 Primarni hiperparatiroidizem (tekst in prezentacija)
10405
23 Vloga absorptivnega povoja pri zdravljenju opeklinskih ran
2374
24 Zapleti ulkusne bolezni
3934
25 Zdravljenje srčnih bolezni z matičnimi celicami
1700
26 Terapevtski pristopi k poškodbam križnih vezi
1872
27 Peristomalna hernija
6594
28 Menjava in plastika mitralne zaklopke
2435
29 Konzervativno zdravljenje poškodb hrbtenice
6012
30 Multiformni glioblastom
2918
31 Acianotične prirojene srčne napake
1737
32 Prirojene srčne napake
11351
33 Karotidna endarterektomija
2598
34 Akutni holecistitis
2800
35 Zlomi kolka
10048
36 Kirurske indikacije za zdravljenje zasevkov MM
2611
37 Anevrizma trebušne aorte
5894
38 Ciste in tumorji mediastinuma
9584
39 Kirurška anatomija medenice (2006-01)
2911
40 2006-01-23 Indikacije za operativni poseg na aortni zaklopki
5250
41 Kronična rana
11122
42 Razjede zaradi pritiska
4414
43 Kirurško zdravljenje zapletov Crohnove bolezni
6063
44 Poškodbe vratne hrbtenice
25018
45 Poškodba sprednje križnje vezi in artroskopska rekonstrukcija s presadki
11494
46 Akutni lokalni zapleti kirurškega zdravljenja
8779
47 Ledvični kamni
13085
48 Celjenje ran v vlažnem okolju
17585
49 Zlomi vratu femurja
5926
50 Atrezija požiralnika
8083
51 Zlomi čolniča
3449
52 Poškodbe zgornjega skočnega sklepa
11713
53 Zlomi čolnička
3003
54 Rekonstrukcija dojke
3684

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Domača stran Katedre za kirurgijo
1016