Kirurgija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Travmatologija - izpiski
1700
2 Izpiski - odgovori na osnovna ustna vprašanja
3258
3 Dnevnik ambulantnih vaj
2113
4 Vzorec kirurške (travmatološke) odpustnice
3126
5 Nevrokirurški pristopi
2188
6 Seznam izpraševalcev po dnevih
3945
7 Vaje v Novem mestu
2584
8 Povzetki nekaterih poglavij knjige
4221
9 Poškodbe zapestja (5. Kokaljevi dnevi)
3071
10 Povzetek Praktikuma
4854
11 Poškodbe kolenskega sklepa
2680
12 Praktični kirurški posegi
4384
13 Politravma (Kristan A, Košir R)
6224
14 Urologija (prof. Tršinar)
4956
15 Pozne posledice opeklin
4624
16 Zlomi čolnička
6893
17 Kirurški praktikum - nasveti za učenje
7980
18 Kaj se učiti za kolokvij iz splošne kirurgije in Praktikum
6929
19 Kirurško zdravljenje melanoma (prezentacija)
3763
20 2005-12-15 Dnevnik ambulantnega dela vaj
7164
21 Vgradni materiali v kirurgiji - gradivo za kolokvij
8428
22 Rekonstrukcija dojke po mastektomiji
8724
23 Literatura za kolokvij
9372
24 Priporočena literatura
6531

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana pisna vprašanja (travmatologija)
1514
2 Pisni izpit - 8.6.2016
2781
3 Pisna Vprašanja
2415
4 Pisna vprašanja (6.4.2016)
2452
5 Pisni izpit (3.2.2015)
2719
6 Pisni izpit (3.2.2015)
2548
7 Ustna vprašanja - prof. Koršič
3298
8 Pisna vprašanja (2014-06-20)
3091
9 Pisna vprašanja (2014-02-07)
3475
10 Pisna vprašanja (2013-11-29)
2760
11 Pisna vprašanja (2013-09-27)
2955
12 Pisni izpit (2013-04-12)
3022
13 Pisna vprašanja - dr.Geršak
3222
14 Pisna vprašanja (2012-01)
2982
15 Pisna vprašanja (2012-06)
3258
16 Pisni izpit (2012-02-17)
3376
17 Zbirka vprašanj (MF MB)
3620
18 KRG Baza Vprašanj
9184
19 Pisna vprašanja (2009-09-25)
3997
20 Pisna vprašanja (2006-12-01)
5778
21 Pisna vprašanja
4750
22 Zbirka pisnih izpitov
5467

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana stara vprašanja - prof. Komadina
647
2 Ustni izpiti - prof. Komadina
837
3 Ustna vprašanja - prof. Marko Snoj
1222
4 Ustni izpit - prof. Veselko
1032
5 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Bošnjak
2301
6 Ustni izpit - prof. Bošnjak (21.8.2020)
1153
7 Ustni izpit - dr. Snoj
1710
8 Ustni izpit - doc. Frangež
2137
9 Ustni izpit - prof. Omejc
1626
10 Ustni izpit - prof. Snoj
1362
11 Ustni izpit - dr. Omejc
1931
12 Ustni izpiti iz kirurgije - 1. sklop 2017/18
2244
13 Ustni izpit - doc. Tomaž Smrkolj
2280
14 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1912
15 Ustni izpit in vaje v SB CE - dr. Veselko
2139
16 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Omejc
2150
17 Ustni izpit - dr. Omejc
2121
18 Ustni izpit - prof. Smrkolj
2248
19 Ustna vprašanja - dr. Štupnik
3665
20 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2550
21 Zbrana ustna vprašanja - dr. Kališnik
2071
22 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2267
23 Ustna vprašanja - dr. Kališnik (zbirka)
2166
24 Ustni izpit - prof. Ahčan
2497
25 Ustna vprašanja 16/17 (zbirka) 1. sklop
3283
26 Ustna vprašanja - dr. Sok
2204
27 Zbrana vprašanja - dr. Sok
2405
28 Zbirka ustnih vprašanj - dr. Cimerman
3021
29 Zapiski in ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
2197
30 Ustna vprašanja - Klokočovnik
2497
31 Ustna vprašanja - doc. Božikov
2055
32 Ustna vprašanja - prof. Roman Bošnjak
3259
33 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2869
34 Ustni izpit - prof. Ahčan
2440
35 Ustni izpit - doc. Božikov
2046
36 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2321
37 Ustni izpit - prof. Sok
2196
38 Ustna vprašanja - prof. dr. Tomislav Klokočovnik
3078
39 Ustni izpit doc. Tomažič
2514
40 Ustni izpit - prof. Ahčan
2360
41 Ustni izpit - prof. Komadina (28.7.2015)
3072
42 Ustni izpit - prof. Veselko
2747
43 Prof. Bošnjak - ustni izpit
2297
44 Ustni izpit - prof.dr.Pleskovič
2503
45 Ustni izpit - prof. Bošnjak
2344
46 Ustni izpit - prof. Sok
2309
47 Ustni izpit - prof. Sok
2326
48 Ustni izpit - prof. Veselko (6.3.2015)
2385
49 Ustni izpit - prof. Kmetec (26.2.2015)
2225
50 Ustni izpit - prof. dr. Andrej Čretnik
4548
51 Ustni izpit - dr. Kališnik
2470
52 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2331
53 Ustni izpit - prof. Kmetec
2267
54 Ustni izpit - dr. Sok
2188
55 Ustni izpit - prof. Geršak
2642
56 Ustni izpit - dr. Bošnjak
2281
57 Ustna vprašanja - dr. Božikov
2217
58 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2303
59 Ustni izpit - prof. Smrke
2170
60 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
2435
61 Ustna vprašanja - prof. Veselko (nov 2014)
2228
62 Ustni izpit - prof.Veselko
2203
63 Ustni izpit - prof. dr. Snoj (okt 2014)
2636
64 Ustni izpit - doc. Tomažič
2536
65 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
1970
66 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1849
67 Ustni izpit - prof. dr. Sok
1966
68 Ustni izpit - prof. Sok
1566
69 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1920
70 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1641
71 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1528
72 Ustna vprašanja - Doc. Jelenc
1454
73 Ustna vprašanja - prof. Veselko (2014-05)
1634
74 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1538
75 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1847
76 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
2018
77 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1974
78 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2064
79 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1943
80 Ustna vprašanja - Prof. Smrke
1610
81 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1946
82 Ustna vprašanja - prof. Prestor
3959
83 Ustna vprašanja - Dr. Omejc
2659
84 Ustna vprašanja - dr. Smrke
1723
85 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1520
86 Ustna vprašanja - Prof Bošnjak
1838
87 Ustna vprašanja - Prof. Kmetec
1887
88 Ustna vprašanja - prof. dr. Snoj
2139
89 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2431
90 Ustna vprašanja - dr. Bošnjak
1962
91 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1846
92 Ustna vprašanja - prof. dr. Dragica Smrke
3015
93 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1864
94 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1837
95 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2203
96 Ustna vprašanja - dr.Snoj
1850
97 Ustna vprašanja - prof. Sok
1704
98 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrkolj
2369
99 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2250
100 Ustni izpit - dr. Sok
1778
101 Zbrana vprašanja - dr. Sok
2229
102 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2082
103 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2066
104 Ustna vprašanja - doc. Jelenc
1799
105 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2055
106 Ustna vprašanja - Prof. Komadina
2179
107 Ustna vprašanja - prof. Sok
1628
108 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2327
109 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
2083
110 Ustna vprašanja - prof. Sok
1786
111 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2357
112 Ustna vprašanja - Dr. Tršinar
1773
113 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2051
114 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2202
115 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2082
116 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2345
117 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1869
118 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1933
119 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2395
120 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2315
121 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
2090
122 Ustna vprašanja - dr. Božikov
2004
123 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2259
124 Ustna vprašanja - Prof. Geršak
1979
125 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2158
126 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2475
127 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2253
128 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2190
129 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2335
130 Ustna vprašanja - dr. Snoj
2403
131 Ustna vprašanja - prof. Kmetec (DM)
1918
132 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1923
133 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2304
134 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1987
135 Ustna vprašanja - Prof. Ahčan
2273
136 Ustna vprašanja - doc. dr. Krešimir Božikov
2440
137 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1972
138 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2823
139 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2838
140 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrke
2100
141 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1989
142 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2261
143 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2376
144 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1998
145 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2089
146 Ustna vprašanja - prof. dr. Tršinar, 6.7.2011
2172
147 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2172
148 Ustna vprašanja - prof. Sok
2164
149 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ahčan
2715
150 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2245
151 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2379
152 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
2405
153 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2400
154 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2164
155 Ustna vprašanja - prof.Komadina
2959
156 Ustna vprašanja - Profesor Kmetec
2276
157 Ustna vprašanja - prof. Snoj
2852
158 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2486
159 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj (2011-02-28)
2631
160 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
3160
161 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2429
162 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2319
163 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2483
164 Ustni in praktični izpit - prof. Smrke
2223
165 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2422
166 Ustni izpit - prof. Tonin
1951
167 Ustni izpit - prof. Ahčan
2371
168 Ustna vprašanja - prof. Sok
3027
169 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2554
170 Ustni izpit - prof.Smrkolj (sept.2010)
2476
171 Ustna vprašanja - dr.Sok
1818
172 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2384
173 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2178
174 Ustna vprašanja - prof. Komadina
3294
175 Ustna vprašanja - prof. Omejc (2010-07)
2383
176 Ustni izpit - prof. Tonin
2132
177 Ustni izpit - doc. Koršič
2443
178 Ustni izpit - doc. Korsič
2500
179 Ustni izpit - prof. Tonin
4962
180 Ustni izpit - prof. Smrkolj
3033
181 Ustni izpit - prof. Veselko
2739
182 Ustni izpit - prof. Smrke
2386
183 Ustni izpit - doc. Oblak
2000
184 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2330
185 Ustni izpit - prof.Prestor
2463
186 Ustni izpit - prof. Komadina
2689
187 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2008
188 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2457
189 Ustni izpit - dr. Pleskovič
3604
190 Ustna vprašanja - prof. Gadzijev
1884
191 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2612
192 Ustna vprašanje - prof. Kmetec
1964
193 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2447
194 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
1858
195 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2718
196 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3412
197 Ustna vprašanja - prof. Komadina (2009-12)
2343
198 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2404
199 Ustna vprašanja - prof. Garbrijelčič
2034
200 Ustni izpit - prof. Geršak
2356
201 Ustni izpit - prof. Pleskovič
2194
202 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1928
203 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2811
204 Ustni izpit - prof. Komadina
3128
205 Ustni izpit - prof. Smrke
2596
206 Ustni izpit - prim.Oblak
1785
207 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2739
208 Ustni izpit - prof. Sok
2098
209 Ustna vprašanja - prim. Oblak
2130
210 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2489
211 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2284
212 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1805
213 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2355
214 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2235
215 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2188
216 Ustna vprašanja - doc. Oblak
1691
217 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2317
218 Ustna vprašanja - dr. Repše
2245
219 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2197
220 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
2225
221 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
4351
222 Ustni izpit - prof. Veselko
3235
223 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2329
224 Ustna vprašanja - doc. Ahčan
2710
225 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2285
226 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2807
227 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2161
228 Ustna vprašanja - prof. Omejc
3214
229 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
3313
230 Ustna vprašanja - dr. Sok
2980
231 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2470
232 Ustna vprašanja - prof. Tonin
2241
233 Ustna vprašanja - prof. Repše
2233
234 Ustni izpit - prof. Sok
2326
235 Ustna vprašanja- prof.Dolenc
2981
236 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2592
237 Ustna vprašanja - prof. Arnež
3285
238 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2540
239 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2184
240 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev (21. 2. 2006)
2136
241 Ustna vprašanja - prof. Oblak
3355
242 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
2335
243 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2689
244 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2259
245 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2485
246 Ustna vprašanja - prof. Pleskovic
2772
247 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2589
248 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2173
249 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
4048
250 Ustna vprašanja - doc. Omejc
2479
251 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2231
252 Zbrana vprasanja za ustni izpit pri prof. Smrkolju
10448
253 Ustni izpit - prof. Tonin
3168
254 Ustna vprašanja - prof. Baraga
3354
255 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj III
4325
256 Ustni izpit - prof. Repše
2338
257 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
3277
258 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj II
5819
259 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
5564
260 Ustna vprašanja - prof. Prestor
3303
261 Ustna vprašanja - prof. Pegan
2196
262 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2876
263 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelcic II
3231
264 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
3506
265 Ustni izpit – prof. Geršak
5326
266 Ustni izpit - prof. Rakovec
3451
267 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
3186
268 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
3125

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - pogoji za operacijsko delo (9.11.2015)
1372
2 Kolokvij (2014-01-15)
1896
3 Kolokvij - kirurški praktikum
2821
4 Kolokviji 2009-2010
3423
5 Zbirka kolokvijev
4518
6 Zbirka kolokvijev (2002-2007)
4177
7 Kirurški praktikum (2007-11-07)
4340
8 Splošna kirurgija - kolokvij (2006-10-27)
3613
9 Zbirka kolokvijev
3493
10 Kolokvij (26.10.2001)
5137
11 Kolokvij (11.1.2002)
5934
12 Kolokvij iz abdominalne kirurgije (22.2.2002)
5379
13 Kolokvij - 15.3.2002
5526
14 Kolokvij (16.1.2002)
4571

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Rekonstruktivni posegi po kirurškem zdravljenju raka dojk
1665
2 Zasevki raka debelega črevesa in danke v jetrih
1669
3 Posttravmatska psevdocista vranice
1757
4 Zunajtelesni obtok
1971
5 Ligamentarne poškodbe gležnja
2366
6 Zlomi dlančnic
2446
7 Odprti zlomi
3497
8 Poškodbe medenice (2011)
2844
9 Akutni skrotum
7750
10 Kronična rana
3513
11 Tumorji srca
3652
12 Laparoskopska anatomija abdomna
3041
13 Akutno vnetje slepiča
28826
14 Aortna disekcija (2008)
4544
15 Lokalna anestezija (tekst in prezentacija)
3253
16 Zunajtelesni krvni obtok (2007-05)
3873
17 Operacije srčnih zaklopk
2502
18 Oskrba rane
3724
19 Pozne posledice opeklin (2007)
2161
20 Poškodbe hrbtenice (tekst&prezentacija)
25868
21 Kirurški ileus (tekst & prezentacija)
3902
22 Primarni hiperparatiroidizem (tekst in prezentacija)
12901
23 Zdravljenje srčnih bolezni z matičnimi celicami
2093
24 Terapevtski pristopi k poškodbam križnih vezi
2297
25 Vloga absorptivnega povoja pri zdravljenju opeklinskih ran
2851
26 Zapleti ulkusne bolezni
5338
27 Peristomalna hernija
7561
28 Menjava in plastika mitralne zaklopke
2865
29 Anevrizma trebušne aorte
6555
30 Ciste in tumorji mediastinuma
11348
31 Konzervativno zdravljenje poškodb hrbtenice
7591
32 Karotidna endarterektomija
3097
33 Acianotične prirojene srčne napake
2142
34 Prirojene srčne napake
13190
35 Kirurske indikacije za zdravljenje zasevkov MM
3131
36 Akutni holecistitis
3908
37 Zlomi kolka
11578
38 Multiformni glioblastom
3448
39 Kirurška anatomija medenice (2006-01)
3467
40 2006-01-23 Indikacije za operativni poseg na aortni zaklopki
6312
41 Kronična rana
12379
42 Razjede zaradi pritiska
5054
43 Kirurško zdravljenje zapletov Crohnove bolezni
6995
44 Poškodbe vratne hrbtenice
27885
45 Poškodba sprednje križnje vezi in artroskopska rekonstrukcija s presadki
12524
46 Akutni lokalni zapleti kirurškega zdravljenja
11046
47 Ledvični kamni
14348
48 Celjenje ran v vlažnem okolju
20253
49 Zlomi vratu femurja
7019
50 Atrezija požiralnika
9164
51 Zlomi čolniča
4173
52 Poškodbe zgornjega skočnega sklepa
13800
53 Zlomi čolnička
3572
54 Rekonstrukcija dojke
4275

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Domača stran Katedre za kirurgijo
1453