Kirurgija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Travmatologija - izpiski
2056
2 Izpiski - odgovori na osnovna ustna vprašanja
3570
3 Dnevnik ambulantnih vaj
2289
4 Vzorec kirurške (travmatološke) odpustnice
3392
5 Nevrokirurški pristopi
2346
6 Seznam izpraševalcev po dnevih
4099
7 Vaje v Novem mestu
2728
8 Povzetki nekaterih poglavij knjige
4381
9 Poškodbe zapestja (5. Kokaljevi dnevi)
3207
10 Povzetek Praktikuma
4983
11 Poškodbe kolenskega sklepa
2804
12 Praktični kirurški posegi
4542
13 Politravma (Kristan A, Košir R)
6347
14 Urologija (prof. Tršinar)
5093
15 Pozne posledice opeklin
4798
16 Zlomi čolnička
7250
17 Kirurški praktikum - nasveti za učenje
8140
18 Kaj se učiti za kolokvij iz splošne kirurgije in Praktikum
7062
19 Kirurško zdravljenje melanoma (prezentacija)
3912
20 2005-12-15 Dnevnik ambulantnega dela vaj
7313
21 Vgradni materiali v kirurgiji - gradivo za kolokvij
8660
22 Rekonstrukcija dojke po mastektomiji
8952
23 Literatura za kolokvij
9566
24 Priporočena literatura
6695

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana pisna vprašanja (travmatologija)
1727
2 Pisni izpit - 8.6.2016
3080
3 Pisna Vprašanja
2667
4 Pisna vprašanja (6.4.2016)
2932
5 Pisni izpit (3.2.2015)
2954
6 Pisni izpit (3.2.2015)
2791
7 Ustna vprašanja - prof. Koršič
3550
8 Pisna vprašanja (2014-06-20)
3325
9 Pisna vprašanja (2014-02-07)
3745
10 Pisna vprašanja (2013-11-29)
2991
11 Pisna vprašanja (2013-09-27)
3208
12 Pisni izpit (2013-04-12)
3265
13 Pisna vprašanja - dr.Geršak
3474
14 Pisna vprašanja (2012-01)
3221
15 Pisna vprašanja (2012-06)
3486
16 Pisni izpit (2012-02-17)
3627
17 Zbirka vprašanj (MF MB)
3878
18 KRG Baza Vprašanj
9518
19 Pisna vprašanja (2009-09-25)
4217
20 Pisna vprašanja (2006-12-01)
6024
21 Pisna vprašanja
4978
22 Zbirka pisnih izpitov
5727

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpiti - prof. Cimerman
698
2 Zbrana stara vprašanja - prof. Komadina
1722
3 Ustni izpiti - prof. Komadina
1518
4 Ustna vprašanja - prof. Marko Snoj
1775
5 Ustni izpit - prof. Veselko
1380
6 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Bošnjak
2710
7 Ustni izpit - prof. Bošnjak (21.8.2020)
1393
8 Ustni izpit - dr. Snoj
1969
9 Ustni izpit - doc. Frangež
2431
10 Ustni izpit - prof. Omejc
1801
11 Ustni izpit - prof. Snoj
1584
12 Ustni izpit - dr. Omejc
2206
13 Ustni izpiti iz kirurgije - 1. sklop 2017/18
2505
14 Ustni izpit - doc. Tomaž Smrkolj
2558
15 Ustni izpit - prof. Bošnjak
2163
16 Ustni izpit in vaje v SB CE - dr. Veselko
2377
17 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Omejc
2488
18 Ustni izpit - dr. Omejc
2375
19 Ustni izpit - prof. Smrkolj
2516
20 Ustna vprašanja - dr. Štupnik
3967
21 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2806
22 Zbrana ustna vprašanja - dr. Kališnik
2326
23 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2540
24 Ustna vprašanja - dr. Kališnik (zbirka)
2424
25 Ustni izpit - prof. Ahčan
2739
26 Ustna vprašanja 16/17 (zbirka) 1. sklop
3554
27 Ustna vprašanja - dr. Sok
2451
28 Zbrana vprašanja - dr. Sok
2667
29 Zbirka ustnih vprašanj - dr. Cimerman
3301
30 Zapiski in ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
2435
31 Ustna vprašanja - Klokočovnik
2753
32 Ustna vprašanja - doc. Božikov
2299
33 Ustna vprašanja - prof. Roman Bošnjak
3534
34 Ustna vprašanja - prof. Omejc
3152
35 Ustni izpit - prof. Ahčan
2703
36 Ustni izpit - doc. Božikov
2294
37 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2553
38 Ustni izpit - prof. Sok
2441
39 Ustna vprašanja - prof. dr. Tomislav Klokočovnik
3330
40 Ustni izpit doc. Tomažič
2762
41 Ustni izpit - prof. Ahčan
2597
42 Ustni izpit - prof. Komadina (28.7.2015)
3315
43 Ustni izpit - prof. Veselko
2976
44 Prof. Bošnjak - ustni izpit
2535
45 Ustni izpit - prof.dr.Pleskovič
2733
46 Ustni izpit - prof. Bošnjak
2583
47 Ustni izpit - prof. Sok
2545
48 Ustni izpit - prof. Sok
2558
49 Ustni izpit - prof. Veselko (6.3.2015)
2616
50 Ustni izpit - prof. Kmetec (26.2.2015)
2439
51 Ustni izpit - prof. dr. Andrej Čretnik
4877
52 Ustni izpit - dr. Kališnik
2723
53 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2551
54 Ustni izpit - prof. Kmetec
2501
55 Ustni izpit - dr. Sok
2411
56 Ustni izpit - prof. Geršak
2896
57 Ustni izpit - dr. Bošnjak
2510
58 Ustna vprašanja - dr. Božikov
2450
59 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2527
60 Ustni izpit - prof. Smrke
2396
61 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
2678
62 Ustna vprašanja - prof. Veselko (nov 2014)
2456
63 Ustni izpit - prof.Veselko
2440
64 Ustni izpit - prof. dr. Snoj (okt 2014)
2865
65 Ustni izpit - doc. Tomažič
2773
66 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
2166
67 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1996
68 Ustni izpit - prof. dr. Sok
2097
69 Ustni izpit - prof. Sok
1705
70 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
2065
71 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1778
72 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1664
73 Ustna vprašanja - Doc. Jelenc
1579
74 Ustna vprašanja - prof. Veselko (2014-05)
1768
75 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1676
76 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1981
77 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
2159
78 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2111
79 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2200
80 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
2084
81 Ustna vprašanja - Prof. Smrke
1740
82 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2106
83 Ustna vprašanja - prof. Prestor
4244
84 Ustna vprašanja - Dr. Omejc
2852
85 Ustna vprašanja - dr. Smrke
1870
86 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1707
87 Ustna vprašanja - Prof Bošnjak
1974
88 Ustna vprašanja - Prof. Kmetec
2032
89 Ustna vprašanja - prof. dr. Snoj
2291
90 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2561
91 Ustna vprašanja - dr. Bošnjak
2111
92 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2007
93 Ustna vprašanja - prof. dr. Dragica Smrke
3164
94 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1998
95 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1985
96 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2356
97 Ustna vprašanja - dr.Snoj
2006
98 Ustna vprašanja - prof. Sok
1860
99 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrkolj
2527
100 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2397
101 Zbrana vprašanja - dr. Sok
2355
102 Ustni izpit - dr. Sok
1911
103 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2221
104 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2181
105 Ustna vprašanja - doc. Jelenc
1931
106 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2195
107 Ustna vprašanja - Prof. Komadina
2322
108 Ustna vprašanja - prof. Sok
1760
109 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2463
110 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
2241
111 Ustna vprašanja - prof. Sok
1923
112 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2492
113 Ustna vprašanja - Dr. Tršinar
1902
114 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2189
115 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2352
116 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2216
117 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2473
118 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2001
119 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2072
120 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2551
121 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2451
122 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
2231
123 Ustna vprašanja - dr. Božikov
2134
124 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2403
125 Ustna vprašanja - Prof. Geršak
2122
126 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2290
127 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2605
128 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2397
129 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2323
130 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2483
131 Ustna vprašanja - dr. Snoj
2553
132 Ustna vprašanja - prof. Kmetec (DM)
2049
133 Ustna vprašanja - doc.Koršič
2054
134 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2439
135 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
2120
136 Ustna vprašanja - Prof. Ahčan
2411
137 Ustna vprašanja - doc. dr. Krešimir Božikov
2604
138 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2101
139 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2970
140 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2991
141 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrke
2229
142 Ustna vprašanja - doc.Koršič
2122
143 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2379
144 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2511
145 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
2149
146 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2216
147 Ustna vprašanja - prof. dr. Tršinar, 6.7.2011
2344
148 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2310
149 Ustna vprašanja - prof. Sok
2290
150 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ahčan
2879
151 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2383
152 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2498
153 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
2536
154 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2537
155 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2323
156 Ustna vprašanja - prof.Komadina
3107
157 Ustna vprašanja - Profesor Kmetec
2412
158 Ustna vprašanja - prof. Snoj
3006
159 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2610
160 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj (2011-02-28)
2780
161 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
3304
162 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2581
163 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2473
164 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2644
165 Ustni in praktični izpit - prof. Smrke
2381
166 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2573
167 Ustni izpit - prof. Tonin
2091
168 Ustni izpit - prof. Ahčan
2525
169 Ustna vprašanja - prof. Sok
3171
170 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2695
171 Ustni izpit - prof.Smrkolj (sept.2010)
2615
172 Ustna vprašanja - dr.Sok
1948
173 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2523
174 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2307
175 Ustna vprašanja - prof. Komadina
3434
176 Ustna vprašanja - prof. Omejc (2010-07)
2528
177 Ustni izpit - prof. Tonin
2279
178 Ustni izpit - doc. Korsič
2636
179 Ustni izpit - doc. Koršič
2575
180 Ustni izpit - prof. Tonin
5165
181 Ustni izpit - prof. Smrkolj
3187
182 Ustni izpit - prof. Veselko
2872
183 Ustni izpit - prof. Smrke
2522
184 Ustni izpit - doc. Oblak
2200
185 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2465
186 Ustni izpit - prof.Prestor
2616
187 Ustni izpit - prof. Komadina
2830
188 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2153
189 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2593
190 Ustni izpit - dr. Pleskovič
3742
191 Ustna vprašanja - prof. Gadzijev
2027
192 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2750
193 Ustna vprašanje - prof. Kmetec
2086
194 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2588
195 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
2039
196 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2855
197 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3550
198 Ustna vprašanja - prof. Komadina (2009-12)
2483
199 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2578
200 Ustna vprašanja - prof. Garbrijelčič
2175
201 Ustni izpit - prof. Geršak
2514
202 Ustni izpit - prof. Pleskovič
2333
203 Ustna vprašanja - prim. Oblak
2072
204 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2958
205 Ustni izpit - prof. Komadina
3295
206 Ustni izpit - prof. Smrke
2745
207 Ustni izpit - prim.Oblak
1918
208 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2885
209 Ustni izpit - prof. Sok
2244
210 Ustna vprašanja - prim. Oblak
2273
211 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2643
212 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2432
213 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1977
214 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2514
215 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2369
216 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2339
217 Ustna vprašanja - doc. Oblak
1841
218 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2460
219 Ustna vprašanja - dr. Repše
2415
220 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2340
221 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
2378
222 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
4517
223 Ustni izpit - prof. Veselko
3367
224 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2485
225 Ustna vprašanja - doc. Ahčan
2853
226 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2440
227 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2956
228 Ustna vprašanja - prof. Omejc
3371
229 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
3453
230 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2295
231 Ustna vprašanja - dr. Sok
3161
232 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2608
233 Ustna vprašanja - prof. Tonin
2388
234 Ustna vprašanja - prof. Repše
2368
235 Ustni izpit - prof. Sok
2476
236 Ustna vprašanja- prof.Dolenc
3116
237 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2731
238 Ustna vprašanja - prof. Arnež
3463
239 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2699
240 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2327
241 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev (21. 2. 2006)
2259
242 Ustna vprašanja - prof. Oblak
3513
243 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
2480
244 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2839
245 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2408
246 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2644
247 Ustna vprašanja - prof. Pleskovic
2967
248 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2736
249 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2304
250 Ustna vprašanja - doc. Omejc
2622
251 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2374
252 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
4191
253 Ustni izpit - prof. Tonin
3311
254 Zbrana vprasanja za ustni izpit pri prof. Smrkolju
10649
255 Ustna vprašanja - prof. Baraga
3500
256 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj III
4465
257 Ustni izpit - prof. Repše
2491
258 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
3410
259 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj II
5970
260 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
5700
261 Ustna vprašanja - prof. Prestor
3451
262 Ustna vprašanja - prof. Pegan
2328
263 Ustna vprašanja - prof. Arnež
3041
264 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelcic II
3360
265 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
3646
266 Ustni izpit – prof. Geršak
5475
267 Ustni izpit - prof. Rakovec
3619
268 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
3336
269 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
3283

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - pogoji za operacijsko delo (9.11.2015)
1483
2 Kolokvij (2014-01-15)
2003
3 Kolokvij - kirurški praktikum
2935
4 Kolokviji 2009-2010
3530
5 Zbirka kolokvijev
4631
6 Zbirka kolokvijev (2002-2007)
4279
7 Kirurški praktikum (2007-11-07)
4443
8 Splošna kirurgija - kolokvij (2006-10-27)
3745
9 Zbirka kolokvijev
3597
10 Kolokvij (26.10.2001)
5286
11 Kolokvij (11.1.2002)
6091
12 Kolokvij iz abdominalne kirurgije (22.2.2002)
5520
13 Kolokvij - 15.3.2002
5638
14 Kolokvij (16.1.2002)
4668

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Rekonstruktivni posegi po kirurškem zdravljenju raka dojk
1777
2 Zasevki raka debelega črevesa in danke v jetrih
1777
3 Posttravmatska psevdocista vranice
1860
4 Zunajtelesni obtok
2080
5 Ligamentarne poškodbe gležnja
2490
6 Zlomi dlančnic
2628
7 Odprti zlomi
3797
8 Poškodbe medenice (2011)
2974
9 Akutni skrotum
8016
10 Kronična rana
3646
11 Tumorji srca
3847
12 Laparoskopska anatomija abdomna
3159
13 Akutno vnetje slepiča
29612
14 Aortna disekcija (2008)
4715
15 Lokalna anestezija (tekst in prezentacija)
3412
16 Zunajtelesni krvni obtok (2007-05)
4166
17 Operacije srčnih zaklopk
2616
18 Oskrba rane
3845
19 Pozne posledice opeklin (2007)
2269
20 Poškodbe hrbtenice (tekst&prezentacija)
26473
21 Kirurški ileus (tekst & prezentacija)
4077
22 Primarni hiperparatiroidizem (tekst in prezentacija)
13818
23 Zapleti ulkusne bolezni
5758
24 Zdravljenje srčnih bolezni z matičnimi celicami
2218
25 Terapevtski pristopi k poškodbam križnih vezi
2411
26 Vloga absorptivnega povoja pri zdravljenju opeklinskih ran
2988
27 Peristomalna hernija
7769
28 Menjava in plastika mitralne zaklopke
3017
29 Acianotične prirojene srčne napake
2248
30 Prirojene srčne napake
13462
31 Multiformni glioblastom
3617
32 Akutni holecistitis
4306
33 Zlomi kolka
12049
34 Karotidna endarterektomija
3263
35 Anevrizma trebušne aorte
6694
36 Ciste in tumorji mediastinuma
11822
37 Kirurske indikacije za zdravljenje zasevkov MM
3337
38 Konzervativno zdravljenje poškodb hrbtenice
7967
39 Kirurška anatomija medenice (2006-01)
3599
40 2006-01-23 Indikacije za operativni poseg na aortni zaklopki
6601
41 Kronična rana
12695
42 Razjede zaradi pritiska
5229
43 Kirurško zdravljenje zapletov Crohnove bolezni
7271
44 Poškodbe vratne hrbtenice
28782
45 Poškodba sprednje križnje vezi in artroskopska rekonstrukcija s presadki
12808
46 Akutni lokalni zapleti kirurškega zdravljenja
11973
47 Ledvični kamni
14585
48 Celjenje ran v vlažnem okolju
20813
49 Zlomi vratu femurja
7348
50 Atrezija požiralnika
9494
51 Zlomi čolniča
4439
52 Poškodbe zgornjega skočnega sklepa
14376
53 Zlomi čolnička
3718
54 Rekonstrukcija dojke
4395

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Domača stran Katedre za kirurgijo
1566