Kirurgija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Izpiski - odgovori na osnovna ustna vprašanja
1764
2 Dnevnik ambulantnih vaj
1386
3 Vzorec kirurške (travmatološke) odpustnice
2011
4 Nevrokirurški pristopi
1516
5 Seznam izpraševalcev po dnevih
3268
6 Vaje v Novem mestu
1964
7 Povzetki nekaterih poglavij knjige
3493
8 Poškodbe zapestja (5. Kokaljevi dnevi)
2588
9 Povzetek Praktikuma
4220
10 Poškodbe kolenskega sklepa
2138
11 Praktični kirurški posegi
3659
12 Politravma (Kristan A, Košir R)
5411
13 Urologija (prof. Tršinar)
4354
14 Pozne posledice opeklin
3843
15 Zlomi čolnička
5590
16 Kirurški praktikum - nasveti za učenje
7325
17 Kaj se učiti za kolokvij iz splošne kirurgije in Praktikum
6330
18 Kirurško zdravljenje melanoma (prezentacija)
3236
19 2005-12-15 Dnevnik ambulantnega dela vaj
6607
20 Vgradni materiali v kirurgiji - gradivo za kolokvij
7572
21 Rekonstrukcija dojke po mastektomiji
7484
22 Literatura za kolokvij
8386
23 Priporočena literatura
5825

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana pisna vprašanja (travmatologija)
718
2 Pisni izpit - 8.6.2016
1761
3 Pisna Vprašanja
1552
4 Pisna vprašanja (6.4.2016)
1441
5 Pisni izpit (3.2.2015)
1869
6 Pisni izpit (3.2.2015)
1762
7 Ustna vprašanja - prof. Koršič
2457
8 Pisna vprašanja (2014-06-20)
2250
9 Pisna vprašanja (2014-02-07)
2565
10 Pisna vprašanja (2013-11-29)
1934
11 Pisna vprašanja (2013-09-27)
2122
12 Pisni izpit (2013-04-12)
2196
13 Pisna vprašanja - dr.Geršak
2374
14 Pisna vprašanja (2012-01)
2151
15 Pisna vprašanja (2012-06)
2424
16 Pisni izpit (2012-02-17)
2536
17 Zbirka vprašanj (MF MB)
2772
18 KRG Baza Vprašanj
8274
19 Pisna vprašanja (2009-09-25)
3229
20 Pisna vprašanja (2006-12-01)
4922
21 Pisna vprašanja
3841
22 Zbirka pisnih izpitov
4642

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Bošnjak (21.8.2020)
301
2 Ustni izpit - dr. Snoj
659
3 Ustni izpit - doc. Frangež
942
4 Ustni izpit - prof. Omejc
768
5 Ustni izpit - prof. Snoj
603
6 Ustni izpit - dr. Omejc
973
7 Ustni izpiti iz kirurgije - 1. sklop 2017/18
1175
8 Ustni izpit - doc. Tomaž Smrkolj
1269
9 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1074
10 Ustni izpit in vaje v SB CE - dr. Veselko
1225
11 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Omejc
1264
12 Ustni izpit - dr. Omejc
1249
13 Ustni izpit - prof. Smrkolj
1321
14 Ustna vprašanja - dr. Štupnik
2340
15 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1659
16 Zbrana ustna vprašanja - dr. Kališnik
1271
17 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1375
18 Ustna vprašanja - dr. Kališnik (zbirka)
1362
19 Ustni izpit - prof. Ahčan
1685
20 Ustna vprašanja 16/17 (zbirka) 1. sklop
2301
21 Ustna vprašanja - dr. Sok
1408
22 Zbrana vprašanja - dr. Sok
1593
23 Zbirka ustnih vprašanj - dr. Cimerman
1848
24 Zapiski in ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1446
25 Ustna vprašanja - Klokočovnik
1662
26 Ustna vprašanja - doc. Božikov
1249
27 Ustna vprašanja - prof. Roman Bošnjak
2172
28 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1914
29 Ustni izpit - prof. Ahčan
1602
30 Ustni izpit - doc. Božikov
1247
31 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1542
32 Ustni izpit - prof. Sok
1444
33 Ustna vprašanja - prof. dr. Tomislav Klokočovnik
2308
34 Ustni izpit doc. Tomažič
1714
35 Ustni izpit - prof. Ahčan
1566
36 Ustni izpit - prof. Komadina (28.7.2015)
2223
37 Ustni izpit - prof. Veselko
1976
38 Prof. Bošnjak - ustni izpit
1535
39 Ustni izpit - prof.dr.Pleskovič
1740
40 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1541
41 Ustni izpit - prof. Sok
1599
42 Ustni izpit - prof. Sok
1542
43 Ustni izpit - prof. Veselko (6.3.2015)
1640
44 Ustni izpit - prof. Kmetec (26.2.2015)
1493
45 Ustni izpit - prof. dr. Andrej Čretnik
3284
46 Ustni izpit - dr. Kališnik
1667
47 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1639
48 Ustni izpit - prof. Kmetec
1457
49 Ustni izpit - dr. Sok
1454
50 Ustni izpit - prof. Geršak
1752
51 Ustni izpit - dr. Bošnjak
1452
52 Ustna vprašanja - dr. Božikov
1486
53 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1546
54 Ustni izpit - prof. Smrke
1360
55 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
1614
56 Ustna vprašanja - prof. Veselko (nov 2014)
1461
57 Ustni izpit - prof.Veselko
1391
58 Ustni izpit - prof. dr. Snoj (okt 2014)
1783
59 Ustni izpit - doc. Tomažič
1632
60 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
1352
61 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1393
62 Ustni izpit - prof. dr. Sok
1502
63 Ustni izpit - prof. Sok
1084
64 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1471
65 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1154
66 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1081
67 Ustna vprašanja - Doc. Jelenc
1032
68 Ustna vprašanja - prof. Veselko (2014-05)
1198
69 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1045
70 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1307
71 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1574
72 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1516
73 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1570
74 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1504
75 Ustna vprašanja - Prof. Smrke
1130
76 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1430
77 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2995
78 Ustna vprašanja - Dr. Omejc
1886
79 Ustna vprašanja - dr. Smrke
1234
80 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1024
81 Ustna vprašanja - Prof Bošnjak
1359
82 Ustna vprašanja - Prof. Kmetec
1343
83 Ustna vprašanja - prof. dr. Snoj
1631
84 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1971
85 Ustna vprašanja - dr. Bošnjak
1446
86 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1342
87 Ustna vprašanja - prof. dr. Dragica Smrke
2332
88 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1370
89 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1402
90 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1572
91 Ustna vprašanja - dr.Snoj
1324
92 Ustna vprašanja - prof. Sok
1259
93 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrkolj
1839
94 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1656
95 Zbrana vprašanja - dr. Sok
1804
96 Ustni izpit - dr. Sok
1307
97 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1481
98 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1632
99 Ustna vprašanja - doc. Jelenc
1356
100 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1626
101 Ustna vprašanja - Prof. Komadina
1721
102 Ustna vprašanja - prof. Sok
1223
103 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1890
104 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1598
105 Ustna vprašanja - prof. Sok
1347
106 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1866
107 Ustna vprašanja - Dr. Tršinar
1351
108 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1544
109 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1701
110 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1565
111 Ustna vprašanja - prof. Komadina
1871
112 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1397
113 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1486
114 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1916
115 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1874
116 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
1570
117 Ustna vprašanja - dr. Božikov
1614
118 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1778
119 Ustna vprašanja - Prof. Geršak
1534
120 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1767
121 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2007
122 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1824
123 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1731
124 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1784
125 Ustna vprašanja - dr. Snoj
1893
126 Ustna vprašanja - prof. Kmetec (DM)
1436
127 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1501
128 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1826
129 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1543
130 Ustna vprašanja - Prof. Ahčan
1790
131 Ustna vprašanja - doc. dr. Krešimir Božikov
2012
132 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1518
133 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2293
134 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2325
135 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrke
1662
136 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1584
137 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
1818
138 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1929
139 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1574
140 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1619
141 Ustna vprašanja - prof. dr. Tršinar, 6.7.2011
1714
142 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1736
143 Ustna vprašanja - prof. Sok
1744
144 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ahčan
2172
145 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1793
146 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1949
147 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
1977
148 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1994
149 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1698
150 Ustna vprašanja - prof.Komadina
2501
151 Ustna vprašanja - Profesor Kmetec
1873
152 Ustna vprašanja - prof. Snoj
2359
153 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
1996
154 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj (2011-02-28)
2207
155 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2698
156 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1911
157 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1812
158 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1945
159 Ustni in praktični izpit - prof. Smrke
1798
160 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1970
161 Ustni izpit - prof. Tonin
1516
162 Ustni izpit - prof. Ahčan
1854
163 Ustna vprašanja - prof. Sok
1523
164 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2095
165 Ustni izpit - prof.Smrkolj (sept.2010)
2024
166 Ustna vprašanja - dr.Sok
1418
167 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1949
168 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1705
169 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2724
170 Ustna vprašanja - prof. Omejc (2010-07)
1927
171 Ustni izpit - prof. Tonin
1634
172 Ustni izpit - doc. Korsič
2068
173 Ustni izpit - doc. Koršič
2014
174 Ustni izpit - prof. Tonin
4198
175 Ustni izpit - prof. Smrkolj
2567
176 Ustni izpit - prof. Veselko
2210
177 Ustni izpit - prof. Smrke
1953
178 Ustni izpit - doc. Oblak
1524
179 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
1866
180 Ustni izpit - prof.Prestor
1941
181 Ustni izpit - prof. Komadina
2198
182 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1569
183 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2013
184 Ustni izpit - dr. Pleskovič
3116
185 Ustna vprašanja - prof. Gadzijev
1482
186 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2115
187 Ustna vprašanje - prof. Kmetec
1546
188 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1981
189 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
1354
190 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2172
191 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2932
192 Ustna vprašanja - prof. Komadina (2009-12)
1870
193 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1911
194 Ustna vprašanja - prof. Garbrijelčič
1588
195 Ustni izpit - prof. Geršak
1853
196 Ustni izpit - prof. Pleskovič
1754
197 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1478
198 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2306
199 Ustni izpit - prof. Smrke
2096
200 Ustni izpit - prof. Komadina
2497
201 Ustni izpit - prim.Oblak
1304
202 Ustni izpit - prof. Sok
1588
203 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2242
204 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1916
205 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1638
206 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
1742
207 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1210
208 Ustna vprašanja - prof. Komadina
1810
209 Ustna vprašanja - prof. Komadina
1759
210 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1745
211 Ustna vprašanja - doc. Oblak
1262
212 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1812
213 Ustna vprašanja - dr. Repše
1711
214 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1719
215 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1776
216 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3891
217 Ustni izpit - prof. Veselko
2773
218 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1887
219 Ustna vprašanja - doc. Ahčan
2167
220 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
1829
221 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2256
222 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1666
223 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2697
224 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2713
225 Ustna vprašanja - dr. Sok
2447
226 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2006
227 Ustna vprašanja - prof. Tonin
1759
228 Ustna vprašanja - prof. Repše
1744
229 Ustni izpit - prof. Sok
1813
230 Ustna vprašanja- prof.Dolenc
2452
231 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2118
232 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2803
233 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2074
234 Ustna vprašanja - prof. Oblak
1698
235 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev (21. 2. 2006)
1713
236 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2800
237 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2169
238 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
1862
239 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1785
240 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2031
241 Ustna vprašanja - prof. Pleskovic
2319
242 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2116
243 Ustna vprašanja - prof. Oblak
1726
244 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3602
245 Ustna vprašanja - doc. Omejc
1985
246 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1731
247 Ustni izpit - prof. Tonin
2739
248 Zbrana vprasanja za ustni izpit pri prof. Smrkolju
9810
249 Ustna vprašanja - prof. Baraga
2908
250 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj III
3928
251 Ustni izpit - prof. Repše
1859
252 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
2853
253 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj II
5328
254 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
5076
255 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2773
256 Ustna vprašanja - prof. Pegan
1777
257 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2387
258 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelcic II
2765
259 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
3061
260 Ustni izpit – prof. Geršak
4771
261 Ustni izpit - prof. Rakovec
2800
262 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2669
263 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2652

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - pogoji za operacijsko delo (9.11.2015)
957
2 Kolokvij (2014-01-15)
1384
3 Kolokvij - kirurški praktikum
2381
4 Kolokviji 2009-2010
2959
5 Zbirka kolokvijev
4077
6 Zbirka kolokvijev (2002-2007)
3761
7 Kirurški praktikum (2007-11-07)
3968
8 Splošna kirurgija - kolokvij (2006-10-27)
3132
9 Zbirka kolokvijev
3066
10 Kolokvij (26.10.2001)
4489
11 Kolokvij (11.1.2002)
5407
12 Kolokvij iz abdominalne kirurgije (22.2.2002)
4867
13 Kolokvij - 15.3.2002
5010
14 Kolokvij (16.1.2002)
4137

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Rekonstruktivni posegi po kirurškem zdravljenju raka dojk
1203
2 Zasevki raka debelega črevesa in danke v jetrih
1261
3 Posttravmatska psevdocista vranice
1143
4 Zunajtelesni obtok
1522
5 Ligamentarne poškodbe gležnja
1871
6 Zlomi dlančnic
1936
7 Odprti zlomi
2692
8 Poškodbe medenice (2011)
2325
9 Akutni skrotum
6651
10 Kronična rana
2707
11 Tumorji srca
2699
12 Laparoskopska anatomija abdomna
2461
13 Akutno vnetje slepiča
24490
14 Aortna disekcija (2008)
3660
15 Lokalna anestezija (tekst in prezentacija)
2747
16 Zunajtelesni krvni obtok (2007-05)
2811
17 Operacije srčnih zaklopk
2052
18 Oskrba rane
3126
19 Pozne posledice opeklin (2007)
1668
20 Poškodbe hrbtenice (tekst&prezentacija)
21480
21 Kirurški ileus (tekst & prezentacija)
3071
22 Primarni hiperparatiroidizem (tekst in prezentacija)
10141
23 Vloga absorptivnega povoja pri zdravljenju opeklinskih ran
2305
24 Zapleti ulkusne bolezni
3618
25 Zdravljenje srčnih bolezni z matičnimi celicami
1645
26 Terapevtski pristopi k poškodbam križnih vezi
1817
27 Peristomalna hernija
6449
28 Menjava in plastika mitralne zaklopke
2390
29 Konzervativno zdravljenje poškodb hrbtenice
5732
30 Multiformni glioblastom
2867
31 Acianotične prirojene srčne napake
1680
32 Prirojene srčne napake
11004
33 Karotidna endarterektomija
2526
34 Akutni holecistitis
2685
35 Zlomi kolka
9807
36 Kirurske indikacije za zdravljenje zasevkov MM
2525
37 Anevrizma trebušne aorte
5810
38 Ciste in tumorji mediastinuma
9283
39 Kirurška anatomija medenice (2006-01)
2818
40 2006-01-23 Indikacije za operativni poseg na aortni zaklopki
5076
41 Kronična rana
10852
42 Razjede zaradi pritiska
4333
43 Kirurško zdravljenje zapletov Crohnove bolezni
5895
44 Poškodbe vratne hrbtenice
24543
45 Poškodba sprednje križnje vezi in artroskopska rekonstrukcija s presadki
11311
46 Akutni lokalni zapleti kirurškega zdravljenja
8287
47 Ledvični kamni
12875
48 Celjenje ran v vlažnem okolju
17070
49 Zlomi vratu femurja
5747
50 Atrezija požiralnika
7943
51 Zlomi čolniča
3353
52 Poškodbe zgornjega skočnega sklepa
11414
53 Zlomi čolnička
2934
54 Rekonstrukcija dojke
3622

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Domača stran Katedre za kirurgijo
959