Kirurgija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Travmatologija - izpiski
1383
2 Izpiski - odgovori na osnovna ustna vprašanja
2912
3 Dnevnik ambulantnih vaj
1921
4 Vzorec kirurške (travmatološke) odpustnice
2791
5 Nevrokirurški pristopi
2017
6 Seznam izpraševalcev po dnevih
3766
7 Vaje v Novem mestu
2409
8 Povzetki nekaterih poglavij knjige
3999
9 Poškodbe zapestja (5. Kokaljevi dnevi)
2923
10 Povzetek Praktikuma
4688
11 Poškodbe kolenskega sklepa
2512
12 Praktični kirurški posegi
4210
13 Politravma (Kristan A, Košir R)
6059
14 Urologija (prof. Tršinar)
4812
15 Pozne posledice opeklin
4435
16 Zlomi čolnička
6568
17 Kirurški praktikum - nasveti za učenje
7803
18 Kaj se učiti za kolokvij iz splošne kirurgije in Praktikum
6760
19 Kirurško zdravljenje melanoma (prezentacija)
3603
20 2005-12-15 Dnevnik ambulantnega dela vaj
6997
21 Vgradni materiali v kirurgiji - gradivo za kolokvij
8169
22 Rekonstrukcija dojke po mastektomiji
8417
23 Literatura za kolokvij
9137
24 Priporočena literatura
6351

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana pisna vprašanja (travmatologija)
1280
2 Pisni izpit - 8.6.2016
2466
3 Pisna Vprašanja
2139
4 Pisna vprašanja (6.4.2016)
2127
5 Pisni izpit (3.2.2015)
2451
6 Pisni izpit (3.2.2015)
2288
7 Ustna vprašanja - prof. Koršič
3041
8 Pisna vprašanja (2014-06-20)
2828
9 Pisna vprašanja (2014-02-07)
3175
10 Pisna vprašanja (2013-11-29)
2520
11 Pisna vprašanja (2013-09-27)
2701
12 Pisni izpit (2013-04-12)
2784
13 Pisna vprašanja - dr.Geršak
2958
14 Pisna vprašanja (2012-01)
2725
15 Pisna vprašanja (2012-06)
3015
16 Pisni izpit (2012-02-17)
3119
17 Zbirka vprašanj (MF MB)
3352
18 KRG Baza Vprašanj
8909
19 Pisna vprašanja (2009-09-25)
3767
20 Pisna vprašanja (2006-12-01)
5538
21 Pisna vprašanja
4487
22 Zbirka pisnih izpitov
5191

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpiti - prof. Komadina
95
2 Ustna vprašanja - prof. Marko Snoj
586
3 Ustni izpit - prof. Veselko
575
4 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Bošnjak
1849
5 Ustni izpit - prof. Bošnjak (21.8.2020)
912
6 Ustni izpit - dr. Snoj
1438
7 Ustni izpit - doc. Frangež
1866
8 Ustni izpit - prof. Omejc
1420
9 Ustni izpit - prof. Snoj
1150
10 Ustni izpit - dr. Omejc
1644
11 Ustni izpiti iz kirurgije - 1. sklop 2017/18
1965
12 Ustni izpit - doc. Tomaž Smrkolj
1973
13 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1640
14 Ustni izpit in vaje v SB CE - dr. Veselko
1883
15 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Omejc
1890
16 Ustni izpit - dr. Omejc
1856
17 Ustni izpit - prof. Smrkolj
1953
18 Ustna vprašanja - dr. Štupnik
3339
19 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2299
20 Zbrana ustna vprašanja - dr. Kališnik
1799
21 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1987
22 Ustna vprašanja - dr. Kališnik (zbirka)
1916
23 Ustni izpit - prof. Ahčan
2259
24 Ustna vprašanja 16/17 (zbirka) 1. sklop
3012
25 Ustna vprašanja - dr. Sok
1969
26 Zbrana vprašanja - dr. Sok
2164
27 Zbirka ustnih vprašanj - dr. Cimerman
2735
28 Zapiski in ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1963
29 Ustna vprašanja - Klokočovnik
2248
30 Ustna vprašanja - doc. Božikov
1808
31 Ustna vprašanja - prof. Roman Bošnjak
2969
32 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2621
33 Ustni izpit - prof. Ahčan
2182
34 Ustni izpit - doc. Božikov
1798
35 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2102
36 Ustni izpit - prof. Sok
1978
37 Ustna vprašanja - prof. dr. Tomislav Klokočovnik
2855
38 Ustni izpit doc. Tomažič
2283
39 Ustni izpit - prof. Ahčan
2134
40 Ustni izpit - prof. Komadina (28.7.2015)
2846
41 Ustni izpit - prof. Veselko
2530
42 Prof. Bošnjak - ustni izpit
2087
43 Ustni izpit - prof.dr.Pleskovič
2280
44 Ustni izpit - prof. Bošnjak
2095
45 Ustni izpit - prof. Sok
2081
46 Ustni izpit - prof. Sok
2072
47 Ustni izpit - prof. Veselko (6.3.2015)
2166
48 Ustni izpit - prof. Kmetec (26.2.2015)
2005
49 Ustni izpit - prof. dr. Andrej Čretnik
4195
50 Ustni izpit - dr. Kališnik
2220
51 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2115
52 Ustni izpit - prof. Kmetec
2025
53 Ustni izpit - dr. Sok
1971
54 Ustni izpit - prof. Geršak
2403
55 Ustni izpit - dr. Bošnjak
2044
56 Ustna vprašanja - dr. Božikov
1992
57 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2073
58 Ustni izpit - prof. Smrke
1937
59 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
2174
60 Ustna vprašanja - prof. Veselko (nov 2014)
1994
61 Ustni izpit - prof.Veselko
1956
62 Ustni izpit - prof. dr. Snoj (okt 2014)
2378
63 Ustni izpit - doc. Tomažič
2265
64 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
1758
65 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1704
66 Ustni izpit - prof. dr. Sok
1824
67 Ustni izpit - prof. Sok
1407
68 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1761
69 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1484
70 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1389
71 Ustna vprašanja - Doc. Jelenc
1314
72 Ustna vprašanja - prof. Veselko (2014-05)
1496
73 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1384
74 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1703
75 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1869
76 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1834
77 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1910
78 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1802
79 Ustna vprašanja - Prof. Smrke
1465
80 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1795
81 Ustna vprašanja - prof. Prestor
3678
82 Ustna vprašanja - Dr. Omejc
2436
83 Ustna vprašanja - dr. Smrke
1566
84 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1344
85 Ustna vprašanja - Prof Bošnjak
1698
86 Ustna vprašanja - Prof. Kmetec
1742
87 Ustna vprašanja - prof. dr. Snoj
1997
88 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2296
89 Ustna vprašanja - dr. Bošnjak
1805
90 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1680
91 Ustna vprašanja - prof. dr. Dragica Smrke
2857
92 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1719
93 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1699
94 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2059
95 Ustna vprašanja - dr.Snoj
1712
96 Ustna vprašanja - prof. Sok
1582
97 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrkolj
2227
98 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2099
99 Zbrana vprašanja - dr. Sok
2096
100 Ustni izpit - dr. Sok
1625
101 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1912
102 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1941
103 Ustna vprašanja - doc. Jelenc
1673
104 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1913
105 Ustna vprašanja - Prof. Komadina
2060
106 Ustna vprašanja - prof. Sok
1509
107 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2198
108 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1941
109 Ustna vprašanja - prof. Sok
1639
110 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2199
111 Ustna vprašanja - Dr. Tršinar
1633
112 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1899
113 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2071
114 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1949
115 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2217
116 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1719
117 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1816
118 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2256
119 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2188
120 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
1948
121 Ustna vprašanja - dr. Božikov
1893
122 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2121
123 Ustna vprašanja - Prof. Geršak
1858
124 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2031
125 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2357
126 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2125
127 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2049
128 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2177
129 Ustna vprašanja - dr. Snoj
2260
130 Ustna vprašanja - prof. Kmetec (DM)
1791
131 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1805
132 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2178
133 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1866
134 Ustna vprašanja - Prof. Ahčan
2129
135 Ustna vprašanja - doc. dr. Krešimir Božikov
2307
136 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1840
137 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2650
138 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2693
139 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrke
1967
140 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1855
141 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2131
142 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2234
143 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1874
144 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1944
145 Ustna vprašanja - prof. dr. Tršinar, 6.7.2011
2035
146 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2041
147 Ustna vprašanja - prof. Sok
2036
148 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ahčan
2541
149 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2082
150 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2253
151 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
2276
152 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2277
153 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2030
154 Ustna vprašanja - prof.Komadina
2827
155 Ustna vprašanja - Profesor Kmetec
2158
156 Ustna vprašanja - prof. Snoj
2713
157 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2352
158 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj (2011-02-28)
2509
159 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
3020
160 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2269
161 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2150
162 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2317
163 Ustni in praktični izpit - prof. Smrke
2096
164 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2266
165 Ustni izpit - prof. Tonin
1823
166 Ustni izpit - prof. Ahčan
2212
167 Ustna vprašanja - prof. Sok
1803
168 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2422
169 Ustni izpit - prof.Smrkolj (sept.2010)
2327
170 Ustna vprašanja - dr.Sok
1705
171 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2249
172 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2033
173 Ustna vprašanja - prof. Komadina
3128
174 Ustna vprašanja - prof. Omejc (2010-07)
2244
175 Ustni izpit - prof. Tonin
1969
176 Ustni izpit - doc. Korsič
2376
177 Ustni izpit - doc. Koršič
2310
178 Ustni izpit - prof. Tonin
4769
179 Ustni izpit - prof. Smrkolj
2875
180 Ustni izpit - prof. Veselko
2565
181 Ustni izpit - prof. Smrke
2238
182 Ustni izpit - doc. Oblak
1855
183 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2182
184 Ustni izpit - prof.Prestor
2314
185 Ustni izpit - prof. Komadina
2547
186 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1855
187 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2318
188 Ustni izpit - dr. Pleskovič
3444
189 Ustna vprašanja - prof. Gadzijev
1751
190 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2457
191 Ustna vprašanje - prof. Kmetec
1841
192 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2303
193 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
1687
194 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2546
195 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3236
196 Ustna vprašanja - prof. Komadina (2009-12)
2193
197 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2247
198 Ustna vprašanja - prof. Garbrijelčič
1884
199 Ustni izpit - prof. Geršak
2189
200 Ustni izpit - prof. Pleskovič
2039
201 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1770
202 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2644
203 Ustni izpit - prof. Komadina
2933
204 Ustni izpit - prof. Smrke
2428
205 Ustni izpit - prim.Oblak
1624
206 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2579
207 Ustni izpit - prof. Sok
1941
208 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1951
209 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2315
210 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2087
211 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1612
212 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2173
213 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2077
214 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2039
215 Ustna vprašanja - doc. Oblak
1536
216 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2156
217 Ustna vprašanja - dr. Repše
2064
218 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2043
219 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
2082
220 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
4194
221 Ustni izpit - prof. Veselko
3086
222 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2172
223 Ustna vprašanja - doc. Ahčan
2527
224 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2128
225 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2607
226 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1981
227 Ustna vprašanja - prof. Omejc
3041
228 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
3135
229 Ustna vprašanja - dr. Sok
2796
230 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2307
231 Ustna vprašanja - prof. Tonin
2079
232 Ustna vprašanja - prof. Repše
2061
233 Ustni izpit - prof. Sok
2155
234 Ustna vprašanja- prof.Dolenc
2813
235 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2444
236 Ustna vprašanja - prof. Arnež
3108
237 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2380
238 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2011
239 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev (21. 2. 2006)
1998
240 Ustna vprašanja - prof. Oblak
3166
241 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
2184
242 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2510
243 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2086
244 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2319
245 Ustna vprašanja - prof. Pleskovic
2602
246 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2433
247 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2019
248 Ustna vprašanja - doc. Omejc
2337
249 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2039
250 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3905
251 Zbrana vprasanja za ustni izpit pri prof. Smrkolju
10219
252 Ustni izpit - prof. Tonin
3035
253 Ustna vprašanja - prof. Baraga
3214
254 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj III
4198
255 Ustni izpit - prof. Repše
2196
256 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
3140
257 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj II
5657
258 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
5440
259 Ustna vprašanja - prof. Prestor
3165
260 Ustna vprašanja - prof. Pegan
2056
261 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2712
262 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelcic II
3091
263 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
3383
264 Ustni izpit – prof. Geršak
5167
265 Ustni izpit - prof. Rakovec
3269
266 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
3033
267 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2992

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - pogoji za operacijsko delo (9.11.2015)
1255
2 Kolokvij (2014-01-15)
1756
3 Kolokvij - kirurški praktikum
2688
4 Kolokviji 2009-2010
3292
5 Zbirka kolokvijev
4384
6 Zbirka kolokvijev (2002-2007)
4053
7 Kirurški praktikum (2007-11-07)
4236
8 Splošna kirurgija - kolokvij (2006-10-27)
3456
9 Zbirka kolokvijev
3373
10 Kolokvij (26.10.2001)
4970
11 Kolokvij (11.1.2002)
5787
12 Kolokvij iz abdominalne kirurgije (22.2.2002)
5225
13 Kolokvij - 15.3.2002
5376
14 Kolokvij (16.1.2002)
4450

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Rekonstruktivni posegi po kirurškem zdravljenju raka dojk
1547
2 Zasevki raka debelega črevesa in danke v jetrih
1554
3 Posttravmatska psevdocista vranice
1646
4 Zunajtelesni obtok
1851
5 Zlomi dlančnic
2315
6 Ligamentarne poškodbe gležnja
2252
7 Odprti zlomi
3237
8 Poškodbe medenice (2011)
2710
9 Akutni skrotum
7447
10 Kronična rana
3349
11 Tumorji srca
3442
12 Laparoskopska anatomija abdomna
2886
13 Akutno vnetje slepiča
27816
14 Aortna disekcija (2008)
4374
15 Lokalna anestezija (tekst in prezentacija)
3116
16 Zunajtelesni krvni obtok (2007-05)
3637
17 Operacije srčnih zaklopk
2391
18 Oskrba rane
3572
19 Pozne posledice opeklin (2007)
2041
20 Poškodbe hrbtenice (tekst&prezentacija)
25013
21 Kirurški ileus (tekst & prezentacija)
3659
22 Primarni hiperparatiroidizem (tekst in prezentacija)
11953
23 Zapleti ulkusne bolezni
4985
24 Zdravljenje srčnih bolezni z matičnimi celicami
1951
25 Terapevtski pristopi k poškodbam križnih vezi
2161
26 Vloga absorptivnega povoja pri zdravljenju opeklinskih ran
2703
27 Peristomalna hernija
7335
28 Menjava in plastika mitralne zaklopke
2726
29 Acianotične prirojene srčne napake
2016
30 Prirojene srčne napake
12771
31 Karotidna endarterektomija
2959
32 Akutni holecistitis
3506
33 Zlomi kolka
11043
34 Kirurske indikacije za zdravljenje zasevkov MM
2976
35 Anevrizma trebušne aorte
6355
36 Ciste in tumorji mediastinuma
10797
37 Konzervativno zdravljenje poškodb hrbtenice
7127
38 Multiformni glioblastom
3295
39 Kirurška anatomija medenice (2006-01)
3306
40 2006-01-23 Indikacije za operativni poseg na aortni zaklopki
5987
41 Kronična rana
12002
42 Razjede zaradi pritiska
4864
43 Kirurško zdravljenje zapletov Crohnove bolezni
6735
44 Poškodbe vratne hrbtenice
27048
45 Poškodba sprednje križnje vezi in artroskopska rekonstrukcija s presadki
12229
46 Akutni lokalni zapleti kirurškega zdravljenja
10290
47 Ledvični kamni
13972
48 Celjenje ran v vlažnem okolju
19722
49 Zlomi vratu femurja
6688
50 Atrezija požiralnika
8819
51 Zlomi čolniča
3939
52 Poškodbe zgornjega skočnega sklepa
13082
53 Zlomi čolnička
3408
54 Rekonstrukcija dojke
4111

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Domača stran Katedre za kirurgijo
1325