Kirurgija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Izpiski - odgovori na osnovna ustna vprašanja
2357
2 Dnevnik ambulantnih vaj
1606
3 Vzorec kirurške (travmatološke) odpustnice
2334
4 Nevrokirurški pristopi
1692
5 Seznam izpraševalcev po dnevih
3489
6 Vaje v Novem mestu
2138
7 Povzetki nekaterih poglavij knjige
3740
8 Poškodbe zapestja (5. Kokaljevi dnevi)
2724
9 Povzetek Praktikuma
4437
10 Poškodbe kolenskega sklepa
2286
11 Praktični kirurški posegi
3918
12 Politravma (Kristan A, Košir R)
5694
13 Urologija (prof. Tršinar)
4550
14 Pozne posledice opeklin
4096
15 Zlomi čolnička
5976
16 Kirurški praktikum - nasveti za učenje
7532
17 Kaj se učiti za kolokvij iz splošne kirurgije in Praktikum
6551
18 Kirurško zdravljenje melanoma (prezentacija)
3398
19 2005-12-15 Dnevnik ambulantnega dela vaj
6774
20 Vgradni materiali v kirurgiji - gradivo za kolokvij
7819
21 Rekonstrukcija dojke po mastektomiji
7934
22 Literatura za kolokvij
8731
23 Priporočena literatura
6031

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbrana pisna vprašanja (travmatologija)
983
2 Pisni izpit - 8.6.2016
2077
3 Pisna Vprašanja
1803
4 Pisna vprašanja (6.4.2016)
1737
5 Pisni izpit (3.2.2015)
2121
6 Pisni izpit (3.2.2015)
1989
7 Ustna vprašanja - prof. Koršič
2704
8 Pisna vprašanja (2014-06-20)
2517
9 Pisna vprašanja (2014-02-07)
2832
10 Pisna vprašanja (2013-11-29)
2208
11 Pisna vprašanja (2013-09-27)
2370
12 Pisni izpit (2013-04-12)
2438
13 Pisna vprašanja - dr.Geršak
2634
14 Pisna vprašanja (2012-01)
2405
15 Pisna vprašanja (2012-06)
2700
16 Pisni izpit (2012-02-17)
2786
17 Zbirka vprašanj (MF MB)
3031
18 KRG Baza Vprašanj
8548
19 Pisna vprašanja (2009-09-25)
3468
20 Pisna vprašanja (2006-12-01)
5217
21 Pisna vprašanja
4110
22 Zbirka pisnih izpitov
4876

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Bošnjak
468
2 Ustni izpit - prof. Bošnjak (21.8.2020)
607
3 Ustni izpit - dr. Snoj
1019
4 Ustni izpit - doc. Frangež
1440
5 Ustni izpit - prof. Omejc
1083
6 Ustni izpit - prof. Snoj
844
7 Ustni izpit - dr. Omejc
1281
8 Ustni izpiti iz kirurgije - 1. sklop 2017/18
1566
9 Ustni izpit - doc. Tomaž Smrkolj
1595
10 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1338
11 Ustni izpit in vaje v SB CE - dr. Veselko
1553
12 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Omejc
1557
13 Ustni izpit - dr. Omejc
1524
14 Ustni izpit - prof. Smrkolj
1584
15 Ustna vprašanja - dr. Štupnik
2848
16 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1960
17 Zbrana ustna vprašanja - dr. Kališnik
1515
18 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1652
19 Ustna vprašanja - dr. Kališnik (zbirka)
1609
20 Ustni izpit - prof. Ahčan
1953
21 Ustna vprašanja 16/17 (zbirka) 1. sklop
2644
22 Ustna vprašanja - dr. Sok
1660
23 Zbrana vprašanja - dr. Sok
1849
24 Zbirka ustnih vprašanj - dr. Cimerman
2285
25 Zapiski in ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1685
26 Ustna vprašanja - Klokočovnik
1938
27 Ustna vprašanja - doc. Božikov
1482
28 Ustna vprašanja - prof. Roman Bošnjak
2572
29 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2245
30 Ustni izpit - prof. Ahčan
1880
31 Ustni izpit - doc. Božikov
1493
32 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
1795
33 Ustni izpit - prof. Sok
1686
34 Ustna vprašanja - prof. dr. Tomislav Klokočovnik
2559
35 Ustni izpit doc. Tomažič
1977
36 Ustni izpit - prof. Ahčan
1851
37 Ustni izpit - prof. Komadina (28.7.2015)
2532
38 Ustni izpit - prof. Veselko
2239
39 Prof. Bošnjak - ustni izpit
1799
40 Ustni izpit - prof.dr.Pleskovič
1995
41 Ustni izpit - prof. Bošnjak
1788
42 Ustni izpit - prof. Sok
1814
43 Ustni izpit - prof. Sok
1771
44 Ustni izpit - prof. Veselko (6.3.2015)
1897
45 Ustni izpit - prof. Kmetec (26.2.2015)
1729
46 Ustni izpit - prof. dr. Andrej Čretnik
3656
47 Ustni izpit - dr. Kališnik
1905
48 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1860
49 Ustni izpit - prof. Kmetec
1696
50 Ustni izpit - dr. Sok
1692
51 Ustni izpit - prof. Geršak
2060
52 Ustni izpit - dr. Bošnjak
1714
53 Ustna vprašanja - dr. Božikov
1724
54 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1789
55 Ustni izpit - prof. Smrke
1612
56 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
1875
57 Ustna vprašanja - prof. Veselko (nov 2014)
1713
58 Ustni izpit - prof.Veselko
1637
59 Ustni izpit - prof. dr. Snoj (okt 2014)
2062
60 Ustni izpit - doc. Tomažič
1924
61 Ustni izpit - prof. Klokočovnik
1536
62 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1541
63 Ustni izpit - prof. dr. Sok
1631
64 Ustni izpit - prof. Sok
1233
65 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1609
66 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1325
67 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1235
68 Ustna vprašanja - Doc. Jelenc
1152
69 Ustna vprašanja - prof. Veselko (2014-05)
1343
70 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1212
71 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1533
72 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1712
73 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1685
74 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1730
75 Ustna vprašanja - prof. Klokočovnik
1644
76 Ustna vprašanja - Prof. Smrke
1273
77 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1597
78 Ustna vprašanja - prof. Prestor
3302
79 Ustna vprašanja - Dr. Omejc
2117
80 Ustna vprašanja - dr. Smrke
1388
81 Ustna vprašanja - prof. Smrke
1155
82 Ustna vprašanja - Prof Bošnjak
1514
83 Ustna vprašanja - Prof. Kmetec
1526
84 Ustna vprašanja - prof. dr. Snoj
1815
85 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2135
86 Ustna vprašanja - dr. Bošnjak
1621
87 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1498
88 Ustna vprašanja - prof. dr. Dragica Smrke
2551
89 Ustna vprašanja - doc. dr. Božikov
1536
90 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1536
91 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1785
92 Ustna vprašanja - dr.Snoj
1503
93 Ustna vprašanja - prof. Sok
1417
94 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrkolj
2025
95 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1879
96 Zbrana vprašanja - dr. Sok
1923
97 Ustni izpit - dr. Sok
1436
98 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1662
99 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1781
100 Ustna vprašanja - doc. Jelenc
1520
101 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1767
102 Ustna vprašanja - Prof. Komadina
1877
103 Ustna vprašanja - prof. Sok
1360
104 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2048
105 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1756
106 Ustna vprašanja - prof. Sok
1470
107 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2029
108 Ustna vprašanja - Dr. Tršinar
1475
109 Ustna vprašanja - prof. Omejc
1727
110 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1872
111 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
1734
112 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2046
113 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1562
114 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1643
115 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2055
116 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2035
117 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
1759
118 Ustna vprašanja - dr. Božikov
1743
119 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1923
120 Ustna vprašanja - Prof. Geršak
1686
121 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1891
122 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2164
123 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
1964
124 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1882
125 Ustna vprašanja - prof. Prestor
1962
126 Ustna vprašanja - dr. Snoj
2068
127 Ustna vprašanja - prof. Kmetec (DM)
1577
128 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1649
129 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2003
130 Ustna vprašanja - dr. Kmetec
1696
131 Ustna vprašanja - Prof. Ahčan
1949
132 Ustna vprašanja - doc. dr. Krešimir Božikov
2138
133 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1683
134 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2458
135 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2490
136 Ustna vprašanja - prof. dr. Smrke
1810
137 Ustna vprašanja - doc.Koršič
1700
138 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
1964
139 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
2075
140 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1700
141 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1767
142 Ustna vprašanja - prof. dr. Tršinar, 6.7.2011
1850
143 Ustna vprašanja - Prof. Pleskovič
1874
144 Ustna vprašanja - prof. Sok
1891
145 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ahčan
2340
146 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1911
147 Ustna vprašanja - prof. Veselko
2094
148 Ustna vprašanja - doc. dr. Koršič
2110
149 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2122
150 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
1847
151 Ustna vprašanja - prof.Komadina
2655
152 Ustna vprašanja - Profesor Kmetec
2013
153 Ustna vprašanja - prof. Snoj
2523
154 Ustna vprašanja - Prof. Bošnjak
2166
155 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj (2011-02-28)
2337
156 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2838
157 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2100
158 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1960
159 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2160
160 Ustni in praktični izpit - prof. Smrke
1934
161 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
2099
162 Ustni izpit - prof. Tonin
1655
163 Ustni izpit - prof. Ahčan
2014
164 Ustna vprašanja - prof. Sok
1650
165 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2253
166 Ustni izpit - prof.Smrkolj (sept.2010)
2171
167 Ustna vprašanja - dr.Sok
1551
168 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
2090
169 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1860
170 Ustna vprašanja - prof. Komadina
2941
171 Ustna vprašanja - prof. Omejc (2010-07)
2091
172 Ustni izpit - prof. Tonin
1785
173 Ustni izpit - doc. Korsič
2204
174 Ustni izpit - doc. Koršič
2148
175 Ustni izpit - prof. Tonin
4470
176 Ustni izpit - prof. Smrkolj
2704
177 Ustni izpit - prof. Veselko
2355
178 Ustni izpit - prof. Smrke
2089
179 Ustni izpit - doc. Oblak
1673
180 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2011
181 Ustni izpit - prof.Prestor
2111
182 Ustni izpit - prof. Komadina
2367
183 Ustna vprašanja - prof. Kmetec
1693
184 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2152
185 Ustni izpit - dr. Pleskovič
3268
186 Ustna vprašanja - prof. Gadzijev
1606
187 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2273
188 Ustna vprašanje - prof. Kmetec
1691
189 Ustna vprašanja - prof. Bošnjak
2139
190 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
1510
191 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2315
192 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3086
193 Ustna vprašanja - prof. Komadina (2009-12)
2016
194 Ustna vprašanja - prof. Geršak
2067
195 Ustna vprašanja - prof. Garbrijelčič
1728
196 Ustni izpit - prof. Geršak
1983
197 Ustni izpit - prof. Pleskovič
1882
198 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1608
199 Ustna vprašanja - dr. Ahčan
2462
200 Ustni izpit - prof. Smrke
2234
201 Ustni izpit - prof. Komadina
2677
202 Ustni izpit - prim.Oblak
1428
203 Ustni izpit - prof. Sok
1730
204 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2388
205 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2072
206 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1784
207 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
1910
208 Ustna vprašanja - prim. Oblak
1351
209 Ustna vprašanja - prof. Komadina
1981
210 Ustna vprašanja - prof. Komadina
1906
211 Ustna vprašanja - prof. Veselko
1878
212 Ustna vprašanja - doc. Oblak
1391
213 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1957
214 Ustna vprašanja - dr. Repše
1855
215 Ustna vprašanja - prof. Geršak
1867
216 Ustna vprašanja - prof. dr. Kmetec
1921
217 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
4030
218 Ustni izpit - prof. Veselko
2904
219 Ustna vprašanja - prof. Smrke
2027
220 Ustna vprašanja - doc. Ahčan
2330
221 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
1966
222 Ustna vprašanja - prof. Ahčan
2416
223 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1818
224 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2848
225 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2887
226 Ustna vprašanja - dr. Sok
2590
227 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2137
228 Ustna vprašanja - prof. Tonin
1888
229 Ustna vprašanja - prof. Repše
1878
230 Ustni izpit - prof. Sok
1955
231 Ustna vprašanja- prof.Dolenc
2620
232 Ustna vprašanja - prof. Dolenc
2259
233 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2924
234 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2204
235 Ustna vprašanja - prof. Oblak
1850
236 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev (21. 2. 2006)
1837
237 Ustna vprašanja - prof. Oblak
2987
238 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2317
239 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
1997
240 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1926
241 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2157
242 Ustna vprašanja - prof. Pleskovic
2452
243 Ustna vprašanja - prof. Omejc
2273
244 Ustna vprašanja - prof. Oblak
1854
245 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
3743
246 Ustna vprašanja - doc. Omejc
2160
247 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
1857
248 Ustni izpit - prof. Tonin
2874
249 Zbrana vprasanja za ustni izpit pri prof. Smrkolju
9993
250 Ustna vprašanja - prof. Baraga
3054
251 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj III
4058
252 Ustni izpit - prof. Repše
2003
253 Ustna vprašanja - prof. Gadžijev
2983
254 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj II
5499
255 Ustna vprašanja - prof. Smrkolj
5278
256 Ustna vprašanja - prof. Prestor
2944
257 Ustna vprašanja - prof. Pegan
1903
258 Ustna vprašanja - prof. Arnež
2543
259 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelcic II
2900
260 Ustna vprašanja - prof. Gabrijelčič
3213
261 Ustni izpit – prof. Geršak
4944
262 Ustni izpit - prof. Rakovec
3006
263 Ustna vprašanja - prof. Tršinar
2829
264 Ustna vprašanja - prof. Pleskovič
2805

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij - pogoji za operacijsko delo (9.11.2015)
1089
2 Kolokvij (2014-01-15)
1559
3 Kolokvij - kirurški praktikum
2515
4 Kolokviji 2009-2010
3098
5 Zbirka kolokvijev
4200
6 Zbirka kolokvijev (2002-2007)
3888
7 Kirurški praktikum (2007-11-07)
4087
8 Splošna kirurgija - kolokvij (2006-10-27)
3290
9 Zbirka kolokvijev
3184
10 Kolokvij (26.10.2001)
4694
11 Kolokvij (11.1.2002)
5564
12 Kolokvij iz abdominalne kirurgije (22.2.2002)
5008
13 Kolokvij - 15.3.2002
5167
14 Kolokvij (16.1.2002)
4259

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Rekonstruktivni posegi po kirurškem zdravljenju raka dojk
1378
2 Zasevki raka debelega črevesa in danke v jetrih
1405
3 Posttravmatska psevdocista vranice
1475
4 Zunajtelesni obtok
1644
5 Ligamentarne poškodbe gležnja
2012
6 Zlomi dlančnic
2082
7 Odprti zlomi
2894
8 Poškodbe medenice (2011)
2494
9 Akutni skrotum
7041
10 Kronična rana
3000
11 Tumorji srca
3012
12 Laparoskopska anatomija abdomna
2641
13 Akutno vnetje slepiča
26351
14 Aortna disekcija (2008)
4038
15 Lokalna anestezija (tekst in prezentacija)
2941
16 Zunajtelesni krvni obtok (2007-05)
3196
17 Operacije srčnih zaklopk
2196
18 Oskrba rane
3312
19 Pozne posledice opeklin (2007)
1839
20 Poškodbe hrbtenice (tekst&prezentacija)
23525
21 Kirurški ileus (tekst & prezentacija)
3360
22 Primarni hiperparatiroidizem (tekst in prezentacija)
10905
23 Vloga absorptivnega povoja pri zdravljenju opeklinskih ran
2490
24 Zapleti ulkusne bolezni
4338
25 Zdravljenje srčnih bolezni z matičnimi celicami
1777
26 Terapevtski pristopi k poškodbam križnih vezi
1958
27 Peristomalna hernija
6828
28 Menjava in plastika mitralne zaklopke
2530
29 Konzervativno zdravljenje poškodb hrbtenice
6451
30 Multiformni glioblastom
3011
31 Acianotične prirojene srčne napake
1828
32 Prirojene srčne napake
11894
33 Karotidna endarterektomija
2734
34 Akutni holecistitis
2987
35 Zlomi kolka
10391
36 Kirurske indikacije za zdravljenje zasevkov MM
2769
37 Anevrizma trebušne aorte
6083
38 Ciste in tumorji mediastinuma
10033
39 Kirurška anatomija medenice (2006-01)
3056
40 2006-01-23 Indikacije za operativni poseg na aortni zaklopki
5556
41 Kronična rana
11477
42 Razjede zaradi pritiska
4577
43 Kirurško zdravljenje zapletov Crohnove bolezni
6374
44 Poškodbe vratne hrbtenice
25822
45 Poškodba sprednje križnje vezi in artroskopska rekonstrukcija s presadki
11795
46 Akutni lokalni zapleti kirurškega zdravljenja
9416
47 Ledvični kamni
13375
48 Celjenje ran v vlažnem okolju
18514
49 Zlomi vratu femurja
6203
50 Atrezija požiralnika
8373
51 Zlomi čolniča
3610
52 Poškodbe zgornjega skočnega sklepa
12212
53 Zlomi čolnička
3134
54 Rekonstrukcija dojke
3827

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Domača stran Katedre za kirurgijo
1109