Kolokvij (11.1.2002)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (11-1-vprasanja.rtf)11-1-vprasanja.rtf17 kB
1.Značilni klinični znaki zloma dlančnice so: a) oteklina na hrbtišču roke; b) izpad občutljivosti v predelu
distalno od zloma; c) prikrajšava prsta, ki mu pripada poškodovana kost; d) značilna bolečina na
pritisk; e) kladivast prst.
A a, d, e
B a, b, c
C b, c, e
D c, e
E a, c, d

2. Funkcionalno zdravljenje zlomov pomeni takšno zdravljenje, da ni imobiliziran noben sklep. Na
funkcionalni način lahko zdravimo vse zlome v telesu.
A prva trditev je pravilna, druga je napačna
B prva trditev je napačna, druga je pravilna
C prva in druga trditev sta napačni
D prva in druga trditev sta pravilni in vzročno povezani
E prva in druga trditev sta pravilni in nista vzročno povezani

3.Ruptura rotatorne manšete po padcu na ramo:
A omejena in boleča gibljivost v rami
B deformacija ac sklepa
C gnojna sekrecija iz rame
D nestabilni ramenski sklep
E povišana temperatura

4. Najmanj poškoduje žilje naslednja osteosinteza:
A intramedularna z brušenjem medularnega kanala
B intramedularna na zaklep
C s ploščo
D s ploščo in posameznimi vijaki
E z dvema ploščama

5. Katero od naštetih stanj pri poškodbi prsnega koša, ni indikacija za operacijo:
A raztrganina požiralnika
B serijski zlomi reber
C raztrganine sapnika ali velikih bronhijev
D raztrganina prepone
E rana srca

6. Za hitro rast kostnega kalusa je najbolj pomemben dejavnik :
A povsem rigidna imobilizacija
B visoka koncentracija kalcija v krvi
C dednost
D dednost
E ohranjena žilna mreža v predelu ob zlomu

7. Za katero herniacijo možganov so značilne ptoza, midriaza, hemianopsija in hemipareza
A tonzilarno herniacijo
B herniacijo girusa rektusa
C centralno herniacijo
D herniacijo druge čelne vijuge
E unkalno herniacijo

8. Nezavesten poškodovanec ima dve uri po poškodovanju RR 70/40, frekvenco pulsa 140/min, Ht 0,39.
Potrebuje takoj:
A 0,9 Na Cl 1000 ml
B nobenim od teh
C HES 500 ml
D transfuzijo krvi 500 ml
E adrenalin

9.Pri politravmatiziranemu se ukvarjamo najprej le s poškodbami, ki ogrožajo poškodovančevo življenje.
Pri majhnih poškodbah moramo ugotoviti vse, tudi najmanjše poškodbe.
A prva in druga trditev sta pravilni in vzročno povezani
B prva trditev je napačna, druga je pravilna
C prva in druga trditev sta pravilni in nista vzročno povezani
D prva in druga trditev sta napačni
E prva trditev je pravilna, druga je napačna

10. Notranja imobilizacija ni:
A osteosinteza z žicami na priteg
B osteosinteza z vijaki
C osteosinteza z zunanjim fiksatorjem
Dosteosinteza z ploščo
Eintramedularna osteosinteza

11. Kaj od naštetega NI absolutna indikacija za replantacijo prsta: a) amputacija palca; b) amputacija v
več ravneh; c) amputacija pri otrocih; d) amputacija kazalca; e) amputacija sredinca, prstanca in
mezinca.
A c, d
B a, c, d
Cb, e
D b, d
E a, b

12. Med osnovne laboratorijske preiskave pri politravmatiziranem NE spada:
A hemogram
B določanje mioglobina v krvi
C saturacija krvi z kisikom
D elektroliti
E alkohol v krvi

13. Pri pseudoartrozi je motnja pri oblikovanju:
Aničesar od tega.
B fibroznega kalusa
C kolagenske mreže
D hrustančnega kalusa
E kostnega kalusa

14. Arterija ligamenti capitis femoris prekrvljuje:
A manjši del glavice stegnenice
B lateralni del kolčne sklepne ponvice
Cvečji del glavice stegnenice
D vrat stegnenice
E trohanterni masiv

15. Oskrba zloma velikega tuberkla humerusa pri mladih poškodovancih z dislokacijo 10 mm :
A takojšnjo razgibavanje
B zaprta repozicija fragmenta (brez op)
C pacient naj jemlje le analgetike
D operativna terapija: fiksacija z vijakom
E zamavčenje rame v desaultu

16. Smrt pri tenzijskem pnevmotoraksu nastane zaradi:
A motenj izdiha
B pritiska na sapnik
C vtočnih motenj srca
D premika medpljučja
E motenj vdiha

17. Roko položimo s hrbtno stranjo na ravno podlago. Preiskovani prst iztegnemo in ga s pritiskom nad
predelom PIF sklepa in srednjega členka učvrstimo ob podlago. Aktiven upogib končnega členka
poškodovanega prsta je znak dobrega delovanja katere anatomske strukture
A abduktorja palca
B kite povrhnje upogibalke prsta
C nobene od naštetih struktur.
D digitalnega živca
E kite globoke upogibalke prsta

18. Katera klinična značilnost ne sodi v skupino z nizkim tveganjem za intrakranialno poškodbo
A obsežni hematomi skalpa
B glavobol
C izguba zavesti
D vrtoglavica
E raztrganine po obrazu

19. Zaklinjen zlom vratu humerusa v rentgenološko dobrem položaju:
A operacija
B vstavimo ramensko endoprotezo
C repozicija in imobilizacija v mavcu
D zašijemo rotatorno manšeto
E nekaj dni nošnja roke v miteli in začnemo s postopnim razgibavanjem ramenskega sklepa

20. Kaj ne velja za pretres možganov
A možgani so v hiperglikolitični in hipermetabolični fazi
B CT in MR glave sta normalna
C kratkotrajna izguba zavesti
D spremembe na EEG
E izguba zavesti več kot 6 ur

21.Poškodovanec ima dve uri po poškodovanju RR 70/40, frekvenco pulsa 140/min, Ht 0,25. Potrebuje
takoj:
A fiziološko raztopino
B nadomestke plazme
C tekočino per os
D 5 glukozo
E ringerjev laktat

22. Penetrantna zunanja poškodba je tista, ki prekine:
A visceralni peritonej
B debelo črevo
C duodenum
D visceralno plevro
E parietalni peritonej

23.Sighnov indeks predstavlja:
A klasifikacijo zlomov stegnenice
B anatomski pojem
Cmorfološko oceno spodnjega dela stegnenice
D rtg oceno gostote kostnih letvic v področju kolka
E morfološko oceno pogačice

24. Kompliciran zlom pomeni, da je nad zlomom rana kože. Subperiostalni zlom pomeni, da je kost cela,
prekinjen pa je le zadebeljen periost.
A prva trditev je pravilna, druga je napačna
B prva in druga trditev sta pravilni in nista vzročno povezani
C prva in druga trditev sta napačni
D prva in druga trditev sta pravilni in vzročno povezani
E prva trditev je napačna, druga je pravilna

25. Katero od naštetih stanj ne ogroža neposredno življenja poškodovanca:
Araztrganina požiralnika
B obsežni hematotoraks
C tenzijski pnevmotoraks
D zapora dihalne poti
E tamponada srca

26. Katera preiskava ne spada med osnovno mrežo slikovnih preiskav pri politravmatiziranemu:
A rtg glave
B rtg medenice
C rtg trebuha na levem boku
D rtg prsnega koša
E aortografija

27. Skeletna trakcija - ekstenzija -na Brownovi opornici je absolutna kontraindikacija pri:
A zlomih distalnega dela stegnenice
B pertrohanternih zlomih
Cmedialnih zlomih vratu stegnenice ( Garden IV in Pauwells III )
D subtrohanternih zlomih
E impaktiranih zlomih vratu stegnenice pravilen

28. Za odprt (kompliciran) zlom značilen zaplet je:
A kontraktura sklepov
B atrofija kosti
C pseudoartroza
D deformacija
E osteitis

29. Kateri del telesa je pri politravmi najpogosteje prizadet
A prsni koš
B trebuh
Chrbtenica
D ekstremitete
E glava

30. Beckov trias je značilen za:
A hipovolemijo
B kardiogeni šok
C tamponado srca
D septični šok
E multiple zlome