Kolokvij (26.10.2001)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (26-10-vprasanja.rtf)26-10-vprasanja.rtf17 kB
(Vir: kirurgija.net)

1. Izberi pravilno trditev!
A. Posamezni povratni šiv po Donatiju, je gledano s površine rane povsem asimetričen šiv, zunanji del
šiva je le na eni strani rane, podkožni del pa na drugi
B. Tekoči intradermalni šiv po Chassignacu je v celoti skrit pod površje kože. Vidna sta le začetek in
konec šiva.
A prva trditev je pravilna, druga pa napačna
B prva in druga trditev sta napačni
C prva trditev je napačna, druga pa pravilna
D prva in druga trditev sta pravilni in nista vzročno povezani
E prva in druga trditev sta pravilni in vzročno povezani

2. Za tetanus ni značilno:
A tetanični endotoksin in anaerobni nesporogeni bacil
B anaerobni nesporogeni bacil
C anaerobni sporogeni bacil
D tetanični endotoksin
E tetanični eksotoksin

3.Kateri od naštetih šivalnih materialov so primerni za šiv kite fleksorja na prstu
1. Ethilon
2. Prolene
3. Tycron
4. PDS
5. Vycril
6. Dekson
7. Mersilk
A 4,5,6,7
B 1,2,3,4,5,6
C 1,2,3
D 3,4,5
E 7

4. Za izrez benignih tvorb na obrazu bomo uporabili
A VY ekscizijo.
B tangencialno ekcizijo.
C vretenasto ekscizijo.
D drenažno ekscizijo.
E radikalno nekrektomijo.

5. Izberi pravilno trditev!
A. Stoma je kirurško narejena povezava nekega votlega organa ali telesne votline s površino telesa.
B. Anastomoze ali povezave so rekonstrukcijski posegi, kjer med seboj na različne načine spajamo
cevasta ali valjasta tkiva.
A prva trditev je pravilna, druga pa napačna
B prva in druga trditev sta pravilni in nista vzročno povezani
C prva in druga trditev sta pravilni in vzročno povezani
D prva trditev je napačna, druga pa pravilna
E prva in druga trditev sta napačni

6. Držalni instrumenti so:
a) enostavni
b) togi
c) sestavljeni
d) na funkcionlnem delu so vedno topi
e) v zgradbi so kevlarjeva vlakna, zato so lahki
A b
B a
C a, b
D a, e
E c, d, e

7. Za zdravljenje akutnih kirurških okužb dajemo bolnikom antibiotike glede na: (označi nepravilno
trditev)
A znani, izkustveni učinek zdravila na pričakovane povzročitelje
B vpliv na obrambne mehanizme gostitelja
C rezultate antibiograma
D škodljive sopojave zdravila
E farmakokinetične lastnosti zdravila

8. Pri tangencialni eksciziji
A napravimo vrez tkiva.
B imamo pogosto težave s pasjim ušesom.
C uporabimo rezilo št.15.
D napravimo izrez tkiva.
E moramo upoštevati Langerjeve črte.

9. Poveži med seboj kirurga in postopek. Pravilna kombinacija je:
1. Lister a. ekscizija rane
2. Bergman b. antisepsa
3. Fridrich c. asepsa
4. Bernard d. presaditev srca
A 1d, 2c, 3a, 4b
B 1b, 2d, 3a, 4c
C 1d, 2c, 3a, 4b
D 1b, 2c, 3a, 4d
E 1c, 2a, 3d, 4b

10. Kirurški poseg za trajno ozdravljenje vraščenega nohta je:
A ekscizija matriksa
B delna odstranitev nohta
C ekscizija mehkih tkiv obnohtja
D incizija, dren
E delna ostranitev nohta, obnohtja in matriksa

11.Okužbe na diabetičnem stopalu so praviloma:
A gram pozitivne aerobne
B gram pozitivne anaerobne
C mešane
D gram negativne aerobne
E gram negativne anaerobne

12. Ugrizne rane moramo obravnavati (obkroži nepravilen odgovor):
A sistemsko dati antibiotik
B antitetanična imunizacija
C ekscizija in šivanje
D ne smemo jih zapirati
E ne smemo šivati kit in živcev

13. Izloči napačno trditev v zvezi z vretenasto ekscizijo (izrezom) malih kožnih lezij!
A pomembna je natančna prilagoditev dermisa
B uvrstimo jo vzdolž kožnih gub, tako da je brazgotina čim manj vidna
C rano zapiramo v plasteh
D optimalno razmerje med vzdolžno in prečno osjo vretenastega izreza je 1:1
E brazgotima po izrzu bo manjša, kadar rano imobiliziramo s tenzijskimi trakovi( Steri-strip)

14.Za nektrotizirajoči fasciitis je značilno:
A ostra bolečina, brez drugih zunanjih vnetnih znakov
B pordelost vnetega predela
Ckrč žvekalnega mišičja
D obsežna oteklina
E gangrena prstov na nogi

15. Incizija (vrez) in vstavitev drena je primeren kirurški postopek za oskrbo:
A vnetja v fazi celulitisa
B zanohtnice
C abscesa v globokih tkivih
D vnetega tumorja mehkih tkiv
E abscesa v površinskih tkivih

16. Za akutni gnojni tenosinovitis prstov ni značilno:
A zmerna oteklina prsta
B prizadeti prst v semifleksiji
C bolečina na upogibalni strani prsta
D bolečina na iztezni strani prsta
E bolečina pri poizkusu iztegovanja prsta

17. Vsi materiali v kirurgiji, ki pridejo za daljši ali krajši čas v stik z odprto operativno rano morajo imeti
sledeče lastnosti:
a) sterilnost
b) nealergenost
c) nekancerogenost
d) resorbilnost
e) netoksičnost
A b, c, d
B a, c, e
C a, c, d, e
D a, b, d, e
E a, b, c, d, e

18. Izberi najdebelejšo nit:
A Dexon: 0
B Nylon: 10/0
C Etilon: 4/0
D Svila: 2
E Tyicron: 2/0

19. Izloči napačno trditev v zvezi z brazgotinjenjem!
A brazgotina je manjša kadar jo imobiliziramo s tenzijskimi trakovi
B brazgotina je večja kadar se rana okuži in pride do vnetja
C brazgotina je manjša kadar leži pravokotno na tenzijske črte kože-Langerjeve linije
D brazgotina je najbolj opazna v prvih mesecih po operaciji
E v prvih tednih po zašitju rane je v brazgotini povečana fibroblastna aktivnost

20. Pri eksciziji malignega kožnega tumorja na uhlju bomo izbrali vretenasto ekscizijo.
Upoštevali bomo Langerjeve črte.
A prva in druga trditev sta napačni
B prva in druga trditev sta pravilni in vzročno povezani
C prva trditev je pravilna, druga pa napačna
D prva trditev je napačna, druga pa pravilna
E prva in druga trditev sta pravilni in nista vzročno povezani

21. Drenažna ekscizija je primeren kirurški poseg za oskrbo:
A vnetja v fazi celulitisa
B abscesa v telesni votlini
C flegmona v površinskih in globokih tkiv
D abscesa v globokih tkivih
E abscesa v površinskih mehkih tkivih

22.V Sloveniji je združil doktrine graške in dunajske kirurške šole in ustanovil katedro za kirurgijo:
A prof. Izidor Papo
B prof. Edo Šlajmer
C prof. Franc Derganc
D prof. Božidar Lavrič
E prof. Vladimir Guzelj

23. Pri čistih operacijah pričakujemo pooperacijske okužbe v:
A 10
B 15
C 20
D 0 - 0,2
E 2- 5

24.Poveži imena šivalnih materialov s posameznimi lastnostmi!
šivalni materiali:
a) catgut
b) svila
c) poliglikolat (Vicryl)
d) poliamid (Etilon))
e) poli-para-dioksin (PDS)
f) poliester (Tycron)
g) polipropilen (Prolene)
lastnosti:
1) resorbilnost
2) neresorbilnost
A 1:b,c,d; 2: a, e,f g
B 1:a,b,c,d,e; 2:e,f g
C 1:a,b,c,d; 2:e,f g
D 1:a,d,e; 2:b,c,f,g
E 1:a,c,e; 2:b,d,f,g

25.Vnetje globokega dlanskega prostora ni:
A gnojno vnetje tenarjevega prostora
B gnojno vnetje hipotenarjevega prostora
C absces v obliki peščene ure
D gnojno vnetje srednjega dlanskega prostora
E sindrom karpalnega kanala

26.Katere od naštetih oznak za konico kirurške igle niso možne
1. R (round): okrogla
2. L: lanceta
3. SP: spatula
4. T : troacar
5. S: naostrena triroba
6. M: micropoint
A 2,4,6
B 4,5,6
C 1,2,3
D 2,3,4,5,6
E 1,2,3,4,5,6

27. Najbolj primeren antibiotik za zdravljenje karbunkla je:
A cefalosporin
B kinolon
C penicilin
D makrolid
E antistafilokokni penicilin

28. Za prijemalko po Peanu ne velja:
a) je sestavljen instrument
b) na funkcionalnem delu ima zobca
c) funkcionalni del je vedno raven
d) navadno je iz kevlarja in titaniuma
e) namenjen je tudi topemu razmikanju tkiva
A a, b, c
B a,e
C b, c, d
D cde
E b, c, e

29. Preventivno dajanje antibiotikov je potrebno pri:
A operaciji golše
B operaciji zaradi raka na širokem črevesu
C eksciziji podkožnga lipoma
D oskrbi sveže površinske rane
E operaciji zaradi razjede na dvanajstniku

30. Kateri od naštetih profilov telesa kirurške igle ni verjeten
A L: lanceta
B T : troacar
C SP: spatula
D S: trikotnik
ER (round): okrogel