Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
8628
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
4361
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
5943
4 Povzetek snovi
3561
5 Informatika - zapiski
6626
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3372
7 Javno zdravje - Zapiski
5377
8 Deontologija - zapiski
11276
9 Informatika - Učno gradivo
6328
10 Deontologija-Izpiski
7631
11 Deontologija - Priporocena literatura
7711

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
5750
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
3870
3 [Deonto] Pisna vprašanja
3671
4 [Deonto] Pisna vprašanja
3516
5 [Deonto] Pisna vprašanja
3359
6 Pisni izpit (2011-02-01)
5071
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
6679
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
5213
9 Deontologija-Pisna vprašanja
5751
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
5445
11 Deontologija-Kolokvij
6279

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
2193
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
3026
3 Javno zdravje (2013-07-03)
2581
4 Informatika (2013-01-29)
3363
5 Javno zdravje (2013-05-27)
2621
6 Kolokvij (2013-02-12)
3325
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
3606
8 Kolokvij (2012-06)
4086
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
3282
10 Kolokvij (2012-02)
4038
11 Kolokvij (2011)
5684
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3467
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5511
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
9387

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
2892
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
4766
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
2662
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2491
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
2886
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
3147
7 Deontologija - Gladovna stavka
4845