Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
9311
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
4834
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
6415
4 Povzetek snovi
4025
5 Informatika - zapiski
7155
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3807
7 Javno zdravje - Zapiski
5845
8 Deontologija - zapiski
11785
9 Informatika - Učno gradivo
6819
10 Deontologija-Izpiski
8092
11 Deontologija - Priporocena literatura
8208

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
6356
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
4481
3 [Deonto] Pisna vprašanja
4283
4 [Deonto] Pisna vprašanja
4144
5 [Deonto] Pisna vprašanja
3941
6 Pisni izpit (2011-02-01)
5637
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
7259
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
5790
9 Deontologija-Pisna vprašanja
6319
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
6007
11 Deontologija-Kolokvij
6860

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
2649
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
3445
3 Javno zdravje (2013-07-03)
3007
4 Informatika (2013-01-29)
3776
5 Javno zdravje (2013-05-27)
3032
6 Kolokvij (2013-02-12)
3730
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
4048
8 Kolokvij (2012-06)
4507
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
3706
10 Kolokvij (2012-02)
4463
11 Kolokvij (2011)
6106
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3882
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5950
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
9838

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
3349
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
5362
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
3079
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2863
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
3267
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
3641
7 Deontologija - Gladovna stavka
5441