Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
8795
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
4450
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
6017
4 Povzetek snovi
3639
5 Informatika - zapiski
6721
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3431
7 Javno zdravje - Zapiski
5454
8 Deontologija - zapiski
11396
9 Informatika - Učno gradivo
6421
10 Deontologija-Izpiski
7727
11 Deontologija - Priporocena literatura
7800

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
5827
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
3952
3 [Deonto] Pisna vprašanja
3771
4 [Deonto] Pisna vprašanja
3604
5 [Deonto] Pisna vprašanja
3442
6 Pisni izpit (2011-02-01)
5151
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
6765
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
5288
9 Deontologija-Pisna vprašanja
5829
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
5519
11 Deontologija-Kolokvij
6363

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
2274
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
3102
3 Javno zdravje (2013-07-03)
2659
4 Informatika (2013-01-29)
3440
5 Javno zdravje (2013-05-27)
2694
6 Kolokvij (2013-02-12)
3403
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
3691
8 Kolokvij (2012-06)
4163
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
3350
10 Kolokvij (2012-02)
4119
11 Kolokvij (2011)
5758
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3539
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5585
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
9464

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
2965
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
4845
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
2736
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2552
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
2939
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
3214
7 Deontologija - Gladovna stavka
4943