Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
9065
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
4633
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
6212
4 Povzetek snovi
3819
5 Informatika - zapiski
6939
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3621
7 Javno zdravje - Zapiski
5645
8 Deontologija - zapiski
11598
9 Informatika - Učno gradivo
6609
10 Deontologija-Izpiski
7917
11 Deontologija - Priporocena literatura
8023

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
6057
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
4187
3 [Deonto] Pisna vprašanja
4008
4 [Deonto] Pisna vprašanja
3853
5 [Deonto] Pisna vprašanja
3655
6 Pisni izpit (2011-02-01)
5366
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
7000
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
5513
9 Deontologija-Pisna vprašanja
6042
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
5736
11 Deontologija-Kolokvij
6592

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
2463
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
3271
3 Javno zdravje (2013-07-03)
2835
4 Informatika (2013-01-29)
3613
5 Javno zdravje (2013-05-27)
2869
6 Kolokvij (2013-02-12)
3568
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
3871
8 Kolokvij (2012-06)
4346
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
3530
10 Kolokvij (2012-02)
4299
11 Kolokvij (2011)
5936
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3716
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5768
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
9661

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
3164
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
5105
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
2907
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2712
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
3091
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
3404
7 Deontologija - Gladovna stavka
5184