Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
8417
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
4181
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
5796
4 Povzetek snovi
3398
5 Informatika - zapiski
6428
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3261
7 Javno zdravje - Zapiski
5225
8 Deontologija - zapiski
11057
9 Informatika - Učno gradivo
6186
10 Deontologija-Izpiski
7454
11 Deontologija - Priporocena literatura
7554

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
5577
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
3718
3 [Deonto] Pisna vprašanja
3486
4 [Deonto] Pisna vprašanja
3344
5 [Deonto] Pisna vprašanja
3193
6 Pisni izpit (2011-02-01)
4913
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
6524
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
5078
9 Deontologija-Pisna vprašanja
5612
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
5299
11 Deontologija-Kolokvij
6114

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
2033
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
2909
3 Javno zdravje (2013-07-03)
2448
4 Informatika (2013-01-29)
3234
5 Javno zdravje (2013-05-27)
2511
6 Kolokvij (2013-02-12)
3207
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
3452
8 Kolokvij (2012-06)
3947
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
3163
10 Kolokvij (2012-02)
3894
11 Kolokvij (2011)
5549
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3349
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5391
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
9168

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
2747
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
4579
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
2544
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2378
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
2754
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
2987
7 Deontologija - Gladovna stavka
4646