Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
8319
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
4126
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
5748
4 Povzetek snovi
3356
5 Informatika - zapiski
6367
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3220
7 Javno zdravje - Zapiski
5176
8 Deontologija - zapiski
10987
9 Informatika - Učno gradivo
6139
10 Deontologija-Izpiski
7401
11 Deontologija - Priporocena literatura
7514

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
5481
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
3641
3 [Deonto] Pisna vprašanja
3419
4 [Deonto] Pisna vprašanja
3276
5 [Deonto] Pisna vprašanja
3133
6 Pisni izpit (2011-02-01)
4860
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
6462
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
5019
9 Deontologija-Pisna vprašanja
5550
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
5247
11 Deontologija-Kolokvij
6051

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
1986
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
2866
3 Javno zdravje (2013-07-03)
2410
4 Informatika (2013-01-29)
3188
5 Javno zdravje (2013-05-27)
2473
6 Kolokvij (2013-02-12)
3166
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
3397
8 Kolokvij (2012-06)
3902
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
3117
10 Kolokvij (2012-02)
3850
11 Kolokvij (2011)
5489
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3310
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5327
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
9060

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
2710
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
4517
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
2507
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2344
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
2717
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
2936
7 Deontologija - Gladovna stavka
4589