Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
9199
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
4743
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
6311
4 Povzetek snovi
3926
5 Informatika - zapiski
7047
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3710
7 Javno zdravje - Zapiski
5746
8 Deontologija - zapiski
11689
9 Informatika - Učno gradivo
6701
10 Deontologija-Izpiski
7999
11 Deontologija - Priporocena literatura
8119

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
6212
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
4341
3 [Deonto] Pisna vprašanja
4147
4 [Deonto] Pisna vprašanja
4007
5 [Deonto] Pisna vprašanja
3803
6 Pisni izpit (2011-02-01)
5504
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
7133
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
5654
9 Deontologija-Pisna vprašanja
6182
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
5877
11 Deontologija-Kolokvij
6733

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
2558
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
3362
3 Javno zdravje (2013-07-03)
2915
4 Informatika (2013-01-29)
3695
5 Javno zdravje (2013-05-27)
2949
6 Kolokvij (2013-02-12)
3649
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
3966
8 Kolokvij (2012-06)
4429
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
3622
10 Kolokvij (2012-02)
4384
11 Kolokvij (2011)
6025
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3794
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5867
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
9757

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
3262
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
5235
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
2992
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2789
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
3183
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
3529
7 Deontologija - Gladovna stavka
5310