Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
7849
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
3765
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
5457
4 Povzetek snovi
3132
5 Informatika - zapiski
5988
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3043
7 Javno zdravje - Zapiski
4970
8 Deontologija - zapiski
10398
9 Informatika - Učno gradivo
5863
10 Deontologija-Izpiski
7041
11 Deontologija - Priporocena literatura
7258

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
5159
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
3393
3 [Deonto] Pisna vprašanja
3149
4 [Deonto] Pisna vprašanja
3012
5 [Deonto] Pisna vprašanja
2874
6 Pisni izpit (2011-02-01)
4640
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
6185
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
4810
9 Deontologija-Pisna vprašanja
5262
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
4996
11 Deontologija-Kolokvij
5737

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
1762
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
2661
3 Javno zdravje (2013-07-03)
2232
4 Informatika (2013-01-29)
2986
5 Javno zdravje (2013-05-27)
2310
6 Kolokvij (2013-02-12)
3012
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
3172
8 Kolokvij (2012-06)
3708
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
2946
10 Kolokvij (2012-02)
3672
11 Kolokvij (2011)
5307
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3153
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5122
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
8709

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
2510
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
4183
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
2342
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2189
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
2571
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
2728
7 Deontologija - Gladovna stavka
4272