Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
8505
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
4257
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
5858
4 Povzetek snovi
3461
5 Informatika - zapiski
6501
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3305
7 Javno zdravje - Zapiski
5287
8 Deontologija - zapiski
11125
9 Informatika - Učno gradivo
6240
10 Deontologija-Izpiski
7519
11 Deontologija - Priporocena literatura
7625

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
5650
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
3782
3 [Deonto] Pisna vprašanja
3572
4 [Deonto] Pisna vprašanja
3416
5 [Deonto] Pisna vprašanja
3268
6 Pisni izpit (2011-02-01)
4977
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
6593
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
5133
9 Deontologija-Pisna vprašanja
5676
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
5368
11 Deontologija-Kolokvij
6189

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
2096
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
2957
3 Javno zdravje (2013-07-03)
2503
4 Informatika (2013-01-29)
3289
5 Javno zdravje (2013-05-27)
2558
6 Kolokvij (2013-02-12)
3255
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
3518
8 Kolokvij (2012-06)
4000
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
3212
10 Kolokvij (2012-02)
3953
11 Kolokvij (2011)
5604
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3395
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5438
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
9260

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
2803
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
4653
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
2590
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2425
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
2800
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
3037
7 Deontologija - Gladovna stavka
4721