Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
8964
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
4551
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
6126
4 Povzetek snovi
3743
5 Informatika - zapiski
6846
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3536
7 Javno zdravje - Zapiski
5565
8 Deontologija - zapiski
11511
9 Informatika - Učno gradivo
6529
10 Deontologija-Izpiski
7832
11 Deontologija - Priporocena literatura
7937

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
5956
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
4082
3 [Deonto] Pisna vprašanja
3905
4 [Deonto] Pisna vprašanja
3737
5 [Deonto] Pisna vprašanja
3562
6 Pisni izpit (2011-02-01)
5270
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
6892
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
5409
9 Deontologija-Pisna vprašanja
5936
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
5634
11 Deontologija-Kolokvij
6488

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
2381
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
3196
3 Javno zdravje (2013-07-03)
2764
4 Informatika (2013-01-29)
3541
5 Javno zdravje (2013-05-27)
2790
6 Kolokvij (2013-02-12)
3499
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
3789
8 Kolokvij (2012-06)
4264
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
3451
10 Kolokvij (2012-02)
4219
11 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3639
12 Kolokvij (2011)
5858
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5690
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
9572

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
3078
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
4977
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
2833
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2635
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
3024
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
3321
7 Deontologija - Gladovna stavka
5081