Uvod v medicino

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Uvod v Javno zdravje - zapiski
8123
2 [Deonto] Zbrana predavanja in seminarji (2013/14)
4032
3 Uvod v javno zdravje - izpiski
5630
4 Povzetek snovi
3269
5 Informatika - zapiski
6263
6 Informatika - Zdravstveni informacijski sistemi - prosojnice
3152
7 Javno zdravje - Zapiski
5096
8 Deontologija - zapiski
10879
9 Informatika - Učno gradivo
6060
10 Deontologija-Izpiski
7328
11 Deontologija - Priporocena literatura
7452

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Javno zdravje - Zbrana pisna vprašanja z odgovori
5346
2 Pisni izpit - Javno zdravje (2012-06-13)
3541
3 [Deonto] Pisna vprašanja
3337
4 [Deonto] Pisna vprašanja
3195
5 [Deonto] Pisna vprašanja
3045
6 Pisni izpit (2011-02-01)
4785
7 Informatika: Izpit (2011-01-25)
6379
8 Javno zdravje - Pisni izpit (2010-11-23)
4950
9 Deontologija-Pisna vprašanja
5466
10 Deontologija-Pisna vprašanja (2009-11-04)
5166
11 Deontologija-Kolokvij
5943

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij (2016-01-22)
1913
2 [Deonto] Kolokvij (2014-01-28)
2791
3 Javno zdravje (2013-07-03)
2336
4 Informatika (2013-01-29)
3112
5 Javno zdravje (2013-05-27)
2398
6 Kolokvij (2013-02-12)
3099
7 [Deonto] Kolokvij (2013-02-21)
3320
8 Kolokvij (2012-06)
3821
9 Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)
3047
10 Kolokvij (2012-02)
3777
11 Kolokvij (2011)
5418
12 Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)
3246
13 Informatika - Kolokvij (2011-02)
5244
14 Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)
8914

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 [Deonto] Zakon o transplantaciji in etične dileme
2639
2 Deontologija - Strokovna napaka (2011)
4406
3 Deontologija-Ženevske konvencije in humanitarno pravo
2447
4 Deontologija-Rdeci križ v Sloveniji (2007)
2285
5 Deontologija - Deklaracija O Škodljivosti Kajenja (2007)
2650
6 Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov
2870
7 Deontologija - Gladovna stavka
4494