Javno zdravje (2013-05-27)

Javno zdravje 27.5.2013

Vprašanja niso po vrsti, 3 se ne spomnem, pa to je bil test A, mel smo še B,C,D!

1. Napisat na črto še zadnjo nalogo JZ - vrednotenje JZ ukrepov

2. Kaj je ključno preden začnemo z JZ za celotno populacijo
a) pravičnost
b) informiranost
...

3. Kdo je bil pomemben tako za slovence kot za celoten svet in je rekel, da je zdravnik socialni delavec?
a) Andrija Štamper
b) Ivo Pirc
c) Oto Bismarck
d) Frenk Julio

4. Piramida nigerije, v 100ih letih se je povečala rast prebivalcev iz 2 na 16 a je to hitra al počasna rast?

5. Tabela za preventivno JZ označit notr t1 do t3

6. Kateri so najpogostejši raki pri moških v SLO

7. Kaj je del JZ vzgoje, nek podsistem za izboljšavo in preprečevanje, ki je avtonomen?

8. Uvrstit v tabelo novo in staro JZ razlike

9. Za povezat primarno, prim-prim, sek in terciarno preventivo glede na različne povedi npr. center za odvajanje od kajenja, presajanje raka dojk, delavec na terenu, promocije zdravega življenja

10. Salutogeneza, kaj je

11. Kater model se ozira po salutogenezi oz v katerega spada?
Biopsihosocialni

12. Kaj je ubistvu nek del JZ, ki poleg dajanja podatkov da še različne rezultate testov ipd. (neki tazga)
a) poučevanje
b) izobraževanje
c) vzgoja
d) učenje

13. Za kater model so značilni dejavniki tveganja?
Biomedicinski

14. Kater model si zbira sam zavarovanje?
Komercialni

15. Katera preventiva je to, če preiskujemo ljudi, ki so že morda okuženi, navidezno pa so zdravi?
Sekundarna

16. Katera preventiva z že okuženimi, oz. tisti, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo?
Terciarni/klinični neki tazga

17. Kaj odraža delež incidence?
Incidenčna gostota

13.