Kolokvij (2013-02-12)

Kolokvij D - 12.2.2013
1. Faktor vpliva
2. Deskriptorji
3.
4. 5 ovir informacijskih sistemov
5. 5 funkcij informacijskih sistemov
6. Aktivna pomoč
7. Slabosti pisnega med zapisa
8. Entiteta, atributi
9. Ključi
10. Kakovost in šumi