Biokemija 1

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Lipidi - zapiski s predavanj
1078
2 POP 2015 - encimi
2039
3 POP 2015 - proteini
1844
4 POP 2015 - nukleotidi in vodotopni vitamini
1982
5 POP 2015 - lipidi
1511
6 POP 2015 - ogljikovi hidrati
1627
7 POP 2015 - problemsko naravnani pouk
1756
8 Zapiski Biokemija 1
8320
9 Eksperimentalne metode (pregled)
1990
10 Povzetki predavanj (2011/12)
3540
11 Osnove genske tehnologije (izbirni) - zapiski
2689
12 Biogeni amini
4123
13 Literatura - zapiski predavanj 2010/2011
7314
14 Zapiski predavanj (2011) - Prvi del
4174
15 Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)
4982
16 Vprašanja za učenje z odgovori (kolokviji)
5206
17 Strukturne formule
9809
18 Priporočena literatura
7687

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Pisni izpit - biokemija steroidov (izbirni)
2228
2 Pisna vprašanja (2009-08-20)
4812
3 Pisna vprašanja (2009-09-15)
3168
4 Pisna vprašanja (2009-06-23)
2965
5 Pisna vprašanja (2009-06-02)
3042
6 Pisna vprašanja (2008-11-27)
3026
7 Pisni izpit (15.9.2008)
3113
8 Pisna vprašanja (2008-09-01)
2723
9 Večja zbirka pisnih vprašanj
4180
10 Pisna vprašanja (2007) - 08-31 in 09-14
3388
11 Izpitna vprašanja z odgovori
13292
12 Pisna vprašanja (2006-06-20)
3611
13 Pisna vprašanja (2006-06-05)
3374
14 Pisni izpit
3276
15 2006-01-10 Pisna vprasanja
3187
16 2005-12-06 Biokemija I - Pisni izpit
3168
17 Pisni izpit (1.9.2005)
3265
18 Pisni izpit - 2.9.2003
2967
19 Pisni izpit - 21.6.2005
3148
20 Pisni izpit - 11.1.2005
2974
21 Pisni izpit (7.6.05)
3087
22 Pisni izpit (5.4.2005)
3193
23 Pisna vprašanja (21.9.2004)
3201
24 Pisna vprašanja (7.9.2004)
3296
25 Pisni izpit (24.6.2004)
3215
26 Pisna vprašanja (junij 2004)
3163
27 Pisna vprašanja (24.6.2003)
3696
28 Pisna vprašanja (3.6.2003)
3857
29 Pisna vprašanja (2002)
3752
30 Pisna vprašanja 5.6.2002
3843
31 Pisna vprašanja (junij, september 2001)
3973
32 2. junijski rok 1998
4916
33 Izpit september 1998
15014
34 Pisna izpitna vprašanja
16361

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustna vprašanja - Rozman in Zorko (zbirka vprašanj)
5069
2 Ustna vprašanja - Rozman, Zorko
4515
3 Ustna vprašanja - prof. Komel (z odgovori)
4846
4 Ustna vprašanja s spomladanskih rokov (2010)
5238
5 Ustna vprašanja - prof. Lenasi
4299
6 Ustna vprašanja - prof. Zorko
5497
7 Ustna vprašanja - prof. Komel (z odgovori)
7547
8 Ustni izpit - prof. Zorko
5581
9 Par vtisov z ustih izpitov (2004)
5677
10 Ustna vprašanja - prof. Komel
7503

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 4. kolokvij
2000
2 Osnove genske tehnologije v medicini
3575
3 5. kolokvij (2012-05)
2930
4 IV. kolokvij (2012-05)
2297
5 Kolokvij (izbirni predmet - steroidi) (2012-05)
2651
6 3. Kolokvij (2012-04)
2762
7 II. kolokvij (2012-03)
2752
8 Kolokvij (2012-03)
3424
9 Ponavljalni kolokvij (6.9.05)
3915
10 Kolokvij (2004)
4011
11 Kolokvij (11.05.2004)
3608
12 Pisni kolokvij
4292
13 Kolokvij (18.12.2001)
4393

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Receptorji s tirozin kinazno aktivnostjo
1811
2 Biokemija steroidov - povzetki seminarjev
1707
3 Inhibicija s počasnim učinkom delovanja
1755
4 Oligosaharidi in polisaharidi
1294
5 Aminokisline
1748
6 Selektivni modulatorji estrogenskih receptorjev in rak dojk
2451
7 Transkripcijski faktorji
2204
8 Proteomika
5989
9 Seminarji 2005/2006
3290
10 Steroidi
5680
11 DNA vijačnica (2007)
3914
12 Transkripcijski faktorji
3219
13 Detoksifikacija (2007-01)
1954
14 Imunoterapija pri zdravljenju kokainske odvisnosti (2003-04-17)
2652
15 Transkripcijski faktorji
2464
16 RNA kot encim (tekst in prezentacija)
3291
17 Biokemijska vloga koencima Q10
3372
18 Holesterol
3312
19 Detoksifikacija encimskih sistemov
3660
20 Vitamina E in K
3554
21 2005 Detoksifikacija encimskih sistemov (prezentacija)
2321
22 Vitamin A - Železo
2116
23 Struktura in funkcija lipidotopnih vitaminov
3364
24 Identifikacija prionskih proteinov z metodo PMCA
2149
25 Proteomika in bolezni
3859
26 Proteomika bolezni
4081
27 Sladkorji kot zdravila
2107
28 Citokromi P450
4094
29 Topologija nukelinskih kislin
3767
30 Cinkovi prsti (II)
2691
31 Cinkovi prsti
3863
32 PCR in aplikacije
4942
33 Vitamini (2001)
3895
34 Vloga ogljikovih hidratov pri celičnem prepoznavanju
2955
35 Prebava ogljikovih hidratov in lipidov (1993)
5328

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Študentske strani Inštituta za biokemijo
1882