Vprašanja za učenje z odgovori (izpit)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (izpit_-_vpr._in_odg..doc)izpit_-_vpr._in_odg..doc33974 kB
Tole je nekaj vprašanj, ki so se porodila kolegici pri učenju za kolokvije in izpit iz BIKE 1 (2008/09 - zadnja generacija starega programa). Upam, da vam pride kaj prav. Lahko, da je kaj narobe, za kar se vam opravičujem. Ni se mi dalo vsega pisat v pravilni slovenščini, pa tudi kakšni primeri so rahlo odštekani, za kar je krivo dolgo obdobje učenja, preden so bili odgovori napisani. Če vm pa kej ni jasn, pa komot vprašate kkšnega prfoksa (npr. Zorka), ker so ful prijazni.

Lp :-)

To so vprašanja, odgovori pa sledijo v priponki:

IZPIT

1. DEL

1. Gnojenje s kalcijevimi solmi je problem-zakaj?
2. Zakaj je afiniteta baze do H manjša ob vezavi na aromatski obroč?
3. Biomolekule so sestavljene iz funkcionalne skupine in iz ____ ?
4. A so vse biomolekule organske molekule?
5. Kaj je bilo prvo po tvojem mnenju: proteini (encimi) ali nukleinske kisline :P?
6. Ne razumem zakaj dvojna vez veliko bolj reaktivna. A ni ravno dvojna vez močnejša oz. jo je teže razcepit?
7. Se pravi, da je v biomolekulah tako, da imamo npr. v eni biomolekuli poleg močnih kovalentnih vezi tudi več šibkih kooperativnih vezi hkrati?
8. Pa nekaj o osnovah: kaj pomenita izraza vezni in nevezni el.par?
9. Zakaj v nepolarnih topilih ne pride do hidrofobnih interakcij?
10. Kdaj pride do zmanjšanja kota v molekuli vode: npr. z 109 na 104,5 ?
11. H-vez nastane med skupino (molekulo) v kateri je vodik kovalenttno vezan na močno
12. Z večanjem T se topnost plinov zmanjšuje ane?
13. Ali obstaja kak poseben razlog za boljšo topnost CO2 v vodi v primerjavi s toponostjo kisika?
14. En sklep za potrditi oz. zavreči :P : ker se CO2 bolje topi v vodi od kisika - v alveolah pa je zelo velika vlažnost - je zato pač u alveolarnem zraku več CO2 kot pa kisika, ki je pa dominanten v vdihanem zraku ???
15. Zakaj topljenec ovira topilo? Zakaj lahko prehaja samo topilo, topljenec pa ne?
16. Zakaj so izmerjene koligativne lastnosti manjše od izračunanih?
17. Odvisnot parnega tlaka od H-vezi? Je kaka koleracija?

2. DEL

1. Ne razumem obratne osmoze.
2. Razlika med idealnimi in realnimi raztopinami
3. Ali velja to,da čiom večja je vrednost Ka, tem močnejša in tem bolj disocirana je kislina??
4. Ne razumem te trditve: v vodni raztopini so močne kisline in baze pretežno kot ioni, šibke kisline in baze pa v obliki molekul. :S
5. Če ni vode, ni pufra-kaj pa potem je? Raztopina?
6. Na kakšen način sta povezani med sabo intra in ekstracelularna tekočina?
7. Ali sta pri fosfatnem pufru pomembni 2. in 3. ionizacija ali samo 2.? Nekje sem zasledila da sta obe....
8. V kakšnem smislu velja,da je pufrska kapaciteta bikarbonatnega pufrskega sistema pri odprtem sistemu povečana?
9. Kaj nam pove ionska moč?
10. Kaj pomeni: če je reakcija v desno eksergonska,je ista reakcija v levo endergonska?
11. Kemijsko ravnotežje=kemijsko ravnovesje??
12. A ne potekajo samo endergonske reakcije na račun eksergonskih. Je možno tudi obratno?
13. Vpliv koncentracije elektrolitov na ionsko moč

3. DEL

1. Koncentracije reaktantov in produktov vplivajo na ravnotežje vedno, kadar NI red reakcije za njihovo pretvorbo enak 0????
2. Razlika med stacionarnimi in ravnotežnimi koncentracijami?
3. Elektrokemijski potencial = oksidoredukcijski potencial, ne?
4. AA to mi ni blo jasn ja::: Zakaj določa hitrost reakcije najpočasnejša stopnja?
5. Razlika v energijskem profilu kemijske in biokemijske reakcije..
6. Kaj pomeni dejstvo,da je odsotnost d-orbital v ogljiku velika? Ne znam si predstavlat teh orbital :/
7. Zakaj je ogljikovodikov del org.molekule skorajda nereaktiven? Ma tlele kakšna elektornegativnost prste vmes? :P
8. Ne razumem induktivnega,resnoančnega in steričnega efekta. Za resonančnega se mi sanja nekaj-to spreminjami lego dvojne vezi,in več resonančnih oblik,posledično večja stabilnost molekule ane?
9. Biokemijski pomen izomerije je pa predvsem mišljen pri OH, AK,....?

4. DEL

1. Na kakšen način se cepi peptidna vez v močno kislem oz. bazičnem mediju?
2. Hvala Bogu za takšno energijsko bariero :P da sploh obstajamo! Če je ne bi blo, bi skoz razpadal...Samo ni mi jasno od kod to vse pride-en.bariera,aktivacijska energija. Kje je začetek? Če sploh je? :P
3. Ali ima tudi dihidroksiaceton le en kiralni center, glede nato, da ima gliceraldehid samo enega in imata oba enak n=3?
4. Zakaj se D-fruktoza zapre u petčlenski obroč in ne v 6-členskega, če je ketoheksoza?
5. Kakšen je pomen pretvarjanja alfa oblike u beta obliko? Al je dost to, da pač vemo da se lahko pretvori? :))
6. Zakaj se spec.sučnost spremeni,če pustimo nekaj ur stati raztopino beta-anomera (npr. beta-D-glukopiranoza) iz 19 na 52,2 stopinj. PRI alfa-D-glukopiranozi pa iz 113,4 na 52,2 stopinj?
7. Termina reducirajoč in nereducirajoč konec. (npr. pri škrobu,glikogenu...). Vem samo to, da se iz številnih nereducirajočih koncev s pomočjo encima glikogen-fosforilaza sprostijo velike količine glukoze.
8. Struktura amilopektina, kot sest. dela škroba je potemtakem enka strukturi glikogena ane? Razlika je samo v razvejitvah, ki so pač pri glikogenu v večjem številu - namreč ob vsakem 10. glukoznem ostanku.
9. beta-galaktozidaza = laktaza,ne?
10. D-aldoza: zato ker ima na kiralnem centru desno OH-skupino-ali zakaj?
11. Ali je furan res manj obstojna ciklična oblika? Nekje sem namreč zaseldila,da je kao zelo pomembno citiram: da je fruktoza v furanoidni, manj obstojni ciklični obliki...
12. čokoladni agar = agar s kuhano krvjo--------VEDLA? :s :S
13. Kaj predstavlja sindekan?
14. Daljša kot je veriga maščobnih kislin - slabša je topnost ane?
15. Etrski lipidi u srcu? wtf
16. Če je ciklizacija (npr.D-glukoze) ravnotežna reakcija, katere ravnotežje je v vodnem okolju pomaknjeno močno proti ciklični obliki a lahk pol trdim,da gre za eksergonsko reakcijo pri kateri je G<0?? Za ciklizacijo pa se lahko takorečkoč zahvalmo prav rotaciji okrog enojnih vezi,ne?
17. A ni pri produktih ciklizacije beta oblika trans oblika??alfa oblika je pa cis,ne?? Na slajdu je glih kontra :s
18. Piše, da ciklični monosaharidi niso planarni ..mm.. Pa neke stol projekcije so zraven narisane :S

5. DEL

1. Je kakšen poseben razlog zakaj se v primeru lipidov pri popolni oksidaciji sprosti dvakrat več energije kot pri ogljikovih hidratih? Vem npr. to, da je dobra lastnost OH, da lahko sprostijo večje količine energije ko jo nucamo, am I right? Ima s tem v zvezi kaj topnost OH.. S tem mislim to, ker so OH pač topni v vodi….
2. Ali se lahko glicerofosfolipidi in sfingolipidi združijo v micele?
3. V kakšnem smislu je pomembno, kje so dvojne vezi pri nenasičenih maščobnih kislinah?
4. Misliš, da je potrebno znat strukture 7-dehidroholesterola in kolekalciferola? :S
5. Zakaj je anhidridna vez v vodnih raztopinah nestabilna?
6. SIN in ANTI položaj baz v nukleotidih? :S
7. Kaj če denaturacija DNA ne bi bila reverzibilna? Bi umrli, ne?
8. Zakaj imajo DNA baze težnjo da se izognejo stiku z vodo?
9. Zakaj so v bližini izoelektrične točke proteini najmanj topni?
10. Saj pri denaturaciji se beljakovina lahko regenerira oz. povrne v svojo obliko, ne? Pr
koagulaciji pa ne več..
11. Zakaj sta Pro in Gly redko v alfa vijačnici? Imajo tlele kaj radikali prste vmes?
12. Kaj pomenita konkretno distalni in proksimalni histidin?
13. Vpliv inzulina na ekspresijo genov…
14. Na kakšen način ščiti glicerol protein pred proteolizo?
15. Glikoforin A in glukoza permeaza imata enako funkcijo v membrani eritrocita, ne?
16. Se ti kaj sanja o vlogi papaina pri Ig?
17. Kaj pomeni izraz antigenski repertoar? =s
18. Celični imunski odgovor…
19. Vloga lecitin-holesterol acil transferaze!
20. Transport TAG in holesterola pri nas poteka endogeno in eksogeno?
21. Če bi peptidna vez lahko rotirala - bi pi-vez razpadla ane? Bi pol sploh nastal protein?
22. Veš kaj o vlogi flavoproteinov?
23. Ali so konzervativne in nekonzervativne substitucije AK isto mišljene kot npr. točkovne mutacije??
24. Edmanova razgradnja - pač določanje Ak zaporedja,ne?
25. V kateri obliki so proteini najbolj aktivni? Terciarni ali kvartarni?
26. Ali vsebnost npr. bodisi alfa vijačnice bodisi beta strukture v nekaterih globularnih proteinih vpliva na njihovo funkcionalnost? Ali je vseeno pač*? No razen, da je oboje nujno za klasifikacijo globularnih proteinov. :P
27. Terciarna struktura naj bi bila bolj ohranjena od primarne…zanimivo,ne?
28. Vloga distalnega His (E7) pri Mb. A se on sploh veže na Mb kot se npr. proksimalni al je distalen do konca? :P
29. Kd opisuje afiniteto liganda do proteina ane? Se pravi večja kot je Kd---raje razpade in manjša je afiniteta….
30. Ali vezava kisika na Hb, ki je v T-stanju vpliva kaj na njegovo R-stanje?
31. Vezava H na Hb je odvisna od oksidacijskega stanja Hb—hm??? Pomeni to,da ima H vpliv na afiniteto Hb do kisika, ne? Se pravi več vezanega H-manj HbO2 - več Hb??
32. Ali lahko različno stanje kromatina povezujem z modifikacijami histonov? Heterokromatin/evkromatin itd.
33. Kaj pomeni dejstvo, da lipidi in proteini lateralno difundirajo v membranskem dvosloju?
34. Transport glukoze preko epitelijskih črevesnih resic? =S
35. Zasledila sem seštevanje signalov... če je teh kao več, ki se vežejo na raceptor se lahko seštejejo?? hm…
36. Razlika med primarnimi in sekundarnimi obveščevalci!
37. Koncentracija substrata v encimskih reakcijah vpliva na hitrost...se pravi večja ko bo konc. substrata, hitreje se bo vzpostavilo ravnotežje ane?
38. Potrdi če je pravilno: Manjša Km---večja kK oz. pretvorbeno število---več molekul substrata se pretvori v produkt.
39. Kaj pomeni ternarni kompleks? A je to mišljen kot prehodno stanje?