Vprašanja za učenje z odgovori (kolokviji)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (kolokvij_-_vpr._in_odg..doc)kolokvij_-_vpr._in_odg..doc143 kB
Tole je nekaj vprašanj, ki so se porodila kolegici pri učenju za kolokvije in izpit iz BIKE 1 (2008/09 - zadnja generacija starega programa). Upam, da vam pride kaj prav. Lahko, da je kaj narobe, za kar se vam opravičujem. Ni se mi dalo vsega pisat v pravilni slovenščini, pa tudi kakšni primeri so rahlo odštekani, za kar je krivo dolgo obdobje učenja, preden so bili odgovori napisani. Če vm pa kej ni jasn, pa komot vprašate kkšnega prfoksa (npr. Zorka), ker so ful prijazni.

Lp :-)

To so vprašanja, odgovori pa sledijo v priponki:


KOLOKVIJ

1.DEL

1. Kdaj ima pufer največjo pufrsko kapaciteto?
2. Zakaj v encimsko katalizirani reakciji nikoli ne nastane H2CO3?
3. 4.računska naloga na str.41
4. Zakaj je pogoj za topnost da je G<0 ??
5. Zakaj AgCl, PbCl2, BaSO4 in PbSO4 niso topni tak ko ostale soli? Sej so to soli, ne?
6. po enačbi sodeč je torej topnost manjša tem manjši je topnostni produkt ni tako?
7. Na kakšen način oz. kako poveča naboj polarnost molekule oz, njeno topnost v vodi?
8. Ali visok pH povzroči nastanek naboja? (s povečanjem pH topnost ASK narašča, no tko piše :P )
9. Kaj moramo narediti da bo sečnina alkalna?
10. Kok smo mi pri damjani pršli do pH pri 4.računski nalogi pri kokainu-7.vaja? dobl smo pH=1 & pH=13?
11. 5.naloga-del b) na strani 60--vaja Kinetika
12. Ali je pH v ekvivalentni točki večji ali manjši od 7?zakaj?
13. Zakaj je kofein topen v vroči vodi in kloroformu, z bazo ne more tvoriti soli,medtem ko sta teofilin in teobromin topna le v razredčenih alaklnih raztopinah v katerih tvorita soli?
14. Zakaj ima aminokislina v trdenm agregatnem stanju neto naboj enak 0?
15. Zakaj aminokisline z dvema vrednostima pKa pri fiziološkem pH nimajo nobene pufrske kapacitete?
16. Kako bi ti izračunala izoelektrično točko?
17. Kako vemo katere aminokisline lahko hidrolizirajo?

2. DEL

1. Oksidoredukcijski potencial je v bistvu napetost ,ki se vzpostavi pri prenosu elektronov pri oksidoredukcijskih reakcija,ni tako? Delo v galvanskem členu pa je tako spontan proces, pri čemer je delta E>0 ?
2. Zakaj NAD+ prenese dva elektrona v reakciji NAD+ + H2--------------NADH + H+ ?? (podobno kot FAD)
3. Kaj pomeni dejstvo,da molekule potujejo z mobilno fazo le kadar so desorbirane ?
4. Ali vsi metilksantini absorbirajo UV-svetlobo?
5. V katerem območju titracijske krivulje se aminokisline lahko uporabljajo kot pufri?
6. Zakaj določanje koncentracije vitamina C temelji na redukcijskem delovanju?
7. Zakaj Fe3+ ion inaktivira hidroksilazo?
8. Ali smo mi kdaj omenjali enačbi 9.12 in 9.13 na strani 64?
9. Ni mi jasna 7.naloga na strani 41
10. Zakaj CO2 sploh zapusti raztopino pufra?
11. Zakaj je afiniteta Hb do CO 200* večja kot do O2?
12. to pa ne razumem.čist najbolj ..str.79---naloga 3 __vem samo za osnovne točke na krivulji,ostalo kar s etiče vseh teh nabojev pa nekih ioniziranih stvari se mi pa vse neha..

3. DEL

1. Zakaj se v primeru presežka topnostnega produkta spojine kot npr. Ca5(PO4)3OH izločijo iz raztopine v obliki kristalov?Ali se ves čas kopičijo v kristale?Zakaj ravno v kristale?
2. Zakaj potopimo dializno vrečko običajno v pufer?
3. Zakaj kisline upočasnijo razpad vitamina C (zato npr.pokapljamo po narezanih krhljih jabolka,da ne postane rjavo :P), medtem ko alkalne snovi in železovii oni razpad pospešijo?
4. Koliko različnih di- in trisaharidov lahko nastane pri delni kisli hidrolizi glikogena?
5. Oksidant(prejemnik e-) bo vedno tisti z večjim oksidoredukcijskim potencialom ane?
6. Zakaj potencial z višanjem pH pada?
7.Zakaj imamo pri HbO2 in HbCO dva absorpcijska spektra?
8. Zakaj pri porabljanju NADH pada njegova absorbanca?Zato ker se mu zmanjšuje koncentracija,ker absorbanca pa koncentracija sta linearno povezani...npr.pri denaturaciji DNA pa je porast pri 260 nm
9. Kako z besedami imenujemo naslednji indikator: K2CrO4 ?
11. Od česa je odvisen čas,da se vzpostavi termodinamsko ravnotežje?
12. Ali pri računanju npr. uporabljamo posamzen red reaktantov ali skupni red???
13. Veš mogoče za kakšen primer reakcije 0 pa drugega reda? tolk da si predstavlam....
14. 5.naloga na str.60 (sm ti že zadnč napisala pa še nisi začela delat :P)
15. Kakšna je razlika npr. v raztapljanju O2, co2, N2 v vodi in v krvi?
16. Opišite, kako bi s pomočjo kromatografskih metod iz zmesi spojin nukleotidov AMP, CMP, GMP, TMP, ATP, CTP, GTP in TTP izolirali CTP. (tale je pa direkt iz starga kolokvija z neta :P )
17. Zakaj je pasivni posredovani transport neke snovi (molekule) skozi biološko membrano hitrejši od splošne difuzije? (pa tale tud:P)
18.Zanima me kaj je fora mutarotacije? al se morm direkt napiflat na keri strani je OH na keri pa H? kr neki ej :S pa zadnja vaja :S sploh si ne morm predstalvat kok alfa oblika prehaja v beta ,sej je tko,ne ? :P