Mikrobiologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Tabela virusov
2219
2 Tabela bakterij
3027
3 Povzetki snovi
3013
4 Tabele za izpit: Virusi, Paraziti, Bakterije (do Mikobakterij)
4330
5 Virusi - miselni vzorci
4627
6 Fotografije mikro preparatov
3188
7 Bacili - miselni vzorec (2. vaja)
2190
8 Seznam vektorskih bolezni
2106
9 Povzetek parazitov
3210
10 Preparati za 1. praktični izpit (2009)
3544
11 Preparati za 2. praktični izpit (2009)
3859
12 Povzetek parazitologije
4141
13 Razširjena in združena virologija
4587
14 Virusi - Tabela
6123
15 KME - klopni meningoencefalitis
4322
16 Preparati za 2. praktični izpit
4050
17 Preparati za 1. praktični izpit
3243
18 Miselni vzorci za vse bakterije
9285
19 Antibiotiki - kemoterapevtiki - fungicidi - sterilizacija & razkuževanje
4567
20 Gastroenteritisi (2005)
2439
21 prof. Avšič - Bruceloza
2223
22 prof. Avšič - Bioterorizem
3423
23 prof. Avšič - Rikecije
2991
24 prof. Avšič - Listerioza
2165
25 Specialna virologija - zapiski
6421
26 prof. Avšič - Zoonoze
3547
27 prof. Avšič - Antraks
2297
28 2005-01-06 Povzročitelji gastroenteritisov
2285
29 prof. Avšič - Kuga
2217
30 prof. Avšič - Tularemija
2208
31 Imunologija in splošna bakteriologija
7738
32 Medicinsko pomembni helminti
7490
33 Medicinsko pomembne bakterije - izpiski
6285
34 Medicinsko pomembni paraziti
13353
35 Priporočena literatura
8351
36 Imunologija
17567
37 Antimikrobna kemoterapija (prevod iz Jawetza)
3836
38 Spisek preparatov iz vaj
4123
39 Seznam bakterij
5401
40 Izpiski iz Javetza
5631
41 Pregled medicinsko pomembnih bakterij
10316
42 Zapiski ob učenju specialne virolgije
6298
43 Pregled parazitov
5655

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka pisnih vprašanj
3295
2 Pisna vprašanja DM 1. in 2. rok (2015)
2820
3 Pisna vprašanja DM (2014-01)
3205
4 Pisna vprašanja
4376
5 Pisna vprašanja (2013-01)
4010
6 Pisna vprašanja (2013-01)
3669
7 Pisna vprašanja (2012-11-26)
3406
8 Pisna vprašanja (2012-02-20)
3615
9 Pisna vprašanja (2012-03-26)
3832
10 Pisna vprašanja (2012-02-01)
3766
11 Pisna vprašanja (2011-01) - DM
3265
12 Pisni izpit julij 2010 - DM
4112

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Petrovec
2055
2 Ustni izpit - Miroslav Petrovec (julij 2016)
2396
3 Ustni izpit - prof. Koren
2053
4 Ustni izpit - prof. Seme (2015)
2241
5 Ustni izpit - prof. Koren
1976
6 Ustna vprašanja - prof. Ružič Sabljič
2191
7 Ustna vprašanja - prof. Mueller Premru
2456
8 Ustna vprašanja - prof. Koren
2438
9 Ustna vprašanja - prof. Ružič-Sabljič
2531
10 Ustna vprašanja - prof. Ružiæ Sabljiæ
2507
11 Ustna vprašanja - prof. Ružiæ-Sabljiæ
2701
12 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2857
13 Ustna vprašanja - prof. Poljak (zbirka)
2592
14 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2681
15 Ustna vprašanja - prof.Poljak
2807
16 Ustna vprašanja - prof. Muller-Premru
2961
17 Ustna vprašanja - prof. Muller-Premru
3029
18 Ustna vprašanja - prof. Manica Muller Premru
3218
19 Ustna vprašanja - prof. Miller-Premru
3059
20 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2996
21 Ustna vprašanja - prof. Seme
2915
22 Ustna vprašanja - prof.Koren
2998
23 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2743
24 Ustna vprašanja - prof. Ihan
3246
25 Pisna vprašanja - prof. Koren
2631
26 Ustna vprašanja - prof.Ihan
2852
27 Ustna vprašanja - prof. Seme (zbirka)
3141
28 Ustna vprašanja - prof. Seme
2457
29 Ustna vprašanja - prof. Koren
3041
30 Ustna vprašanja - Prof. Katja Seme
3129
31 Ustna vprašanja - Manica Mueller Premru
3213
32 Ustna vprašanja - prof. Koren
2662
33 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2747
34 Ustna vprašanja - prof. Ihan (2011-02-17)
3007
35 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2709
36 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2734
37 Ustna vprašanja - prof. Seme
2050
38 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
1981
39 Ustna vprašanja - prof. Seme
2173
40 Ustna vprašanja - prof. Koren
2057
41 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2097
42 Ustna vprašanja - prof. Koren
2059
43 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2305
44 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2334
45 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2003
46 Ustna vprašanja - prof. Miller-Premru (2010-05-10)
2310
47 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2302
48 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2103
49 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2118
50 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru
2585
51 Ustna vprašanja - prof. Seme
2941
52 Ustna vprašanja - prof. Koren
2343
53 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2012
54 Ustna vprašanja - prof. Seme
2221
55 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2520
56 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru
2308
57 Ustna vprašanja - prof. Seme
2705
58 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Koren
2224
59 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ihan
2394
60 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Poljak
2601
61 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Kotnik
2410
62 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru
2259
63 Ustna vprašanja z odgovori - prof.Poljak
2201
64 Ustna vprašanja - prof. Ihan (z odgovori)
2703
65 Ustna vprašanja - prof. Koren (z odgovori)
2521
66 Ustna vprašanja - prof. Kotnik (z odgovori)
2575
67 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru (z odgovori)
2564
68 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2429
69 Ustna vprašanja - prof. Seme
2658
70 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2176
71 Ustna vprašanja - prof. Seme
2442
72 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru
2645
73 Ustna vprašanja - prof. Koren (2008-01)
2311
74 Ustna vprašanja - prof. Mueller (zbirka)
2583
75 Ustna vprašanja - prof. Poljak (DM)
2353
76 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2620
77 Ustna vprašanja - prof. Kotnik (po poglavjih)
2968
78 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2444
79 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2297
80 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2252
81 Ustna vprašanja - prof. Premru
2245
82 Ustna vprašanja - prof. Koren
2466
83 Ustni izpit - prof.Muller
2629
84 Ustna vprašanja - prof.Poljak
2683
85 Ustna vprašanja - prof.Koren
2609
86 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2595
87 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2587
88 Ustna vprašanja - prof. Koren
2601
89 Ustna vprašanja - prof. Koren
2847
90 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2544
91 Ustna vprašanja - prof. Koren
2578
92 Ustna vprašanja - prof. Koren (po poglavjih)
3257
93 Ustna vprašanja - prof. Koren
2258
94 Ustna vprašanja - prof. Koren
2462
95 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2554
96 Ustna vprašanja - prof. Koren
2333
97 Ustna vprašanja - prof. Koren
2345
98 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2599
99 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2624
100 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2478
101 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2415
102 Ustna vprašanja - 2006-02
2863
103 Ustna vprašanja - prof. Gubina
2503
104 Ustna vprašanja - prof. Koren
3005
105 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2665
106 Ustna vprašanja 2004/05
3056
107 Ustna vprašanja - prof. Poljak (II)
3128
108 Ustna vprašanja - prof.Koren II
3089
109 Ustna vprašanja - prof.Kotnik
3721
110 Ustna vprašanja - prof.Poljak
3374
111 Ustna vprašanja - prof.Koren
3739
112 Ustna vprašanja - prof.Ihan
4335
113 Ustna vprašanja - prof.Gubina (dodatek 2)
2938
114 Ustna vprašanja - prof. Gubina (dodatek)
3018
115 Ustna vprašanja - prof. Gubina
4437

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij pri izbirnem predmetu - parazitologija
2616
2 3. in 4. kolokvij 2004/05 (dentalna medicina)
2910
3 Literatura za kolokvij (stomatologi)
3500

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Echinococcus granulosus
2709
2 2004-10-19 Davica (prezentacija)
1862
3 2004-12-16 Mrzlica Lassa
2532
4 2004-11-23 Bartonele
2123
5 2004-11-09 Spolnost v slovenskih srednjih solah
2267
6 2004-10-26 Leptospiroza v Sloveniji
2208
7 2004-04-20 Cloveski onkogeni virusi
3885
8 2004-12-21 Cloveski herpesvirus 6
2390
9 2004-11-30 Kaj storiti s HBeAg pozitivnim kirurgom
2155
10 2004-11-16 Antraks
2159
11 2004-11-02 Kolera in njene epidemije
2605
12 2004-10-12 Molekularne metode
3379
13 2005-01-05 Pticji virusi gripe
2955
14 2004-12-04 Cepljenje proti HPV
2082
15 2004-11-16 Tetanus
3589
16 2004-11-09 Endemski sifilis
2166
17 Prioni in konformacijske spremembe
5306
18 Ali bo kdaj mogoče pozdraviti AIDS?
3615
19 Vibrio cholerae in pandemije kolere
3263
20 SARS - ali je nevarnost mimo?
3562
21 HIV v zobozdravstvu
6840
22 Konstitutivno hiperreaktivni nevtrofilci pri parodontitisu
2948
23 IL-8 in TNF-A iz perifernih nevtrofilcev in proteini akutne faze pri periodontitisu
2417
24 Nova cepiva proti črnim kozam
3267
25 Leptospiroze v Sloveniji
2794
26 Rekurentni aftozni stomatitis
9013
27 Bakteriemija in sepsa
11893
28 Ali bo kdaj mogoče pozdraviti AIDS?
4178
29 Črne koze in bioterorizem
3486
30 Mačke in psi kot prenašalci okužb, ki ogrožajo človeka
6570
31 Leptospiroza v Sloveniji (2002)
3604
32 Candida albicans (2002)
7200
33 Helicobacter pylori
7577
34 Infekcije zgornjega genitalnega trakta
6235
35 Klopni meningoencefalitis (1996)
5660
36 Sterilizacija
17217
37 Sterilizacija s pomočjo sevanja in etilen oksida
7871

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Strani Inštituta za mikrobiologijo
6573
2 MIL - mikrobiologija online
6191