Mikrobiologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Tabela virusov
1771
2 Tabela bakterij
2419
3 Povzetki snovi
2483
4 Tabele za izpit: Virusi, Paraziti, Bakterije (do Mikobakterij)
3864
5 Virusi - miselni vzorci
4071
6 Fotografije mikro preparatov
2770
7 Bacili - miselni vzorec (2. vaja)
1816
8 Seznam vektorskih bolezni
1682
9 Povzetek parazitov
2808
10 Preparati za 1. praktični izpit (2009)
3164
11 Preparati za 2. praktični izpit (2009)
3499
12 Povzetek parazitologije
3741
13 Razširjena in združena virologija
4189
14 Virusi - Tabela
5654
15 KME - klopni meningoencefalitis
3827
16 Preparati za 2. praktični izpit
3685
17 Preparati za 1. praktični izpit
2865
18 Miselni vzorci za vse bakterije
8821
19 Antibiotiki - kemoterapevtiki - fungicidi - sterilizacija & razkuževanje
4145
20 Gastroenteritisi (2005)
2080
21 prof. Avšič - Rikecije
2604
22 prof. Avšič - Listerioza
1789
23 prof. Avšič - Bruceloza
1859
24 prof. Avšič - Bioterorizem
3070
25 Specialna virologija - zapiski
5966
26 prof. Avšič - Zoonoze
3206
27 prof. Avšič - Antraks
1943
28 2005-01-06 Povzročitelji gastroenteritisov
1936
29 prof. Avšič - Kuga
1859
30 prof. Avšič - Tularemija
1859
31 Imunologija in splošna bakteriologija
7289
32 Medicinsko pomembni helminti
7100
33 Medicinsko pomembni paraziti
12807
34 Medicinsko pomembne bakterije - izpiski
5886
35 Priporočena literatura
7890
36 Imunologija
16668
37 Antimikrobna kemoterapija (prevod iz Jawetza)
3410
38 Spisek preparatov iz vaj
3742
39 Seznam bakterij
4948
40 Izpiski iz Javetza
5216
41 Pregled medicinsko pomembnih bakterij
9788
42 Zapiski ob učenju specialne virolgije
5948
43 Pregled parazitov
5239

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka pisnih vprašanj
2578
2 Pisna vprašanja DM 1. in 2. rok (2015)
2142
3 Pisna vprašanja DM (2014-01)
2557
4 Pisna vprašanja
3715
5 Pisna vprašanja (2013-01)
3274
6 Pisna vprašanja (2013-01)
3019
7 Pisna vprašanja (2012-11-26)
2760
8 Pisna vprašanja (2012-02-20)
2980
9 Pisna vprašanja (2012-03-26)
3175
10 Pisna vprašanja (2012-02-01)
3124
11 Pisna vprašanja (2011-01) - DM
2609
12 Pisni izpit julij 2010 - DM
3472

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Petrovec
1563
2 Ustni izpit - Miroslav Petrovec (julij 2016)
1907
3 Ustni izpit - prof. Koren
1594
4 Ustni izpit - prof. Seme (2015)
1757
5 Ustni izpit - prof. Koren
1518
6 Ustna vprašanja - prof. Ružič Sabljič
1744
7 Ustna vprašanja - prof. Mueller Premru
1994
8 Ustna vprašanja - prof. Koren
1900
9 Ustna vprašanja - prof. Ružič-Sabljič
2037
10 Ustna vprašanja - prof. Ružiæ Sabljiæ
2053
11 Ustna vprašanja - prof. Ružiæ-Sabljiæ
2235
12 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2360
13 Ustna vprašanja - prof. Poljak (zbirka)
2146
14 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2233
15 Ustna vprašanja - prof.Poljak
2197
16 Ustna vprašanja - prof. Muller-Premru
2378
17 Ustna vprašanja - prof. Muller-Premru
2434
18 Ustna vprašanja - prof. Manica Muller Premru
2635
19 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2421
20 Ustna vprašanja - prof. Seme
2339
21 Ustna vprašanja - prof. Miller-Premru
2493
22 Ustna vprašanja - prof.Koren
2415
23 Pisna vprašanja - prof. Koren
2199
24 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2291
25 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2620
26 Ustna vprašanja - prof.Ihan
2403
27 Ustna vprašanja - Prof. Katja Seme
2658
28 Ustna vprašanja - prof. Seme (zbirka)
2683
29 Ustna vprašanja - prof. Seme
2011
30 Ustna vprašanja - prof. Koren
2409
31 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2129
32 Ustna vprašanja - prof. Ihan (2011-02-17)
2436
33 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2098
34 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2164
35 Ustna vprašanja - Manica Mueller Premru
2612
36 Ustna vprašanja - prof. Koren
2068
37 Ustna vprašanja - prof. Seme
1590
38 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
1671
39 Ustna vprašanja - prof. Koren
1737
40 Ustna vprašanja - prof. Seme
1848
41 Ustna vprašanja - prof. Ihan
1973
42 Ustna vprašanja - prof. Ihan
1759
43 Ustna vprašanja - prof. Koren
1727
44 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2010
45 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
1690
46 Ustna vprašanja - prof. Miller-Premru (2010-05-10)
2020
47 Ustna vprašanja - prof. Poljak
1986
48 Ustna vprašanja - prof. Ihan
1777
49 Ustna vprašanja - prof. Ihan
1803
50 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru
2287
51 Ustna vprašanja - prof. Seme
2618
52 Ustna vprašanja - prof. Koren
2002
53 Ustna vprašanja - prof. Poljak
1704
54 Ustna vprašanja - prof. Seme
1910
55 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2201
56 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru
1987
57 Ustna vprašanja - prof. Seme
2381
58 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Kotnik
2103
59 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Koren
1919
60 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Poljak
2317
61 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ihan
2092
62 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru
1954
63 Ustna vprašanja z odgovori - prof.Poljak
1907
64 Ustna vprašanja - prof. Ihan (z odgovori)
2330
65 Ustna vprašanja - prof. Koren (z odgovori)
2225
66 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru (z odgovori)
2228
67 Ustna vprašanja - prof. Kotnik (z odgovori)
2212
68 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2111
69 Ustna vprašanja - prof. Seme
2320
70 Ustna vprašanja - prof. Ihan
1860
71 Ustna vprašanja - prof. Seme
2088
72 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru
2317
73 Ustna vprašanja - prof. Koren (2008-01)
2004
74 Ustna vprašanja - prof. Mueller (zbirka)
2263
75 Ustna vprašanja - prof. Poljak (DM)
2034
76 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2284
77 Ustna vprašanja - prof. Kotnik (po poglavjih)
2645
78 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2117
79 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
1924
80 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
1948
81 Ustna vprašanja - prof. Premru
1916
82 Ustna vprašanja - prof. Koren
2109
83 Ustna vprašanja - prof.Poljak
2361
84 Ustna vprašanja - prof.Koren
2273
85 Ustni izpit - prof.Muller
2293
86 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2266
87 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2249
88 Ustna vprašanja - prof. Koren
2490
89 Ustna vprašanja - prof. Koren
2222
90 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2176
91 Ustna vprašanja - prof. Koren
2214
92 Ustna vprašanja - prof. Koren
1900
93 Ustna vprašanja - prof. Koren
2081
94 Ustna vprašanja - prof. Koren (po poglavjih)
2886
95 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2171
96 Ustna vprašanja - prof. Koren
1953
97 Ustna vprašanja - prof. Koren
1963
98 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2229
99 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2115
100 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2242
101 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2041
102 Ustna vprašanja - 2006-02
2472
103 Ustna vprašanja - prof. Gubina
2131
104 Ustna vprašanja - prof. Koren
2608
105 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2316
106 Ustna vprašanja 2004/05
2689
107 Ustna vprašanja - prof. Poljak (II)
2783
108 Ustna vprašanja - prof.Koren II
2722
109 Ustna vprašanja - prof.Kotnik
3350
110 Ustna vprašanja - prof.Poljak
3012
111 Ustna vprašanja - prof.Koren
3336
112 Ustna vprašanja - prof.Ihan
3968
113 Ustna vprašanja - prof.Gubina (dodatek 2)
2572
114 Ustna vprašanja - prof. Gubina (dodatek)
2652
115 Ustna vprašanja - prof. Gubina
4069

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij pri izbirnem predmetu - parazitologija
2359
2 3. in 4. kolokvij 2004/05 (dentalna medicina)
2601
3 Literatura za kolokvij (stomatologi)
3211

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Echinococcus granulosus
2374
2 2004-10-26 Leptospiroza v Sloveniji
1871
3 2004-04-20 Cloveski onkogeni virusi
3400
4 2004-12-21 Cloveski herpesvirus 6
2052
5 2004-11-30 Kaj storiti s HBeAg pozitivnim kirurgom
1847
6 2004-11-16 Antraks
1806
7 2004-11-02 Kolera in njene epidemije
2248
8 2004-10-12 Molekularne metode
2908
9 2005-01-05 Pticji virusi gripe
2556
10 2004-12-04 Cepljenje proti HPV
1759
11 2004-11-16 Tetanus
3162
12 2004-11-09 Endemski sifilis
1817
13 2004-10-19 Davica (prezentacija)
1538
14 2004-12-16 Mrzlica Lassa
2204
15 2004-11-23 Bartonele
1750
16 2004-11-09 Spolnost v slovenskih srednjih solah
1898
17 Prioni in konformacijske spremembe
4930
18 Ali bo kdaj mogoče pozdraviti AIDS?
3177
19 Vibrio cholerae in pandemije kolere
2882
20 SARS - ali je nevarnost mimo?
3154
21 HIV v zobozdravstvu
6344
22 Nova cepiva proti črnim kozam
2923
23 Konstitutivno hiperreaktivni nevtrofilci pri parodontitisu
2651
24 IL-8 in TNF-A iz perifernih nevtrofilcev in proteini akutne faze pri periodontitisu
2095
25 Leptospiroze v Sloveniji
2456
26 Rekurentni aftozni stomatitis
8261
27 Bakteriemija in sepsa
10611
28 Ali bo kdaj mogoče pozdraviti AIDS?
3574
29 Črne koze in bioterorizem
3088
30 Mačke in psi kot prenašalci okužb, ki ogrožajo človeka
6061
31 Leptospiroza v Sloveniji (2002)
3265
32 Candida albicans (2002)
6576
33 Helicobacter pylori
6957
34 Infekcije zgornjega genitalnega trakta
5632
35 Klopni meningoencefalitis (1996)
5233
36 Sterilizacija
15389
37 Sterilizacija s pomočjo sevanja in etilen oksida
7223

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Strani Inštituta za mikrobiologijo
6281
2 MIL - mikrobiologija online
5840