Mikrobiologija

Literatura TOP LINK

# Naslov
1 Tabela virusov
2148
2 Tabela bakterij
2889
3 Povzetki snovi
2911
4 Tabele za izpit: Virusi, Paraziti, Bakterije (do Mikobakterij)
4233
5 Virusi - miselni vzorci
4521
6 Fotografije mikro preparatov
3107
7 Bacili - miselni vzorec (2. vaja)
2111
8 Seznam vektorskih bolezni
2032
9 Povzetek parazitov
3132
10 Preparati za 1. praktični izpit (2009)
3470
11 Preparati za 2. praktični izpit (2009)
3788
12 Povzetek parazitologije
4058
13 Razširjena in združena virologija
4504
14 Virusi - Tabela
6036
15 KME - klopni meningoencefalitis
4243
16 Preparati za 2. praktični izpit
3982
17 Preparati za 1. praktični izpit
3175
18 Miselni vzorci za vse bakterije
9199
19 Antibiotiki - kemoterapevtiki - fungicidi - sterilizacija & razkuževanje
4478
20 Gastroenteritisi (2005)
2376
21 prof. Avšič - Bruceloza
2156
22 prof. Avšič - Bioterorizem
3352
23 prof. Avšič - Rikecije
2921
24 prof. Avšič - Listerioza
2086
25 Specialna virologija - zapiski
6338
26 prof. Avšič - Zoonoze
3476
27 prof. Avšič - Antraks
2228
28 2005-01-06 Povzročitelji gastroenteritisov
2216
29 prof. Avšič - Kuga
2149
30 prof. Avšič - Tularemija
2138
31 Imunologija in splošna bakteriologija
7648
32 Medicinsko pomembni helminti
7419
33 Medicinsko pomembne bakterije - izpiski
6206
34 Medicinsko pomembni paraziti
13262
35 Priporočena literatura
8253
36 Imunologija
17429
37 Antimikrobna kemoterapija (prevod iz Jawetza)
3734
38 Spisek preparatov iz vaj
4045
39 Seznam bakterij
5324
40 Izpiski iz Javetza
5552
41 Pregled medicinsko pomembnih bakterij
10213
42 Zapiski ob učenju specialne virolgije
6237
43 Pregled parazitov
5578

Pisna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Zbirka pisnih vprašanj
3155
2 Pisna vprašanja DM 1. in 2. rok (2015)
2687
3 Pisna vprašanja DM (2014-01)
3082
4 Pisna vprašanja
4261
5 Pisna vprašanja (2013-01)
3810
6 Pisna vprašanja (2013-01)
3541
7 Pisna vprašanja (2012-11-26)
3284
8 Pisna vprašanja (2012-02-20)
3485
9 Pisna vprašanja (2012-03-26)
3703
10 Pisna vprašanja (2012-02-01)
3640
11 Pisna vprašanja (2011-01) - DM
3135
12 Pisni izpit julij 2010 - DM
3985

Ustna vprašanja TOP LINK

# Naslov
1 Ustni izpit - prof. Petrovec
1932
2 Ustni izpit - Miroslav Petrovec (julij 2016)
2306
3 Ustni izpit - prof. Koren
1945
4 Ustni izpit - prof. Seme (2015)
2132
5 Ustni izpit - prof. Koren
1866
6 Ustna vprašanja - prof. Ružič Sabljič
2093
7 Ustna vprašanja - prof. Mueller Premru
2357
8 Ustna vprašanja - prof. Koren
2326
9 Ustna vprašanja - prof. Ružič-Sabljič
2421
10 Ustna vprašanja - prof. Ružiæ Sabljiæ
2397
11 Ustna vprašanja - prof. Ružiæ-Sabljiæ
2590
12 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2744
13 Ustna vprašanja - prof. Poljak (zbirka)
2492
14 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2577
15 Ustna vprašanja - prof.Poljak
2677
16 Ustna vprašanja - prof. Muller-Premru
2829
17 Ustna vprašanja - prof. Muller-Premru
2905
18 Ustna vprašanja - prof. Manica Muller Premru
3085
19 Ustna vprašanja - prof. Miller-Premru
2933
20 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2862
21 Ustna vprašanja - prof. Seme
2792
22 Ustna vprašanja - prof.Koren
2871
23 Ustna vprašanja - prof. Ihan
3096
24 Pisna vprašanja - prof. Koren
2532
25 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2646
26 Ustna vprašanja - prof.Ihan
2749
27 Ustna vprašanja - prof. Seme
2356
28 Ustna vprašanja - prof. Koren
2912
29 Ustna vprašanja - Prof. Katja Seme
3027
30 Ustna vprašanja - prof. Seme (zbirka)
3035
31 Ustna vprašanja - Manica Mueller Premru
3083
32 Ustna vprašanja - prof. Koren
2531
33 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2590
34 Ustna vprašanja - prof. Ihan (2011-02-17)
2876
35 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2568
36 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2614
37 Ustna vprašanja - prof. Seme
1955
38 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
1909
39 Ustna vprašanja - prof. Seme
2103
40 Ustna vprašanja - prof. Koren
1984
41 Ustna vprašanja - prof. Koren
1980
42 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2223
43 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2020
44 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2268
45 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
1932
46 Ustna vprašanja - prof. Miller-Premru (2010-05-10)
2237
47 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2236
48 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2047
49 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2025
50 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru
2515
51 Ustna vprašanja - prof. Seme
2878
52 Ustna vprašanja - prof. Koren
2270
53 Ustna vprašanja - prof. Poljak
1941
54 Ustna vprašanja - prof. Seme
2152
55 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2446
56 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru
2233
57 Ustna vprašanja - prof. Seme
2630
58 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Koren
2154
59 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Poljak
2535
60 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Ihan
2319
61 Zbirka ustnih vprašanj - prof. Kotnik
2338
62 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru
2187
63 Ustna vprašanja z odgovori - prof.Poljak
2127
64 Ustna vprašanja - prof. Ihan (z odgovori)
2617
65 Ustna vprašanja - prof. Koren (z odgovori)
2445
66 Ustna vprašanja - prof. Kotnik (z odgovori)
2500
67 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru (z odgovori)
2493
68 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2355
69 Ustna vprašanja - prof. Seme
2578
70 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2111
71 Ustna vprašanja - prof. Seme
2363
72 Ustna vprašanja - prof. Mueller-Premru
2570
73 Ustna vprašanja - prof. Koren (2008-01)
2245
74 Ustna vprašanja - prof. Mueller (zbirka)
2508
75 Ustna vprašanja - prof. Poljak (DM)
2283
76 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2547
77 Ustna vprašanja - prof. Kotnik (po poglavjih)
2895
78 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2378
79 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2215
80 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2184
81 Ustna vprašanja - prof. Premru
2173
82 Ustna vprašanja - prof. Koren
2395
83 Ustni izpit - prof.Muller
2562
84 Ustna vprašanja - prof.Poljak
2620
85 Ustna vprašanja - prof.Koren
2535
86 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2516
87 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2520
88 Ustna vprašanja - prof. Koren
2528
89 Ustna vprašanja - prof. Koren
2775
90 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2464
91 Ustna vprašanja - prof. Koren
2508
92 Ustna vprašanja - prof. Koren (po poglavjih)
3181
93 Ustna vprašanja - prof. Koren
2188
94 Ustna vprašanja - prof. Koren
2386
95 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2472
96 Ustna vprašanja - prof. Koren
2260
97 Ustna vprašanja - prof. Koren
2272
98 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2521
99 Ustna vprašanja - prof. Ihan
2543
100 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2397
101 Ustna vprašanja - prof. Poljak
2343
102 Ustna vprašanja - 2006-02
2780
103 Ustna vprašanja - prof. Gubina
2422
104 Ustna vprašanja - prof. Koren
2925
105 Ustna vprašanja - prof. Kotnik
2587
106 Ustna vprašanja 2004/05
2986
107 Ustna vprašanja - prof. Poljak (II)
3060
108 Ustna vprašanja - prof.Koren II
3013
109 Ustna vprašanja - prof.Kotnik
3641
110 Ustna vprašanja - prof.Poljak
3300
111 Ustna vprašanja - prof.Koren
3642
112 Ustna vprašanja - prof.Ihan
4260
113 Ustna vprašanja - prof.Gubina (dodatek 2)
2859
114 Ustna vprašanja - prof. Gubina (dodatek)
2939
115 Ustna vprašanja - prof. Gubina
4365

Kolokviji TOP LINK

# Naslov
1 Kolokvij pri izbirnem predmetu - parazitologija
2552
2 3. in 4. kolokvij 2004/05 (dentalna medicina)
2845
3 Literatura za kolokvij (stomatologi)
3437

Seminarji TOP LINK

# Naslov
1 Echinococcus granulosus
2640
2 2004-10-19 Davica (prezentacija)
1800
3 2004-12-16 Mrzlica Lassa
2471
4 2004-11-23 Bartonele
2054
5 2004-11-09 Spolnost v slovenskih srednjih solah
2187
6 2004-10-26 Leptospiroza v Sloveniji
2135
7 2004-04-20 Cloveski onkogeni virusi
3792
8 2004-12-21 Cloveski herpesvirus 6
2325
9 2004-11-30 Kaj storiti s HBeAg pozitivnim kirurgom
2090
10 2004-11-16 Antraks
2093
11 2004-11-02 Kolera in njene epidemije
2541
12 2004-10-12 Molekularne metode
3295
13 2005-01-05 Pticji virusi gripe
2876
14 2004-12-04 Cepljenje proti HPV
2017
15 2004-11-16 Tetanus
3521
16 2004-11-09 Endemski sifilis
2100
17 Prioni in konformacijske spremembe
5238
18 Ali bo kdaj mogoče pozdraviti AIDS?
3520
19 Vibrio cholerae in pandemije kolere
3184
20 SARS - ali je nevarnost mimo?
3490
21 HIV v zobozdravstvu
6759
22 Konstitutivno hiperreaktivni nevtrofilci pri parodontitisu
2876
23 IL-8 in TNF-A iz perifernih nevtrofilcev in proteini akutne faze pri periodontitisu
2348
24 Nova cepiva proti črnim kozam
3194
25 Leptospiroze v Sloveniji
2727
26 Rekurentni aftozni stomatitis
8912
27 Bakteriemija in sepsa
11736
28 Ali bo kdaj mogoče pozdraviti AIDS?
4059
29 Črne koze in bioterorizem
3416
30 Mačke in psi kot prenašalci okužb, ki ogrožajo človeka
6492
31 Leptospiroza v Sloveniji (2002)
3525
32 Candida albicans (2002)
7113
33 Helicobacter pylori
7490
34 Infekcije zgornjega genitalnega trakta
6129
35 Klopni meningoencefalitis (1996)
5588
36 Sterilizacija
16991
37 Sterilizacija s pomočjo sevanja in etilen oksida
7742

Povezave TOP LINK

# Naslov
1 Strani Inštituta za mikrobiologijo
6504
2 MIL - mikrobiologija online
6122