Virusi - Tabela

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (virusi.doc)virusi.doc56 kB
VIRUS DRUŽINA DNA/RNA VIRION GENOM OVOJNICA
B19 Družina: PARVOVIRUSI
Rod:
Erythrovirus DNA Ikozaedrični virus,
18-26nm Linearna evDNA Gol
Človeški adenovirus 1-49 Družina: ADENOVIRUSI
Rod:
Mastadenovirus DNA Ikozaedrični virus ,
80-110nm Linearna dvDNA Gol
HHV-1, HHV-2,
HHV-3 Družina: HERPESVIRUSI
Poddružina:
Alphaherpesvirusi
Rod:Simplexvirus
Rod:Varicellovirus DNA Kroglasti ali pleomorfni z izkozaedrično nukleokapsido,
150-200nm Linearna dvDNA Ovojnica
HHV5/CMV
HHV6,HHV6 Družina: HERPESVIRUSI
Poddružina:Betavirusi
Rod Citomegalovirus DNA Kroglasti ali pleomorfni z izkozaedrično nukleokapsido,
150-200nm Linearna dvDNA Ovojnica
HHV4(EPB)
HHV8 Družina: HERPESVIRUSI
Poddružina:Gamaherpesvirus
Rod: Lymphocrytovirus DNA Kroglasti ali pleomorfni z izkozaedrično nukleokapsido,
150-200nm Linearna dvDNA Ovojnica
VARIOLA Družina: POKSVIRUSI
Poddružina: chordopoxvirinae
Rod: Orthopoxvirus DNA Pravokotni, podobni briketom, največji,
220-450nm Linearna dvDNA Večslojne ovojnice
HEPATITIS A Družina:PIKORNAVIRUSI
Rod: Hepatovirus RNA Ikozaedrični,
27-32nm Linearno +evRNA Gol
HEPATITIS B Družina:HEPADNAVIRIDAE
Rod: Orthohepadnavirus DNA Ikozaedrična nukleokapsida,
40-48nm Krožna
dv/ev DNA Ovojnica
HEPATITIS C Družina:FLAVIVIRIDAE
Rod:Hepacivirus
Rod Flavivirus (virus rumene mrzlice, KME) RNA Ikozaedrični,
45-60nm Linearna +evRNA Ovojnica
HEPATITIS
D Rod:Deltavirusi RNA Ikozaedrični,
32nm Krožna
-evRNA Gol
HEPATITIS
E Družina:CALICIVIRIDAE
Rod: Calicivirus RNA Ikozaedrični,
30-38nm Linearna
+evRNA Gol
BK,
JC
SV40 Družina:PAPOVAVIRIDAE
Rod: Polyomavirus DNA Ikozaedrični virus,
45nm Krožna dvDNA Gol
ČLOVEŠKI PAPILOMAVIRUSI
1-80 Družina:PAPOVAVIRIDAE
Rod:Papilomavirus DNA Ikozaedrični z dvoslojno kapsido,55nm Krožna dvDNA Goli
VIRUS INFLUENCE A,B,C Družina:ORTOMIKSOVIRUSI
Rodi InfluenzavirusA,B,C RNA Vijačni,pleomorfni virus, peplomeri,
80-120nm 6-8kosi
linearne
-evRNA Ovojnica
VIRUS HIV Družina: RETROVIRUSI
Rod Lentivirusi: HIV1,HIV2 RNA Kroglasti virusi, 80-110nm, peplomeri, notranjo vijačno nukleokapsido obdaja ikozaedrična kapsula 2 enaki
linearni
+evRNA Ovojnica
POLIOVIRUS 1,2,3
COXSACKIEIRUS
ECHOVIRUS
EBTEROVIRUS Družina:PIKORNAVIRUSI
Rod Enterovirus
Rod Rhinovirus
Rod Aphtovirus
Rod Hepatovirus RNA Ikozaedrični,
28-30nm Linearna
+evRNA Goli
RINOVIRUS 1-100 Družina:PIKORNAVIRUSI
Rod Enterovirus
Rod Rhinovirus
Rod Aphtovirus
Rod Hepatovirus RNA Ikozaedrični,
28-30nm Linearna
+evRNA Goli
ROTAVIRUSI Družina: REOVIRUSI
Rod Orthoreovirus
Rod Rotavirus
Rod Coltivirus
Rod Orbivirus RNA Dvojna kapsida,
(rota ima trojno) Dvojna
RNA
10-12 segment. Goli
VIRUS PARAINFLUENCA 1,3 Družina:PARAMIKSOVIRUSI
Poddružina Paramiksovirusi
Rod Paramiksovirus
Rod Rubulavirus
Rod Morbillivirus RNA Podobni virusom influence, večji od njih Linearna
evRNA Ovojnica (ni stabilna)
VIRUS MUMPSA Družina:PARAMIKSOVIRUSI
Poddružina Paramiksovirusi
Rod Paramiksovirus
Rod Rubulavirus
Rod Morbillivirus RNA Podobni virusom influence, večji od njih Linearna
evRNA Ovojnica (ni stabilna)
VIRUS OŠPIC Družina:PARAMIKSOVIRUSI
Poddružina Paramiksovirusi
Rod Paramiksovirus
Rod Rubulavirus
Rod Morbillivirus RNA Podobni virusom influence, večji od njih Linearna
evRNA Ovojnica (ni stabilna)
RESPIRATORNI SINCICIJSKI
VIRUS Družina:PARAMIKSOVIRUSI
Poddružina Peumovirus RNA Podobni virusom influence, večji od njih Linearna
evRNA Ovojnica (ni stabilna)
VIRUS RDEČK Družina:TOGAVIRUSI
Rod: Rubivirus RNA Ikozaedrični +evRNA Ovojnica
VIRUS SARSA  Družina:CORONAVIRUSI
Rod Coronavirus
Rod Torovirus RNA Helična nukleokapsida +evRNA
(največji genom med RNA virusi) Ovojnica

VIRUS RABIESA Družina: RABDOVIRUSI
Rod Vesiculovirus
Rod Lyssavirus RNA Vijačni, zaobljeni baciloformne oblike s peplomeri -evRNA Ovojnica
VIRUS KRIMSKO-
KONGOŠKE
HEMORAGIČNE
MRZLICE
Družina: BUNJAVIRUSI
Rod Bunjavirusi
Rod Flebovirusi:virus mrzlice doline Rift
Rod Nairovirusi:
Rod Hantavirusi: virus Hantaah RNA Vijačni virusi kroglaste ali pleomorfne oblike, 80-120nm 3 kosi
krožna
- ali -/+ evRNA Ovojnica