5. kolokvij (2012-05)

5. kolokvij, maj 2012

Iz 800nalog so bile v kolokviju naslednje: 4,8, 19, 27, 38, 70, 71, 94, 95, 105, 106, 111

Celica NE zmanjša encimske aktivnosti z:
-s-s mostički (P)

Obkroži pravilno:
Retencijski faktor je razmerje med potjo spojine in mobilno fazo (P)

Kanalčki so
-ligandno ali napetostno odvisni (P)
-monomeri (N)
-

Serumskih proteinov NE MOREMO meriti:
-z absorpcijsko spektrometrijo (P)

Glukozo v krvi merimo z
-absorpcijsko spektrometrijo (P)
-2D page (N)

DNA mrežje:
-z DNA mikročipi lahko merimo izražanje vseh genov (P)
-vsebuje aminokisline (N)

Encimi:
-znižujejo aktivacijsko prosto entalpijo (P)
-zvišujejo aktivacijsko prosto entalpijo
…-nič od tega

Obkroži napačno:
-cAMP in cGMP nastaneta s pomočjo istega encima (P)

obkroži napačno o ATP sintazi:
-Pri prenosu protonov v smeri gradienta se ATP hidrolizira (P)

Obkroži napačno:
-steroidni hormoni se vežejo na insulinski receptor (P)
-steroidni hormoni so iz aminokislin
-steroidnig hormoni se v citosolu vežejo na receptor

O motoričnih proteinih:
-kemična energija se pretvarja v kinetično
-
-vsi odgovori so pravilni(P)

Obkroži napačno:
-Mihaelis-Mentlova konstanta nima enote, imajo jo vsi encimi (P)
-A=epsilon x c x I je najpogostejša oblika Beer-Lambertovega zakona (N)
-Kkat ima enoto /s (N)

Kaj ne drži:
-fosfolipaza razgradi acetilholin (P)

Kaj NI značilno za celično signalizacijo:
-dominantnost in recesivnost (P)
-ojačanje signala
-specifičnost

Obkroži napačno:
-NADH je oksidirana oblika (P)
-niacin je potreben za vse NADH/NADP (N)
-riboflavin je prostetična skupina v FMN, FAD (N)


Kaj pomeni kratica NaDS-PAGE:
-poliakrilamidna gelska elektroforeza z natrijevim dodecil sulfatom (P)

Pri katerem pH se peptid iz lizinov zvije v alfa vijačnico:
-11 (P)
-2
-5
-7

Če imaš monomer in dimer, kolk madežev se bo vidlo pri gelski elektroforezi z NaDS:
-3 (P)

Obkroži pravilno:
-Napake v ABC transporterjih lahko povzročijo rezistenco na citostatike (P?)
-Strupi kač odprejo kanalčke (N?)

Obkroži pravilno:
-v membrani je pomemben fosfatidilholin

Razvrsti po gostoti, od najmanj gostih do najbolj:
-hilomikron, VLDL, LDL, HDL (P)

Obkroži pravilno:
-na membrani so na citosolni strani bazične aminokisline (P)

Še nekaj trditev, ki jih je dobro vedet:
-valinomincin prenaša samo K
-na acetilholinski receptor se lahko veže tudi nikotin, njegov kanalček transportira Na, Ca, K,