IV. kolokvij (2012-05)

4. kolokvij, maj 2012

1. Vitamin C nima koencimske oblike

2. Sečna kislina je tautomer

3. Vprašanje je bilo o restrikcijskih endonukleazah:
-Restrikcijske endonukleaze tipa 2 cepijo DNA 25 baznih parov stran (N?)
-Restrikcijske endonukleaze tipa 1 in 2 se pomikajo vzdolz DNA (N?)

4. Poliakrilamidna gelska elektroforeza loči proteine na osnovi:
-oblike, naboja in velikosti (P?)
-izoelektrične točke (N)
-naboja (N)
-…(ni bilo možnosti samo naboja in velikosti)

5. cAMP nastane s ciklizacijo:
-ATP (P)
-AMP (N)
-ADP (N)

6. Sekundarno strukturo alfa vijacnic spremljamo z:
-Merjenjem absorbance UV svetlobe (P)
-Merjenjem absorbance vidne svetlobe (N)
-Z NaDS poliakrilamidno elektroforezo (N)
-z nativno poliakrilamidno elektroforezo (N)

7. Prionske bolezni so dedne:
-mutirani prionski proteini manjšo aktivacijsko energijo, da se narobe zvijejo (P)

8. Hemoglobin ima sigmoidno krivuljo:
-ker je iz 4 podenot

9. Prepis genske informacije je pri: (obkrožni najbolj pravilen odgovor)
-replikaciji ??
-replikaciji, translaciji, transkripciji ??


10. obkrožni napačno:
-cinkovi prsti so transaktivacijska domena (P)

11: Človeški genom je iz
-22 kromosomov + x ali y + en mitohondrijski kromosom (P?)
-22kromosomov + x ali y + več mitohondrijskih kromosomov
-44 kromosomov + xx ali xy + en/več mitohondrijskih

12. Replikacija poteka:
-na sledilni strani prekinjeno in v navidezni nasprotni smeri (P??)
-na sledilni strani prekinjeno in v nasprotni smeri
-na sledilni strani po delčkih in v nasprotni smeri ..
13. adenin + riboza je:
-adenozin (P)