Osnove genske tehnologije v medicini

Kolokvij je bil praktično enak kot prejšnja leta :)
---

1. Kako spraviti DNA v bakterije? (plazmid)
2. Kolikšna je verjetnost, da bo zbolel otrok staršev, ki sta oba prenašalca recesivne bolezni?(25)
3. Ali je zarodno gensko zdravljenje dovoljeno? (prepovedano, ker še ne poznamo dovolj dobro mehanizmov homologne rekombinacije)
4. Približna velikost bakterijskega in človeškega genoma (5 mio in 3000 mio)
5. Kakšne so celice kostnega mozga – (pluripotentne)
6. Kaj zajema pojem gensko inženirstvo? (molekulsko in celično kloniranje)
7. S čim razrežemo DNA na fragmente? (restrikcijski encim)
8. Gensko spremenjena hrana-kaj se zgodi v prebavilih? (enako kot z ostalo hrano)
9. Kaj je funkcijska genomika? (neki s celovitostjo)
10. Neki z DNA mikročipi – (enoverižna DNA)
11. Genetsko spremenjena hrana je varna, a lahko povzroča alergije
12. Kaj je potrebno za metodo PCR – (polimeraza Taq, oligonukleotidna zaporedja, dNTP)
13. Kaj je mikrosatelitska DNA – (ponavljajoča se zaporedja nukleotidov v genomu)
14. Nagnjenost k bolezni – (poškodovan en sam alel)