Biokemija steroidov - povzetki seminarjev

1.SEMINAR:KONTRACEPCIJA IN VENSKA TROMBOZA

• Poznamo več vrst ženske hormonske in nehormonske kontracepcije.

• Oralna kontracepcija in HRT običajno vsebujeta sintetičen progestagen (progestin) in sintetičen estrogen (etinilestradiol).

• Kontracepcijskim sredstvom se dodajajo progestini, predvsem zaradi boljše učinkovitosti in zmanjšanja stranskih učinkov estrogena.

• Hormonska kontracepcija je v Evropi in tudi pri nas najbolj priljubljena oblika kontracepcije. Čeprav je zelo učinkovita, ima tudi negativne učinke, kot je tveganje za vensko trombozo, ki je pri nas tretji najpogostejši vzrok srčno žilnih bolezni.

 • Progesteron in estrogen sta torej tako pri ženskah kot pri moških dva pomembna hormona, zato moramo paziti, da ni njuna raven previsoka ali prenizka.

• Venska tromboza je stanje, ko se v veni naredi strdek in jo zamaši. Trombus najpogosteje nastane zaradi dolgotrajnega mirovanja, poškodbe endotelija ali spremembe sestave krvi, možni pa so tudi drugi vzroki.

2.SEMINAR: MOŠKA SPOLNA KONTRACEPCIJA

¢ Predpostavka, da je za spermatogenezo ključna visoka koncentracija intratestikularnega testosterona je napačna.

 ¢ Terapevtsko okno, ki omogoča ohranjanje ekstragonadnih spolnih in anabolnih funkcij, ne aktivira pa še spermatogeneze, je zelo ozko oz. ga ni. ¢ Učinkovitost testosterona je odvisna od rase (pri azijcih bolj kot pri kavkazijcih)

 ¢ Lahko ima nepredvidene stranske učinke.

¢ Moška hormonska kontracepcija je v družbi sprejeta in zaželena metoda.

 ¢ Vnesen testosteron zavira izločanje gonadotropinov iz hipofize in nadaljnjo sintezo testosterona ter spermatogenezo.

 ¢ Preučevane terapije so različne oblike testosterona in kombinacije testosterona s progestini. Razvoj se hitro nadaljuje.

¢ Velik problem predstavlja določanje doze, ki doseže azoospermijo in ohranja ostale funkcije testosterona ter odvisnost učinkovitosti od rase.

3.SEMINAR

-Delimo ga na invazivno in neinvazivno obliko.

-Zaradi mnogo večje pojavnosti epiteljnega raka velja sinonimnost izrazov karcinom in rak dojke .

-Simptomi invazivnega raka ponavadi podajajo tipično klinično sliko, neinvazivnega navadno odkrije šele mamografija.

-Na pojavnost raka imajo velik vpliv hormoni.

• 80% karicnomov dojk je invazivni duktalni karcinom

 • Estrogen – eden pomembnejših faktorjev pri razvoju karcinoma dojk

• Zraven receptorjev – celične poškodbe in anevploidije

•Estrogenski receptorji so proteini v jedru celic, v tarčnih tkivih, kamor se veže estrogen. Poznamo 2 vrsti: estrogenski receptorji αNR3A1 in βNR3A1 ter Gprotein estrogenski receptor.

•Ločimo estrogen receptorsko pozitiven in negativen rak dojke.

•HER2-pozitiven rak dojke nastane zaradi mutacije gena HER 2, lahko ga zdravimo s TRASTUZUMAB-om

• Po 30. letu se raven progesterona začne zmanjševati, kar omogoči večjo sintezo estrogena, ki vpliva na razvoj raka.

• Ko je na receptor za progesteron vezan progesteron je proliferacija manjša.

• Če progesterona ni, receptorji za progesteron niso zasedeni in je proliferacija večja, s tem pa je tudi omogočena unikatna ekspresija genov rakavih celic.

• Če so receptorji za progesteron prisotni, je zdravljenje raka bolj uspešno.

lVerjetnost za nastanek raka se poveča po 30. letu, ko se raven progesterona zmanjša. Pri tem so odgovorni tudi receptorji za progesteron, saj omogočajo izražanje specifičnih genov za rakave celice.

 lStatistično se najuspešneje zdravi HER2 pozitivna oblika raka dojke, ER-pozitiven rak se uspešno zdravi s hormonsko terapijo, medtem ko se ER-negativen rak dojke ne more zdraviti z njo.

lStatistika kaže, da je to zelo pogosta oblika raka, ampak je zelo raziskana in je na področju preventive in kurative storjenega zelo veliko.

lUmrljivost za rakom dojk je zelo zmanjšana.

4.SEMINAR

ovarijski cikel zagotavlja jajčeca

• kontrolirata ga hipotalamus in adenohipofiza s hormonoma FSH in LH

• nastajata tudi ženska spolna hormona estradiol in progesteron

• 8. rak po pogostosti pri ženskah

• klinični simptomi v zgodnjem obdobju redki in nespecifični

• > 90% gre za epitelijski rak jajčnikov

• vpliv na razvoj in delovanje ženskih spolnih organov

• prekomerna izpostavljenost estrogenom (70% - rak endometrija tipa 1)

• hormonski (estrogenski) receptorji

• najpomembnejši dejavnik tveganja je večje število ovulacij

• 10% primerov zaradi okvare na genih BRCA1 in BRCA2

• stanja, ki zavirajo ovulacijo imajo protektiven učinek

• pogosto napačna diagnoza, odkrivanje v poznejših stadijih • kirurško/sistemsko zdravljenje • visoka incidenca, ki se veča s stadijem

ovarijski cikel zagotavlja jajčeca, je uravnavan s hormonoma FSH in LH

• rak ovarijev je “nem” rak, simptomi so pogosto spregledani ter napačno diagnosticirani • s preveliko izpostavljenostjo estrogenom povezujejo 70% raka endometrija tipa 1

• dejavniki tveganja za nastanek raka ovarijev so prekomerna telesna teža, kajenje, mutacija genov BRCA1 in BRCA2 (10%)

• poznamo tudi protektivne dejavnike

• odkrivanje v poznejših stadijih (III., IV.), pomembna preiskava je vaginalni UZ

• incidenca se s starostjo veča

5. SEMINAR

¢ Simptomi: kri v seču, nezmožnost zadrževanja urina, bolečine v kosteh in lomljenje kosti

¢ Vzroki za nastanek: ↑ androgeni (testosteron, DHEAS, DHEA, androstendion)

 Od Androgenov neodvisni vzroki: • povečana neobčutljivostjo AR, • promiskuiteta AR, • od ligandov neodvisna aktivacija AR, • selekcija od androgenov neodvisnih nevroendokrinih celic • od androgenov in AR neodvisni mehanizem: neaktiven gen PTEN (↑BCl-2, zmanjšana apoptoza) , izraženi onkogeni, manj izraženi tumor supresorski geni, kot na primer P53, receptor za estrogen Erα (sproži mitozo)

¢ Maligni tumorji: mutirani receptorji za AH in od AH neodvisna rast

¢ Hormonsko zdravljenje: z agonisti LHRH, antagonisti AR, inhibitorji 5-αreduktaze.

 ¢ Ostale oblike zdravljenja: operacija, radioterapija, kemoterapija, cepljenje, zdravljenje, usmerjeno v kosti

6. SEMINAR

- Glavni moški spolni hormoni: testosteron in dehidrotestosteron

- po krvi se prenašajo s prenašalnimi proteini, v celico pa prehajajo sami

- Anabolični steroidi spodbujajo rast celic

- Povzročajo izražanje sekundarnih moških spolnih znakov

- Imajo različne vloge v različnih življenjskih obdobjih

- v medicini se uporabljajo predvsem sintetični derivati androgenov oz. testosterona – anabolni androgeni steroidi;

- Uporaba predvsem za zdravljenje bolezni, kjer je prišlo do izgube mišične mase;

- Pri terapiji z zamenjavo testosterona se na različne načine v telo vnese testosteron in se tako zviša njegovo raven v krvi. Tako se zdravi na primer hipogonadizem.

- Posledice zlorabe anaboličnih steroidov so tako fizične kakor tudi psihične.

- Pogosto zlorabljani anabolični steroidi: testosteron, DHEA, nandrolon

- Pri športnikih se preverja vsebnost steroidov na podlagi urina (razmerje epitestosteron/testosteron)

7. SEMINAR

• Se sintetizirajo iz holesterola v skorji nadledvične žleze

• Glavni predstavnik glukokortikoidov je kortizol, je hormon stresa, uravnava metabolizem ogljikovih hidratov in proteinov

• Glavni predstavnik mineralkortikoidov je aldosteron, uravnava koncentracijo elektrolitov in zadrževanje vode v telesu

• nastanek ob pomanjkanju kortikosteroidov

• primarna – zmanjšana aktivnost nadledvične žleze

• sekundarna, terciarna – regulatorni vzroki(sek.-ni ACTH, terc.-ni CRH)

-Pri Addisonovi bolezni preventive ni, razen natančno in dosledno jemanje zdravil za preprečitev nastopa addisonske krize in ostalih zapletov bolezni

  • Kongenitalna adrenalna hiperplazija: Avtosomna recesivna bolezen
  • Posledica mutacije gena CYP21A2 (citokrom P450)=>rekombinacija aktivnega gena in neaktivnega psevdogena
  • Nezmožnost sinteze zadostne količine mineralokortikoidov, glukokortikoidov, najpogosteje zaradi pomanjkanja encima citokrom-P450 (21-hidroksilaza), ki katalizira hidroksilacijo ogljika na 21 C-atomu

8.SEMINAR

Vitamin D3 nastaja v koži pod vplivom UV žarkov iz 7-dehidroholesterola. Na sintezo vplivajo količina sončnega sevanja, pigmentacija kože, starost, prekomerna telesna teža, motena absorpcija maščob, motnje v sintezi, rezistenca na vitamin D3.

•Receptor hormonske oblike vitamina D, se veže na DNA in s tem vpliva na izražanje genov – zavira proliferacijo in spodbuja diferenciacijo epidermisa (keratinocitov).

• Ta dva procesa sta ključna pri obnovitvi kože .

1. Vitamin D uporabljamo za zdravljenje luskavice - učinkovina kalcipotriol - derivat vitamina D.

2. Vpliv vitamina D – dve nasprotujoči si teoriji • Večja koncentracija vitamina D - večja verjetnost za nastanek nemelanomskega tipa kožnega raka • Drugi viri pa navajajo, da zmerno povišana konc. vitamina D preprečuje kožnega raka.

  • 1,25OH2D inhibira diferenciacijo TH17 à zmanjšanje vnetja

• Pri bolnikih z rosaceo so odkrili povišane koncentracije vitamina D.

• 1,25OH2/VDR poveča aktivacijo beta-katenina, da stimulira diferenciacijo lasnih foliklov .

-pomankanje vitamina D je povezano z razvojem avtoimunskih bolezni, saj je vitamin D modulator imunskega odziva in omogoča nastanek kožne pregrade, inducira tudi melanogenezo. Zdravljenje je možno s fototerapijo, suplementacijo vitamina D, s kortikosteroidi…

9.SEMINAR

Cirkadiani cikel uravnava fiziološke procese telesa (spanje, sekrecija melatonina …) Pomankanje spanca oslabi imunski sistem, ki težje brani telo pred razvojem raka

Melatonin je pomemben tako za hormonsko ravnovesje kot za splošno zdravje, zato bi morali čim bolj uskladiti biološko in družbeno uro. Ima onkostatske učinke. Več melatonina, ki se izloča, ko telo zazna temo, varuje pred rakom.

1. Rak dojk je v velikem porastu, svoj delež naj bi prispevalo tudi vse pogostejše nočno delo žensk.

2. Številne študije kažejo povezavo med porušenim cirkadianim ritmom in verjetnostjo razvoja raka dojk.

-Pred devetdesetimi leti ni bilo raziskav o povezavi med izmenskim delom in incidenco raka na prostati. -V primeru fleksibilnega urnika je verjetnost za rakavo obolenje po raziskavah 3-krat večje.

- obstajajo številni ukrepi s katerimi se nočni delavci trudijo nadomestiti izgubljeni spanec oz. odpraviti in preprečiti z večizmenskim delom povezane zdravstvene težave

- zaradi pomanjkanja dokazov se ne ve, če kateri od predlaganih protiukrepov pomagajo preprečiti potencialne dolgoročnejše vplive večizmenskega dela

10. SEMINAR

* Nevrosteroidi so endogeni ali eksogeni steroidi, ki vplivajo na nevronsko vzburjenje.

* Biosinteza poteka v mitohondrijih nevronov. Osnovna prekurzorja sta holesterol in pregnenolon.

* Nevrosteroidi se vežejo na GABA A receptorje in s tem pozitivno ali negativno vplivajo na inhibicijo nevrona.

* Imajo potencialne možnosti, da jih uporabimo za zdravljenje epilepsije, stresa …

11.SEMINAR

Estetrol se v materinem urinu pojavi v 9. tednu nosečnosti

• Sinteza estetrola ni dobro poznana, ker se sintetizira le v zarodkovih jetrih med nosečnostjo, kar pa naredi raziskave zelo zahtevne.

• Raziskave metabolizma estetrola so pokazale, da je primeren za 1x dnevno oralno aplikacijo

Estetrol se specifično veže na oba estrogenska receptorja

Estetrol se v vseh tkivih obnaša kot agonist razen v tkivu raka dojke, kjer se v povezavi z estradiolom obnaša kot antagonist

• Odkrit v 60. letih prejšnjega stoletja

Estetrol ima veliko možnosti uporabe, še posebej pa kot hormonsko nadomestilo pri post-menopavznih žensnkah

• Možna pa bi bila tudi uporaba za zdravljenje osteoporoze, vaginalne atrofije, navalov vročice tudi kot kontraceptiv.

 

12. SEMINAR

-PROGESTERON zaščitno vpliva na možgane, boljše okrevanje po poškodbi, zmanjšuje oksidativen stres, večja koncentracija antioksidantov, boljše celično preživetje po možganski poškodbi, zavira vnetne citokine, manjša apoptoza nevronov, večji nivo antiapoptostskih proteinov-Bcl-2

13. SEMINAR

 

 slika

14. SEMINAR

• - Hormonsko neravnovesje (↑ TESTOSTERON, ↓ PROGESETRON, ↑ inzulin, konc. LH = 3 × večja kot FSH, (↑ DHEA-S))

• - Težave z ovulacijo, menstrualnim ciklusom in zanositvijo.

• - Vidne so spremembe zaradi previsokih količin moškega hormona testosterona v krvi.

• - Zdravljenja ni, možno je le nadziranje/odpravljanje simptomov (oralna kontracepcija, inzulinsko zdravljenje, antiandrogeni, kirurško).

Sindrom policističnih jajčnikov je sindrom hormonskega neravnovesja, ki pri ženskah povzroča, ciste na jajčnikih, težave z menstruacijo, ovulacijo in znake povečane količine testosterona v krvi. Ker vzrok ni dobro znan lahko zdravijo le simptome.

• Vzroki za nastanek cist in bolezni je genetska predispozicija in okolje – kar lahko povzroči hiperizulinemijo, to se odraža v povečani produkciji LH in patološkem razvoju jajčnih foliklov, ti pa začnejo izločati testosteron.

• Testiranje vrednosti androstendiona in testosterona je pomemben diagnostični test za sindrom policističnih jajčnikov.

• DHEA in DHEA-S sta pri ženskah s PCOS prisotna v višjih koncentracijah, kot je običajna vrednost. Različni vzroki lahko vodijo do njune višje ravni.

• Uspešnost kortikosteroidov pri zdravljenju sindroma policističnih jajčnikov je vprašljiva, čeprav dejansko lahko zatrejo sproščanje androgenov iz nadledvične žleze.

• Zdravljenje sindroma policističnih jajčnikov s progesteronom (preko oralne kontracepcije).

15. SEMINAR

 

 slika

 

 

 

 

 

16. SEMINAR

       Žolčne kisline imajo CIKLOPENTANO-PERHIDRO-FENANTRENSKI OBROČ, sintetizirajo se iz holesterola, konjugirajo z glicinom/tavrinom, da nastanejo soli žolčnih kislin in emulgirajo lipide v manjše kapljice za lažje delovanje lipaze.

       Motnje v sintezi žolčnih kislin delimo na primarne-prirojene napake v encimih, ki katalizirajo ključne reakcije v sintezi primarnih žolčnih kislin, in sekundarne- nepravilnosti pri transportu žolčnih kislin

       BAS defekt tip 1 je najbolj pogost tip motnje v sintezi žolčnih kislin, ki se deduje avtosomno recesivno. Ob zgodnji diagnozi lahko potek bolezni upočasnimo ali celo zaustavimo.

       Holesterolski žolčni kamni so ena od najbolj pogostih bolezni, ki se v večini primerov pojavi zaradi nezdravega življenjskega sloga, zato je potrebno izvajati preventivo za zmanjševanje števila obolelih.

       Cerebrotendinous xanthomatosis- posledica mutacije v genu CYP27A1, ki kodira ancim sterol 27-hidroksilazo, ki je potrebna za pretvorbo holesterola v žolčne kisline

       Holestatska bolezen jeter- napake v genu za protein, ki pomaga uravanavati ravnotežje v količini žolčnih kislin, mogoča pri nosečnicah v tretjem trimestru.

 

JXX

• družbeni spol je v največji meri določen glede na sekundarne spolne znake

• fenotipska sprememba spola lahko glede na kulturo poteka brez pritiskov, lahko pa povzroča izolacijo od družbe

• kvaliteta pacientovega življenja je neposredno povezana z razumevanjem spola v njegovi kulturi

• klinični in antropološki dejavniki vzajemno vplivajo na družbeni spol v različnih kulturah (pojavnost 3. spola)

• spolna identiteta in spolna usmerjenost je v večji meri odvisna od bioloških dejavnikov kot od socioloških(moška spolna identiteta, heteroseksualnost)

-pomanjkanje 5-alfa-reduktazeà ne pretvori testosteron v dihidrotestosteronà fenotipsko ŽENSKAà prevzem moške spolne vloge (vedno več moških spolnih sekundarnih znakov, čeprav ženska)

-Dominikanska republika in Papua Nova Gvineja