Priporočena literatura

Predavatelji: prof.dr. Radovan Komel, doc.dr. Helena Lenasi in doc.dr. Matjaz Zorko

Obvezni ucbeniki:
A.L. Lehninger, D.L. Nelson, M.M.Cox: Principles of Biochemistry, 2.nd Edition, Worth Publishers, Inc., New York, 1993
P. Karlson: Biokemija, DZS, Ljubljana, 1980
J.G. Morris: A Biologist`s Physical Chemistry, 2.nd Edition, Edward Arnold Publishers Ltd., London, 1978
BIOKEMIJA I, - Navodila za vaje / Naloge z resitvami, T.Makovec, ur., Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1992


Alternativni ucbeniki:
Logan: Physical Chemistry for Biomedical Sciences, Taylor and Francis, London, 1998
L. Stryer: Bichemistry, 4.th Edition, W.H. Freeman& Co., New York, 1995
D. Voet, J.G. Voet: Biochemistry, 2.nd Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1995


Dopolnilni ucbeniki:
Abelow: Understanding Acid-Base, Ed. P. KellyWiliams and Wilkins, Baltimore Maryland USA, 1998
Lazarini in J. Brencic: Splosna in anorganska kemija, DZS, Ljubljana, 1984
T. McKee, J.R. Mckee: Biochemistry - An Introduction, WCB Publishers and Times Mirror Company, Dubuque, la, 1996
M.K. Campbell: Biochemistry, 2.nd Edition, Saunders College Publishing and Harcourt Brace Publishers, Philadelphia, 1995.
R.I. Gumport, A.Jonas, R.Mintel, C.Rhodes: Student Companion for Stryer`s Bichemistry, 4.th Edition, W.H. Freeman&Co., New York, 1995
M. Tisler: Organska kemija, DZS, Ljubljana, 1982.
M. Devlin: Textbook of Biochemisatry with Clinical Correlations, John Wiley and Sons Publication, New York, 1997

Strokovni in poljudno-znanstveni clanki

R. Komel: Razsikave clovekovega genoma. Proteus 56 (1993/94) 18-21<\LI>
R. Komel: Tehnologija rekombinantne DNK v medicinskih raziskavah in uporabi. Farm. Vestn. 47 (1996)139-148.
R. Komel: Genska tehnologija - moznosti, upi in strahovi. Zdrav. Vestn. 66 (1997)505-509
R. Komel: Gensko inzenirstvo - naravolsovni, eticni in pravni vidiki. Proteus 1/60 (1997)8-21.
R. Komel: Kako se izrazajo geni. Proteus 4/60 (1998) 161-166
R. Komel: Kako se izrazajo geni pri visjih organizmih. Proteus 5/60 (1998) 196-213.
K. Jezernik in R. Komel: Celicni cikel. Proteus 7/60 (1998) 306-316
R. Komel: Genetske bolezni in genska preiskava. Proteus 8/60 (1998) 344-356.
R. Komel: Gensko zdravljenje, I. del. Proteus 1/61 (1998) 14-23.
R. Komel: Gensko zdravljenje, II. del. Proteus 2/61 (1998) 12-17.

Poglavja v knjigah in zbornikih

R. Komel: Molekularna biologija in genetika sladkorne bolezni, V: Izbrana poglavja iz pediatrije. (C. Krzisnik, uredn.), Medicinska fakulteta, Ljubljana, 1991; p.127-133.
R. Komel: Genska tehnologija. V: Biotehnologija (P. Raspor, uredn.), BIA d.o.o., Ljubljana, 1992; p.111-132.
R. Komel in F. Gubensek: Proizvodi tehnologije rekombinantne DNA. V: Biotehnologija (P. Raspor, uredn.), BIA d.o.o., Ljubljana, 1992;p.438-451.
M. Dolnicar in R. Komel: Genetska diagonstika hemofilije. V. Izbrana poglavja iz pediatrije: celiakija - glutenska enteropatija, klinicna genetika, otroska kardiologija. (C. Krzisnik, uredn.), Ljubljana, MF, Katedra za pediatrijo, 1993:96-100.
R. Komel in A Gasparic: Metode izboljsevanja delovnih mikroorganizmov. V: BIOTEHNOLOGIJA - OSNOVNA ZNANJA. (P. Raspor, uredn.) BIA d.o.o., Ljubljana, 1996, P.185-212.
R. Komel: Metode tehnologije rekombinantne DNK pri raziskavah genoma cloveka. V: BIOTEHNOLOGIJA - OSNOVNA ZNANJA (P. Raspor, uredn.) BIA d.o.o., Ljubljana, 1996, p.331-346
K. Vouk, M. Bidovec, L. Strmecki, T. Kenig, S. Jereb, B. Leskovar, A. Adamlje, R. Dovc, A. Skoflic, M. Malovrh, R. Hojs, in R. Komel: Genetika avtosomnodominantne policisticne bolezni ledvic. V: Izbrana poglavja iz pediatrije: Lymska borelioza / Klinicna genetika / Astma pri otrocih in mladostnikih (C. Krzisnik, T. Battelino, uredn.), Medicinska fakulteta - Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1999: p.77-81
L. Strmecki, M. Benedik-Dolnicar, R. Komel: Genotipizacija bolnikov s hemofilijo A v Sloveniji. V: Izbrana poglavja iz pediatrije: Lymska borelioza / Klinicna genetika / Astma pri otrocih in mladostnikih (C. Krzisnik, T. Battelino, uredn.), Medicinska fakulteta - Katedra za pediatrijo, Ljubljana, 1999:p.107-113
Biokemija I - IZBIRNI PREDMET: NEKATERI VIDIKI BIOKEMIJE ZOB IN KOSTI
Predavatelj: doc.dr. Matjaz Zorko
Predmet vsebuje izbrana poglavja biokemije, ki so pomembna za razumevanje strukture, lastnosti in funkcije zob in kosti. Vsebina ni zajeta v nobenem od ucbenikov v celoti, temvec je zbrana iz sledecih ucnih in znanstvenih publikacij:
R.A.D. Williams, J.C. Elliott: Basic and Applied Dental Biochemistry, Churchill Livingstone, Edinburgh, London, New York, 1979.
J. Andic: Osnovi oralne fiziologije i biohemije, Naucna knjiga, Beograd, 1990.
A. Thylstrup, O. Fejerskov (eds.): Textbook of Cariology, Munksgaard, Copenhagen, 1986.
L. Moss-Salentijn, M. Hendricks-Klyvert: Dental and Oral Tissues- An Introduction, 3.rd Edition, Lea&Febiger, Philadelphia, London, 1990.
R.G. Craig, W.J. O`Brien, J.M. Powers: Dental Materials ` Properties and manipulation, 5.th Edition, Mosby - Year Book, Inc., St. Louis, 1992
A.L.Lehninger, D.L.Nelson, M.M.Cox: Principles of Biochemistry, 2.nd Edition, Worth Publisher, Inc., New York, 1993.
J.G. Morris: A Biologist`s Physical Chemistry, 2.nd Edition, Edward Arnold Publishers Ltd., London, 1978.
Izbrani clanki iz ustreznih znanstvenih in strokovnih revij
Biokemija I - IZBIRNI PREDMET: STRUKTURA IN FUNKCIJA NEKATERIH PROTEINOV
Predavatelj: Doc.dr. Helena Lenasi
Obvezni ucbeniki:
Srtyer L.: Biochemistry. 4.th Edition. W.H. Freeman&Co., New York, 1995
Devlin T.M.: Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations. 3.rd Edition.Willey-Liss: John Wiley and Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1992.
Alternativni ucbeniki:
Voet D., Voet J.G. : Biochemistry. 2.nd Edition. John Wiley and Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1995
Lehninger A.L., Nelson D.L., Cox M.M.: Principles of Biochemistry. 2.nd Edition. Worth Publishers, Inc., New York, 1993