Transkripcijski faktorji

Transkripcijski faktorji
Transkripcija
Aktivatorji transkripcije
Cinkovi prsti
Cys2/His2 cinkovi prsti
značilni za transkripcijski faktor TFIII
Asistirajo RNA polimerazi III in II-ji pomagajo pri začetku transkripcije
zgradba Cys2/His2 cinkovih prstov
Trije helixi na major groove, vsak 2 spec. stika


Interakcija z DNA
Drosophila Kruppel protein
podobna soodvisnost cinkovih prstov
ključen za pravilen torakalni in abdominalni razvoj
le ena mutacija cisteina v cinkovem prstu vodi do nastanka
deformirane muhe
Vprašanje za vinogradnika Miha: Katera vinska mušica je mutirana
Cys2/Cys2 cinkovi prsti – multi Cys prsti
V steroidnih receptorjih! In drugje.
2 prsta/receptor
Kot dimeri se vežejo na palindromska zaporedja DNA
Pomembna je razdalja med polpalindromoma
Estrogenski receptor
Steroidni receptorji
Geni, inducirani s steroidnmi hormoni vsebujejo vezavno mesto za kompleks receptor-hormon
A – za spec. Vezavo na DNA
B- za povezavo v dimer in razdaljo med polpalindromoma


Levcinska zadrga
Levcinska zadrga
Na vsakem 7. mestu je Leu
zadrga služi le za dimerizacijo proteina in
zagotavlja pravilno namestitev osnovnih DNA vezavnih domen
Lahko jo npr. nadomestimo z S-S mostičkom
Fos in Jun se vežeta neposredno na DNA!

popoln α-heliks nastane šele po stiku z DNA – TF se zahaklja v DNA
Helixa orientirana v isto smer

Heliks-obrat-heliks
Heliks-zanka-heliks (HLH)
Uporaba v medicini
Angiogeneza!

bolezni kardiovaskularnih in perifernih arterij
monogenske bolezni (anemija srpastih celic)
kongestivna odpoved srca
diabetična nevropatija
HIV/AIDS
rak
Ponovitev
Naštejte strukturne vzorce značilne za transkripcijske faktorje!
cinkovi prsti (multi Cys, Cys2/His2)
levcinska zadrga
heliks-obrat-heliks
heliks-zanka-heliks

Za katere transkripcijske faktorje so značilni multi Cys prsti
Za steroidne receptorje.

Ali se levcinska zadrga veže direktno na DNA
Ne, ampak omogoča dimerizacijo proteina.Povzetek
Razlike med multi Cys ter Cys2/His2 cinkovim prsti
Niste se me še rešli!!!
Omeniti velja še nekaj: 35 000-45 000 človeških genov je znanih ~ za njih pa je le 1000 različnih transkripcijskih faktrojev
Kako je to možno To je možno zaradi tega, ker se večina TF na DNA veže kot dimeri(homodimeri ali heterodimeri) in tako dobimo veliko različnih kombinacij, ki lahko aktivirajo določene gene.
To je to!- EN APLAVZ!