Kolokvij (18.12.2001)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (biokemija_1.doc)biokemija_1.doc23 kB
BIOKEMIJA 1
1. kolokvij, 18. 12. 2001

1. Kakšen volumen 11,7 NaCl (gostota = 1g/ml) potrebujete za pripravo 100 ml 0,5M raztopine NaCl (MwNaCl=58.5g/mol).
Rezultat: 25ml

2. Izračunajte pH 50 ml 0,1 M raztopine ocetne kisline! K tej raztopini dodate
a) 25 ml 0,1 M NaOH
b) 49 ml =,1 M NaOH
Izračunajte pH raztopin a in b. Skicirajte titracijsko krivuljo ocetne kisline z NaOH! Na diagramu, označite vse tri izračunane pH vrednosti in jih razložite!

3. Izračunajte vrednost molarnega ekstinkcijskega koeficienta raztopine encima adenilatne kinaze, s koncentracijo 1 g/l in Mw= 21000g/mol. Ta raztopina ima pri valovni dolžini 280 nm v kiveti s premerom 1cm absorbnost A280=0,53.
Rezultat:11130l/mol cm

4. Analiza betakarotena je pokazala, da vsebuje 10,51 H in 89,49 C. Če ste 0,025g betakarotena raztopili v 1,5g kafre se je zmrzišče znižalo za 1, 17 0C. Izračunajte molsko maso in določite empirično formulo betakarotena! (Kk=37,70Ckg/mol)

5. Encim glikogenska fosforilaza razgrajuje glikogen po enačbi:
(glikogen)n + Pi (glikogen)n-1 +glukoze-1-fosfat
V mišici je koncentracija Pi=10mmol/l, koncentracija glukoze-1-fosfat pa 30mikromol/l. Ali v mišici glikogen nastaja ali se razgrajuje

6. Skicirajte nastanek vodikovih vezi med acetonom in vodo, acetonom in kloroformom ter acetonom in etanolom! Kako ste z eksperimentom pokazali katera od vodikovih vezi je najmočnejša

7. pKa sečne kisline je 5,75, Skicirajte disociacijo sečne kisline in razložite, kako se lahko izognemo nastajanju sečnih kamnov (kristalov sečne kisline)!

8. Reakcija A+B P je prvega reda glede na A in prvega reda glede na B. Reaktant B je v 10000- kratnem prebitku glede na reaktant A. Skicirajte diagram hitrosti v odvisnosti od koncentracije reaktanta A. Kakšen je celokupni red reakcije Razložite!

9. Kakšen je fiziološki pomen sklopljenih reakcij Navedite primer!

10.-medicina Navedite t.i. fiziološke pline in primerjajte njihovo topnost v vodi in v krvi!

10.-stomatologija Razložite lastnosti zlitine bakra (Cu) v zlatu (Au) in kemično sestavo zlitine amalgama. Katera od zlitin je bolj podvržena koroziji in zakaj!