[Deonto] Kolokvij (2013-02-21)

Kolokvij iz deontologije, drugi rok,12.2.2013
Kot običajno 20 vprašanj izbirnega tipa in tudi nekaj reči za dopisat. Pri vsakemu vprašanju je možen eden ali več pravilnih odgovorov. Nekaj vprašanj je zbranih tu...
Srečno! :)
Zgodovinski viri
Hipokratova zaprisega ni pomembna
Majmonidova molitev in Hipokratova zaprisega sta temelja etično...
ženevske konvencije so tudi pomembni zgodovinski vir
Hipokratova zaprisega je izvrsten etični zgodovinski zapis

Ženevska zdravniška zaprisega
je krajša kot Hipokratova
je enaka kot Hipokratova
je daljša kot Hipokratova
temelji na 4 Ženevskih konvencijah
Razširi poklicno molčečnost po bolnikovi smrti

RK
je neprofitna humanitarna organizacija
njen ustanovitelj(napiši):
obstaja 8 ženevskih konvencij
3. ženevska konvencija govori o:
4. ženevska konvencija goovri o varstvu civilnega prebivalstva med spopadi

Doping
naštej vsaj pet dopinških sredstev:
v Slo imamo antidopinško komisijo
obstaja krvni doping
najnovejši je genski doping
Kje je obstajal poseben dopinški program(napiši državo):
Doping je na velikih tekmovanjih dovoljen

Zakon o zdravstveni dejavnosti
opredeljuje zdravstvene delavce in sodelavce
deli zd. Dejavnost na 3 ravni; napiši katere:
govori o bolnikvi pravici do povračila škode

Kodeks medicinske deontologije SLO
predstavlja temeljni pravni predpis za zdravnike
morajo ga upoštevati vsi zdravniki in zobozdravniki
je obvezen tudi za druge zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce

HIV in zdravstvo
Zdravnik lahko odkloni kirurški poseg na človeku okuženem s HIV
zobozdravnik se je dolžan ustrezno zaščititi pri opravljanju posega na osebi okuženi s HIV

Telemedicina
je posebno medicinsko področje, ki obsega drugo mnenje
poteka slikanje in zajem EKG preko telefona
je zaželjena, ker zdravnik nima vedno veliko časa(???)


Evtanazija
aktivna evtanazija se lahko opravi na željo bolnika, svojcev(v deželah kjer je dovoljena)
aktivna evtanazija je kaznivo dejanje umora
aktivna evtanazija je blago kaznivo dejanje
če bi bila aktivna evtanazija pri nas dovoljena, bi lahko zdravnik uporabil pravico ugovora vesti
kaj je pasivna evtanazija?(napiši)

Splav
obstaja le dovoljeni splav
spontana prekinitev nosečnosti ni splav
fiziološka prekinitev nosečnosti: Kaj je to?(napiši)
splav je dovoljen ker plod ni pravni subjekt
… plod je pravni subjekt

Kajenje ipd.
Pasivno kajenje škoduje zdravju
v prostorih med. Fakultete je prepovedano kajenje
nikotin je dovoljena droga
deklaracijo proti kajenju(nekaj takega) je sprejela svetovna zdravstvena organizacija
na njej temelji tudi slovenski protikadilski zakon
Strokovna napaka
obstajata kazniva in nekazniva
malomarno zdravljenje je kazniva strokovna napaka
malomarno zdravljenje nima posledic(??)

Slabo ravnanje z otrokom
naštej 3 oblike nasilja:
zdravnik mora prijaviti slabo ravnanje prisotjnim organom
zdravnik je dolžan prijaviti vsako zlorabo do 15. leta

Biomedicinske raziskave
nadzorovati jih mora zdravnik klinik
poskusi na živalih niso potrebni
vedno mora biti vključena posebna strokovna komisija
posebna strokovna komisija ni vedno vključena, Kdaj ne?(napiši)

Psihoaktivne snovi
alkohol, THC in … so trda droga
zdravnik mora odvisniku nuditi zdravstveno oskrbo in tudi preventivno zdravljenje
deklaracija o psihotropnih snoveh določa sankcije in kazni za uporabo in jemanje PAS

Transplantacija
je pri nas dovoljena
izvedemo jo pred ugotovitvijo možganske smrti
se izvaja le na osebah po biološki smrti
ista ekipa zdravnikov(kirurgov) opravlja odvzem organa in vsaditev:)

Zakon o duševnem zdravju
zdravnik lahko prisilno hospitalizira bolnika
zdravnik mora o hospitalizaciji obvestiti zavod in državno tožilstvo
bolniku je določen zastopnik
govori o prisilni hospitalizaciji bolnika