Kolokvij (2012-06)

Javno Zdravje, junij 2012

naloge niso samo za obkroževat, 3 naloge so bile, kjer si moral izpolniti prazno črtico. Nauči se vse črtice, ker radi spreminjajo katero moraš napisat!!:


1. Naloge javnega zdravja so:
-merjenje ravni zdravstvenega stanja prebivalstva
-analiziranje povezanosti med zdravstvenimi pojavi
-javnozdravstveno ukrepanje
-???

(vrednotenje učinkovitosti javnozdravstvenih ukrepov?)

2. Mere relativne incidence:
-stopnja incidence osebe-cas
-incidenčno tveganje
-stopnja incidence v epidemiološkem pomenu
-???

(incidenčni obeti?)

3. Kriteriji velikih javnozdravstvenih problemov po Bojanu Pircu:
-pojav je razširjen ali se lahko hitro razširi
-pojav predstavlja velik delež umrljivosti
-pojav negativno vpliva na potomstvo
-s pojavom so povezani veliki stroški
-na pojav je mogoče vplivati z javnozdravstvenimi ukrepi
-???

(na njihov začetek ali potek zelo vplivajo družbeni vplivi?)

ostalih 17 vprašanj ni tako težkih in so večinoma že med vprašanji, je pa taku, da če pišete še kakšne predmete iz uvoda v medicino zraven, dobite vse pole skupaj na začetku in vsako uro vzamejo eno polo