Javno zdravje - kolokvij (2012-05-28)

kolokvij JAVNO ZDRAVJE 28.5.2012

Koliko ljudi preskrbuje zavod za zdravstveno varstvo ustanove z največjo kapaciteto ljudi?
100.000
200.000
300.000
750.000

Vrste preventive za določene bolezni.

Imel si narisan graf poteka od salutogeneze in patogeneze in vse tiste 4 točke, kjer si mogu vrisat od kje do kje je idealno umeščena primarno primarna preventiva, sekundarna.

Koliko ljudi se obravnava na terciarni ravni? 1 na 1000
Koliko ljudi čuti potrebo po obravnavi? 750 na 1000 (to je na prosojnicah ena taka shema v obliki kvadratov)

Skica piramide prebivalstva Islandije.. Kaj prikazuje?
-vpad prebivalstva
-evropsko povprečje
-svetovno povprečje
-počasna rast

Koliko bolnic je v sloveniji? 25

Poveži slavne osebe z obdobjem, v katerem so delovalez neko lastnostjo...
John Last, Koch, Frank, Štamper, neki William (use osebnosti je treba znat umestit)

Kaj je novo javno zdravje...?
-aktivno pristopanje k posamezniku
-zdravi posameznika in bližnjo in širšo okolico

Ranljive skupine - kdo ne sodi mednje (Test1): naštete so bile 4 opcije
-Romi
Ranljive skupine - kdo sodi mednje (test2):naštete so bile 4 opcije
-nosečnice

Kaj obravnava primarno primarna raven? (pri odgovorih so sledili dolgi opisi kaj naj bi opravnavala primarno primarna raven)
-poškodbe pri delu... neki v tem stilu

Koliko je k podaljšanju življenjske dobe za 30 let doprinesla preventiva in koliko kurativa?
-25let in 5let

Po umrljivosti v Sloveniji je na prvem mestu, druga skupina mislm da je imela za napisat katere bolezni največ stanejo državo Slovenijo:
1. bolezni srca in žilja
2. rak
3. poškodbe
4. zastrupitve
5. prebavila

epidemiološke in demografske metode....morš vedt v kateri stopnji uporabiš katero metodo... imaš napisano tabelo in ena izmed naštetih manka in morš ugotovit katera.

bilo je še nekaj o modelih zdravja

... pogljte tudi vprašanja prejšnjih kolokvijev in izpitov :)