Kolokvij (2012-02)

Kolokvij pri deontologiji, 2. rok (feb. 2012)

Test je bil enak kot lani na 2. roku (je že objavljen na Medenem srcu - "Kolokvij 2011"), tu je le dopolnilo:
- naštej 3 dopinška sredstva
- kdaj je kaznivo, če zdravnik odkloni zdravniško pomoč
- kaj pomeni pacientova osveščena privolitev