Kolokvij (2011)

Pri deontologiji, smo letos na drugem roku doživeli presenečenje, saj se je očitno način preverjanja znanja spremenil, namesto pričakovanih 3 esejov na temo, smo dobili tip testa abcd (za obkroževat), pri vsaki točki pa je bilo še naprimer pod e) kaj za dopolnit oziroma napisat.
Podanih je 20 točk/različnih obravnavanih tem, pod vsako temo so dane trditve in obkrožit moraš pravilne. Popoln odgovor (torej vse trditve, ki so pravilne obkrožene in vse dopolnjeno) ti prinese 1 točko, v nasprotnem primeru za nepopoln odgovor dobiš 0 točk.

Tole je nekaj trditev oziroma tem, ki se jih spomnim:
-treba je bilo našteti vseh 10 posebnih odločb od kodeksa
-trditve o zgodovinskih virih: da je Hipokratva prisega najpomembnejši
dokument v zgodovini, da uvrščamo med zgodovinske dokumente še
Maimondovo molitev...
-pacientove pravice: ali je zakon že v veljavi, kdo je lahko zastopnik
pacientovih pravic, da ma pravico v vpogled, ali moramo upoštevati vse
želje bolnikov in svojcev
-splav: 4 medicinski razlogi za splav, dekleracija o prekinitvi
terapevtske nosečnosti, kaj je njeno načelo
-evtanazija: aktivna, pasivna, kaj pomeni pasivna evtanazija, da je po
kazenskem zakoniku to dejanje umora...

To bi bilo to, upam da bo komu pomagalo :)
-možganska smrt: odmrtje hemisfer, možganskega debla, instrumentalno
preverjanje, kdo ugotavlja možgansko smrt, da lahko potem oduzamemo
organe
-zakon o zdravstveni dejavnosti: opredeljuje obdukcijo, kaj so
zdravstveni delavci in kaj zdravstveni sodelavci, ali opredeljuje
javno in zasebno zdravstveno dejavnost
-doping: 3 snovi za doping, če je lahko vsak laboratorij
protidopinški, da ima slovenija protidopinško komisijo, da ni zaželjen
-psihoaktivne snovi: metadon, alkohol, ali je njihova uporaba
kaznovana, deklaracija o psihotropnih snoveh - ali ta opredeljuje
zdravnikovo ravnanje v primeru odvisnosti
-WMA: ali je to isto kot svetovna zdravstvena organizacija,
sestavljajo jo zdravniška nacionalna društva, slovensko zdravniško
društvo je/bo član, da se njene sprejete deklaracije posodobljujejo
-ženevske konvecije: če obstaja 8 konvencij, da je 5. o jederskem
orožju, da je 3 namenjena ranjenim vojakom, da 1 govori o ravnanju z
ranjenimi vojaki
-helsinška deklaracija, da je bla prvič sprejeta v Helsinkih 1964,
katero mi uporabljamo (iz Hongkonga leta 1989), da morajo biti prej
vse testirano na živalih, da delo nadzoruje klinik
-zloraba otrok: zloraba otrok je bolezen, naštet smo mogl znake
fizične zlorabe otrok, kdaj je zdravnik dolžan prijavit
-hiv: ali zobozdravnik lahko odkloni hiv pacienta, da ne smejo biti
diskriminerani, da je odklonitev nujne medicinske pomoči kaznivo
dejanje, na kateri zakonski podlagi temelji, da more zdravnik prijavt
hiv pacienta
-strokovna napaka: da je zdravnik odgovoren pred svojo vestjo,
bolnikom, da poznamo kaznivo in nekaznivo, malomarno zdravljenje, za
malomarno zdravljenje niso nujne posledice

teme cepljenja ni blo, pravice otroka in mladostnika tudi ne, vse
kar je blo v zvezi s temi otroci je blo tisto o trpinčenju in znakov
fizičnih zlorab, pa kdaj je treba prijavt zlorabo, glede etike je blo
tisto da je bolnik najprej odgovoren pred svojo vestjo, potem pred
bolnikom, genetskega inžiniringa in umetnega oplojevanja tudi ni bilo,
telemedicina je bila, in sicer je blo nekaj trditev kaj naj bi
telemedicina bila ampak se točno ne spomnim katere, gladovna stavka je
tudi bila in sicer bla je trditev da je zdravnik dolžan spremljat
stanje bolnika (pravilno), da ga more na silo hrant (napačna), da je
gladovna stavka moderna oblika hujšanja (napačna), da ga je treba pred
stavko dobro informerat (pravilna), kajenja se tudi ne spomnim da bi
bil, prav tako duševnega znanja
Za naštet so bile samo posebne odločbe (zdravnik in biomedicinsko
raziskovanje, zdravnik in zdravnik izvedenec, zdravnik in pacient...),
pa za napisat 4 medicinske razloge za splav, pa bilo je še za napisat
kaj pomeni: pacientov ozasveščen pristanek (v smislu da ga dodobra
informeraš in da on to dojame in da potem pristane na zdravljenje), pa
blo je za napisat načelo dekleracije o terapevtski prekinitvi
nosečnosti (splav): v smislu da je treba življenje spoštovat od začetka do
smrti, da sicer ne prepoveduje izrecno ampak namiguje na to da je
splav iz nemedicinskih razlogov neetičen (nekaj takega).
Pri vprašanju kdo so zdravstveni delavci in sodelavci si mogel tudi to
razložit, jst sm pač napisala da zdravstveni delavci so zdravniki in
zravstveno osebje (seprav sestre pa to), da zdravstveni sodelovci, so
pa tisti ki sodelujejo z zdravstvenimi delavci, torej lekarnarji,
farmacevti...
Ali zakon o zdr. dejavnosti opredeljuje obdukcijo? --> sama sem to
obkrožila (to je bila trditev pod temo zakona o zdravstveni
dejavnosti, zato ker tam piše da če kdo umre v bolnci, da potem je treba
nardit obdukcijo tko da očitno opredeljuje)
Ali je lahko vsak laboratorij protidopinški? --> to je bilo tudi v
smislu, da bi blo treba trditev za obkrožt, ampak ta ni pravilna,ker ne more bit vsak laboratorij protidopinški, more imet licenco narjeno za to

Ali je zloraba otrok bolezen? --> to je blo tudi trditev v smislu za
obkrožit
Kdaj je zdravnik dolžan prijaviti zlorabo?--> za obkrožit, bile sta dve
trditvi ena da je traba prijavit, če je otrok mlajši in druga da
ni treba nikoli prijavit, obkrožiš pravo