Javno zdravje - kolokvij (2011-06-16)

Javno zdravje, 16.6.2011

Na kolokviju iz javnega zdravja je bilo 20 vprašanj, od tega eno za povezat, eno za
dopolnit, ostala za obkroževat.

1. Povezati je bilo treba osebe z značilnimi obdobji javnega zdravja
(sanitetno, terapevtsko, ...)
John Snow, Louis Pasteur, Robert Koch, Marc Lalonde in nek Frank ki ga
ne najdem v knjigi
2. Imel si diagram s starostno piramido Islandije in si mogel
odgovoriti za kakšno značilno obliko gre
3. Imel si diagram naravnega poteka bolezni in si mogel vanj umestiti
sekundarno raven preventive
4. Nekaj je bilo o relativni incidenci (za dopolnit); v tabeli so bile
navedene: stopnja incidence oseba-čas, incidenčno tveganje,
____________, incidenčni obeti. Na črto si mogel napisati: stopnja
incidence v epidemiološkem pomenu [str. 119]
5. Koliko bolnic je v Sloveniji
6. Pri katerem modelu zdravja omenjamo dejavnike tveganja
7. Kaj je značilnost sodobnih modelov zdravja
8. Glede na podaljšano življensko dobo za 30 let, kolikšen delež
pripisujejo kurativi, kolikšen preventivi (odgovori so bili npr. 25:5,
20:10, ...)
9. Koga povezujemo z izrazom kontinuum zdravja (Aaron Antonovsky)
10. Katera izmed skupin bolezni je lansko leto od države pobrala
največ denarja (oz. podobno vprašanje, odgovori; kronične bolezni srca
in ožilja, rak, ...)
11. Nekaj o sistemskem modelu zdravja
12. Katera starostna skupina ne spada v skupino ogroženih
13. Koliko ljudi začuti vsak trenutek potrebo po zdravju (750/1000,
250/1000, 50/1000, 10/1000, 1/1000)
14. V katero stopnjo bolezni gre bolezen, ko so pri nekomu simptomi že
tako hudi, da se odloči obiskati zdravnika
15. Biološki dejavniki naravnega okolja
16. Sistemi zdravstvenega varstva - modeli (Bismarckov)
17. Kater podsistem, če je usmerjen v zdravje predstavlja veliko
prednost držav (zdravstvena politika)
18. Precej je bilo o ravneh preventive, izbrati si mogel lastnost neke
ravni ali pa pravo raven glede na lastnost ki je bila podana