Informatika - Kolokvij (2011-02)

1.) Kakšna je velikost 1024x1024 velike barvne RGB slike z 8 bitnim kodiranjem
a,b,c,d,e-> 1,2,3,4,5 Mbytov

2.) Napiši in opiši osnovna dva pogoja za varen informacijski sistem

3.) Napiši vrstni red pri izdelavi podatkovnega sistema in opiši posemezen
del:
opis procesov, izdelava podatkovnega modela, vzdrževanje

4.) Kot Boolov model poiščemo deskriptor1, deskriptor2 in uporabimo orodje
ALI. Obrkroži kaj dobimo:
a) samo 1 ali 2 deskriptor
b)prvi ali drugi brez skupne množice
c) prvi ali drugi ali prvi in drugi
d) Boolov model nam izpiše rezultate po relevatnosti( od obeh do
posameznega)
e) Boolov model ne izpiše po relevantosti

5.) Dopisujete si po elektornski pošti z raziskovalcem in hočete zavvarovati
sporočilo pred udorom. Kako?
a) neki z zgoščevanjem al kaj(po moje ni blu prov:)
b) s svojim zasebnim ključem
c) s svojim javnim ključem
d) z prejmnikovim zasebnim
e) z prejemnikovim javnim ključem

6.) Katei dve lastnosti zahtevate od proizvajalca če želite da se pri
pošiljanju maila na izgubi kakšnem podatek in da bi ga zaščitili pred
udorom:
po dva so bli našteti različno: celovitost, verodostojnost, zanesljivost,
zaupnost

7.) Obkrožvt nekj o Biomedicina Slovenica:
a) V njej so zbrane zbirke na področju vseh znanosti razen umetnosti.
b) Uporabljen je enak tezaver kot pri Medlinu.
c) Tezaver uporablja deskripor za en sam pojem in en pojem opisuje en
deskriptor.
d) Uporabljeno je načelo o nekj decimality( prvič slišou:)
e) pa men se zdi ali se uporablja avtomatsko indeksiranje

8.) Program za klinično svetovanje je:
a) vsak program ki svetuje pri kliničnem odločanju
b) vsak program ki obravnava medincsko ali klinično znanje
c)napačen
d)napačen za zihr:P

9.) Slabosti pisnega medincskega zapisa

10.) Bibilografkse zbirke so osnovno orodje za informacijski sistem. Obkroži
pravilne:
a) Vsebuje dokument ne samo o obstoju ampk tudi lokalizacijske podatke.
b,c,d,e se ne spomn cist dobr sam je blo kr tricky;)

1. Koliko prostora zavzame 8 bitna RGB slika dimenzije 1024x1024?
a) 1 MByte
b) 2 Mbyte
c) 3 MByte <<<
...

2. Na kratko opiši dva pogoja za dobro varovan informacijski sistem
>>fizično varovanje
>>elektronsko varovanje
>>(blablabla o vsakem..)

3. Po emailu se pogovarjamo z nekim raziskovalcem iz ZDA. Kateri dve
varnostni zahtevi morata biti izpolnjeni, da sporočilo
med postopkom pošiljanja ni bilo spremenjeno in da ni prišlo do
podtikanja sporočila (se pravi da je sporočilo res od tega
raziskovalca)?
>>celovitost in istovetnost<<
Nekaj o Biomedicini Slovenici, o programih za podporo kliničnemu
odločanju, kaj pri papirnatem med. zapisu ni mogoče, nekaj o Boolovem
iskalnem modelu (bil je naveden primer in spodaj pravilne trditve za
obkrožit), + še nekaj stvari k se jih pa ne spomnim več. Iz vaj ni blo
nič, razen pač razumevanje Boolovega iskalnega modela.
Je za obkroževat, pri vsakmu vprašanju lahko napišeš komentar zakaj si
to izbral (:D če dobro utemeljiš ti baje celo ne odbijajo oziroma
priznajo), več možnih odgovorov in seveda tudi MINUS pike.

-naštej vsaj 5 funkcij informacijskega zdravstvenega sistema
-obrazložit si mogu svojo izbiro o pogostosti preverjanja varnosti in
posodabljanja inf. sistema (možni odgovori za obkrožt: enkat,
dvakrat, pogosto oz. še ena izbira)
-lastnosti medicinskega zapisa na papirju (možni odgovori časovna odvisnost,
prostorska odvisnost, SOAP in neki glede subjektivnosti)
-lastnosti bibliografske zbirke (mogu si obrkožt; fora je bla, da si znau
ločt med knjižničnim katalogom in bibliografsko zbirko)
-če sliko 1024x1024 pomanjšamo na 512x512, za kolikokrat se je velikost
slike zmanjšala (enkrat, dvakrat, štirikrat, osemkrat)
-boolov način iskanja
-aktivni sistemi za podporo pri odločanju
-pa še o unih javnih/zasebnih ključih je blo, pa se ne spomnm možnih
odgovorov

1. Siva slika 1024×1024. Velikost piksla zmanjšamo iz 16 na 8 bitov. Za
koliko lahko največ zmanjšamo velikost slike?
a) 2×
b) 4×
c) 8×
d) ostane nespremenjeno
e) ne moremo zmanjšati velikosti

2. Navedi vsaj dva načina aktivnega varovanja informacij in ju na kratko
opiši.

3. Dopisuješ si z raziskovalcem v tujini. Kako zagotoviš naslovniku, da je
sporočilo res od tebe, ne da bi pri tem uporabil digitalni podpis?
a) uporabiš lasten zasebni ključ
b) uporabiš lasten javni ključ
c) uporabiš naslovnikov zasebni ključ
d) uporabiš naslovnikov javni ključ
e) uporabiš enosmerno zgoščevalno funkcijo

4. Prednosti papirnatih medicinskih zapisov:
a) prenosljivost
b) dostop iz različnih lokacij
c) svoboda izražanja
d) hitro iskanje

5. Različne variante v zvezi z Boolovim operatorjem IN (nič težkega :))

6. Lastnosti aktivnega sistema za pomoč pri odločanju:
a) uporabnik ima popolno kontrolo
b) sistem išče nasvete na Internetu
c) vnos podatkov sodi med glavne aplikacije
d)...

7. Bibliografska zbirka Medline:
a) obsega vsa področja človekovega udejstvovanja razen umetnosti
b) vsebina dokumentov je opisana z deskriptorji in kvalifikatorji
c) vsebuje kazalce na polne dokumente, ki so večinoma plačljivi oz. imajo
institucije z založniki sklenjene "pogodbe" (neki v tem smislu)
d)...

8. Opis dveh varnostnih zahtev, ki ju je bilo potem treba obkrožit. Če sem
imela prav potem sta bili verodostojnost in zaupnost.

9. Omejitve pri uvedbi in rabi zdravstvenih informacijskih sistemov + kratek
komentar tistih, ki jih obkrožiš.
a) nedogovorjena mednarodna zakonodaja in standardi
b) slaba državna podpora in podpora vodstev zdravstvenih ustanov
c) nedostopnost informacij