Kolokvij iz medicinske deontologije (1992/93)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (deonto.doc)deonto.doc33 kB
VPRAŠANJA ZA KOLOKVIJ IZ MEDlCINSKE DEONTOLOGIJE
ZA ŠOLSKO LETO 1992/93

ZA ŠTUDENTE MEDlCINE IN STOMATOLOGIJE II. LETNIK


l.
a Zakon o zdravstveni dejavnosti: Vl. poglavje (Ur.1. 9/1992)
b) Hipokraticna zaprisega.
c) Ženevske konvencije IV.

2.
a) Amatus Lusitanus.
b) Splošna deklaracija o clovekovih pravicah.
c) Deklaracija o možganski smrti, Sydney,1968.

3.
a) Ženevska zdravniška zaobljuba.
b) Maimonidova molitev.
c) Kodeks etike zdravstvenih delavcev SFRJ.

4.
a) Ženevska konvencija II.
b Mednarodni kodeks zdravniške etike.
c) Splošna deklaracija clovekovih pravic.

5.
a) Biomedicinske raziskave na ljudeh.
b) Ženevska konvencija I.
c) O medicinski deontologiji, etiki in morali: zgodovinski in splošni prikaz.

6.
a) Helsinška deklaracija.
b) Deklaracija o terapevtski prekinitvi nosecnosti.
c) Nurnberški kodeks.

7.
a) Deklaracija o uporabi in zlorabi psihotropnih zdravil.
b) Deklaracija o pravicah živali
c Transplantacija - splošno.

8.
a) Deklaracija o pravicah bolnikov.
b) Evtanazija.
c) Hipokraticna.zaprisega in ženevska svecana zaobljuba (primerjalno).

9.
a) Abortus.
b) Okrožnica Weimarske republike.
c Deklaracija o uporabi in zlorabi psihotropnih zdravil, Tokyo, I9l5.

l0.
a) Spoštovanje življenja.
b) Biomedicinske raziskave na živalih
c) Mednarodni kodeks zdravniške etike.

11.
a) 55. clen Ustave R Slovenije.
b) Organizacija Rdecega križa - zgodovina in njen pomen.
c) Deklaracija o mladoletnikih in samomoru.

l2.
a) Deklaracija o evtanaziji.
b) Deklaracija o gladovnih stavkah.
c) Statut WHO.

13.
a) Deklaracija o mladoletnikih in samomoru
b) Ženevska konvencija III.
c) Nacrt resolucije in priporocila o pravicah bolnikov.

14.
a) Hipokratova zaprisega.
b) Deklaracija o pravicah živali.
c) Statut svetovne zdravstvene organizacije, OZN, l946.

15.
a) Deklaracija o pravicah živali.
b) Ženevska svecna zaobljuba.
c) Bill of rights (Ameriško bolnišnicno združenje).

16.
a) Splav - 2. kongres slovenskih zdravnikov.
b) Deklaracije o trgovini z organi.
c) Kodeks etike zdravstvenih delavcev SFRJ - primerjava s Hipokraticno zaprisego in Ženevsko svecano zaobljubo.

17.
a) Evtanazija.
b) Kazniva dejanja zoper clovecnost in mednarodno pravo, Kazenski zakonik SFRJ.
c) Zakon o pogojih itd. o transplantaciji, Ur. l. SRS 42/85.

18.
a) Deklaracija o trajnem vegetativnem stanju.
b) Dve razlagi izvora clovekovega zavedanja smrti.
c) Zdravniška skrivnost.


19.
a) Deklaracija o poklicni odgovornosti zdravnikov pri zdravljenju bolnikov obolelih za AIDS-om.
b) Mednarodno humanitarno pravo - splošni prikaz.
c) Deklaracija o terminalni bolezni.

20.
a) Amatus Lusitanus.
b) Weimarska okrožnica.
c) Smernice za medicinske raziskave na ljudeh. Švicarska akademija medicinskih znanosti 1970,1981.

21.
a) Weimarska okrožnica.
b) Zakon o zdravstveni dejavnosti R Slovenije: VI. poglavje.
c) Kodeks za medicinske sestre,1979.


22.
a) Biomedicinske raziskave na živalih.
b) Deklaracija o trgovini z organi.
c) ZKP, poglavje VI: Ogled in izvedenci.

23.
a) Deklaracija o neodvisnosti in poklicni svobodi zdravnikov.
b) Helsinške deklaracije.
c) Hipokratova zaprisega.


24.
a) Deklaracija o genetskem svetovanju in genetskem inženiringu.
b) Nacela zdravniške etike OZN.
c) Deklaracija o mucenjih, grozovitostih in drugo.

25.
a) Izpitni kodeks MF v Ljubljani.
b) Deklaracija o pravicah
c) Deklaracija o clovekovih pravicah in osebni svobodi zdravnikov.

26.
a) Deklaracija o neodvisnosti in poklicni svobodi zdravnikov.
b) Nurnberkši kodeks
c) Ženevska konvencija II.

27.
a) Deklaracija o zdravstvenih nacelih v športni medicini.
b) Ženevske konvencije I.- IV.- splošni prikaz.
c) Havajska deklaracija - Generalna skupšcina svetovnega psihiatricnega združenja, Havaji,1977.

28.
a) Resolucija o sodelovanju zdravnikov pri izvrševanju smrtne kazni.
b) Smrt in medicina.
c) Dekalog (deset božjih zapovedi).

29.
a) Prehodna deklaracija o AIDS-u.
b) Amatus Lusitanus in njegova »zaprisega«.
c) Stališca strokovne komisije za medicinska eticna vprašanja MF, Ljubljana, 1979.


30.
a) Deklaracija o medicinskem izobraževanju.
b) Splošna deklaracija o clovekovih pravicah.
c) Kodeks etike zdravstvenih delavcev SFRJ - vsebinski prikaz.

31.
a Statut svetovne zdravstvene organizacije (WHO).
b) Kodeks etike zdravstvenih delavcev SFRJ zgodovinski prikaz
c) Listina o pravicah otroka v bolnišnici.

32.
a) Deklaracija o telesnih preiskavah zapornikov KZ XXII: poglavje
b) Sodobni pogledi na nacrtovanje družine, II. kongres slovenskih zdravnikov
c) Spoštovanje življenja.

33.
a) Splav kot družbeni in medicinski problem, II. kongres slovenskih zdravnikov.
b) Stališce strokovne komisije za medicinska eticna vprašanja MF, Ljubljana, 1979.
c) Deklaracija o terapevtski prekinitvi nosecnosti.

34.
a) Deklaracija o darovanju oplojenih in neoplojenih gamet.
b Bill of Rights - American Hospital Association, 1973
c) Kazenski zakon XII, poglavje: Kazniva dejanja, zoper druge družbene vrednote.

35.
a) Deklaracija o mladoletnikih in samomoru.
b) Deklaracija o clovekovih pravicah in osebni svobodi zdravnikov.
c) Smernice v casu oboroženega spopada.