Informatika (2013-01-29)

Kar se spomnim iz kolokvija za informatiko.
---
Kolokvij iz informatike, 29. 1. 13, B varianta
Pa to niso dobesedni odgovori, ampak po spominu, tako da je možno, da je kaj samo zato narobe, ker se narobe spomnim.
1. Faktor vpliva:
a) Faktor vpliva revije je skupno število citiranj, ki jih revija…
b) Faktor vpliva revije je povprečno število citiranj, ki jih revija…
c) Nekaj s patenti in nekimi poslovnimi zadevami, k nismo nikoli omenjali
d) Se določa samo na nivoju osebe in potem neka definicija z interneta
(Tukaj je bilo o faktorju vpliva revij, pol pa še kar nekaj, k sploh nismo omenjali, pa si pol se moral odločit, ali boš obkrožil, da je pravilno, čeprav ne veš, ali je ali ni, pa nekako obrazložil zakaj (zimproviziral), ker ti ne prinese minus točk, če je nepravilno obkroženo in je dobra obrazložitev)
2. Trditve o medline-u
a) neka trditev, da deluje kot google (kar ni res)
b) najde vse in samo relavantne podatke
c) nekaj o deskriptorjih
d) najde podatke samo z določeno verjetnostjo ker je opisovanje vsebine kompleksna stvar in …
e) neka trditev o opisovanju vsebine dokumenta in verjetnosti
f) in zelo podobna trditev o iskanju vsebine in verjetnosti
3. Boolov iskalni model, velja deskriptor 1 operacija deskriptor 2:
Trditve o operaciji IN:
a) pomeni seštevanje, najde vse stvari, ki vsebujejo samo deskriptor 1, samo deskriptor 2 in stvari, ki vsebujejo oba
b) pomeni seštevanje, najde tiste s samo deskriptorjem 1 in tiste s samo deskriptorjem 2, tiste, ki vsebujejo oba pa ne, ker ni presek
c) je presek, najde samo tisto, kar vsebuje oba deskriptorja
d) rezultati se razvrstijo tako, da so najprej tisti, ki vsebujejo oba deskriptorja, potem tisti, ki vsebujejo enega
e) zgornja trditev je napačna tudi zato, ker boolovi iskali modeli ne rangirajo po relavantnosti
4. Naštetih je bilo nekaj faz izgradnje informacijskega sistema, pa si moral obkrožit pravilni vrstni red izmed danih možnih: opis podatkov, izgradnja podatkovnega modela, vzdrževanje, pa vmes mogoče še eden, k se ga ne spomnim, sam je bilo tako kot na slajdih.
5. Primerjaj aktivni in pasivni varnostni napad.
Za napisat.
6. Trditve o informacijskem sistemu, pravilne si moral obkrožit:
ene so bile kar take, da si bil kar malo v dilemi (in spet si lahko se razpisal in utemeljeval), drugače pa so bile večinoma o problemih, ovirah pri izgradnji
7. Digitalni podpis omogoča: (si moral obkrožiti pravilno kombinacijo, ki je celovitost in verodostojnost)
8. Dolg odstavek o zapisovanju signalov … bistvo odstavka: da je največja amplituda signala 1mv, da je signal moten s šumom 5mikroV, potem pa da ga najprej zapisujemo z 8 biti, potem pa z 10 biti, kako se spremeni kvaliteta slike in poraba prostora na disku: Mislim da so bile te možnosti:
a) kvaliteta se poveča, poraba se poveča
b) kvaliteta ostane enaka, poraba se zmanjša
c) kvaliteta se poveča, poraba se zmanjša
d) kvaliteta se zmanjša, poraba se poveča
e) kvaliteta se zmanjša, poraba se zmanjša
f) kvaliteta ostane enaka, poraba se poveča
9. Napiši ukaz v SQL, da se doda v tabelo PACIENTI z elementi ID, IME PRIIMEK, DAT_ROJSTVA podatke o pacientu z ID=5, IME=MIRO, PRIIMEK=NOVAK, DAT_ROJSTVA=12. 5. 1963
al nekaj podobnega, kar se moraš očitno napiflat
10. Napiši definicije
tezaver
nomenklatura
klasifikacija