Deontologija - Priporocena literatura

Temeljna literatura
Milcinski J.: Medicinska etika in deontologija. Delavska Univerza UNIVERZUM, Ljubljana, 1982
Dolenc A.: Medicinska etika in deontologija - dokumenti s komentarjem. Zalozba Tangram, Ljubljana 1993.
Dolenc A.: Medicinska etika in deontologija II - razprave. Zalozba Mihelac, Ljubljana, 1997.

Dopolnilna literatura

Dolenc A.: Zenevske konvencije, Meaicinski razgledi, Ljubljana 1989.
Dokumenti Sveta Evrope in WMA in WHO.