Deontologija - Deklaracija o škodljivosti tobacnih izdelkov

Besedilo je v PowerPoint prezentaciji
--
DEKLARACIJA O ŠKODLJIVOSTI TOBACNIH IZDELKOV
DEKLARACIJA O ŠKODLJIVOSTI TOBACNIH IZDELKOV Dunaj, september 1988
Sprejeti je treba ODKLONILNO stališce do kajenja in uporabe vseh oblik tobacnih izdelkov, kar je treba javno objaviti.
DEKLARACIJA O ŠKODLJIVOSTI TOBACNIH IZDELKOV Dunaj, september 1988
Razvijati in podpirati izobraževalne programe za zdravstveno osebje in javnost, s katerimi naj se ljudje seznanijo z nevarnostjo, ki izvira iz tobacnih izdelkov...

NOVO MESTO – Kadilci imajo tudi letos možnost, da opustijo kajenje, hkrati pa se potegujejo za številne lepe nagrade v mednarodni akciji Opusti kajenje in zmagaj. Akcija poteka od 2. do 29. maja
DEKLARACIJA O ŠKODLJIVOSTI TOBACNIH IZDELKOV Dunaj, september 1988
Prepovedati kajenje in uživanje drugih tobacnih izdelkov na vseh sestankih SZZ.

Zdravnike je treba spodbujati, da bi dajali dober zgled ter podpirali nosilce akcije, ki opozarjajo javnost na škodljive posledice uživanja tobacnih izdelkov...
DEKLARACIJA O ŠKODLJIVOSTI TOBACNIH IZDELKOV Dunaj, september 1988
Podpreti sprejem in izvajanje zakonov, ki:
Zahtevajo, da morajo biti besedila, ki opozarjajo na škodljivost kajenja natisnjena na vsakem zavitku ali drugi embalaži, v kateri prodajajo tobacne izdelke. Enako opozorilno besedilo mora biti tudi sestavni del vsake oglasne ali promocijske akcije za tobacne izdelke.DEKLARACIJA O ŠKODLJIVOSTI TOBACNIH IZDELKOV Dunaj, september 1988
Podpreti sprejem in izvajanje zakonov, ki:
Omejujejo kajenje v javnih stavbah, letalih, šolah, bolnišnicah, klinikah in drugih zdravstvenih zavodih.
Omejujejo publiciteto in oglaševanje tobacnih izdelkov.
Urejajo ali prepovedujejo uvoz tobacnih izdelkov.
Prepovedujejo prodajo cigaret in drugih tobacnih izdelkov otrokom in mladoletnikom.
DEKLARACIJA O ŠKODLJIVOSTI TOBACNIH IZDELKOV Dunaj, september 1988
Podpreti sprejem in izvajanje zakonov, ki:
Prepovedujejo vsakršno državno podpiranje tobaka in tobacnih izdelkov.
Povecujejo davke na tobacne izdelke in tako zbran denar namenjajo zdravstvenim službam.
Prepovedujejo kajenje na vseh poslovnih poletih na domacem ozemlju, kakor tudi na mednarodnem ter prodajo tobacnih izdelkov v duty free trgovinah na letališcih.

DEKLARACIJA O ŠKODLJIVOSTI TOBACNIH IZDELKOV Dunaj, september 1988
Podpreti sprejem in izvajanje zakonov, ki:
Podpirajo raziskave o povezavi med uživanjem tobacnih izdelkov in škodljivimi posledicami tega uživanja na zdravje prebivalstva...Prepovedujejo promocijo, distribucijo in prodajo vsakršnih tobacnih izdelkov, ki do danes še niso v prodaji in se bodo na novo pojavili

DEKLARACIJA O ŠKODLJIVOSTI TOBACNIH IZDELKOV - komentar -
Omejevanje kajenja med ljudmi, ne glede na starost in ne glede na ustanove.


Prepovedano reklamno obvešcanje za tobak.


Povišanje davkov na tobacne izdelke.

DEKLARACIJA O ŠKODLJIVOSTI TOBACNIH IZDELKOV - komentar -
V zakonodaji naj bi bile naslednje zahteve:
Prepovedano vsako reklamiranje tobacnih izdelkov
Omejevanje kajenja
Prepovedana prodaja cigaret in tobacnih izdelkov otrokom in mladoletnikom
Onemogoceno podpiranje vlad za tobak ali tobacne izdelke

ŠKODLJIVOST KAJENJA
Vzrocna povezanost med tobacnim dimom in nekaterimi bolezni je danes znanstveno dokazana.

Kajenje tobaka in tobacnih izdelkov je dalec najbolj razširjena oblika zlorabe psiho-aktivnih snovi. SZO ugotavlja, da kadi kar tretjina svetovnega odraslega prebivalstva oz. 1,1 milijarde ljudi.
ŠKODLJIVOST KAJENJA
Na Zemlji vsako leto zaradi kajenja umre vec kot 3 milijone ljudi, še vec pa je težkih kadilcev in invalidov, ki jih je kajenje prizadelo.

Samo v državah EU zaradi posledic raka umre vsako leto 431.000 ljudi. V ZDA tobak povzroci cetrtino vseh smrti med ženskami. 

V Sloveniji je leta 1990 zaradi kajenja umrlo 9.579 ljudi.
ŠKODLJIVOST KAJENJA
Tobak in cigaretni dim sta tista, ki vsebujeta veliko kolicino za cloveka in živali škodljivih sestavin:

nikotin
ogljikov monoksid (CO)
katranNikotin in ogljikov monoksid neposredno ne prizadeneta dihalnih organov, ampak posredno poškodujeta srce in ožilje. Katran pa neposredno ucinkuje na dihalne poti in jih kvari.
ŠKODLJIVOST KAJENJA
Strokovnjaki so ocenili, da vsaka cigareta skrajša življenje za 7,5 minute. Pri dvajsetih cigaretah to znese dve uri in pol na dan, na mesec tri dni, 36 dni na leto in ce kadite 40 let je to 3,9 let. Razmislite, kaj vse bi lahko doživeli in dosegli v teh skoraj štirih letih.
ŠKODLJIVOST KAJENJA
Najpogostejše bolezni povezane s kajenjem:

bolezni srca in ožilja
rakave bolezni
bolezni dihal
rana na želodcu in dvanajsterniku
PASIVNO KAJENJE
Pasivno kajenje je tisto, pri katerih nekadilci vdihujejo dim cigaret, ki so jih pokadili kadilci. Tudi tukaj gre za pljucno kajenje (inhaliranje).

Nekateri raziskave celo kažejo, da je stranski dim, ki se kadi z vrha žarece cigarete in se širi po prostoru, nevarnejši od dima, ki ga kadilec potegne vase, saj predstavlja vecino (kar 85) vsega cigaretnega dima, hkrati pa vsebuje bistveno vecje koncentracije škodljivih in rakotvornih snovi (dim vsebuje manj nikotina in CO, a vec katrana.)
POSLEDICE PASIVNEGA KAJENJA
povecana možnost za pljucni rak in težave s srcem

povecana možnost za krvni rak = levkemija (benzen)

vnetja nosu

težave z grlom, kašelj, kihanje

glavoboli, vrtoglavice oz. omotice

solzenje oci

slabost

težave pri dihanju in neredni srcni utrip (predvsem pri bolnikih s srcno boleznijo)

pomanjkanje koncentracije
NOSECNOST IN PASIVNO KAJENJE PLODU
nižja porodna teža

povzroca bolezni pljuc

je vzrok drugim kronicnim težavam dihal,
vnetjem srednjega ušesa in zmanjšani pljucni funkciji

eden glavnih vzrokov za nenadno nepricakovano smrt dojencka

povecan možnost spontanega splava in rojstva mrtvega otroka

vecja verjetnost, da bodo, ko bodo odrasli, zboleli za rakom ali srcno-žilnimi boleznimi. 
STATISTIKA
Povprecni delež odraslih kadilcev v Sloveniji upada
od leta 1988 dalje, ko je tobak kadilo 34,1 prebivalcev Slovenije, starejših od 18 let, se je delež manjšal in je leta 1999 znašal 24,5

zaskrbljujoce pa je narašcanje števila kadilcev med:
mladimi (27) in
ženskami (20,6)

Vec kadilcev je med ljudmi z nižjimi dohodki in nižjo izobrazbo, dolocene razlike pa so tudi med posameznimi slovenskimi regijami.
STATISTIKA
VSAK DAN 6000 OTROK PRVIC PRIŽGE CIGARETO IN 3000 JIH NATO POSTANE REDNIH KADILCEV!!!

Starost, pri kateri ljudje pokadijo svojo prvo cigareto, iz leta v leto pada.
DEKLARACIJA O PROIZVODNJI, UVOZU, IZVOZU, PRODAJI TER REKLAMIRANJU TOBAKA
DEKLARACIJA O PROIZVODNJI, UVOZU, IZVOZU,PRODAJI TER REKLAMIRANJU TOBAKA Kalifornija, oktober 1990
SZZ se zaveda nevarnosti, ki jo za zdravje posameznika predstavlja tobak.

DEKLARACIJA O PROIZVODNJI, UVOZU, IZVOZU,PRODAJI TER REKLAMIRANJU TOBAKA Kalifornija, oktober 1990
DEKLARACIJA O PROIZVODNJI, UVOZU, IZVOZU,PRODAJI TER REKLAMIRANJU TOBAKA Kalifornija, oktober 1990
SZZ poziva vse NARODE, da sodelujejo pri sprejemanju ukrepov, ki prepovedujejo uvoz, izvoz, prodajo in oglaševanje tobaka.

DEKLARACIJA O PROIZVODNJI, UVOZU, IZVOZU,PRODAJI TER REKLAMIRANJU TOBAKA – komentar -
Preprecevanje bolezni, za katere je izkazano, da jih povzroca razvada (odvisnost) od kajenja.

Države so se zacele zavedati, kakšno škodo za zdravje pomeni ta razvada, kar je državo postopno stalo vec, kot je bila ekonomska korist tobacne industrije.

Pocasi se uveljavljajo zakonodaje, ki omejujejo ali prepovedujejo kajenje na javnih mestih in propagando za tobacne izdelke.

Kajenje med zdravniki v Sloveniji se je zmanjšalo, pri medicinskih sestrah pa Svet proti kajenju ni bil tako ucinkovit, saj je kajenje pri njih še v porastu.


DEKLARACIJA O PROIZVODNJI, UVOZU, IZVOZU,PRODAJI TER REKLAMIRANJU TOBAKA – komentar -
V Sloveniji je kajenje v ambulantah že prepovedano.

Omejujejo ga tudi v bolnišnicnih oddelkih.

Ukrepati bi morali tudi pri vzgoji študentov MF, še pred tem pa ustrezno postopati v srednjih šolah, saj se od tam rekrutira najvecje število kadilcev.
EU komisija
Protitobacni ukrepi
31.12.02 – seznami sestavin in razlogi za uporabo le-teh
30.9.03 – prepoved zavajajocih napisov (ultra lahki, lahki, mild, nizkokatranski)
velika opozorila na škatlicah - Kajenje ubija. / Kajenje resno škoduje vam in ljudem okoli vas.
Dodatna opozorila:

1. "Kadilci umirajo mlajši.“
2. "Kajenje maši žile in povzroca srcni infarkt in možgansko kap."
3. "Kajenje povzroca smrt zaradi pljucnega raka."
4. "Kajenje med nosecnostjo škoduje vašemu otroku."
5. "Varujte otroke pred vdihavanjem vašega cigaretnega dima."
6. "Vaš zdravnik ali farmacevt vam lahko pomaga opustiti kajenje."
EU komisija
7."Kajenje povzroca hudo zasvojenost, zato ne zacnite kaditi."
8. "Opustitev kajenja zmanjša tveganje za smrt zaradi bolezni srca in pljuc."
9. "Kajenje lahko povzroci pocasno in bolece umiranje."
10. "Poišcite pomoc pri opušcanju kajenja: posvetujte se z zdravnikom."
11. "Kajenje lahko zmanjša pretok krvi in povzroci impotenco."
12. "Kajenje povzroca staranje kože."
13. "Kajenje lahko škoduje spermi in zmanjša plodnost."
14. "Cigaretni dim vsebuje benzen, nitrosamine, formaldehid in vodikov cianid."
1.10.04 – barvne fotografije

OGLAŠEVANJE
-strategije za doseganje odraslih kadilcev

- strategije, ki pritegnejo otroke
PRIMERI ZAVAJAJOCIH OGLASOV
ETICNE DILEME
zatajitev podatkov o škodljivosti tobacnih izdelkov  milijonske tožbe (1999)

zavajujoce trditve oglaševalcev (»All of the taste, less of the toxins.«, »Reduced carcinogens. Premium taste.«)