[Deonto] Kolokvij (2014-01-28)

kolokvij deontologija, 28.1.2014

1. Razlogi za dovoljeni splav(4)
2. Kodeks medicinske deontologije Slovenije (vseh 10 posebnih določb)
3. Ženevske konvencije (za obkroževat)
4. Splošna načela Helsinške deklaracije(4), kdaj in kje je bila nazadnje dopolnjena?
5. Kazniva strokovna napaka (za obkroževat)
6. Fizična zloraba otrok, kako jo prepoznamo (naštej znake)
7. Naštej tri doping sredstva.
8. Uporaba psihoaktivnih snovi (za obkroževat)
9. Možganska smrt (za obkroževat- malo čudn)
10. Telemedicina (obkroževanje)
11. Evtanazija (pasivna, aktivna - obkroževanje)
12. Gladovna stavka, naloge zdravnika (obkroževanje)
13. Nivoji oz. ravni zdravstvene dejavnosti (naštej)
14. AIDS in nudenje zdravniške pomoči (obkroževanje)