Literatura za kolokvij

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (kolokvij-kirurgija-stisnjen.doc)kolokvij-kirurgija-stisnjen.doc73 kB
INSTRUMENTI
OSNOVNA MREŽA - vsebuje vse instrumente, ki so potrebni pri vsaki operaciji.
SPECIALNA MREŽA - vsebuje specialne instrumente (npr. oretopedska mreža ima dleta, svedre,...) Na nobeni mreži ni kirurškega materiala!
AMBULANTNI OPERATIVNI KOMPLET - instrumente za skoraj vse ambulantne operacije (so le do povrhnjega mišičja, manjše od 10cm). Vsebuje tudi kirurški material!
- ZA PREKINJANJE TKIVA: skalpel, škarje, dissektorji, žage, žličke.
- PRIJEMALNI INSTRUMENTI: pinecete, prijemalke, šivalniki.
- DRŽALNI INŠTRUMENTI: kljuke, grablje, samodejni držalci.
SKALPEL: ročaj 0.5-1.5cm. Za povrhnja tkiva - dolg pa 12.5cm, držalo št.3 in rezila št.9-16.
ŠKARJE: večje poškodbe kot pri sklapelu. Razmerje funkc.del:držalo=1.5-6. Če upognjene, je konveksiteta proti dlani. Naj bo 1:2 in 12-16cm.
ŽLIČKA: naj bo eliptična, do 1cm funkc. dela, 13-18cm. Ni v ambulantnem kompletu.
PRIJEMALKA ZA ČIŠČENJE: zrnata, na koncu eliptično razširjena, 20-25cm.
PRIJEMALKA PO PEANU: ravna ali ukrivljena, zaobljena ali koničasta; vedno zaporni mehanizem; 1:1, 1:3, za mehke strukture. A: 12-18cm, koničast, ukrivljen.
PRIJEMALKA PO KOCHERJU: zobec - utor (eden ali več), ostalo je gladko ali nazobčano; manj elastičen od peana; zaporni mehanizem, 2:3, 1:2, za trde strukture (delci kosti, tujki,...), del tkiva, ki ga odstranjujemo. A: 2:3, 14-18cm.
KIRURŠKA PINCETA: ima en ali več zobec-utor, ostalo nazobčano; v sredi je zatič, nasproti odprtina (stabilizacija). Desničarji v levi, levičarji v desni. A: 11-16cm, en zobec, brez prečnega zatiča.
ANATOMSKA PINCETA: le da ni zobcev; za bolj občutljiva tkiva. A: 11-15cm, zaobljena, brez zatiča. Ni del ambulantnega kompleta.
ŠIVALNIK: funkc. del kratek in rigiden, mrežasto nazobčan; 1:4; tristopenjski zaporni mehanizem. Samo za držanje in vodenje igle in vozlanje. Pri trikotni igli - le na prvi zobec; pri ploščati ali okrogli igli pa na 2 ali 3 zobec. A: 14-18cm.
PINCETA ZA ODSTRANJEVANJE TUJKOV: debelejša in rigidnejša; koničasta (kot puščica). A: 9-13cm. Ni v ambulantnem kompletu.
PRIJEMALKA ZA ODSTRANJEVANJE TUJKOV: rigidna, ostra (kot puščica); redko zaporni mehanizem; 1:4. A: 11-14cm, brez zapornega mehanizma. Ni v ambulantnem kompletu.
PRIJAMALKA ZA SPONKE: daljši (pincetni) del ima prečni utor in krajši (kleščni) del, ki ima en krak konkaven drugi pa konveksen; vmes jekleno pero, ki drži stvar razprto. S pincetnim delom nastavljaš sponke, s kleščnim pa jih razširjaš in odstranjuješ. A: originalna Michelova 12cm. Ni v ambulantnem kompletu. Michelove sponke naj bodo 11-14mm.
GRABLJICE: ostrozobe in tope; kazalec, palec in sredinec, čim bolj na koncu. A: dvo ali trozobe, ostre. Ni v ambulantnem kompletu.
KLJUKICA: lahko bipolarne (isto ali nasprotnosmerna); držimo kot grabljice. A: najbolje kombiniran inštument - kljukica na enem polu (za globlje dele rane), na drugem pa grabljice (za povrhnje dele rane); 16cm. Ni v ambulantnem kompletu.
SAMODRŽALEC: zaporni mehanizem z 10-20 zobci. Palec in sredinec, kazalec na sklepu. Sila je 1/3 manjša od tiste, s katero stiskamo. A: za kožo - 2cm zobci, cel pa do 20cm. Ni v ambulantnem kompletu.

MATERIALI v AMBULANTNI KIRURGIJI
Morajo biti sterilni, nealergeni, nekancerogeni, nepirogeni, netoksični.
NITI
imajo dodatne lastnosti: čim manj poškodujejo tkivo, zdržati vozel, čvrste na nateg, obstojne v tkivu za določen čas.
Fizikalne lastnosti niti
So elastična telesa. Dl=l´F/E´S. Pretržna sila (kritična velikost sile) je precej manjša od modula elastičnosti. Nit steče, ko se približamo modulu elastičnosti (nit postane plastična), to se zgodi na točki LiR (linear resistence) - to je točka največje dovoljene obremenitve.
Idealni modul elastičnosti niti = modul elastičnosti tkiva. Tega ni. Najbližje je catgut in kolagenska nit; od umetnih pa poliglikonatne in poliamidne niti.
Prožnost niti - kako hitro privzame svojo obliko.
Resorpcijske lastnosti - koliko tekočine nit veže (hidrofilne so hidroskopske - vodo veže kemično in kapilarne, hidrofobne). Trdnost vozla je odvisna tudi od nabrekanja vozla.
Kemične lastnosti niti
Anorganske (litine Fe, Ag, Tantal, C). Organske so naravne ali sintetične (poli- -amidi, -estri, -propileni, -glikonati, -para-dioxin).
Tehnološke lastnosti niti
Mono, poli in psevdomonofilamentne. Pri nas se še uporablja označevanje po ameriški farmakopeji, je pa tendenca za prehod na evropko.
Ph Eur III US P XX mm
12/0 0,001-0,009
0,1 11/0 0,010-0,019
0,2 10/0 0,020-0,029
0,3 9/0 0,030-0,039
0,4 8/0 0,040-0,049
0,5 7/0 0,050-0,069
0,7 6/0 0,070-0,099
1 5/0 0,1-0,149
1,5 4/0 0,15-0,199
2 3/0 0,2-0,249
2,5 2/0 0,25-0,299
3 2/0 0,3-0,349
3,5 1/0 0,35-0,399
4 1 0,4-0,499
5 2 0,5-0,599
6 3+4 0,6-0,699
7 5 0,7-0,799
8 6 0,8-0,899
9 7 0,9-0,999
10 8 1-1,099
Evropska f. označuje niti ne glede na to iz katerega material so.
ANORGANSKE NITI
Iz Ag, Ta, C in jeklo.
Ambulantno le jeklena nit (Fe, C, Ni, Cr+...). Velika tenzijska odpornost in majhen elastični modul, trajna obstojnost v tkivu. Gladke, tudi pletene nimajo kapilarnih lastnosti. Slaba je rigidnost (ob izdelavi vozla bi pretgali tkivo, zato niti zavijemo). Vozel lahko rani okolno tkivo. Lahko se topi - soli; lahko glavanski člen.
Povsod, kjer so sile, ki razmikajo tkivo velike ali je brazgotinjenje počasno (kosti, kite); 1,5-10.

ORGANSKE NITI
Rastlinskega izvora
Lanena nit - 10-35 enoceličnih vlaken, neenakomerna, bela. 65 polisaharidne celuloze, 17 hemiceluloze, 2 pektina, voska in lignina, 12 vode.
Dobro vozlja, neresorbilna, hidroskopna (manj nabreka kot svila in bombaž). Travmatizira tkivo, precejšnja reakcija. Suha ima majhen modul elastičnosti in pretržni raztezek le 2-4 (mokra pa tudi do 20). Primerna z ahitro avtoklaviranje (134°C). Intestinalna kirurgija, v ambulanti skoraj ne več; 1-7.
Bombažna nit - 90 celuloze, 1 voskov in pepela, 8 vode. Bela.
Mehka, super za vozlat, dobro drži vozel; neresorbilna; hrapava. Poškoduje tkivo, obsežen tujkov granulom. Manjša vzdolžna odpornost kot lan, večji pretržni raztezek (5-10). V vodi nabreka. Avtoklaviranje le pri 121°C. Izrazita kapilarnost. Le za kožne šive in le, če ni druge niti na razpolago; 2-3,5.
Živlaskega izvora
Svilena nit - od sviloprejke (dve fibroinski niti zlepljeni s sericinom, 4:1; 1 mašč., 1,5 mineral.). Se plete (črno barvo) ali prede (metilensko modrilo) in impregnira z voskom ali silikonom.
Mehka, gladka, drži zanesljivo. Z navlaženjem izgubi 1 vzdolžne odpornosti. Impregnirana nima kapilarnosti. Huda tkivna rkc. - odba se s kapsulo in se ne resorbira. Obstojna do 140°C. Osnovni šivalni material za kožne šive (tudi ambulantno); prednost pred sintetičnimi - mehkost, dobro vozlanje ni občutek pod prsti; 0,4-8.
Deviška svila - vedno neimpregnirana, metilensko modrilo, ki se v tkivu razbarva. Zelo tanka, mehak, dobro veže, naredi volumsko najmanjši vozel; ostane trajno. Okulistična kirurgija; virgin silk; 0,3-0,4.
Catgut - iz serozne memb. govejega tnakega črevesa ali submukoze ovčjega črevesa. Štiri prepletena vlakna tako galdijo, da izgleda monofilamentno; lahko impregnirajo s kromom ali jodom. Vedno rjave barve.
Popolnoma resorbilna (tkivne proteaze) - 0,3mm izgubi vso tenzijsko odpornost v 7 dneh (izgine po 10 dneh); chrom catgut p apo 28 dneh (6 tednih). Ne poškoduje tkiva, je trša od ostalih, vozlji pa so manj zanesljivi. Povsod, kjer želimo, da nit po zabrazgotinjenju izgine (mišice, podkožje,...). Zamenjujejo jo sintetične resorbilne niti. So: Plain Catgut, Chromic Catgut, Jod Catgut; 1-10.
Kolagenska nit - iz govejih tetiv; zmeljejo, homogenizirajo, izločijo vse nekolagenske sestavine. Monofilam., vedno rumeno-rjava, tanjša od catguta.
Gladka, resorbilna (obstojnost podobna kot pri catgutu), bolj elastična (vozli manj zanesljivi - potrebnih več zaporedoma) od catguta, manj čvrsta. Na zraku se posuši.
Uporabnost kot pri catgutu, le da kolagenske tudi v okulistiki. Collagen, Chromic Collagen; 0,5-3.SINTETIČNE ORGANSKE NITI
Poliamidne niti - v kirurgiji dve vrsti:
najlon (poliamid 6,6) -je spojina edipinove kis. z 1,6 heksametilendiamidinom.
perlon (poliamid 6) - epsilon aminokaprolaktamat.
So mono, multi in psevdomonofilam., vse pa so zelo gladke, črne. Najbolj elastične od vseh sintetičnih niti (če so debele so vozli nezanesljivi); multifilamentarne so boljše za vozlat. Majhen kapilarni vlek. Trajne, rkc. je zmerna.
Za fiksacijo aloplastičnega materiala; mikrokirur., plastika. Ambulantno predvsem za vse intradermalne šive. Monofilam.: Etilon, Nylon, Sutron, Dermalon, Deknalon, Cutalon, Dafilon; 0,1-5. Multifilam.: Nevrolon, Surgilon; 0,7-6. Psevdomonofilam.: Supramid.
Poliesterske niti - ponavadi polietilentetraftalat ali polibutilentetraftalat. So mono, multi in psevdomonofilam. (teflonska ovojnica).
Največja tenzijska trdnost od sintetičnih niti, hidrofobna in nima kapilarnega vleka; hrapava in zelo poškoduje tkivo (teflon to odpravi). Potrebna j eprevidnost, ker nit ne nabreka in vozli radi popustijo (več vozlov in daljše niti). Reakcija je majhna.
Za šivanje, kjer se pričakuje slabo brazgotinjenje (tetive, hrustanec), pri vstavitvi aloplastičnih materialov. Ambulantno: monof. za tekoče šive kože, multifilam. pa za šive tetiv.
Monof.: Microlene, Monolene, Miralene; 0,2-3. Mulitf.: Dacron, Ticron, Tevdek, Polydek, Polylene, Mersilene, Ethibond, Synthofil, Dagrolin, Mirafil, Sterilene, Supolen; 0,7-7.
Polipropilenske niti - je krhka snov, zato te niti niso ne sukane ne pletene. Gladka; ker je le monofilam., ni kapularnega vleka in tudi ne vpiva vode. Obstojna - tudi v gnoju, in povzroča minimalno rkc. Natezna trdnost je slabša, ob ostrih zavojih lahko poči. Modre barve.
Predvsem v septični kirurgiji, mikrokirur., plastiki. V ambulanti za šive na obrazu.
Prolene, Deklene, Mopilene; 0,2-4.
Poliglikonatna nit - polimer glikolne in mlečne kis., prevlečene s kalcijevim stearatom. Multifil. in monofil. Mehka, lahko vozlanje, dobri vozli; malo nabreka, malo kapilarnosti. Zmerna rkc., na površini pa iritacija. Odpornost na vlek podoben svili. V 40 dneh je moč šiva le 1, po 60-90 dneh pa se povsem resorbira.
Je nadomestek za catgut in kolagen. Ambulantno: mišice, podkožje. Ne za gnoj.
Vicryl, Coated Vicryl, Dexon, Maxon; 0,4-5.
Poli-para-dioxin (PDS) - paradioxanon; monof. inmultif. Izjemna tenzijska trdnost, elastična (težje vozlanje), resorbilna (razpolovna doba trdnosti je 40 dni), rkc. pa je majhna.
Trenutno je to najboljši resorpcijski šiv z veliko trdnostjo - za tkiva, kjer pride do zgodnje pooperativne obrementive. Ambulantno: mišice. PDS; 1-5.

PREGLED NITI:
Neresorbilne niti - (lan) (bombaž) (svila, deviška svila, Mersilk, Deknatel-Silk, NC-Silk) (Etilon, Nylon, Sutron, Dermalon, Deknalon, Cutalon, Neurolon, Supramid, Surgilon, Dafilon) (Miralene, Microlene, Monolene, Tevdek, Polydek, Polylene, Sterilene, Mersilene, Ethibond, Synthofil, Dagrofil, Dacron, Ticron) (Prolene, Deklene) (kovinska nit)
Resorbilne niti - (Catgut, Cromic Catgut, Jod Catgut) (Collagen, Chromic Collagen) (Vicryl, Coated Vicryl, Dexon, Maxon) (PDS)
Monofilam. niti - (Etilon, Nylon, Sutron, Dermalon, Deknalon, Cutalon, Dafilon) (Miralene, Microlene, Monolene) (Prolene, Deklene, Mopilen) (PDS) (kovinsk) (Maxon)
Multifilam. niti - (lan) (bombaž) (svila, deviška svila, Mersilk, Deknatel-Silk, NC-Silk) (Catgut, Chrom Catgut, JodCatgut) (Tevdek, Polydek, Polylene, Sterilene, Mersilene, Ethibond, Synthofil) (Dagrofil, Dacron, Ticron, Mirafil, Supolen) (Vicryl, Coated Vicryl, Dexon, PDS) (kovinska)
Za ambulantne šive KOŽA: Mersilk, NC-Silk, Deknatel-Silk, Etilon, Dermalon, Cutalon, Sutron, Supramid, Monolene, Miralene, Dafilon. INTRADERMALNI ŠIV, KI SE ODSTRANJUJEJO: Etilon, Cutalon, Deknalon, Dafilon, Monolene, Miralene, Prolene, Deklene. INTRADERMALNI ŠIVI, KI SE NE ODSTRANJUJEJO: Vicryl, Coated Vicryl, Dexon. PODKOŽNI ŠIVI: Vicryl, Coated Vicryl, Dexon, Catgut, Chromic Catgut, Jod Catgut, Collagen, Chromic Colagen. MIŠIČNI ŠIVI: PDS, Vicryl, Dexon, Catgut, Chromic Catgut, Collagen, Chromic Collagen. TETIVNI ŠIVI: Dacron, Ticron, Tevdek, Polydek, Dagrofil, Synthofil, Sterilene, pleten žičnat šiv, PDS.
Priporočene debeline za ambulntne šive - KOŽNI: 1-2. INTRADERMALNI: 0,7-1,5. PODKOŽNI: 1,5-4. MIŠIČNI: 2-5. TETIVNI: 2-3.
KIRURŠKE SPONKE
Majhna rkc., čvrstost, trajnost, ločljivost na RTG.
Michelove sponke - Fe, Ni; ima plastične lastnosti; predvsem za spajanje kože. Majhna rkc., dobra sterilizacija, vendar ne paše na instrumente ambulantnega kirurškega kompleta. So od 7,5´1,75 - 28´3 mm. Danes še v uporabi pri: zapiranju rane po odstranitvi torakaklnih drenov (delanje šiva prepočasno - vdor zraka). Lahko za šivanje kože. Spet v uporabi za notranje organe. So hitre in imajo tudi kozmetične prednosti.

KIRURŠKE IGLE
Različne, skupno je da naj čim manj poškodujejo tkivo. Nerjaveče jeklo. Pri elastični igli pride do zloma nenadma, pri plastični pa vidimo deformacijo.
Telo igle - večinoma polkrožne; lastnosti označujemo: a - kot igelenga odseka krožnice, b - dolžina igle (po zunanjem obodu) (4-100mm), c - dolžina tetive igle, d - debelina igle (0,07-3,5), r - polmer kroga igle, f - delež krožnice, ki ga zavzema igla.
Ukrivljenost igel:
Oznaka a f opis
F 225° 5/8 zelo zaprta
H 180° 1 zaprta
D 135° 3/8 odprta
V 90° 1 zelo odprta
G 0° 0 ravna
K ravna, ukrivljena konica
Oblike presekov:
Oznaka grafična oznaka opis
R okrogel
S trikotnik - gor
S trikotnik - dol
L (lancet) enakostran. trapez
SP (spatula) šesterokotnik
Konica igle - od nje je odvisna poškodba tkiva; so specifične za tkivo (npr. jetra le s topo konico). Oblike konic:
Oznaka grafična oznaka opis
N topa
S naostrena triroba
T (troacar) naostrena štiriroba
M (micropoint) mikro, ročno brušena
Tako vsaka igla dobi štiri oznake, npr. HSM18 (18 je dolžina).
Uho igle - vdevalna, tovarniško vdeta (atravmatska). Vdevalne imajo večinoma patentno uho (dvojna čeljust; lažje, hitrejše vdevanje).

DRAINI
Tlačni gradient ustvari tkivni tlak, težnost, kapilarni vlek, negativni tlak v flaši; torej so pasivne in aktivne drenaže. Večina pasivnih drenaž (gumijasti drain, žlebasti, trak gaze, trak gaze v cevi, trak rokavice, spleteni drain) deluje manj kot 24 ur. Aktivne, če vzdržujemo velik negativni tlak delujejo tudi več kot 48 ur; če se zamaši, ga malo potegneš ven (premakneš koagul).
INJEKCIJSKE in PUNKCIJSKE IGLE
Uveljavlja se sistem s širokim grlom (Luer) - tudi v ambulanti.
Pri enkratnih barva embalaže določa debelino (velja le za injekcijske igle):
rjava (0,45), oranžna (0,5), modra (0,6), črna (0,7), zelena (0,8), rumena (0,9), bela (1,10), rožnata (1,20).
Punkcijske igle so debelejše (1,8 ali 2,0 mm); 40, 80, 120mm.
BRIZGALKE
P=F/S; torej je pri ožjih brizgalkah večji tlak (vbrizga ali srka). 1 premera ® 4´­ tlak.
Dimenzija in oblika nastavka je standarizirana (Luer, Rekord).
Operater prime brizgalko s prijemalko po Kocherju!!!
ZLOŽENCI - vpijanje vode
Veliki - so iz 30´40cm, nato ga trikrat prepognemo ® 10´40cm (3slojni), če pa še štirikrat je 10´10 (12slojni); absorbira 20ml vode.
Mali - 16´20cm, zloženi v 5´5 (12slojni); absorbira 5ml.
TAMPONI - čiščenje
Iz 16´20cm zložiš štirikrat in še štirikrat. Abs. 5-10ml. Vedno držiš s prijemalko!
AMBULANTNI KOMPLET
plašč, par rokavic, komprese 60´60 (2), komprese 60´60 z razporkom, držalo skalpela št.3, šivalnik, Pean, Kocher, prijem. za čišč., kirur. pinceta, škarje, tamponi (5), mali zloženci 5´5 (5), veliki zloženci 10´10 (3).
Ko ga odviješ, dodaš: rezilo, brizgalko, injekcijski igli, punkcijsko iglo, atravmatsko iglo.