Seznam izpraševalcev po dnevih

Seznam je narejen na podlagi razporedov za ustne v zadnjem letu in pol (možno seveda, da je tudi kaj spregledano). Imena, ki so na začetku so za posamezen dan najpogostejša, imena na koncu pa bolj redko (recimo med kakšnimi počitnicami ipd., ko so odstopanja tudi največja.

ponedeljek - Tršinar, Prestor, Dolenc, Omejc (Ahčan, Božikov, Veselko, Sok, še redkreje Komadina in Kmetec)

torek - Pleskovič, Komadina, Božikov (redkeje Prestor, Gabrijelčič, Kmetec, Sok, Bošnjak)

sreda - Smrke, Ahčan (redkeje Komadina, Sok, Veselko, Božikov, Gabrijelčič, Kmetec, Prestor)

četrtek - Sok, Ahčan, Kmetec, Veselko, Smrke, Snoj, Božikov, Komadina

petek - Geršak, Bošnjak, Koršič, Snoj, Sok, Smrke, Božikov, Ahčan