Odprti zlomi

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (odprti_zlomi.pdf)odprti_zlomi.pdf127 kB
PDF

Izvleček:

Znacilnosti odprtih zlomov sta poskodba mehkih tkiv in komunikacija z okolico prek nastale rane. Odprte zlome najpogosteje razvrstimo po klasifikaciji po Gustilu in Andersonu. Najpogostejsi je odprti zlom diafize golenice, sledijo distalna podlaket, diafiza stegnenice in distalna golen. Najpogostejsi vzrok zapletov odprtega zloma je kontaminacija rane bakterijami, zato je zelo pomembna cim prejsnja antibioticna profiiaksa poskodovanca. Kljucen del kirurske oskrbe je temeljita nekrektomija in spiranje rane. Zlom ponavadi ucvrstimo s primarno notranjo fiksacijo. Za dober funkcionalni izid je pomembna cim prejsnja rehabilitacija. Najpogostejsa zapleta sta nezarascanje zloma in okuzba rane.
Kljucne besede: odprti zlom, klasifikacija, poskodba mehkih tkiv, kontaminacija rane, antibioticna profilaksa, kirurska oskrba, okuzba