Zlomi čolnička

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (zlomi_colnicka.doc)zlomi_colnicka.doc32 kB
IZVLEČEK
KLJUČNE BESEDE: zapestje zlomi, čolniček,

Zlomi čolnička so najpogostejša poškodba zapestnih kosti in so tipični za mlade moške. Nastanejo pri padcu na iztegnjeno roko. Najpogosteje se čolniček zlomi v srednjem delu. Zgodnja diagnostika in ustrezna terapija sta pomembni za preprečevanje slabega zaraščanja , avaskularne nekroze in posedanja zapestja.

ABSTRACT
KEY WORDS: wrist fracture, scaphoid

Scaphoidal fractures are the most common carpal fracture and are tipically seen in young men. A fall on the outstreched hand may lead to scaphoidal fracture, most frequently of the scaphoidal waist. Early evaluation and appropriate treatment are important in avoiding nonunion, avascular necrosis and late carpal colapse.


UVOD
Etiologija
Zlomi čolnička so poškodba mladih ljudi. Nastanejo pri dorzifleksiji in radialni deviaciji med padcem na iztegnjeno roko. Pri deskarji in rolarjih predstavljajo od 5 do 10 zlomov zapestja in so po pogostosti takoj za zlomi distalnega radiusa.

Anatomija
Čolniček dobiva prehrano na distalnem delu iz dorzalnih in volarnih vej radialne arterije. Njegov proksimalni del, ki leži v celoti intraartikularno, pa je odvisen do intraosalnega arterijskega pretoka. Posledica tega je počasnejše celjenje proksimalnih zlomov in večja nevarnost avaskularne nekroze.

ZLOMI ČOLNIČKA
Obravnava
Tipičen znak je bolečnost v predelu anatomske tobačnice. Diagnozo potrdimo z rentgenskim slikanjem. Če sta PA in stranska projekcija sumljivi, naredimo še PA z ulnarno deviacijo. CT in MRI sta se pokazala za koristna pri odkrivanju okultnih fraktur in natančnejši določitvi lege fragmentov.

Klasifikacija
V grobem delimo zlome čolnička na zlome srednjega dela 65, proksimalnega pola 25 in distalnega pola 10. Različni avtorji jih delijo še na horizontalne, transverzalne in poševne ter na stabilne in nestabilne.

Terapija
Nepremaknjene zlome zamavčimo. Celjenje traja 6 do 12 tednov, pri proksimalnih zlomih 12 do 24 tednov.
Premaknjene zlome s premikom več kot 1mm ali angulacijo zdravimo operativno. Naredimo anatomsko repozicijo in fiksacijo s Kirschnerjevimi žicami ali vijaki. Ohraniti moramo dorzalne arterijske veje, ki prehranjujejo 80 čolnička.

Zapleti
Slabo zaraščanje
Dejavniki tveganja so nestabilni proksimalni zlomi, zapoznela diagnoza, slaba imobilizacija in sočasna ligamentarna poškodba. Diagnoza nezaraščanja se postavi, če se zlom ne zaraste po 6 mesecih. Nestabilni nezarasli zlomi čolnička vodijo v posedanje zapestja in posttravmatski artritis. Zdravi se s kostnimi presadki. Pri napredovalih degenerativnih spremembah se naredi karpektomijo proksimalne vrste, interkarpalno artrodezo ali radiokarpalno artrodezo.
Pri napačnem zaraščanju se naredi osteotomija in notranja fiksacija kostnega vsadka v srednji del čolnička.
Avaskularna nekroza
Pri zlomih srednjega dela se pojavi v 30 do 50, pri zlomih proksimalne petine pa kar v 90. Premik za več kot 1mm poviša tveganje za AVN za 50. Na RTG sliki je vidna kot radiološko gost proksimalni fragment. Odsotnost pikčaste krvavitve kosti pri biopsiji je zanesljiv znak AVN. Če nastane pri nepremaknjenem zlomu, lahko revaskularizacija traja več kot 1 leto. Največkrat je povezana s slabim zaraščanjem. Zdravimo jo s kostnimi presadki v kombinaciji z notranjo fiksacijo.

Nestabilnost zapestja
Pogosto je vzrok sočasna poškodba ligamentov. Potrebno je kirurško zdravljenje.



ZAKLJUČEK
Zlome čolnička srečamo predvsem pri mladih ljudeh. Relativno pogosti so pri deskarjih in rolarjih, pri katerih uporaba zaščite za zapestje dokazano zmanjša tveganje za poškodbo. Ključna je hitra diagnostika in pravilno zdravljenje, da se izognemo sicer pogostim zapletom.



VIRI
1. Brinker M.R., Review Of Orthopaedic Trauma. W.B. Saunders Company; 2001. p. 284-288
2. Brudvik C. Rollerblading and skateboarding injuries among children in Bergen. Tidsskr Nor Laegeforen 2001 Jan 10;121(1):19-22
3. Idzikowski JR, Janes PC, Abbott PJ. Upper extremity snowboarding injuries. Ten-year results from the Colorado snowboard injury survey. Am J Sports Med 2000 Nov-Dec;28(6):825-32