Kolokvij (2014-01-15)

Kirurški praktikum 15.1.2014

40 vprašanj, 40 minut, minus točke, samo en pravilen odgovor

Vprašanja se verjetno ponavljajo. Poudarek je na tem roku bil: krg niti, predvsem elastičnost, vozlanje...avtoklaviranje, drenaža, krg igle...je pa večinoma vse v tardeči knjigi.

Veliko znanja in SREČE;)

1. Česa ne steriliziramo z ionizirajoči žarki?
Rokavice
Kirurške instrumente
…….

2. Česa ne steriliziramo s kemičnimi agensi?
…….

3. Kako držimo anatomsko pinceto?
a) kot svinčnik
b) s kazalcem in palcem
c) v pesti
d) s kazalcem in sredincem
e) s kazalcem in prstancem

4. Kako držimo prijemalko po Peanu?
(našteti podobni odg. kot zgoraj)

5. Kako med operacijo držimo škarje?
(našteti podobni odg. kot zgoraj)

6. Kako držimo pinceto za odstranjevanje tujkov?
(našteti podobni odg. kot zgoraj)

7. Katera trditev o prijemalki za odstranjevanje tujkov je napačna?
a) razmerje med funkcionalnimi in držalnimi kraki je enako
b) konici funkcionalnih krakov sta oblikovani kot puščici
c) ima 2 prstni zanki
d) je sestavljen instrument
……

8) Kateri je držali del?
a) rezilo skalpela
b) kraka škarij
……

9) Kaj velja za ambulantno anestezijo?
a) pri anesteziji živca poleg anestetika apliciramo tudi vazokonstriktor
b) preden apliciramo anestetik preverimo, da smo v žili
c) je izključno splošna
d) jo izvajamo izključno v obliki romba
e)

10) Katero nit, profil igle in konico bi izbral za šiv rane na obrazu?
Kombinacija odgovorov

11) Katera ni aktivna drenaža?

12) Katera ni aktivna drenaža?

13) Katera ni aktivna drenaža?
(to vprašanje se je pojavilo 3x, odgovori so bili enaki, le tisti nepravilni se je spreminjal…je pa bil tak očiten….npr. trak gumijaste cevke, plastični perforiran dren…)

14) Pri pasivni drenaži je razlika tlakov med obema koncema majhna, pri aktivni je razlika tlakov med obema koncema velika.
a) prva trditev je napačna, druga pravilna.
b) druga trditev je napačna, prva pravilna
c) obe trditvi sta napačni
d) prva in druga trsditev sta pravilni in nista vzročno povezani
e) prva in druga trditev sta pravilni in sta vzročno povezani

15) Pri pasivni drenaži je razlika tlakov med obema koncema velika, pri aktivni drenaži je razlika tlakov med obema koncema majhna.
a) prva trditev je napačna, druga pravilna.
b) druga trditev je napačna, prva pravilna
c) obe trditvi sta napačni
d) prva in druga trsditev sta pravilni in nista vzročno povezani
e) prva in druga trditev sta pravilni in sta vzročno povezani

VELIKO TRDITEV JE BILO V ZVEZI Z AVTOKLAVIRANJEM

16) Katera je slabost avtoklaviranja?

17) Kaj velja za avtoklaviranje?

18) Katera je dobra stran avtoklaviranja?

19) Kaj ne velja za avtoklaviranje?

TRDITVE O KIRURŠKIH NITIH

20) Poliglikolatna nit je najbolj hrapava in je lahko prevlečena s teflonom.
a) prva trditev je napačna, druga pravilna.
b) druga trditev je napačna, prva pravilna
c) obe trditvi sta napačni
d) prva in druga trditev sta pravilni in nista vzročno povezani
e) prva in druga trditev sta pravilni in sta vzročno povezani

21) Svila je hidrofobna, zato vozli zanesljivo držijo.
a) prva trditev je napačna, druga pravilna.
b) druga trditev je napačna, prva pravilna
c) obe trditvi sta napačni
d) prva in druga trditev sta pravilni in nista vzročno povezani
e) prva in druga trditev sta pravilni in sta vzročno povezani

22) Polipropilenska nit je elastična in pri pretiranem upogibanju poči.
a) prva trditev je napačna, druga pravilna.
b) druga trditev je napačna, prva pravilna
c) obe trditvi sta napačni
d) prva in druga trditev sta pravilni in nista vzročno povezani
e) prva in druga trditev sta pravilni in sta vzročno povezani

23) Katera igla najmanj poškoduje tkivo?

24) Kje morajo biti operacijski prostori?
a) v predelu kjer je čakalnica
b) v predelu kjer je veliko prometa
c) v predelu ki je popolnoma ločen od ostalih delov
……

25) Kaj ni sestavni del ambulantnega operacijskega kompleta?
a) držalo skalpela 3
b) zloženci
c) kirurški plašč
d) brizgalka
e) prijemalka po Peanu

26) Kaj ni sestavni del ambulantnega operacijskega komleta?
a) gaze
b) igle
c) komprese


27) Prvi del trditve je bil da po sterilizaciji operacijskega polja le to ni popolnoma sterilno (je pravilno, ker ostanejo bakterije v kožni h adneksih), drugega dela trditve se ne spomnim.

28) Kaj ne velja za lepila?
a) na zraku polimerizirajo
b) so iz 2-cianoarilata
c) zlepimo celotno površino rane, tudi njene stene


29) Katera ni potrebna lastnost niti v kirurgiji?
a) mora zanesljivo držati vozel
b) pri uvajanju mora čimmanj poškodovati tkivo
c) biti mora resorbilna


30) Kaj pomeni prožnost?
Točno napisano v knjigi (sposobnost, da se telo vrne v prvotno obliko po prenehanju delovanja sile)