Praktični kirurški posegi

Na you tube se marsikaj najde pod nazivom medical animations. Drugače pa se mi zdita uporabni sledeči povezavi do posnetkov praktičnih postopkov (od intubacije do šivanja rane, punkcije kolen itd.):


http://content.nejm.org/misc/videos.dtlhttp://www.proceduresconsult.com/medical-procedures/

(ob registraciji brezplačna uporaba 30 dni)