Vloga absorptivnega povoja pri zdravljenju opeklinskih ran

VLOGA ABSORPTIVNEGA POVOJA PRI ZDRAVLJENJU OPEKLINSKIH RAN
IZVLEČEK:

KLJUČNE BESEDE: oskrba opeklin, absorptivna preveza

Absorbtivni povoj je temelj primarne oskrbe povrhnje opekline. Omogoča hitrejše celjenje opeklin, saj zaradi svoje sestave preprečuje izsuševanje rane in dobro odvaja eksudat od opekline rane stran .Ker se na rano ne lepi, se ob prevezi rana dodatno ne poškoduje. Njegova namestitev je hitra in enostavna, porabi pa se tudi manj obvezilnega materiala, kar razbremeni osebje v bolnicah in nenazadnje prihrani tudi čas in denar.


ABSTRACT:

KEYWORDS: burn treatment, absorptive bandage

Absorptive bandage is basis of primary care of superficial burns. Because of its composition it prevents drying of the wound and enables good exudat drainage. It does not stick to the wound so it does not cause extra damage during re-bandaging. The result is faster and more effective wound healing. At the same time absorptive bandage is simple to use, does not require too much material and is relatively non-time consuming. In comparison to other methods that makes absorptive bandage cheaper and more appropriate method to use in burn treatment.Zdravljenje z absorptivnim povojem je primerno samo za povrhnje opekline, kamor spadajo po naši klasifikaciji epidermalne in povrhnje dermalne. Za globoke opeklinske rane, to so globoke dermalne in subdermalne, pa je obvezna kirurška oskrba. Zato je za tak način konzervativnega zdravljenja bistveno, da vsak zdravnik zna klinično oceniti globino opekline na podlagi treh kriterijev: videza rane, njene občutljivosti na vbod z iglo in hitrosti krvnega povratka. Za povrhnjo opeklino je značilna rožnata barva rane, močna občutljivost na vbod z iglo in hiter kapilarni povratek.

Pred namestitvijo absorptivnega povoja moramo poskrbeti še za ustrezno prvo pomoč in za toaleto. Pred toaleto obvezno poskrbimo tudi za ustrezno analgezijo (Fortal ali Ketonal tablete ali intramuskularne injekcije). Hlajenje opekline oz. izpiranje rane z vodo pri kemični poškodbi pride v zdravstvenem domu oz. v bolnici v poštev le, če ponesrečenec poišče zdravniško pomoč že nekaj minut po poškodbi, sicer pa naj bi bila prva pomoč nudena že na kraju nesreče. S hlajenjem in izpiranjem preprečimo napredovanje opekline v globino on močno zmanjšamo bolečino. Sledi toaleta, ki zajema umivanje, odstranjevanje predrtih mehurjev in na koncu osušitev s sterilnimi zloženci ali vatiranci. Taka opeklina je sedaj pripravljena na absorptivni povoj.

Ta se vedno namešča sterilnimi rokavicami, da se čim bolj zmanjša kontaminacija rane. Absorptivni povoj sestavlja pet plasti, ki jih položimo na rano. Prva je vazelinska gaza, to je mrežica, ki preprečuje, da bi se naslednje plasti preveze prilepile na rano, hkrati pa omogoča neovirano absorpcijo eksudata iz opekline. Druga plast je sloj navlaženih zložencev, ki smo jih namočili v sterilni fiziološki raztopini ali Hibitanu. Nato sledi vsaj štiri do šest plasti suhih zložencev. Četrta plast je bistvena za dobro absorpcijo eksudata iz rane in zajema vsaj tri centimetre debelo plast vate ali vatirancev. Na koncu vse skupaj povijemo s krep povojem, pri čemer moramo paziti, da ga ne namestimo pretesno.
Tak povoj omogoči troje: ne lepi se na rano, kar zmanjša ponovne poškodbe rane ob odstranjevanju povoja pri prevezi. Opečena koža pod njim se ne suši, hkrati pa se eksudat, ki v rani obilno nastaja zlasti v prvih dneh, dobro odvaja stran od rane. Bistvo povoja je, da je dobro prehoden samo v eno smer: od znotraj navzven, ne pa tudi obratno.

Po namestitvi absorptivnega povoja moramo dodati še opornico, ki prepreči kontrakture sklepov, vse skupaj pa povijemo še z eno plastjo krep povoja. Prizadeti ud dvignemo, da je nastala oteklina čim manjša. Tako je na novo nastala opeklina oskrbljena.

Taka preveza ostane na rani dva dni. Po tem času je treba rano obvezno odviti in ponovno pogledati. Če se je rana zaradi neustrezne prve pomoči ali infekta poglobila, je pacientu potrebno namestiti povoj, enak absorptivnemu, dodati opornico, in ga brez odlašanja napotiti k plastičnemu kirurgu. Drugi dan po opeklini je namreč še dovolj zgodaj za kirurško oskrbo opekline. Če pa se opeklina ni poglobila, sledi 1. preveza, ki je enaka absorptivnemu povoju, le plast vate oz. vatiranca je lahko tanjša, saj se količina eksudata iz rane po dveh dneh precej zmanjša. Prva preveza, tako kot tudi vse naslednje, lahko ostanejo na rani do tri dni. Ko je zdravljenje z absorptivnim povojem končano, sledi mazanje rane z lokalnimi protimikrobnimi kremami, npr. z Dermazinom, vendar to ne sme biti preden je globina rane dokončna, torej ne pred tretjim dnem po opeklini. Rano po nanosu kreme sterilno povijemo. Taka terapija traja do zacelitve rane.

Kot že omenjeno, je prednost uporabe absorptivnega povoja tudi ta, da vseh ran ni potrebno zdraviti pri specialistu, ampak jih del lahko oskrbi tudi zdravnik splošne medicine. Za oskrbo v zdravstvenem domu so primerne povrhnje opekline, katerih površina je manjša od 5 telesne površine opečenca, hkrati pa se ne nahajajo na funkcionalnih predelih telesa (obraz, vrat, roke s prsti, nadsklepne površine, spolovilo, presredek,, dihalna sluznica).


ZAKLJUČEK:

Uporaba absorptivnega povoja torej omogoča optimalno in učinkovito oskrbo rane, ki pa je hkrati sorazmeroma enostavna, hitra in nenazadnje tudi poceni. Poleg tega enak povoj lahko uporabimo ne samo za zdravljenje opeklin, ampak tudi kot zadnjo prevezo pred operativnim zdravljenjem opeklin, za oskrbo odvzemnih mest kožnih presadkov za kritje opeklinske rane in nasplošno za pokrivanje vseh svežih ran.


Viri in literatura:

SMRKOLJ, Vladimir: Kirurgija, Ljubljana, 1995
ARNEŽ, Zoran: Novo v zdravljenju opeklin, Kirurški dnevi
ZDRAVIČ, Franjo: Prva pomoč pri opeklini, Kirurški dnevi
FARRELL, Beth: Burns