2005-04-07 Promocija zdravja v lokalni skupnosti

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (2005-04-07_promocija_zdravja_v_lokalni_skupnosti.doc)2005-04-07_promocija_zdravja_v_lokalni_skupnosti.doc144 kB
POVZETEK

Cilj promocije zdravja je predvsem izboljšati zdravje ter preprečiti ali upočasniti pojav dejavnikov tveganja in kroničnih nenalezljivih bolezni (bolezni srca in ožilja, rakavih bolezni, sladkorne bolezni, debelosti, hipertenzije,...), ki so tako kot pri nas tudi v drugih evropskih državah pereč problem, saj predstavljajo poglavitni vzrok smrti prebivalstva.
Promocija zdravja zajema tako pasivno kot aktivno sodelovanje ljudi pri izboljšanju lastnega zdravja. Sega preko zdravega načina življenja do dobrega počutja. Za dosego dobrega počutja, tako fizičnega, mentalnega in socialnega, si mora vsak pozameznik prizadevati, da zadovolji svoje potrebe in da spremeni svoje okolje. Promocija zdravja ni le domena zdravstvenega sektorja. Pri promociji zdravja morajo sodelovati vlada, zdravstveni, socialni in gospodarski sektor, nevladne in prostovoljne organizacije, lokalne oblasti in mediji. Strategija promocije zdravja mora biti prilagojena lokalnemu okolju. Le na tak način, s skupnim sodelovanjem lahko dosežemo najvišjo možno stopnjo zdravja.
V Sloveniji v zadnjih letih v nekaterih lokalnih okoljih uspešno poteka projekt promocije zdravja Živimo zdravo. Njegove aktivnosti potekajo večinoma v obliki predavanj in učnih delavnic za lokalne prebivalce, ki jih vzpodbujajo k aktivni skrbi za lastno zdravje.
Zdravnik lahko v promociji zdravja sodeluje kot svetovalec bolj zdravega načina življenja, kot izobraževalec, zbiralec informacij o problemih v zvezi z zdravjem in boleznijo, kot pobudnik ter načrtovalec projektov zdravja. Predvsem pa se morajo zdravniki in prav tako tudi študentje medicine zavedati, da predstavljajo vzor svoji okolici glede svojega odnosa do zdravja in načina življenja.