Socialno medicinski vidiki zdravstvenega zavarovanja (2002)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (socialno-medicinskividikzdrav[1____].zav..doc)socialno-medicinskividikzdrav[1____].zav..doc117 kB
Iz vsebine:
(celotni tekst je v datoteki)

KAZALO

KAZALO 2
1 ZAKONSKA UREDITEV 3
1.1 ZAČETEK 3
1.2 SPLOŠNO 3
1.2.1 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 3
1.2.2 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja 3
1.3 VRSTE ZAVAROVANJ 4
1.3.1 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 4
1.3.2 PROSTOVOLJNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 4
1.3.3 NADSTANDARDNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 4
2 IZBIRA OSEBNEGA ZDRAVNIKA TER POSTOPKI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 5
3 PRAVICA DO STORITEV SPECIALISTIČNO – AMBULANTNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 6
4 PRAVICA DO ZDRAVILIŠKEGA ZDRAVLJENJA 7
5 PRAVICA DO ZDRAVIL NA RECEPT 8
6 PRAVICA DO PREVOZA Z REŠEVALNIMI VOZILI 9
6.1 NUJNI PREVOZI 9
6.2 NENUJNI PREVOZI 9
7 PRAVICA DO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV 10
7.1 UVELJAVLJANJE PRAVIC DO ORTOPEDSKIH IN DRUGIH TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV 10
8 RAVICE DO NADOMESTIL IN POVRAČIL 11
8.1 PRAVICA DO NADOMESTILA PLAČE 11
8.1.1 UVELJAVLJANJE PRAVIC DO NADOMESTILA PLAČE 11
8.2 PRAVICA DO POVRAČIL POTNIH STROŠKOV 12
8.3 PRAVICA DO POGREBNINE IN POSMRTNINE 12
9 PRAVICE DO ZDRAVSTVENIH STORITEV V TUJINI 13
9.1 PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB DO ZDRAVLJENJA V TUJINI 13
9.2 PRAVICE DO ZDRAVSTVENIH STORITEV MED SLUŽBENIM POTOVANJEM 13
9.3 PRAVICE DO ZDRAVSTVENIH STORITEV MED POTOVANJEM IN BIVANJEM V TUJINI 13
10 LITERATURA: 14
PRILOGE 15