Strani Inštituta za socialno medicino

Vse aktualne informacije za študente, med njimi tudi aktualno študijsko gradivo najdete na:

http://www.mf.uni-lj.si/katedra/1148/10

Opozorilo: spodnji seminarji ne predstavljajo uradnega študijskega gradiva za predmet Socialna medicina. Za izpit se upošteva izkljucno gradivo objavljeno na spletnih straneh predmeta.