II. Kolokvij (2008-04-01)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (2.kolokvij_iz_bc_-2007-2008-.doc)2.kolokvij_iz_bc_-2007-2008-.doc23 kB
1. Kam so namenjeni proteini z endoplazemskega retikuluma
2. V sproščeni mišici je A pas dolg 1,5 ; I pas pa 0,8:
Obkroži pravilno za skrčeno mišico! (minus točke!)(4 točke)
a) I pas se zmanjša, A se zmanjša,
b) I pas se poveča, A se zmanjša,
c) I se zmanjša, A je 1,5,
d) I se zmanjša, A se zmanjša

3. Kako ugotovimo, ali so v tkivni rezini apoptotske celice
4. Katere makromolekule so v medceličnini
5. 2n človeške celice =
6. Narisana je bla celica v diakinezi, mogu si ugotovit, da je v diakinezi in jo skicirat v metafazi 2. mejotične delitve. Obe skici tudi označi!
7. Iz primarnega spermatocita nastane _______ spermijev
8. Iz oogonija nastane _______ jajčnih celic.
9. Spermij se v jajcevodu združi z jajčno celico v_______________(kateri fazi mejoze).
10. Ob rojstvu so oociti v ____________(kateri fazi mejoze).
11. Kdaj se pojavi cona pellucida Kako jo označimo/obarvamo
12. Normalna jajčna celica se združi z spermijem, pri katerem je prišlo do nerazdvajanja v 1. mejotični delitvi. Napišite genotipe in fenotipe zarodka!