Ponavljalni kolokvij (2007-05-29)

Datoteke:
DatotekaVelikost
Snemi datoteko (ponavljalni_kolokvij_bice_29.5.07.doc)ponavljalni_kolokvij_bice_29.5.07.doc23 kB

Tri naloge iz genetike:
1) Rešil si s kvadratom. Napisati je bilo potrebno genotipe staršev in potomcev (šlo je za avtosomno dominantno dedovanje) ter odstotek potomcev s podanim fenotipom. (Zelo lahka, osnovna naloga)
2) Neka bolezen se deduje avtosomno recesivno. Oče je zdrav homozigot, mati pa zdrav heterozigot za dano bolezen. Rodi se jima bolan otrok. Napiši genotipe P in F, ter razloži, kako je do tega prišlo (bolan otrok)
3) 3 kariotipi; prvi je bil +18, drugi je bil z delecijo, tretjega se ne spomnim

- Napiši, kateri mikroskopi vsebujejo naslednje elemente: vzbujevalni filter, kolobarjasta kond. Zaslonka, elektromagnetne leče, in še ena stvar
- Katere dokazne reakcije bi uporabil za: DNK, znano zaporedje nukleotidov, trans golgijevo omrežje in še nekaj 
- 8 trditev o vsem mogočem (minus točke!)
- Nariši in označi strukturo bička, ter naštej možne vzroke za Kartagenerjev sindrom
- V kateri fazi mejoze vidimo enokromatidne kromosome
- Kdaj uporabljamo RFLP tehniko

-Na praktičnem delu smo imeli za prepoznat (poimenuj) in narisat strukturo enega preparata, ter dva preparata samo za poimenovat.
-Narisati je bilo potrebno grobo shemo in obkrožit, katere strukture vidimo v preparatu (naštete so bile npr. vse oblike celic, vrste, in take stvari) in tudi na preparatu označit, kje npr so visokoprizmatske celice, če si jih obkrožu.
-Mikrografija (napiši, kaj je označeno s puščicami)